Lot: 1

Current Price: 350,000 TL Starting Bid: 350,000 TL Estimated: TL Losing Winning

Burhan Doğançay (1929-2013)

Kalpler Serisi - Türk Sanatına Saygı, 1984, İmzalı, Karton üzerine karışık teknik, kolaj, 57 x 37.5 cm Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir. Doğançay, insanların kent duvarlarında bıraktığı izleri inceler. Silinen yazıları, üstü örtülü panoları, farklı coğrafyalardan ikonlaşmış siyaset ve sanat insanlarını, popüler kültürden semboller ve zamanın katmanları ile beraber tuvale taşır. Zamanın ruhunun coğrafyalara göre kılık değiştirdiğini fark ettiğimiz eserlerinde, tüketim ve iletişim gibi meseleleri irdelemiş, yırtılmış afişleri ve çok katmanlı duvarları, birer hazır nesne olarak görmüş ve kendine özgü üslubuyla yorumlamıştır.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • Burhan Doğançay (1929-2013)-Kalpler Serisi - Türk Sanatına Saygı, 1984, İmzalı, Karton üzerine karışık teknik, kolaj, 57 x 37.5 cm

Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir.

Doğançay, insanların kent duvarlarında bıraktığı izleri inceler. Silinen yazıları, üstü örtülü panoları, farklı coğrafyalardan ikonlaşmış siyaset ve sanat insanlarını, popüler kültürden semboller ve zamanın katmanları ile beraber tuvale taşır. Zamanın ruhunun coğrafyalara göre kılık değiştirdiğini fark ettiğimiz eserlerinde, tüketim ve iletişim gibi meseleleri irdelemiş, yırtılmış afişleri ve çok katmanlı duvarları, birer hazır nesne olarak görmüş ve kendine özgü üslubuyla yorumlamıştır.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Burhan Doğançay (1929-2013)-Kalpler Serisi - Türk Sanatına Saygı, 1984, İmzalı, Karton üzerine karışık teknik, kolaj, 57 x 37.5 cm Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir. Doğançay, insanların kent duvarlarında bıraktığı izleri inceler. Silinen yazıları, üstü örtülü panoları, farklı coğrafyalardan ikonlaşmış siyaset ve sanat insanlarını, popüler kültürden semboller ve zamanın katmanları ile beraber tuvale taşır. Zamanın ruhunun coğrafyalara göre kılık değiştirdiğini fark ettiğimiz eserlerinde, tüketim ve iletişim gibi meseleleri irdelemiş, yırtılmış afişleri ve çok katmanlı duvarları, birer hazır nesne olarak görmüş ve kendine özgü üslubuyla yorumlamıştır.

  TLSold
 • Hamit Görele (1900-1980)-Soyut Kompozisyon, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 49.5 x 33 cm

Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir.

Ağırlıklı olarak figüratif eserleriyle bilinen Hamit Görele 1950'li yıllarda dönemin resim anlayışı olarak belirtilen geometrik stilizasyonlara yönelmiştir. Geometrik konturlar ve renk lekelerine bölünmüş eserlerinde öznel renk ve leke duyarlılığını saklı tutmayı başarır. Üslubunu izlenimcilik ve dışavurumculuk ile inşacı anlatımı birleştirerek oluşturan sanatçı, resimsel düzen ilişkileri yönünden sağlam bir kurgu ve şiddetli renk etkilerine ulaşmıştır. Ressamın inşacı anlatımının tipik bir özelliği de hareket ritminin atılımlarını taşıyan biçimler arasında düzenin dağılmasını önleyen bir iç karkas oluşturmasıdır. Serbestçe dağılmış ve yığılmış gibi görünen renk parçalarını çekici bir görünüme kavuşturan sistemini böyle kurmuştur.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Hamit Görele (1900-1980)-Soyut Kompozisyon, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 49.5 x 33 cm Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir. Ağırlıklı olarak figüratif eserleriyle bilinen Hamit Görele 1950'li yıllarda dönemin resim anlayışı olarak belirtilen geometrik stilizasyonlara yönelmiştir. Geometrik konturlar ve renk lekelerine bölünmüş eserlerinde öznel renk ve leke duyarlılığını saklı tutmayı başarır. Üslubunu izlenimcilik ve dışavurumculuk ile inşacı anlatımı birleştirerek oluşturan sanatçı, resimsel düzen ilişkileri yönünden sağlam bir kurgu ve şiddetli renk etkilerine ulaşmıştır. Ressamın inşacı anlatımının tipik bir özelliği de hareket ritminin atılımlarını taşıyan biçimler arasında düzenin dağılmasını önleyen bir iç karkas oluşturmasıdır. Serbestçe dağılmış ve yığılmış gibi görünen renk parçalarını çekici bir görünüme kavuşturan sistemini böyle kurmuştur.

  TLSold
 • Adnan Çoker (1927-2022)-Kubbeler Serisi, 1970, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 75 x 60 cm

Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir.

Adnan Çoker; dengeli, simetrik, kararlı, statik ve kesin bir biçimcilikle süprematistlerin, minimal sanatçıların anlatımcı öğelerini yadsıyan salt arınmış ve yalın biçimlere ulaşma ilkesini benimsemiştir. Siyahın vurgulayıcı fonları üzerinde dengeli ve simetrik ışıklı şeritlerle Anadolu uygarlıklarından, Selçuklu ve Osmanlı mimarlığından esinlenir. Mimari motifler resminin tüm yüzeyini kaplayarak düzenlemeyi oluşturur ve psikolojik zihinsel bir mekan yaratır.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Adnan Çoker (1927-2022)-Kubbeler Serisi, 1970, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 75 x 60 cm Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir. Adnan Çoker; dengeli, simetrik, kararlı, statik ve kesin bir biçimcilikle süprematistlerin, minimal sanatçıların anlatımcı öğelerini yadsıyan salt arınmış ve yalın biçimlere ulaşma ilkesini benimsemiştir. Siyahın vurgulayıcı fonları üzerinde dengeli ve simetrik ışıklı şeritlerle Anadolu uygarlıklarından, Selçuklu ve Osmanlı mimarlığından esinlenir. Mimari motifler resminin tüm yüzeyini kaplayarak düzenlemeyi oluşturur ve psikolojik zihinsel bir mekan yaratır.

  TLSold
 • Mübin Orhon (1924-1981)-Mavi Soyut, 1964, İmzalı, Tuvale marufle edilmiş karton üzerine yağlıboya, 100 x 65 cm

Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir.

Bu eser, yüksek ressam/restoratör Bayram Karşit tarafından onaylanmıştır. 

Mübin Orhon; geniş transparan planlar üzerine oturan kompozisyonlarında genellikle iki karşıt lekenin plastisite değerlerinden yola çıkarak soyut ve pür bir sanat anlayışı düzeyinde derinlik ve espas etkilerini araştırmıştır. Çağdaş resim sanatımızda soyutçu biçim araştırmalarına dayalı çalışmaları; 1960 kuşağını izleyen en önemli örnekler arasında özgün bir yer tutar.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Mübin Orhon (1924-1981)-Mavi Soyut, 1964, İmzalı, Tuvale marufle edilmiş karton üzerine yağlıboya, 100 x 65 cm Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir. Bu eser, yüksek ressam/restoratör Bayram Karşit tarafından onaylanmıştır. Mübin Orhon; geniş transparan planlar üzerine oturan kompozisyonlarında genellikle iki karşıt lekenin plastisite değerlerinden yola çıkarak soyut ve pür bir sanat anlayışı düzeyinde derinlik ve espas etkilerini araştırmıştır. Çağdaş resim sanatımızda soyutçu biçim araştırmalarına dayalı çalışmaları; 1960 kuşağını izleyen en önemli örnekler arasında özgün bir yer tutar.

  TLSold
 • Ergin İnan (d.1943)-İlyas Serisi'nden, 2008, İmzalı, Ahşap panel üzerine yağlıboya, yaldız, karışık teknik, 255 x 94 cm

Bu eser sanatçısı tarafından özel olarak çerçevelenmiştir.

1968’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü bitiren sanatçı Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof. Emilio Vedova ile ve Münih’te Prof. Mac Zimmerman ile çalıştı. 1985-1986 yılları arasında Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda konuk profesör olarak bulundu. Ergin İnan’ın sanatı, var oluşla yok oluş arasındaki metafizik anlamın kendi bakış açısından irdelenip yorumlanmasına dayanmaktadır. Resimlerinde, Doğu ve Batı kültürlerinin sentez arayışları gözlemlenir. 1970’lerden başlayarak böcekleri ve insan figürlerini işlediği eserlerinde, imgeler arasında kurulan görsel ve simgesel ilişkileri yansıtır. Bunların yanı sıra zaman zaman eski uygarlıklardan aldığı kültürel imgelere de yer vererek bunları aynı sanatsal bağlamda değerlendirmiştir. Eserlerinde çok farklı malzeme ve teknikten yararlanan İnan, tuvalin yanı sıra ahşap, duralit, kağıt ya da el yapımı özel kağıtlar vb. taşıyıcılar üstüne yağlıboya, suluboya, tempera, renkli mürekkep ve kolaj gibi değişik teknik ve malzemeler kullanır.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Ergin İnan (d.1943)-İlyas Serisi'nden, 2008, İmzalı, Ahşap panel üzerine yağlıboya, yaldız, karışık teknik, 255 x 94 cm Bu eser sanatçısı tarafından özel olarak çerçevelenmiştir. 1968’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü bitiren sanatçı Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof. Emilio Vedova ile ve Münih’te Prof. Mac Zimmerman ile çalıştı. 1985-1986 yılları arasında Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda konuk profesör olarak bulundu. Ergin İnan’ın sanatı, var oluşla yok oluş arasındaki metafizik anlamın kendi bakış açısından irdelenip yorumlanmasına dayanmaktadır. Resimlerinde, Doğu ve Batı kültürlerinin sentez arayışları gözlemlenir. 1970’lerden başlayarak böcekleri ve insan figürlerini işlediği eserlerinde, imgeler arasında kurulan görsel ve simgesel ilişkileri yansıtır. Bunların yanı sıra zaman zaman eski uygarlıklardan aldığı kültürel imgelere de yer vererek bunları aynı sanatsal bağlamda değerlendirmiştir. Eserlerinde çok farklı malzeme ve teknikten yararlanan İnan, tuvalin yanı sıra ahşap, duralit, kağıt ya da el yapımı özel kağıtlar vb. taşıyıcılar üstüne yağlıboya, suluboya, tempera, renkli mürekkep ve kolaj gibi değişik teknik ve malzemeler kullanır.

  TLSold
 • Güngör Taner (d.1941)-Soyut, 2006, İmzalı, İpek üzerine akrilik, 140 x 200 cm

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Güngör Taner (d.1941)-Soyut, 2006, İmzalı, İpek üzerine akrilik, 140 x 200 cm

  TLSold
 • Adnan Çoker (1927-2022)-Soyut Figür, Çift İmzalı, Kağıt üzerine akrilik boya, 28.5 x 19 cm

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Adnan Çoker (1927-2022)-Soyut Figür, Çift İmzalı, Kağıt üzerine akrilik boya, 28.5 x 19 cm

  TLSold
 • Leyla Gamsız (1921-2010)-Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32 x 38 cm

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Leyla Gamsız (1921-2010)-Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32 x 38 cm

  TLSold
 • Adnan Varınca (1918-2014)-Kız Kardeşin Portesi, Önde ve arkasında İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32 x 26.5 cm 

Provenance:
*Aile Koleksiyonu

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Adnan Varınca (1918-2014)-Kız Kardeşin Portesi, Önde ve arkasında İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32 x 26.5 cm Provenance: *Aile Koleksiyonu

  TLSold
 • Selim Turan (1915-1994) -Soyut Kompozisyon, İmzalı, Duralite marufle edilmiş karton üzerine karışık teknik, 30.5 x 23.5 cm 

Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Selim Turan (1915-1994) -Soyut Kompozisyon, İmzalı, Duralite marufle edilmiş karton üzerine karışık teknik, 30.5 x 23.5 cm Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir.

  TLSold
 • Orhan Peker (1927-1978)-Dört Kedi, 1971, İmzalı ve Ailesinden Sertifikalı, Çinko baskı üzerine karışık teknik, 15.5 x 23 cm 

Provenance:
*Eski Aile Koleksiyonu

Bu eser müze camlı çerçevesindedir.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Orhan Peker (1927-1978)-Dört Kedi, 1971, İmzalı ve Ailesinden Sertifikalı, Çinko baskı üzerine karışık teknik, 15.5 x 23 cm Provenance: *Eski Aile Koleksiyonu Bu eser müze camlı çerçevesindedir.

  TLSold
 • Selma Gürbüz (1960-2021)-Magie Grise Serisi, 1996, İmzalı, Karton üzerine çini mürekkebi, 32 x 24 cm

Bu eser Selma Gürbüz’ün Magie Grise isimli kitabında yer almaktadır.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Selma Gürbüz (1960-2021)-Magie Grise Serisi, 1996, İmzalı, Karton üzerine çini mürekkebi, 32 x 24 cm Bu eser Selma Gürbüz’ün Magie Grise isimli kitabında yer almaktadır.

  TLSold
 • Yüksel Arslan (1933-2017)-Sevgililer, 1961, ''de pl'' İmzalı, Kağıt üzerine çini mürekkebi, 9 x 6.5 cm

Provenance:
*A. Ulusoy Koleksiyonu

Yüksel Arslan bir dönem yaptığı işlere "De Phallus" ya da kısaca "De Pl" olarak imza atmıştır, Fedgü.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Yüksel Arslan (1933-2017)-Sevgililer, 1961, ''de pl'' İmzalı, Kağıt üzerine çini mürekkebi, 9 x 6.5 cm Provenance: *A. Ulusoy Koleksiyonu Yüksel Arslan bir dönem yaptığı işlere "De Phallus" ya da kısaca "De Pl" olarak imza atmıştır, Fedgü.

  TLSold
 • Erol Akyavaş (1932-1999)-Miraçname Serisi, Islak İmzalı, Litografi, ED.85/100, 63 x 54.5 cm 

Bu eser gümüş varaklı naturel ahşap çerçevesindedir.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Erol Akyavaş (1932-1999)-Miraçname Serisi, Islak İmzalı, Litografi, ED.85/100, 63 x 54.5 cm Bu eser gümüş varaklı naturel ahşap çerçevesindedir.

  TLSold
 • Sabri Berkel (1907-1993)-Motif, 1974, İmzalı, Litografi, ED.5/10, 30 x 30 cm (Paspartusu ile birlikte 65 x 45 cm)

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Sabri Berkel (1907-1993)-Motif, 1974, İmzalı, Litografi, ED.5/10, 30 x 30 cm (Paspartusu ile birlikte 65 x 45 cm)

  TLSold
 • Utku Varlık (d.1942)-Köy Kahvesi, 1966, İmzalı, Litografi, ED.10/15, 67.5 x 50 cm

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Utku Varlık (d.1942)-Köy Kahvesi, 1966, İmzalı, Litografi, ED.10/15, 67.5 x 50 cm

  TLSold
 • Utku Varlık (d.1942)-Figürlü Kompozisyon, 1967, İmzalı, Litografi, ED.10/18, 50 x 40 cm

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Utku Varlık (d.1942)-Figürlü Kompozisyon, 1967, İmzalı, Litografi, ED.10/18, 50 x 40 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)-Peyzaj, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya ve ispirtolu kalem, 11.5 x 15 cm

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)-Peyzaj, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya ve ispirtolu kalem, 11.5 x 15 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)-Babatomi Serisi, İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik, 23.5 x 16.5 cm

Babatomi Serisi’nde Eyüboğlu, kadın ve erkeğin cinsel dürtülerinden hareketle bir desen oluştururken Öpücük ise bu desenin merkezindeki iki figüre odaklanır. Eyüboğlu bu serilerinde kariyeri boyunca oluşturduğu farklı üsluplara işaret eden ve çağdaşı olduğu ressamları yakından izlediğinin göstergesi olarak ürettiği bu deseni zaman içinde yeniden yorumlayarak karakalem, guaj ve akrilik gibi çeşitli tekniklerle tekrar. Ortaçağ dönemi Hint heykellerinden aynı dönemde üretilen Amerikalı sanatçıların çalışmalarına kadar pekçok farklı dönem ve coğrafyadan beslenen Bedri Rahmi Eyüboğlu, bir yandan da Anadolu’yu gözlemleyerek çeşitli üslup ve motifleri pratiğine taşımıştır.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)-Babatomi Serisi, İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik, 23.5 x 16.5 cm Babatomi Serisi’nde Eyüboğlu, kadın ve erkeğin cinsel dürtülerinden hareketle bir desen oluştururken Öpücük ise bu desenin merkezindeki iki figüre odaklanır. Eyüboğlu bu serilerinde kariyeri boyunca oluşturduğu farklı üsluplara işaret eden ve çağdaşı olduğu ressamları yakından izlediğinin göstergesi olarak ürettiği bu deseni zaman içinde yeniden yorumlayarak karakalem, guaj ve akrilik gibi çeşitli tekniklerle tekrar. Ortaçağ dönemi Hint heykellerinden aynı dönemde üretilen Amerikalı sanatçıların çalışmalarına kadar pekçok farklı dönem ve coğrafyadan beslenen Bedri Rahmi Eyüboğlu, bir yandan da Anadolu’yu gözlemleyerek çeşitli üslup ve motifleri pratiğine taşımıştır.

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)-Babatomi Serisi, İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik, 20.5 x 10.5 cm

Babatomi Serisi’nde Eyüboğlu, kadın ve erkeğin cinsel dürtülerinden hareketle bir desen oluştururken Öpücük ise bu desenin merkezindeki iki figüre odaklanır. Eyüboğlu bu serilerinde kariyeri boyunca oluşturduğu farklı üsluplara işaret eden ve çağdaşı olduğu ressamları yakından izlediğinin göstergesi olarak ürettiği bu deseni zaman içinde yeniden yorumlayarak karakalem, guaj ve akrilik gibi çeşitli tekniklerle tekrar. Ortaçağ dönemi Hint heykellerinden aynı dönemde üretilen Amerikalı sanatçıların çalışmalarına kadar pekçok farklı dönem ve coğrafyadan beslenen Bedri Rahmi Eyüboğlu, bir yandan da Anadolu’yu gözlemleyerek çeşitli üslup ve motifleri pratiğine taşımıştır.

Bu eser Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 20 Aralık 2017 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında Dirimart’ta açılan Babatomi ve Öpücük isimli sergisinde yer almıştır.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)-Babatomi Serisi, İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik, 20.5 x 10.5 cm Babatomi Serisi’nde Eyüboğlu, kadın ve erkeğin cinsel dürtülerinden hareketle bir desen oluştururken Öpücük ise bu desenin merkezindeki iki figüre odaklanır. Eyüboğlu bu serilerinde kariyeri boyunca oluşturduğu farklı üsluplara işaret eden ve çağdaşı olduğu ressamları yakından izlediğinin göstergesi olarak ürettiği bu deseni zaman içinde yeniden yorumlayarak karakalem, guaj ve akrilik gibi çeşitli tekniklerle tekrar. Ortaçağ dönemi Hint heykellerinden aynı dönemde üretilen Amerikalı sanatçıların çalışmalarına kadar pekçok farklı dönem ve coğrafyadan beslenen Bedri Rahmi Eyüboğlu, bir yandan da Anadolu’yu gözlemleyerek çeşitli üslup ve motifleri pratiğine taşımıştır. Bu eser Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 20 Aralık 2017 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında Dirimart’ta açılan Babatomi ve Öpücük isimli sergisinde yer almıştır.

  TLSold
 • Eren Eyüboğlu (1912-1988)-Soba Önünde Isınan Kız, 1954, İmzalı, Kağıt üzerine ekolin ve çini mürekkebi, 40 x 24 cm

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Eren Eyüboğlu (1912-1988)-Soba Önünde Isınan Kız, 1954, İmzalı, Kağıt üzerine ekolin ve çini mürekkebi, 40 x 24 cm

  TLSold
 • Eren Eyüboğlu (1912-1988)-Beşik Taşıyan Kadın, Kağıt üzerine mürekkep, İmzalı, 30.5 x 22.5 cm

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Eren Eyüboğlu (1912-1988)-Beşik Taşıyan Kadın, Kağıt üzerine mürekkep, İmzalı, 30.5 x 22.5 cm

  TLSold
 • Orhan Peker (1927-1978)-Aşık Veysel, 1969, İmzalı ve Ailesinden Sertifikalı, Kağıt üzerine füzen, 28 x 19 cm

Provenance:
*A. Ulusoy Koleksiyonu
*Eski Sanatçı Aile Koleksiyonu

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Orhan Peker (1927-1978)-Aşık Veysel, 1969, İmzalı ve Ailesinden Sertifikalı, Kağıt üzerine füzen, 28 x 19 cm Provenance: *A. Ulusoy Koleksiyonu *Eski Sanatçı Aile Koleksiyonu

  TLSold
 • Selim Turan (1915-1994) -Soyut, İmzalı ve Sertifikalı, Kağıt üzerine guaj boya, 18 x 15 cm

Provenance:
A. Ulusoy Koleksiyonu

Bu eser müze camlı ve venge ağacından mamül natural ahşap çerçevesindedir.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Selim Turan (1915-1994) -Soyut, İmzalı ve Sertifikalı, Kağıt üzerine guaj boya, 18 x 15 cm Provenance: A. Ulusoy Koleksiyonu Bu eser müze camlı ve venge ağacından mamül natural ahşap çerçevesindedir.

  TLSold
 • Selim Turan (1915-1994) -Soyut, İmzalı ve Sertifikalı, Kağıt üzerine guaj boya, 18 x 11 cm

Provenance:
*A. Ulusoy Koleksiyonu. 

Bu eser müze camlı ve venge ağacından mamül natural ahşap çerçevesindedir.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Selim Turan (1915-1994) -Soyut, İmzalı ve Sertifikalı, Kağıt üzerine guaj boya, 18 x 11 cm Provenance: *A. Ulusoy Koleksiyonu. Bu eser müze camlı ve venge ağacından mamül natural ahşap çerçevesindedir.

  TLSold
 • Selim Turan (1915-1994) -Soyut Kompozisyon, İmzalı, Duralite marufle edilmiş karton üzerine karışık teknik, 30 x 21.5 cm 

Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Selim Turan (1915-1994) -Soyut Kompozisyon, İmzalı, Duralite marufle edilmiş karton üzerine karışık teknik, 30 x 21.5 cm Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir.

  TLSold
 • Şadan Bezeyiş (1926-2017)-Eşinin Portresi, 1987, İmzalı, Prestuval üzerine yağlıboya, 61 x 46 cm

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Şadan Bezeyiş (1926-2017)-Eşinin Portresi, 1987, İmzalı, Prestuval üzerine yağlıboya, 61 x 46 cm

  TLSold
 • Şenol Yorozlu (d.1950)-Soyut, 1999, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 150 x 120 cm

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Şenol Yorozlu (d.1950)-Soyut, 1999, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 150 x 120 cm

  TLSold
 • Hakkı Anlı (1906-1991) -Motif, İmzalı, Kağıt üzerine guaj boya ve çini mürekkebi, 21 x 16.5 cm

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Hakkı Anlı (1906-1991) -Motif, İmzalı, Kağıt üzerine guaj boya ve çini mürekkebi, 21 x 16.5 cm

  TLSold
 • Hakkı Anlı (1906-1991) -Motif, İmzalı, Kağıt üzerine guaj boya ve çini mürekkebi, 21 x 16.5 cm

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Hakkı Anlı (1906-1991) -Motif, İmzalı, Kağıt üzerine guaj boya ve çini mürekkebi, 21 x 16.5 cm

  TLSold
 • Tiraje Dikmen (1925-2014)-İsimsiz, Litografi (Galeri Nev Baskısı), 50 x 35 cm

Provenance:
*Eski Aile Koleksiyonu

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Tiraje Dikmen (1925-2014)-İsimsiz, Litografi (Galeri Nev Baskısı), 50 x 35 cm Provenance: *Eski Aile Koleksiyonu

  TLSold
 • Güngör Taner (d.1941)-Ata Dansı, 1997, İmzalı, Litografi, ED.2/2, 55.5 x 54 cm

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Güngör Taner (d.1941)-Ata Dansı, 1997, İmzalı, Litografi, ED.2/2, 55.5 x 54 cm

  TLSold
 • Sabri Berkel (1907-1993)-Motif, İmzasız, Karton üzerine yağlıboya, 22.5 x 16 cm 

Bu eser Galeri Artist Yayınları'ndan çıkan Sabri Berkel Kataloğu'nda yer almaktadır.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Sabri Berkel (1907-1993)-Motif, İmzasız, Karton üzerine yağlıboya, 22.5 x 16 cm Bu eser Galeri Artist Yayınları'ndan çıkan Sabri Berkel Kataloğu'nda yer almaktadır.

  TLSold
 • Yüksel Arslan (1933-2017)-İnsan ve At, 1984, Kağıt üzerine karakalem, 34 x 29 cm

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Yüksel Arslan (1933-2017)-İnsan ve At, 1984, Kağıt üzerine karakalem, 34 x 29 cm

  TLSold
 • Orhan Peker (1927-1978)-Variller, İmzalı, Tuvale marufle edilmiş karton üzerine kuruboya ve karakalem, 46 x 31 cm

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Orhan Peker (1927-1978)-Variller, İmzalı, Tuvale marufle edilmiş karton üzerine kuruboya ve karakalem, 46 x 31 cm

  TLSold
 • Şükriye Dikmen (1918-2000)-Portre, İmzalı, Karton üzerine karakalem, 59 x 46.5 cm

Provenance:
*Eski Şennur Şentürk Koleksiyonu

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Şükriye Dikmen (1918-2000)-Portre, İmzalı, Karton üzerine karakalem, 59 x 46.5 cm Provenance: *Eski Şennur Şentürk Koleksiyonu

  TLSold
 • Şükriye Dikmen (1928-2000)-Vazoda Çiçekler, İmzasız, Sertifikalı, Duralite marufle edilmiş karton üzerine karakalem, 60 x 45 cm 

Bu eser Şükriye Dikmen’in kız kardeşi Tiraje Dikmen tarafından sertifikalıdır.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Şükriye Dikmen (1928-2000)-Vazoda Çiçekler, İmzasız, Sertifikalı, Duralite marufle edilmiş karton üzerine karakalem, 60 x 45 cm Bu eser Şükriye Dikmen’in kız kardeşi Tiraje Dikmen tarafından sertifikalıdır.

  TLSold
 • Abidin Elderoğlu (1901-1974)-Soyut Peyzaj, 1973-1974, İmzalı, Karton üzerine guaj boya ve karakalem, 22 x 27.5 cm

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Abidin Elderoğlu (1901-1974)-Soyut Peyzaj, 1973-1974, İmzalı, Karton üzerine guaj boya ve karakalem, 22 x 27.5 cm

  TLSold
 • Mehmet Gün (1954-2014)-Lignes Privees Specialisees, 1986, Paris, Tuvale marufle edilmiş karton üzerine karışık teknik, 83 x 148 cm

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Mehmet Gün (1954-2014)-Lignes Privees Specialisees, 1986, Paris, Tuvale marufle edilmiş karton üzerine karışık teknik, 83 x 148 cm

  TLSold
 • Mehmet Gün (1954-2014)-Less Nouveaux Riches, 1987, İmzalı, Tuvale marufle edilmiş karton üzerine karışık teknik, 50 x 70 cm

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Mehmet Gün (1954-2014)-Less Nouveaux Riches, 1987, İmzalı, Tuvale marufle edilmiş karton üzerine karışık teknik, 50 x 70 cm

  TLSold
 • Mehmet Gün (1954 - 2014)-There Is a Chance and I'll Promise, 1986, İmzalı, Tuvale marufle edilmiş karton üzerine karışık teknik, 70 x 50 cm

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Mehmet Gün (1954 - 2014)-There Is a Chance and I'll Promise, 1986, İmzalı, Tuvale marufle edilmiş karton üzerine karışık teknik, 70 x 50 cm

  TLSold
 • Mehmet Gün (1954 - 2014)-It's Just a Game, 1984, İmzalı, Karton üzerine karışık teknik, 38.5 x 38.5 cm

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Mehmet Gün (1954 - 2014)-It's Just a Game, 1984, İmzalı, Karton üzerine karışık teknik, 38.5 x 38.5 cm

  TLSold
 • Komet (1941-2022)-Nü, Önde ve arkasında imzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 24 x 18 cm

Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Komet (1941-2022)-Nü, Önde ve arkasında imzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 24 x 18 cm Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir.

  TLSold
 • Nurullah Berk (1906-1982)-Kübik Figür, 1951, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 62 x 44 cm

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Nurullah Berk (1906-1982)-Kübik Figür, 1951, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 62 x 44 cm

  TLSold
 • Sami Lim (1905-1986)- Antik Heykelden Etüd, İmzasız, Sertifikalı, Kağıt üzerine karakalem, 48 x 62 cm

Provenance:
*Aile Koleksiyonu

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Sami Lim (1905-1986)- Antik Heykelden Etüd, İmzasız, Sertifikalı, Kağıt üzerine karakalem, 48 x 62 cm Provenance: *Aile Koleksiyonu

  TLSold
 • Sami Lim (1905-1986)-Antik Heykelden Etüd, İmzasız, Sertifikalı, Kağıt üzerine karakalem, 32.5 x 21 cm

Provenance:
*Aile Koleksiyonu

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Sami Lim (1905-1986)-Antik Heykelden Etüd, İmzasız, Sertifikalı, Kağıt üzerine karakalem, 32.5 x 21 cm Provenance: *Aile Koleksiyonu

  TLSold
 • Anonim-Modelden Etüd, İmzasız, Kağıt üzerine karakalem, 70 x 50 cm

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Anonim-Modelden Etüd, İmzasız, Kağıt üzerine karakalem, 70 x 50 cm

  TLSold
 • Anonim-Modelden Etüd, İmzasız, Kağıt üzerine karakalem, 70 x 50 cm

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Anonim-Modelden Etüd, İmzasız, Kağıt üzerine karakalem, 70 x 50 cm

  TLSold
 • Eşref Üren (1897-1984)-Figür, İmzalı, 28 x 22 cm

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Eşref Üren (1897-1984)-Figür, İmzalı, 28 x 22 cm

  TLSold
 • Cihat Özegemen (1921-1993)-Figürlü Kompozisyon, 1987, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 61.5 x 47 cm

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Cihat Özegemen (1921-1993)-Figürlü Kompozisyon, 1987, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 61.5 x 47 cm

  TLSold
 • Muhsin Kut (1938-2022)-Cumbalı Evler, 1993, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 45 x 100 cm

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Muhsin Kut (1938-2022)-Cumbalı Evler, 1993, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 45 x 100 cm

  TLSold
 • Turgut Atalay (1918-2004)-Nü, 1997, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 100 cm

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Turgut Atalay (1918-2004)-Nü, 1997, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 100 cm

  TLSold
 • Bayram Gümüş (d.1960)-Tren İstasyonunda Kış, 2021, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 90 x 130 cm

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Bayram Gümüş (d.1960)-Tren İstasyonunda Kış, 2021, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 90 x 130 cm

  TLSold
 • Şahin Paksoy (d.1952)-Çamaşır Asan Kadınlar, 2017, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 70 cm

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Şahin Paksoy (d.1952)-Çamaşır Asan Kadınlar, 2017, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 70 cm

  TLSold
 • Fevzi Karakoç (d.1947)-Kompozisyon, 1999, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 70 x 50 cm

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Fevzi Karakoç (d.1947)-Kompozisyon, 1999, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 70 x 50 cm

  TLSold
 • Fevzi Karakoç (d.1947 )-Bastırılmış Çığlık, 1996, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 35.5 cm

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Fevzi Karakoç (d.1947 )-Bastırılmış Çığlık, 1996, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 35.5 cm

  TLSold
 • Faruk Cimok (d.1956)-Horoz, İmzalı, Palet üzerine yağlıboya, 25 x 38 cm

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Faruk Cimok (d.1956)-Horoz, İmzalı, Palet üzerine yağlıboya, 25 x 38 cm

  TLSold
 • Memduh Kuzay (d.1957 ) -İsimsiz, 2003, İmzalı, Duralit üzerine karışık teknik, kolaj, 122 x 85 cm

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Memduh Kuzay (d.1957 ) -İsimsiz, 2003, İmzalı, Duralit üzerine karışık teknik, kolaj, 122 x 85 cm

  TLSold
 • Turgut Zaim Ekolü-Anne ve Çocukları, İmzasız, Prestuval üzerine yağlıboya, 35 x 44.5 cm

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Turgut Zaim Ekolü-Anne ve Çocukları, İmzasız, Prestuval üzerine yağlıboya, 35 x 44.5 cm

  TLSold
 • Necdet Kalay (1932-1986) -Peyzaj, 1980, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 45 x 55 cm

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Necdet Kalay (1932-1986) -Peyzaj, 1980, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 45 x 55 cm

  TLSold
 • Saim Dursun (1959-2021)-Hasat, 1994, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 28 x 29 cm

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Saim Dursun (1959-2021)-Hasat, 1994, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 28 x 29 cm

  TLSold
 • Mustafa Pilevneli (d.1940)-Natürmort, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 60 cm

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Mustafa Pilevneli (d.1940)-Natürmort, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 60 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil (d.1937)-İstanbul, 2019, İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik, 50.5 x 89 cm

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Devrim Erbil (d.1937)-İstanbul, 2019, İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik, 50.5 x 89 cm

  TLSold
 • Hüsamettin Koçan (d.1946)-Süslü İstanbul, İmzalı, Tuval üzerine karışık teknik, 160 x 290 cm

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Hüsamettin Koçan (d.1946)-Süslü İstanbul, İmzalı, Tuval üzerine karışık teknik, 160 x 290 cm

  TLSold
 • Hüsamettin Koçan (d.1946)-Süslü İstanbul, İmzalı, Tuval üzerine karışık teknik, 160 x 290 cm

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Hüsamettin Koçan (d.1946)-Süslü İstanbul, İmzalı, Tuval üzerine karışık teknik, 160 x 290 cm

  TLSold
 • Ahmet Yeşil (d.1954)-Deniz, 1998, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya ve kum, 50 x 60 cm

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Ahmet Yeşil (d.1954)-Deniz, 1998, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya ve kum, 50 x 60 cm

  TLSold
 • Bedri Baykam (d.1957)-Türk Erkeği ve İçkisi, 1998, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 100 x 150 cm

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Bedri Baykam (d.1957)-Türk Erkeği ve İçkisi, 1998, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 100 x 150 cm

  TLSold
 • Pınar du Pre (d.1972)-Bella, 2022, İmzalı, Tuval üzerine karışık teknik, 87 x 66 cm

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Pınar du Pre (d.1972)-Bella, 2022, İmzalı, Tuval üzerine karışık teknik, 87 x 66 cm

  TLSold
 • Pınar du Pre (d.1972)-Matthew, Tuval üzerine karışık teknik, 190 x 135 cm

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Pınar du Pre (d.1972)-Matthew, Tuval üzerine karışık teknik, 190 x 135 cm

  TLSold
 • Ertuğrul Ateş (d.1954)-Ufuktaki Tekne, 2018, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 140 x 160 cm

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Ertuğrul Ateş (d.1954)-Ufuktaki Tekne, 2018, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 140 x 160 cm

  TLSold
 • Ali Atmaca (d.1947)-Figürlü Kompozisyon, 2021, Tuval üzerine yağlıboya, 75 x 160 cm

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Ali Atmaca (d.1947)-Figürlü Kompozisyon, 2021, Tuval üzerine yağlıboya, 75 x 160 cm

  TLSold
 • Ali Atmaca (d.1947)-İsimsiz, 2009, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 80 cm

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Ali Atmaca (d.1947)-İsimsiz, 2009, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 80 cm

  TLSold
 • Muhsin Önder (d.1951)-Ağaçlar, 2020, İmzalı, Mukavva üzerine karışık teknik, 84 x 127 cm

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Muhsin Önder (d.1951)-Ağaçlar, 2020, İmzalı, Mukavva üzerine karışık teknik, 84 x 127 cm

  TLSold
 • Adem Genç (d.1944)-Soyut, 2007, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 110 x 86.5 cm

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Adem Genç (d.1944)-Soyut, 2007, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 110 x 86.5 cm

  TLSold
 • Adem Genç (d.1944) -Soyut Kompozisyon, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya ve print, Unique Edisyon, 60 x 75 cm

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Adem Genç (d.1944) -Soyut Kompozisyon, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya ve print, Unique Edisyon, 60 x 75 cm

  TLSold
 • İlgi Adalan (d.1936)-Pano, İmzalı, Seramik, 80 cm

  Lot No: 76

  Lot: 76

  İlgi Adalan (d.1936)-Pano, İmzalı, Seramik, 80 cm

  TLSold
 • İlgi Adalan (d.1936)-Form, İmzalı, Seramik Pano, 85 x 85 cm

  Lot No: 77

  Lot: 77

  İlgi Adalan (d.1936)-Form, İmzalı, Seramik Pano, 85 x 85 cm

  TLSold
 • İlgi Adalan (d.1936)-Form, Seramik ve 24 ayar altın kaplama, 46.5 x 44 x 13.5 cm

  Lot No: 78

  Lot: 78

  İlgi Adalan (d.1936)-Form, Seramik ve 24 ayar altın kaplama, 46.5 x 44 x 13.5 cm

  TLSold
 • İlgi Adalan (d.1936)-Form, Seramik, 17 x 28.5 x 28.5 cm

  Lot No: 79

  Lot: 79

  İlgi Adalan (d.1936)-Form, Seramik, 17 x 28.5 x 28.5 cm

  TLSold
 • İlgi Adalan (d.1936)-Form, İmzalı, Seramik, 20 x 23 x 20 cm

  Lot No: 80

  Lot: 80

  İlgi Adalan (d.1936)-Form, İmzalı, Seramik, 20 x 23 x 20 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil (d.1937)-İstanbul'a Bakış (A), 2016, İmzalı, Serigrafi, ED.23/25, 102 x 72 cm

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Devrim Erbil (d.1937)-İstanbul'a Bakış (A), 2016, İmzalı, Serigrafi, ED.23/25, 102 x 72 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil (d.1937)-Soyutlama, 2011, İmzalı, Baskı, ED.70/120, 83.5 x 69 cm

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Devrim Erbil (d.1937)-Soyutlama, 2011, İmzalı, Baskı, ED.70/120, 83.5 x 69 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil (d.1937)-S.B İstanbul, Haydarpaşa, İmzalı, Serigrafi, 20.5 x 34 cm

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Devrim Erbil (d.1937)-S.B İstanbul, Haydarpaşa, İmzalı, Serigrafi, 20.5 x 34 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil (d.1937)-İstanbul, İmzalı, Serigrafi, ED.84/140 cm, 20.5 x 33 cm

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Devrim Erbil (d.1937)-İstanbul, İmzalı, Serigrafi, ED.84/140 cm, 20.5 x 33 cm

  TLSold
 • Celal Tutant (1910-1994)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 50 cm

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Celal Tutant (1910-1994)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 50 cm

  TLSold
 • Cavit Atmaca (d.1931)-Meydan, 1988, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 65 x 54 cm

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Cavit Atmaca (d.1931)-Meydan, 1988, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 65 x 54 cm

  TLSold
 • Nüzhet Kutluğ (d.1932)-Düşümdeki Kadın, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 41 x 37 cm

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Nüzhet Kutluğ (d.1932)-Düşümdeki Kadın, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 41 x 37 cm

  TLSold
 • Mehmet Pesen (1923-2012) -Anlaşma, İmzasız, Duralit üzeri yağlıboya, 66 x 75 cm

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Mehmet Pesen (1923-2012) -Anlaşma, İmzasız, Duralit üzeri yağlıboya, 66 x 75 cm

  TLSold
 • Mehmet Pesen (1923-2012) -Köy Düğünü, İmzasız, Duralit üzerine yağlıboya, 53 x 80 cm

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Mehmet Pesen (1923-2012) -Köy Düğünü, İmzasız, Duralit üzerine yağlıboya, 53 x 80 cm

  TLSold
 • Şahin Paksoy (d.1952)-Figür, 2014, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 77.5 x 49 cm

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Şahin Paksoy (d.1952)-Figür, 2014, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 77.5 x 49 cm

  TLSold
 • Şahin Paksoy (d.1952)-Hulahop, 2010, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 58.5 x 49 cm

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Şahin Paksoy (d.1952)-Hulahop, 2010, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 58.5 x 49 cm

  TLSold
 • Şahin Paksoy (d.1952)-Figürlü Kompozisyon, 2023, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 41 x 60 cm

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Şahin Paksoy (d.1952)-Figürlü Kompozisyon, 2023, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 41 x 60 cm

  TLSold
 • Şahin Paksoy (d.1952)-Kahve Falı, 2012, İmzalı, Karton üzerine mürekkep kalem, 24 x 34 cm

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Şahin Paksoy (d.1952)-Kahve Falı, 2012, İmzalı, Karton üzerine mürekkep kalem, 24 x 34 cm

  TLSold
 • Harun Antakyalı (d.1965)-Kötü Örnek Olma Çocuğa, 2011, İmzalı, Karton üzerine karışık teknik, 50 x 70 cm

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Harun Antakyalı (d.1965)-Kötü Örnek Olma Çocuğa, 2011, İmzalı, Karton üzerine karışık teknik, 50 x 70 cm

  TLSold
 • Kayıhan Keskinok (1923-2015)-Meyve Yiyen Adam, 1977, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 40 x 27 cm

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Kayıhan Keskinok (1923-2015)-Meyve Yiyen Adam, 1977, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 40 x 27 cm

  TLSold
 • Argun Okumuşoğlu (d.1955)-Figürlü Kompozisyon, 2005, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 110 x 90 cm

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Argun Okumuşoğlu (d.1955)-Figürlü Kompozisyon, 2005, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 110 x 90 cm

  TLSold
 • Turan Aksoy (d.1965)-En Çok Oğlumu Sevdim, 2006, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya ve akrilik, 90 x 90 cm

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Turan Aksoy (d.1965)-En Çok Oğlumu Sevdim, 2006, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya ve akrilik, 90 x 90 cm

  TLSold
 • Akif Poroy-Soyut Kompozisyon, 1989, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 91 x 115 cm

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Akif Poroy-Soyut Kompozisyon, 1989, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 91 x 115 cm

  TLSold
 • İzzet Arda Onursan (d.1959)-İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 21 x 15 cm

  Lot No: 99

  Lot: 99

  İzzet Arda Onursan (d.1959)-İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 21 x 15 cm

  TLSold
 • İzzet Arda Onursan (d.1959)-İsimsiz, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 21 x 15 cm

  Lot No: 100

  Lot: 100

  İzzet Arda Onursan (d.1959)-İsimsiz, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 21 x 15 cm

  TLSold
 • Robert Rauschenberg (USA, 1925-2008)-Plot (from Reality and Paradoxes), 1973, Islak İmzalı ve Sertifikalı, Tuval üzerine kolaj, ED.87/100, 80 x 58 cm 

Venge ağacından mamül naturel ahşap çerçevelidir.

Robert Rauschenberg, Amerikalı ressam, heykeltıraş, fotoğrafçı, baskıcı ve performans sanatçısıdır. Herhangi bir akımın parçası sayılamayacak derecede bireyselci olsa da soyut dışavurumculuk ile pop art arasında köprü vazifesi görmüş olduğu söylenebilir. ABD'de sanata temsil olgusunu geri döndürmüştür.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Robert Rauschenberg (USA, 1925-2008)-Plot (from Reality and Paradoxes), 1973, Islak İmzalı ve Sertifikalı, Tuval üzerine kolaj, ED.87/100, 80 x 58 cm Venge ağacından mamül naturel ahşap çerçevelidir. Robert Rauschenberg, Amerikalı ressam, heykeltıraş, fotoğrafçı, baskıcı ve performans sanatçısıdır. Herhangi bir akımın parçası sayılamayacak derecede bireyselci olsa da soyut dışavurumculuk ile pop art arasında köprü vazifesi görmüş olduğu söylenebilir. ABD'de sanata temsil olgusunu geri döndürmüştür.

  TLSold
 • Bernard Buffet (FR, 1928-1999)-Figür, Islak İmzalı, Gravür, ED.34/37, 64 x 48.5 cm 

Bernard Buffet Fransız dışavurumcu ressam ve soyut karşıtı bir hareket olan L'homme Témoin sanat grubu üyesidir.

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Bernard Buffet (FR, 1928-1999)-Figür, Islak İmzalı, Gravür, ED.34/37, 64 x 48.5 cm Bernard Buffet Fransız dışavurumcu ressam ve soyut karşıtı bir hareket olan L'homme Témoin sanat grubu üyesidir.

  TLSold
 • Sonia Delaunay (UA, 1885-1979)-Sans Titre, 1964, Islak İmzalı ve Sertifikalı, Gravür, 49 x 34 cm

1885 doğumlu olan sanatçı; eşi Robert Delaunay ile birlikte bir renk teorisinin ışığında yepyeni bir sanat akımınını başlatmışlardır. Salt renklerin ve desenlerin ön planda olduğu Orfizm ya da Simultanizm olarak adlandırılan akımın etkisi yalnızca tablolarında değil tekstil ve dekorasyon tasarımlarında da görülmektedir.

Bu eser müze camlı çerçevesindedir.

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Sonia Delaunay (UA, 1885-1979)-Sans Titre, 1964, Islak İmzalı ve Sertifikalı, Gravür, 49 x 34 cm 1885 doğumlu olan sanatçı; eşi Robert Delaunay ile birlikte bir renk teorisinin ışığında yepyeni bir sanat akımınını başlatmışlardır. Salt renklerin ve desenlerin ön planda olduğu Orfizm ya da Simultanizm olarak adlandırılan akımın etkisi yalnızca tablolarında değil tekstil ve dekorasyon tasarımlarında da görülmektedir. Bu eser müze camlı çerçevesindedir.

  TLSold
 • Wifredo Lam (CUB, 1902-1982)-Composition II, 1963, İmzalı ve Sertifikalı, Litografi, ED.26/60, 45 x 57 cm

Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir.

Kübalı modernist ressam Wifredo Lam; yakın arkadaşı Picasso’nun yardımıyla Paris’in avangard üyeleriyle tanışmış ve çeşitli modernist stiller denemiştir. Kübizm, Sürrealizm, Afrika ve Afro-Küba sanatının ve Küba’nın renk ve bitki örtüsünün özelliklerini harmanlayan özgün bir tarzı vardır.

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Wifredo Lam (CUB, 1902-1982)-Composition II, 1963, İmzalı ve Sertifikalı, Litografi, ED.26/60, 45 x 57 cm Bu eser naturel ahşap çerçevesindedir. Kübalı modernist ressam Wifredo Lam; yakın arkadaşı Picasso’nun yardımıyla Paris’in avangard üyeleriyle tanışmış ve çeşitli modernist stiller denemiştir. Kübizm, Sürrealizm, Afrika ve Afro-Küba sanatının ve Küba’nın renk ve bitki örtüsünün özelliklerini harmanlayan özgün bir tarzı vardır.

  TLSold
 • Wifredo Lam (FR, 1902-1982)-Untitled, 1974, Litografi, Tuvale marufle edilmiştir, ED.93/99, 79 x 60 m

Venge ağacından mamül naturel ahşap çerçevelidir.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Wifredo Lam (FR, 1902-1982)-Untitled, 1974, Litografi, Tuvale marufle edilmiştir, ED.93/99, 79 x 60 m Venge ağacından mamül naturel ahşap çerçevelidir.

  TLSold
 • Robert Rauschenberg (USA, 1925-2008)-L. Uncovered 6, 1998, İmzalı, Serigrafi, Tuvale marufle edilmiştir, ED.8/50, 81 x 60 cm

Venge ağacından mamül naturel ahşap çerçevelidir.

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Robert Rauschenberg (USA, 1925-2008)-L. Uncovered 6, 1998, İmzalı, Serigrafi, Tuvale marufle edilmiştir, ED.8/50, 81 x 60 cm Venge ağacından mamül naturel ahşap çerçevelidir.

  TLSold
 • Yayoi Kusama (JP, d.1929)-Pumpkin, 2000, Islak İmzalı, Litografi, ED.57/200, 45 x 51 cm

Yaşayan en önemli avantgard sanatçılardandır. Resim, enstalasyon, happening, edebiyat, sinema dahil sanat disiplinlerinin birçoğunda önemli eserler ortaya koyar. II. Dünya Savaşı sonrasındaki sanatsal gelişmelerden etkilenen sanatçının minimalizm, feminist sanat, çağdaş sanat, pop art dönem çalışmaları olmuştur. Yaklaşık on yaşından beri gördüğü halüsinasyonlardan etkilenerek benekler ve ağları resmeden sanatçı puantiye ve nokta desenlerini her disiplinde uygulamıştır. Yaşamını kendi rızasıyla gönüllü olarak bir akıl hastanesinde geçirmektedir.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Yayoi Kusama (JP, d.1929)-Pumpkin, 2000, Islak İmzalı, Litografi, ED.57/200, 45 x 51 cm Yaşayan en önemli avantgard sanatçılardandır. Resim, enstalasyon, happening, edebiyat, sinema dahil sanat disiplinlerinin birçoğunda önemli eserler ortaya koyar. II. Dünya Savaşı sonrasındaki sanatsal gelişmelerden etkilenen sanatçının minimalizm, feminist sanat, çağdaş sanat, pop art dönem çalışmaları olmuştur. Yaklaşık on yaşından beri gördüğü halüsinasyonlardan etkilenerek benekler ve ağları resmeden sanatçı puantiye ve nokta desenlerini her disiplinde uygulamıştır. Yaşamını kendi rızasıyla gönüllü olarak bir akıl hastanesinde geçirmektedir.

  TLSold
 • Slinkachu (ENG, d.1979)-Untitled (Fez), 2014, İmzalı, C-Type Print, ED.16/25, 50 x 50 cm

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Slinkachu (ENG, d.1979)-Untitled (Fez), 2014, İmzalı, C-Type Print, ED.16/25, 50 x 50 cm

  TLSold
 • Lara Sayılgan-Untitled, Fotoğraf, İmzasız, 160 x 105 cm

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Lara Sayılgan-Untitled, Fotoğraf, İmzasız, 160 x 105 cm

  TLSold
 • 4 Adet Haluk Akakçe Lotu (d.1970) -O Bir Melek, İmzalı, 2018, Poloraid üzerine müdahale, 8.5 x 10.5 cm

  Lot No: 110

  Lot: 110

  4 Adet Haluk Akakçe Lotu (d.1970) -O Bir Melek, İmzalı, 2018, Poloraid üzerine müdahale, 8.5 x 10.5 cm

  TLSold
 • Şahin Kaygun (1951-1992) -Yanlış Durakta Bekleyen Adam, 1985, İmzalı, Fotoğraf üzerine müdahale, 38 x 58 cm

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Şahin Kaygun (1951-1992) -Yanlış Durakta Bekleyen Adam, 1985, İmzalı, Fotoğraf üzerine müdahale, 38 x 58 cm

  TLSold
 • İlhan Koman (1921-1986)-A) HULDA, Fotoğraf, İmzasız, Sertifikalı, Tek Edisyon, 44 x 34 cm
B) İlhan Koman, Hulda Festival a Journey Into Art & Science Kitabı, Yayınevi: İlhan Koman Vakfı, 2015, 203 Sayfa

İlhan Koman'ın İsveç'teki evi ve atölyesi olarak bilinen M/S Hulda Yelkenlisinden özel olarak çektiği bu fotoğraf; İlhan Koman Vakfı ve Artcollection Gallery işbirliği ile düzenlenen 26.05.2015 tarihli sergisi için "Hannemühle/Bergger" kağıda profesyonel arşiv kalitesinde tek edisyon olarak basılmıştır.

  Lot No: 112

  Lot: 112

  İlhan Koman (1921-1986)-A) HULDA, Fotoğraf, İmzasız, Sertifikalı, Tek Edisyon, 44 x 34 cm B) İlhan Koman, Hulda Festival a Journey Into Art & Science Kitabı, Yayınevi: İlhan Koman Vakfı, 2015, 203 Sayfa İlhan Koman'ın İsveç'teki evi ve atölyesi olarak bilinen M/S Hulda Yelkenlisinden özel olarak çektiği bu fotoğraf; İlhan Koman Vakfı ve Artcollection Gallery işbirliği ile düzenlenen 26.05.2015 tarihli sergisi için "Hannemühle/Bergger" kağıda profesyonel arşiv kalitesinde tek edisyon olarak basılmıştır.

  TLSold
 • İlhan Koman (1921-1986)-A) HULDA, Fotoğraf, İmzasız, Sertifikalı, Tek Edisyon, 44 x 34 cm
B) İlhan Koman, Hulda Festival a Journey Into Art & Science Kitabı, Yayınevi: İlhan Koman Vakfı, 2015, 203 Sayfa

İlhan Koman'ın İsveç'teki evi ve atölyesi olarak bilinen M/S Hulda Yelkenlisinden özel olarak çektiği bu fotoğraf; İlhan Koman Vakfı ve Artcollection Gallery işbirliği ile düzenlenen 26.05.2015 tarihli sergisi için "Hannemühle/Bergger" kağıda profesyonel arşiv kalitesinde tek edisyon olarak basılmıştır.

  Lot No: 113

  Lot: 113

  İlhan Koman (1921-1986)-A) HULDA, Fotoğraf, İmzasız, Sertifikalı, Tek Edisyon, 44 x 34 cm B) İlhan Koman, Hulda Festival a Journey Into Art & Science Kitabı, Yayınevi: İlhan Koman Vakfı, 2015, 203 Sayfa İlhan Koman'ın İsveç'teki evi ve atölyesi olarak bilinen M/S Hulda Yelkenlisinden özel olarak çektiği bu fotoğraf; İlhan Koman Vakfı ve Artcollection Gallery işbirliği ile düzenlenen 26.05.2015 tarihli sergisi için "Hannemühle/Bergger" kağıda profesyonel arşiv kalitesinde tek edisyon olarak basılmıştır.

  TLSold
 • İlhan Koman (1921-1986)-A) HULDA, Fotoğraf, İmzasız, Sertifikalı, Tek Edisyon, 44 x 34 cm
B) İlhan Koman, Hulda Festival a Journey Into Art & Science Kitabı, Yayınevi: İlhan Koman Vakfı, 2015, 203 Sayfa

İlhan Koman'ın İsveç'teki evi ve atölyesi olarak bilinen M/S Hulda Yelkenlisinden özel olarak çektiği bu fotoğraf; İlhan Koman Vakfı ve Artcollection Gallery işbirliği ile düzenlenen 26.05.2015 tarihli sergisi için "Hannemühle/Bergger" kağıda profesyonel arşiv kalitesinde tek edisyon olarak basılmıştır.

  Lot No: 114

  Lot: 114

  İlhan Koman (1921-1986)-A) HULDA, Fotoğraf, İmzasız, Sertifikalı, Tek Edisyon, 44 x 34 cm B) İlhan Koman, Hulda Festival a Journey Into Art & Science Kitabı, Yayınevi: İlhan Koman Vakfı, 2015, 203 Sayfa İlhan Koman'ın İsveç'teki evi ve atölyesi olarak bilinen M/S Hulda Yelkenlisinden özel olarak çektiği bu fotoğraf; İlhan Koman Vakfı ve Artcollection Gallery işbirliği ile düzenlenen 26.05.2015 tarihli sergisi için "Hannemühle/Bergger" kağıda profesyonel arşiv kalitesinde tek edisyon olarak basılmıştır.

  TLSold
 • Füreya Koral (1910-1997)-Yeşil ve Sarı Çanak, İmzalı, Seramik, 9 x 28 x 28 cm

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Füreya Koral (1910-1997)-Yeşil ve Sarı Çanak, İmzalı, Seramik, 9 x 28 x 28 cm

  TLSold
 • 3 Adet Füreya Koral Lotu (1910-1997) -Seramik, İki adet çanağın altında atölye kod numarası bulunmaktadır.

A) 12 x 11.5 x 10.5 cm
B) 6.5 x 11 x 11 cm
C) 7 x 7 x 7 cm

  Lot No: 116

  Lot: 116

  3 Adet Füreya Koral Lotu (1910-1997) -Seramik, İki adet çanağın altında atölye kod numarası bulunmaktadır. A) 12 x 11.5 x 10.5 cm B) 6.5 x 11 x 11 cm C) 7 x 7 x 7 cm

  TLSold
 • Füreya Koral (1910-1997)-Soyut, İmzalı, Karton üzerine çini mürekkebi ve suluboya, 27 x 37 cm

Bu eser 2017 tarihli Kale Holding Yayınlarından çıkan ''Füreya'' kitabının 64. sayfasında yer almaktadır.

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Füreya Koral (1910-1997)-Soyut, İmzalı, Karton üzerine çini mürekkebi ve suluboya, 27 x 37 cm Bu eser 2017 tarihli Kale Holding Yayınlarından çıkan ''Füreya'' kitabının 64. sayfasında yer almaktadır.

  TLSold
 • Şadan Bezeyiş (1926-2017)-İsimsiz, 1979, İmzalı, Gazete sayfası üzerine mürekkepli kalem, 26.5 x 23 cm

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Şadan Bezeyiş (1926-2017)-İsimsiz, 1979, İmzalı, Gazete sayfası üzerine mürekkepli kalem, 26.5 x 23 cm

  TLSold
 • Selda Asal-Untitled, İmzasız, Karışık teknik, 31 x 23 cm

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Selda Asal-Untitled, İmzasız, Karışık teknik, 31 x 23 cm

  TLSold
 • Mehmet Gün (1954-2014)-Mavi Soyut, 1981, İmzalı, Karton üzerine karışık teknik, 50 x 31 cm

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Mehmet Gün (1954-2014)-Mavi Soyut, 1981, İmzalı, Karton üzerine karışık teknik, 50 x 31 cm

  TLSold
 • Mehmet Uygun (d.1964)-Ustalarla Şakalar, 1997, İmzalı, Karışık teknik, 30 x 23 cm

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Mehmet Uygun (d.1964)-Ustalarla Şakalar, 1997, İmzalı, Karışık teknik, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Pınar Birim-Where Are You!, Tuval üzerine karışık teknik, 100 x 150 cm

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Pınar Birim-Where Are You!, Tuval üzerine karışık teknik, 100 x 150 cm

  TLSold
 • Pınar Birim-Best Feelings, 250gr arşivlik canson kağıt üzerine karışık teknik, 50 x 70 cm

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Pınar Birim-Best Feelings, 250gr arşivlik canson kağıt üzerine karışık teknik, 50 x 70 cm

  TLSold
 • Pınar Birim-Gayatri, 250gr arşivlik canson kağıt üzerine akrilik ve yağlı pastel, 56 x 76 cm

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Pınar Birim-Gayatri, 250gr arşivlik canson kağıt üzerine akrilik ve yağlı pastel, 56 x 76 cm

  TLSold
 • Rana Korgül-(İki Adet) İsimsiz, Tuval üzerine akrilik boya, 28 x 38 cm (her biri)

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Rana Korgül-(İki Adet) İsimsiz, Tuval üzerine akrilik boya, 28 x 38 cm (her biri)

  TLSold
 • Rana Korgül-(İki Adet) İsimsiz, Tuval üzerine akrilik boya, 28 x 38 cm (her biri)

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Rana Korgül-(İki Adet) İsimsiz, Tuval üzerine akrilik boya, 28 x 38 cm (her biri)

  TLSold
 • Rana Korgül-İsimsiz, Tuval üzerine akrilik boya, 28 x 38 cm

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Rana Korgül-İsimsiz, Tuval üzerine akrilik boya, 28 x 38 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Pamukbank Koleksiyonu'ndan Sertifikalı Fotoğraf, 30 x 20 cm

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Ara Güler (1928-2018)-Pamukbank Koleksiyonu'ndan Sertifikalı Fotoğraf, 30 x 20 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Sertifikalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Ara Güler (1928-2018)-Kesitler, Islak İmzalı, Fotoğraf, Dijital-Özgün Baskı, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Şahin Paksoy (d.1952)-Figür, 2022, İmzalı, Karışık teknik, 172 x 50 x 32 cm

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Şahin Paksoy (d.1952)-Figür, 2022, İmzalı, Karışık teknik, 172 x 50 x 32 cm

  TLSold
 • Maria Kılıçlıoğlu (d.1958)-Bahar, Reçine döküm üzerine krom boya, 40 x 20 cm

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Maria Kılıçlıoğlu (d.1958)-Bahar, Reçine döküm üzerine krom boya, 40 x 20 cm

  TLSold
 • Abidin Dino (1913-1993)-Eller Serisi, Siyah mermer kaide üzerine seramik, Eser Ölçüsü: 9x7x6cm, Kaide Ölçüsü: 20x9x9cm (restore edilmiştir)

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Abidin Dino (1913-1993)-Eller Serisi, Siyah mermer kaide üzerine seramik, Eser Ölçüsü: 9x7x6cm, Kaide Ölçüsü: 20x9x9cm (restore edilmiştir)

  TLSold
 • Malik Bulut (d.1974)-Rüzgarda Dans, 2010, İmzalı, Afyon mermeri, 44 cm

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Malik Bulut (d.1974)-Rüzgarda Dans, 2010, İmzalı, Afyon mermeri, 44 cm

  TLSold
 • Şahin Paksoy (d.1952)-Balerin, 2010, İmzalı, 27 x 18 x 18 cm

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Şahin Paksoy (d.1952)-Balerin, 2010, İmzalı, 27 x 18 x 18 cm

  TLSold
 • Şahin Paksoy (d.1952)-Denizde, 2005, İmzalı, Seramik, 42 x 21 cm

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Şahin Paksoy (d.1952)-Denizde, 2005, İmzalı, Seramik, 42 x 21 cm

  TLSold
 • Neşet Günal (1923-2002)-Neşet Günal 28 Desen Albümü, Yay Yayıncılık, Metin: Beral Madra

1000 edisyondan oluşan bu albüm, Neşet Günal'ın kuşe kağıda basılmış 28 adet desenini içermektedir.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Neşet Günal (1923-2002)-Neşet Günal 28 Desen Albümü, Yay Yayıncılık, Metin: Beral Madra 1000 edisyondan oluşan bu albüm, Neşet Günal'ın kuşe kağıda basılmış 28 adet desenini içermektedir.

  TLSold
 • Burhan Doğançay (1929-2013)-Broadway-Lafayette Albümü, 2002, Türkiye İş Bankası Yayınları

Doğançay'ın "Broadway-Lafayette" Dizisi altı adet defterden oluşmaktadır. Bu albümde Doğançay'ın iki defterinde yer alan resimleri özgün boyutları korunarak basılmıştır.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Burhan Doğançay (1929-2013)-Broadway-Lafayette Albümü, 2002, Türkiye İş Bankası Yayınları Doğançay'ın "Broadway-Lafayette" Dizisi altı adet defterden oluşmaktadır. Bu albümde Doğançay'ın iki defterinde yer alan resimleri özgün boyutları korunarak basılmıştır.

  TLSold
 • Şahin Paksoy (d.1952)-Bikinili Kız, 2008, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 28.5 x 20.5 cm

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Şahin Paksoy (d.1952)-Bikinili Kız, 2008, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 28.5 x 20.5 cm

  TLSold
 • Sami Yetik (1878-1945)-Lüksemburg Bahçesi / Paris, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 18 x 26 cm 

Bu eser Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Sami Yetik kitabında yer almaktadır.

Türk empresyonist ressam Sami Yetik’in kalın boya dokusu, geniş fırça vuruşları ve ışıklı renk tonlamaları ile resimlerinin ana temasını İstanbul, Ankara, Bursa ve Edirne’den yaptığı peyzajlar oluşturmuştur. Feyhaman Duran, Mehmet Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran ve Hüseyin Avni Lifij 1914 Kuşağı’nın diğer temsilcileridir.

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Sami Yetik (1878-1945)-Lüksemburg Bahçesi / Paris, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 18 x 26 cm Bu eser Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Sami Yetik kitabında yer almaktadır. Türk empresyonist ressam Sami Yetik’in kalın boya dokusu, geniş fırça vuruşları ve ışıklı renk tonlamaları ile resimlerinin ana temasını İstanbul, Ankara, Bursa ve Edirne’den yaptığı peyzajlar oluşturmuştur. Feyhaman Duran, Mehmet Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran ve Hüseyin Avni Lifij 1914 Kuşağı’nın diğer temsilcileridir.

  TLSold
 • Namık İsmail (1890-1935)-Çift taraflı Portre ve Nü, İmzasız, Sertifikalı, Mukavva üzerine yağlıboya ve arkasında karakalem, 45 x 34 cm 

1914 Kuşağı temsilcisi sanatçısı olan Namık İsmail manzara, kent görünümleri, iç mekan, figür, portre gibi farklı konuları çalışmıştır. Yapıtlarında izlenimci, dışavurumcu ve klasik etkileri konuya göre kullanan sanatçı, figüratif büyük kompozisyonlar üretmiştir. Portrecilikteki ustalığı ile de tanınan Namık İsmail, resimlerinde kullandığı kültürel birikimi ve geleneği temsil eden aksesuar ve ayrıntılarda Osman Hamdi’ye benzer bir tutum içinde olmuştur.

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Namık İsmail (1890-1935)-Çift taraflı Portre ve Nü, İmzasız, Sertifikalı, Mukavva üzerine yağlıboya ve arkasında karakalem, 45 x 34 cm 1914 Kuşağı temsilcisi sanatçısı olan Namık İsmail manzara, kent görünümleri, iç mekan, figür, portre gibi farklı konuları çalışmıştır. Yapıtlarında izlenimci, dışavurumcu ve klasik etkileri konuya göre kullanan sanatçı, figüratif büyük kompozisyonlar üretmiştir. Portrecilikteki ustalığı ile de tanınan Namık İsmail, resimlerinde kullandığı kültürel birikimi ve geleneği temsil eden aksesuar ve ayrıntılarda Osman Hamdi’ye benzer bir tutum içinde olmuştur.

  TLSold
 • Şefik Bursalı (1903 -1990)-Nü, 1947, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 76 x 65 cm

Çoşkunluk, heyecan ama bir o kadar da olgunluk ve uyum sahibi bir fırçaya sahip olan sanatçının sıcak ve nüans dolu renklerle oluşturduğu tablolar plastik yapıları açısından tam bir bütünlük sergilemektedir. Figür ve Nü çalışmalarının yanı sıra yurt köşelerimizi konu alan tabloları olgunluk ve yerel renklerin kaynaşımına seçkin birer örnek oluşturmaktadır.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Şefik Bursalı (1903 -1990)-Nü, 1947, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 76 x 65 cm Çoşkunluk, heyecan ama bir o kadar da olgunluk ve uyum sahibi bir fırçaya sahip olan sanatçının sıcak ve nüans dolu renklerle oluşturduğu tablolar plastik yapıları açısından tam bir bütünlük sergilemektedir. Figür ve Nü çalışmalarının yanı sıra yurt köşelerimizi konu alan tabloları olgunluk ve yerel renklerin kaynaşımına seçkin birer örnek oluşturmaktadır.

  TLSold
 • Şeref Akdik (1899-1972)-Natürmort, 1968, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 53 x 64 cm 

Türk empresyonist ressam Şeref Akdik İstanbul’un ağırlıklı olarak Anadolu yakasındaki semtliyle ilgili peyzajlar çalışmış 1930’lu yıllarda Cumhuriyet ve devrimlerini konu alan resimler yapmıştır. Hoca Ali Rıza ve İbrahim Çallı’nın teşvikiyle Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne giren sanatçı eğitimini Mahmut Cuda ve Cevat Dereli ile birlikte Paris Julian Akademisi’nde Paul Albert Laurens atölyesinde sürdürmüştür.

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Şeref Akdik (1899-1972)-Natürmort, 1968, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 53 x 64 cm Türk empresyonist ressam Şeref Akdik İstanbul’un ağırlıklı olarak Anadolu yakasındaki semtliyle ilgili peyzajlar çalışmış 1930’lu yıllarda Cumhuriyet ve devrimlerini konu alan resimler yapmıştır. Hoca Ali Rıza ve İbrahim Çallı’nın teşvikiyle Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne giren sanatçı eğitimini Mahmut Cuda ve Cevat Dereli ile birlikte Paris Julian Akademisi’nde Paul Albert Laurens atölyesinde sürdürmüştür.

  TLSold
 • Eşref Üren (1897-1984)-Deniz ve Kayık, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 48 x 60 cm

Fehim Paşa’nın oğlu olan sanatçı resim sanatına küçük yaşlardan beri ilgi duymuş Hikmet Onat, Feyhaman Duran ve Paris’te ise Andre Lothe’dan dersler almıştır. Eşref Üren, sanat anlayışını şöyle dile getirir: “Resim anlayışım kısaca Lhote’un öğretisinden hareketle, doğayı sanatçıya özgü duyarlı değişikliklerle yansıtmaya dayanır.” Ne var ki Lhote tekniğini anımsatan kübist dönemi daha çok 1928-1940 yılları arasındadır. Eşref Üren 1940’lardan sonra bu tekniği büyük ölçüde yumuşatmış ve kendine özgü sanat anlayışına ulaşmıştır.

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Eşref Üren (1897-1984)-Deniz ve Kayık, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 48 x 60 cm Fehim Paşa’nın oğlu olan sanatçı resim sanatına küçük yaşlardan beri ilgi duymuş Hikmet Onat, Feyhaman Duran ve Paris’te ise Andre Lothe’dan dersler almıştır. Eşref Üren, sanat anlayışını şöyle dile getirir: “Resim anlayışım kısaca Lhote’un öğretisinden hareketle, doğayı sanatçıya özgü duyarlı değişikliklerle yansıtmaya dayanır.” Ne var ki Lhote tekniğini anımsatan kübist dönemi daha çok 1928-1940 yılları arasındadır. Eşref Üren 1940’lardan sonra bu tekniği büyük ölçüde yumuşatmış ve kendine özgü sanat anlayışına ulaşmıştır.

  TLSold
 • Arif Bedii Kaptan (1906-1979)-Figürlü Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 38 x 46 cm

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Arif Bedii Kaptan (1906-1979)-Figürlü Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 38 x 46 cm

  TLSold
 • Hasan Vecih Bereketoğlu (1895-1971)-Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 33 x 41 cm

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Hasan Vecih Bereketoğlu (1895-1971)-Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 33 x 41 cm

  TLSold
 • Şeref Akdik (1899-1972)-Peyzaj, 1956, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 33 x 41 cm

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Şeref Akdik (1899-1972)-Peyzaj, 1956, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 33 x 41 cm

  TLSold
 • İbrahim Safi (1898-1983)-Peyzaj, İmzasız, Duralit üzerine yağlıboya, 30 x 40 cm

Bu eser, yüksek ressam/restoratör Bayram Karşit tarafından onaylanmıştır.

  Lot No: 159

  Lot: 159

  İbrahim Safi (1898-1983)-Peyzaj, İmzasız, Duralit üzerine yağlıboya, 30 x 40 cm Bu eser, yüksek ressam/restoratör Bayram Karşit tarafından onaylanmıştır.

  TLSold
 • Arif Bedii Kaptan (1906-1979)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 38 x 46 cm

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Arif Bedii Kaptan (1906-1979)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 38 x 46 cm

  TLSold
 • Şeref Akdik (1899-1972)-Peyzaj, Eski Türkçe İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 28 x 48 cm

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Şeref Akdik (1899-1972)-Peyzaj, Eski Türkçe İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 28 x 48 cm

  TLSold
 • Amadeo Preziosi (1816-1882)-Oryantalist Kompozisyon, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya ve karakalem, 25 x 39.5 cm

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Amadeo Preziosi (1816-1882)-Oryantalist Kompozisyon, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya ve karakalem, 25 x 39.5 cm

  TLSold
 • Fausto Zonaro (1855-1929)-Derviş Serisi, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 16 x 12.5 cm

Bu eser, yüksek ressam/restoratör Bayram Karşit tarafından onaylanmıştır.

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Fausto Zonaro (1855-1929)-Derviş Serisi, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 16 x 12.5 cm Bu eser, yüksek ressam/restoratör Bayram Karşit tarafından onaylanmıştır.

  TLSold
 • Hayri Çizel (1891-1950)-Hisar Yolu, 1944, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32 x 39.5 cm

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Hayri Çizel (1891-1950)-Hisar Yolu, 1944, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32 x 39.5 cm

  TLSold
 • Mehmet Bahaeddin (19. Yüzyıl)-Natürmort, Eski Türkçe imzalı, Hicri 1322 / Miladi 1904, Tuval üzerine yağlıboya, 54 x 73 cm

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Mehmet Bahaeddin (19. Yüzyıl)-Natürmort, Eski Türkçe imzalı, Hicri 1322 / Miladi 1904, Tuval üzerine yağlıboya, 54 x 73 cm

  TLSold
 • Binbaşı Hayri (19. Yüzyıl)-Mersin'den Bir Türbeli Peyzaj, Eski Türkçe İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 61 cm

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Binbaşı Hayri (19. Yüzyıl)-Mersin'den Bir Türbeli Peyzaj, Eski Türkçe İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 61 cm

  TLSold
 • Naci Kalmukoğlu (1896-1956)-Büyükada'dan, İmzalı, Kağıt üzerine pastel boya, 26 x 46 cm

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Naci Kalmukoğlu (1896-1956)-Büyükada'dan, İmzalı, Kağıt üzerine pastel boya, 26 x 46 cm

  TLSold
 • İsmail Hakkı (19. Yüzyıl)-Ayışığında Aşk, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 62 x 41 cm

  Lot No: 168

  Lot: 168

  İsmail Hakkı (19. Yüzyıl)-Ayışığında Aşk, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 62 x 41 cm

  TLSold
 • Vahit Armağan-Yeni Camii, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 14 x 10 cm

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Vahit Armağan-Yeni Camii, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 14 x 10 cm

  TLSold
 • Fuat Soyhan (1885-1961)-At, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 38 cm

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Fuat Soyhan (1885-1961)-At, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 38 cm

  TLSold
 • Borak ?-Kuvâ-yi Milliye'den, 27.02.1944, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 89 x 53 cm

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Borak ?-Kuvâ-yi Milliye'den, 27.02.1944, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 89 x 53 cm

  TLSold
 • Mustafa Turgut Tokad (1901-1988)-Figürlü Peyzaj, İmzalı,Duralit üzerine yağlıboya 25.5 x 35.5 cm

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Mustafa Turgut Tokad (1901-1988)-Figürlü Peyzaj, İmzalı,Duralit üzerine yağlıboya 25.5 x 35.5 cm

  TLSold
 • Mustafa Turgut Tokad (1901-1988)-Peyzaj, 1985, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 23 x 33 cm

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Mustafa Turgut Tokad (1901-1988)-Peyzaj, 1985, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 23 x 33 cm

  TLSold
 • Şerif Renkgörür (1887-1947)-Sarayburnu, Sıhherif İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 26.5 x 40.5 cm

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Şerif Renkgörür (1887-1947)-Sarayburnu, Sıhherif İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 26.5 x 40.5 cm

  TLSold
 • Dimitrie Florian (1899-1979)-Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 26 x 20 cm

  Lot No: 175

  Lot: 175

  Dimitrie Florian (1899-1979)-Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 26 x 20 cm

  TLSold
 • S. Hartounian-Denizde Fırtına, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 26 x 40.5 cm

  Lot No: 176

  Lot: 176

  S. Hartounian-Denizde Fırtına, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 26 x 40.5 cm

  TLSold
 • Onnik Der Azarian (1883-1935)-Haliç'ten, İmzasız, Kağıt üzerine pastel boya, 9 x 16.5 cm

  Lot No: 177

  Lot: 177

  Onnik Der Azarian (1883-1935)-Haliç'ten, İmzasız, Kağıt üzerine pastel boya, 9 x 16.5 cm

  TLSold
 • Ali Rıza Beyazıt (1883-1963)-Günbatımı, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32.5 x 45.5 cm

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Ali Rıza Beyazıt (1883-1963)-Günbatımı, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32.5 x 45.5 cm

  TLSold
 • Ahmet Talat Emin (1906-1998)-Peyzaj, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 12.5 x 19.5 cm

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Ahmet Talat Emin (1906-1998)-Peyzaj, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 12.5 x 19.5 cm

  TLSold
 • Kadri Aytolon (1878-1957)-Zeyrek, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 51 x 37 cm

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Kadri Aytolon (1878-1957)-Zeyrek, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 51 x 37 cm

  TLSold
 • Kadri Aytolon (1878-1957) -Peyzaj, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 27.5 x 38 cm

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Kadri Aytolon (1878-1957) -Peyzaj, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 27.5 x 38 cm

  TLSold
 • 7 Adet Kadri Aytolon Lotu (1878-1957) -Peyzaj, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 31x45cm, 20x30cm, 17x25cm, 18.5x26.5cm, 23x33cm, 34x24cm, 34x24cm

  Lot No: 182

  Lot: 182

  7 Adet Kadri Aytolon Lotu (1878-1957) -Peyzaj, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 31x45cm, 20x30cm, 17x25cm, 18.5x26.5cm, 23x33cm, 34x24cm, 34x24cm

  TLSold
 • Rasin Arsebük (1923-2017) -Portre, İmzalı, Ahşap üzerine yağlıboya, 70 x 50 cm

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Rasin Arsebük (1923-2017) -Portre, İmzalı, Ahşap üzerine yağlıboya, 70 x 50 cm

  TLSold
 • Salim Özüdoğru (1927-2015)-Eve Doğru, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 34 x 23 cm

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Salim Özüdoğru (1927-2015)-Eve Doğru, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 34 x 23 cm

  TLSold
 • Kadri Atamal (1903-1988)-Isparta Gölü, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 47 x 61 cm

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Kadri Atamal (1903-1988)-Isparta Gölü, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 47 x 61 cm

  TLSold
 • Zeki Kıral (d.1927)-Figürlü Peyzaj, 1984, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 60 cm

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Zeki Kıral (d.1927)-Figürlü Peyzaj, 1984, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 60 cm

  TLSold
 • Lev Kar (1882-1950)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 75 cm

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Lev Kar (1882-1950)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 75 cm

  TLSold
 • Lev Kar (1882-1950)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 75 cm

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Lev Kar (1882-1950)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 75 cm

  TLSold
 • Ali Kartal (d.1945)-Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 36 x 50 cm

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Ali Kartal (d.1945)-Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 36 x 50 cm

  TLSold
 • Ali Kartal (d.1945)-Kış, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 24 x 30 cm

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Ali Kartal (d.1945)-Kış, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 24 x 30 cm

  TLSold
 • Nimet Berdan (1918-2001)-Natürmort, 1991, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32.5 x 25 cm

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Nimet Berdan (1918-2001)-Natürmort, 1991, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32.5 x 25 cm

  TLSold
 • Nimet Berdan (1918-2001)-Kirazlı Natürmort, 1970, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 22 x 42 cm

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Nimet Berdan (1918-2001)-Kirazlı Natürmort, 1970, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 22 x 42 cm

  TLSold
 • Nimet Berdan (1918-2001)-Akçay'da Akşam, 1987, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 38 x 62 cm

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Nimet Berdan (1918-2001)-Akçay'da Akşam, 1987, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 38 x 62 cm

  TLSold
 • Nimet Berdan (1918-2001)-Akçay, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 25 x 32.5 cm

  Lot No: 194

  Lot: 194

  Nimet Berdan (1918-2001)-Akçay, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 25 x 32.5 cm

  TLSold
 • Nimet Berdan (1918-2001)-Yelkenli Peyzaj, 1992, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 65 x 50 cm

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Nimet Berdan (1918-2001)-Yelkenli Peyzaj, 1992, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 65 x 50 cm

  TLSold
 • Nimet Berdan (1918-2001)-Dolmabahçe Kapısı, 1984, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 70 cm

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Nimet Berdan (1918-2001)-Dolmabahçe Kapısı, 1984, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 70 cm

  TLSold
 • Nimet Berdan (1918-2001)-Vazoda Krizantemler, İmzasız, Duralit üzerine yağlıboya, 65 x 50 cm

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Nimet Berdan (1918-2001)-Vazoda Krizantemler, İmzasız, Duralit üzerine yağlıboya, 65 x 50 cm

  TLSold
 • İbrahim Balaban (1921-2019)-Atatürk ve Nazım Hikmet, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 32.5 x 23.5 cm

  Lot No: 198

  Lot: 198

  İbrahim Balaban (1921-2019)-Atatürk ve Nazım Hikmet, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 32.5 x 23.5 cm

  TLSold
 • İbrahim Balaban (1921-2019)-Hasat, 1971, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 21.5 x 27.5 cm

  Lot No: 199

  Lot: 199

  İbrahim Balaban (1921-2019)-Hasat, 1971, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 21.5 x 27.5 cm

  TLSold
 • 13 Adet Aka Gündüz Temur Lotu (1941-2008)-Kağıt üzerine rapido, 10 tanesi imzalı ve 3 tanesi imzasız, 1983 ve 1985 tarihli, yaklaşık olarak her biri 30 x 27 cm

  Lot No: 200

  Lot: 200

  13 Adet Aka Gündüz Temur Lotu (1941-2008)-Kağıt üzerine rapido, 10 tanesi imzalı ve 3 tanesi imzasız, 1983 ve 1985 tarihli, yaklaşık olarak her biri 30 x 27 cm

  TLSold
 • Hasan Kavruk (1918-2007)-Günbatımı, 1974, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 20.5 x 16.5 cm

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Hasan Kavruk (1918-2007)-Günbatımı, 1974, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 20.5 x 16.5 cm

  TLSold
 • Hasan Kavruk (1918-2007)-Soyut Peyzaj, İmzalı, Duralite marufle edilmiş karton üzerine yağlıboya, 32 x 33.5 cm

  Lot No: 202

  Lot: 202

  Hasan Kavruk (1918-2007)-Soyut Peyzaj, İmzalı, Duralite marufle edilmiş karton üzerine yağlıboya, 32 x 33.5 cm

  TLSold
 • Hasan Kavruk (1918-2007)-Soyut, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 20 x 18.5 cm

  Lot No: 203

  Lot: 203

  Hasan Kavruk (1918-2007)-Soyut, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 20 x 18.5 cm

  TLSold
 • Hasan Kavruk (1918-2007)-Figürlü Kompozisyon, Karton üzerine pastel boya ve yağlıboya, 24.5 x 35 cm

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Hasan Kavruk (1918-2007)-Figürlü Kompozisyon, Karton üzerine pastel boya ve yağlıboya, 24.5 x 35 cm

  TLSold
 • Hasan Kavruk (1918-2007)-Yelkenli, İmzalı, Mukavva üzerine yağlıboya, 14.5 x 14.5 cm

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Hasan Kavruk (1918-2007)-Yelkenli, İmzalı, Mukavva üzerine yağlıboya, 14.5 x 14.5 cm

  TLSold
 • Mehmet Güreli (d.1949)-Film Noir, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 31 x 23 cm

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Mehmet Güreli (d.1949)-Film Noir, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 31 x 23 cm

  TLSold
 • Mehmet Güreli (d.1949)-Film Noir, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 31 x 23 cm

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Mehmet Güreli (d.1949)-Film Noir, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 31 x 23 cm

  TLSold
 • Mehmet Güreli (d.1949)-Film Noir Serisi, İmzalı, Karton üzeri suluboya, 32 x 24 cm,

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Mehmet Güreli (d.1949)-Film Noir Serisi, İmzalı, Karton üzeri suluboya, 32 x 24 cm,

  TLSold
 • Mehmet Güreli (d.1949)-Film Noir Serisi, İmzalı, Karton üzeri suluboya, 32 x 24 cm,

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Mehmet Güreli (d.1949)-Film Noir Serisi, İmzalı, Karton üzeri suluboya, 32 x 24 cm,

  TLSold
 • Mehmet Güreli (d.1949)-Film Noir Serisi, İmzalı, Karton üzeri suluboya, 32 x 24 cm,

  Lot No: 210

  Lot: 210

  Mehmet Güreli (d.1949)-Film Noir Serisi, İmzalı, Karton üzeri suluboya, 32 x 24 cm,

  TLSold
 • Ahmet Fazıl Aksoy (d.1949)-Boğaz'dan, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 23 x 29 cm

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Ahmet Fazıl Aksoy (d.1949)-Boğaz'dan, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 23 x 29 cm

  TLSold
 • Ahmet Fazıl Aksoy (d.1949)-Eyüp'ten Bir Sokak, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 25.5 x 20 cm

  Lot No: 212

  Lot: 212

  Ahmet Fazıl Aksoy (d.1949)-Eyüp'ten Bir Sokak, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 25.5 x 20 cm

  TLSold
 • Hoca Ali Rıza (1858-1930)-Yelkenli Peyzaj, İmzasız, Kağıt üzerine karakalem, 18.5 x 24.5 cm

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Hoca Ali Rıza (1858-1930)-Yelkenli Peyzaj, İmzasız, Kağıt üzerine karakalem, 18.5 x 24.5 cm

  TLSold
 • Leyla Gamsız (1921-2010)-Etüd, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 21 x 13.5 cm

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Leyla Gamsız (1921-2010)-Etüd, İmzalı, Kağıt üzerine karakalem, 21 x 13.5 cm

  TLSold
 • Celal Tutant (1910-1994)-Nü, 1986, İmzalı, Kağıt üzeri karakalem, 24 x 31.5 cm

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Celal Tutant (1910-1994)-Nü, 1986, İmzalı, Kağıt üzeri karakalem, 24 x 31.5 cm

  TLSold
 • İlhami Demirci (1908-1976)-Model, İmzalı, Kağıt üzerine çini mürekkebi, 26.5 x 20.5 cm

  Lot No: 216

  Lot: 216

  İlhami Demirci (1908-1976)-Model, İmzalı, Kağıt üzerine çini mürekkebi, 26.5 x 20.5 cm

  TLSold
 • Abidin Elderoğlu (1901-1974)-Ağaç, 1959, Kağıt üzerine teksir baskı, 17 x 12 cm

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Abidin Elderoğlu (1901-1974)-Ağaç, 1959, Kağıt üzerine teksir baskı, 17 x 12 cm

  TLSold
 • Abidin Elderoğlu (1901-1974)-Çiçek, 1959, Kağıt üzerine teksir baskı, 21 x 15 cm

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Abidin Elderoğlu (1901-1974)-Çiçek, 1959, Kağıt üzerine teksir baskı, 21 x 15 cm

  TLSold
 • Cevat Dereli (1900-1989)-Balıkçı, İmzalı, Kağıt üzerine pastel boya, 26.5 x 21 cm

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Cevat Dereli (1900-1989)-Balıkçı, İmzalı, Kağıt üzerine pastel boya, 26.5 x 21 cm

  TLSold
 • Selma Arel-Sarı Çiçekler, 1982, İmzalı, Karton üzerine pastel boya, 34.5 x 26.5 cm

  Lot No: 220

  Lot: 220

  Selma Arel-Sarı Çiçekler, 1982, İmzalı, Karton üzerine pastel boya, 34.5 x 26.5 cm

  TLSold
 • Sirun Adın -Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 45.5 x 60 cm (haliyle)

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Sirun Adın -Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 45.5 x 60 cm (haliyle)

  TLSold
 • Nurettin Gürpınar (1910 - ?)-Peyzaj, 1969, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 31.5 x 39.5 cm

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Nurettin Gürpınar (1910 - ?)-Peyzaj, 1969, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 31.5 x 39.5 cm

  TLSold
 • A. Korsakoff-Eski İstanbul Sokağı, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 40 x 28 cm

  Lot No: 223

  Lot: 223

  A. Korsakoff-Eski İstanbul Sokağı, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 40 x 28 cm

  TLSold
 • Mehmet Arpacık (d.1936)-Haşhaş Tarlası, 1997, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 26.5 x 18 cm

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Mehmet Arpacık (d.1936)-Haşhaş Tarlası, 1997, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 26.5 x 18 cm

  TLSold
 • Mehmet Arpacık (d.1936)-Portakal Hasatı, İmzalı, Mukavva üzerine yağlıboya, 18 x 28 cm

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Mehmet Arpacık (d.1936)-Portakal Hasatı, İmzalı, Mukavva üzerine yağlıboya, 18 x 28 cm

  TLSold
 • Işıl Özışık (d.1939)-Peyzaj, 2016, İmzalı, Karton üzerine suluboya, 23.5 x 67 cm

  Lot No: 226

  Lot: 226

  Işıl Özışık (d.1939)-Peyzaj, 2016, İmzalı, Karton üzerine suluboya, 23.5 x 67 cm

  TLSold
 • Ümmet Karaca (d.1956) -Etüd, İmzalı, Kağıt üzerine pastel boya, 29 x 38 cm

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Ümmet Karaca (d.1956) -Etüd, İmzalı, Kağıt üzerine pastel boya, 29 x 38 cm

  TLSold
 • Ümmet Karaca (d.1956) -Otoportre, İmzalı, Kağıt üzerine füzen ve pastel boya, 29 x 38 cm

  Lot No: 228

  Lot: 228

  Ümmet Karaca (d.1956) -Otoportre, İmzalı, Kağıt üzerine füzen ve pastel boya, 29 x 38 cm

  TLSold
 • Fahrel Nissa Zeid (1901-1991)-Soyut Kompozisyon, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Fahrel Nissa Zeid (1901-1991)-Soyut Kompozisyon, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Burhan Doğançay (1929-2013)-Walls 71-No:40, NYC, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı, 30 x 30 cm

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Burhan Doğançay (1929-2013)-Walls 71-No:40, NYC, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı, 30 x 30 cm

  TLSold
 • Ömer Uluç (1931-2010)-Mavi Tekne Kaburgası II, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Ömer Uluç (1931-2010)-Mavi Tekne Kaburgası II, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Cihat Burak (1915-1994)-Askerlik Hatırası, , Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 232

  Lot: 232

  Cihat Burak (1915-1994)-Askerlik Hatırası, , Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Mehmet Güleryüz (d.1938)-Denizci, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı, 27 x 42 cm

  Lot No: 233

  Lot: 233

  Mehmet Güleryüz (d.1938)-Denizci, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı, 27 x 42 cm

  TLSold
 • Fethi Arda (d.1934)-Soyut, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Fethi Arda (d.1934)-Soyut, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Kemal Önsoy (d.1954)-XV Rumeli Hanı, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı, 27 x 42 cm

  Lot No: 235

  Lot: 235

  Kemal Önsoy (d.1954)-XV Rumeli Hanı, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı, 27 x 42 cm

  TLSold
 • İhsan Cemal Karaburçak (1897-1970)-Deniz Kıyısında Akşam, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 236

  Lot: 236

  İhsan Cemal Karaburçak (1897-1970)-Deniz Kıyısında Akşam, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Muhsin Kut (1938-2022)-Venedik-San Marco Meydanı, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı, 27 x 42 cm

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Muhsin Kut (1938-2022)-Venedik-San Marco Meydanı, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı, 27 x 42 cm

  TLSold
 • Abidin Dino (1913-1993)-Biçimden Öte - Dizi, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Abidin Dino (1913-1993)-Biçimden Öte - Dizi, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Ferruh Başağa (1915-2010)-Soyut, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Ferruh Başağa (1915-2010)-Soyut, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Adnan Çoker (1927-2022)-Kubbe, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine sınırlı sayıda baskı, 30 x 42 cm

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Adnan Çoker (1927-2022)-Kubbe, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine sınırlı sayıda baskı, 30 x 42 cm

  TLSold
 • Abidin Elderoğlu (1901-1974)-İsimsiz, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan Seramik üzerine sınırlı sayıda baskı, 30 x 39 cm

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Abidin Elderoğlu (1901-1974)-İsimsiz, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan Seramik üzerine sınırlı sayıda baskı, 30 x 39 cm

  TLSold
 • Erol Akyavaş (1932-1999)-Hallaç-ı Mansur, Eczacıbaşı seramik baskı, 30 x 42 cm

  Lot No: 242

  Lot: 242

  Erol Akyavaş (1932-1999)-Hallaç-ı Mansur, Eczacıbaşı seramik baskı, 30 x 42 cm

  TLSold
 • Nuri İyem (1915-2005)-Köylü Kadınlar, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 243

  Lot: 243

  Nuri İyem (1915-2005)-Köylü Kadınlar, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)-Han Kahvesi, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)-Han Kahvesi, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Fikret Mualla (1903-1967)-Çiçekli Natürmort, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Fikret Mualla (1903-1967)-Çiçekli Natürmort, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Eren Eyüboğlu (1907-1988)-Deniz Kıyısında Akşam, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 246

  Lot: 246

  Eren Eyüboğlu (1907-1988)-Deniz Kıyısında Akşam, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Adnan Varınca (1918-2014)-Malta Erikleri, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine sınırlı sayıda baskı, 30 x 42 cm

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Adnan Varınca (1918-2014)-Malta Erikleri, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine sınırlı sayıda baskı, 30 x 42 cm

  TLSold
 • Turan Erol (d.1927)-Mavi Tekne Kaburgası II, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 248

  Lot: 248

  Turan Erol (d.1927)-Mavi Tekne Kaburgası II, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Avni Arbaş (1919-2003)-İki Atlı, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  Lot No: 249

  Lot: 249

  Avni Arbaş (1919-2003)-İki Atlı, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı

  TLSold
 • Naile Akıncı (1923-2014)-Pierre Loti'den Haliç, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı, 30 x 38 cm

  Lot No: 250

  Lot: 250

  Naile Akıncı (1923-2014)-Pierre Loti'den Haliç, Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan seramik üzerine baskı, 30 x 38 cm

  TLSold
 • Özdemir Altan (d.1931)-Soyut Kompozisyon, 2016, İmzalı, Litografi üzerine müdahale, 58.5 x 46.5 cm

  Lot No: 251

  Lot: 251

  Özdemir Altan (d.1931)-Soyut Kompozisyon, 2016, İmzalı, Litografi üzerine müdahale, 58.5 x 46.5 cm

  TLSold
 • Şadan Bezeyiş (1926-2017)-At, 1998, İmzalı, Serigrafi, ED. 62 / 125 cm, 80 x 70 cm

  Lot No: 252

  Lot: 252

  Şadan Bezeyiş (1926-2017)-At, 1998, İmzalı, Serigrafi, ED. 62 / 125 cm, 80 x 70 cm

  TLSold
 • Ercüment Kalmık (1908-1971)-İskorpit, 1967, İmzalı, Litografi, 51 x 89 cm

  Lot No: 253

  Lot: 253

  Ercüment Kalmık (1908-1971)-İskorpit, 1967, İmzalı, Litografi, 51 x 89 cm

  TLSold
 • Şadan Bezeyiş (1926-2017)-Kibele, 1998, İmzalı, EA Sanatçı Baskısı, 87 x 70 cm

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Şadan Bezeyiş (1926-2017)-Kibele, 1998, İmzalı, EA Sanatçı Baskısı, 87 x 70 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)-Anne ve Çocuk, Kumaş üzerine baskı, 43 x 30 cm

  Lot No: 255

  Lot: 255

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)-Anne ve Çocuk, Kumaş üzerine baskı, 43 x 30 cm

  TLSold
 • Oya Zaim Katoğlu (d.1940)-Evler, İmzalı, Serigrafi, ED.80/400, 46.5 x 36 cm

  Lot No: 256

  Lot: 256

  Oya Zaim Katoğlu (d.1940)-Evler, İmzalı, Serigrafi, ED.80/400, 46.5 x 36 cm

  TLSold
 • Ergin İnan (d.1943)-İkili, 2015, İmzalı, Hahnemühle kağıt üzerine sanatsal pigment baskı, ED.39/99, 82.5 x 58.5 cm

  Lot No: 257

  Lot: 257

  Ergin İnan (d.1943)-İkili, 2015, İmzalı, Hahnemühle kağıt üzerine sanatsal pigment baskı, ED.39/99, 82.5 x 58.5 cm

  TLSold
 • Ergin İnan (d.1943)-İkili, 2015, İmzalı, Kağıt üzerine pigment baskı, ED.22/99, 88 x 69 cm

  Lot No: 258

  Lot: 258

  Ergin İnan (d.1943)-İkili, 2015, İmzalı, Kağıt üzerine pigment baskı, ED.22/99, 88 x 69 cm

  TLSold
 • Adnan Çoker (1927-2022)-Kubbeler Serisi, 1993, İmzalı, Serigrafi, ED.87/100, 70 x 50 cm 

Adnan Çoker’in sekiz özgün serigrafisinden oluşan “Kubbeler” dizisi 1993 Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul’da Süleyman Saim Tekcan Atölyesi’nde 350 gr. İsveç Bristol kağıdına basıldı. Editörlüğünü Galeri Nev’in gerçekleştirdiği “Kubbeler”’in metnini Prof.Dr.Doğan Kuban yazdı. I-XV numaralar arası Sanatçı Baskısı olmak üzere 115 nüsha ile sınırlanan özgün serigrafiler sanatçı tarafından imzalandı ve numaralandı. Cilbendleri İstanbul Barın Atöltesi’nde hazırlandı.

  Lot No: 259

  Lot: 259

  Adnan Çoker (1927-2022)-Kubbeler Serisi, 1993, İmzalı, Serigrafi, ED.87/100, 70 x 50 cm Adnan Çoker’in sekiz özgün serigrafisinden oluşan “Kubbeler” dizisi 1993 Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul’da Süleyman Saim Tekcan Atölyesi’nde 350 gr. İsveç Bristol kağıdına basıldı. Editörlüğünü Galeri Nev’in gerçekleştirdiği “Kubbeler”’in metnini Prof.Dr.Doğan Kuban yazdı. I-XV numaralar arası Sanatçı Baskısı olmak üzere 115 nüsha ile sınırlanan özgün serigrafiler sanatçı tarafından imzalandı ve numaralandı. Cilbendleri İstanbul Barın Atöltesi’nde hazırlandı.

  TLSold
 • Burhan Doğançay (1929-2013)-İsimsiz, İmzasız, Fine Art Print, 24 x 33 cm

  Lot No: 260

  Lot: 260

  Burhan Doğançay (1929-2013)-İsimsiz, İmzasız, Fine Art Print, 24 x 33 cm

  TLSold
 • Şenol Yorozlu (d.1950)-Toplantı, 1990, İmzalı, Serigrafi, ED.55/100, 49 x 68 cm

  Lot No: 261

  Lot: 261

  Şenol Yorozlu (d.1950)-Toplantı, 1990, İmzalı, Serigrafi, ED.55/100, 49 x 68 cm

  TLSold
 • 2 Adet Hasan Pekmezci Lotu (d.1945)-A) İnsanlar, Kuşlar ve Doğa Üzerine, 1988, İmzalı, Litografi, ED.11/15, 41.5 x 38 cm
B) Kaçıncı Kez Kuşlar ve Doğa Üzerine, 1989, İmzalı, Litografi, EA Tek Edisyon Sanatçı Baskısı, 38 x 41.5 cm

  Lot No: 262

  Lot: 262

  2 Adet Hasan Pekmezci Lotu (d.1945)-A) İnsanlar, Kuşlar ve Doğa Üzerine, 1988, İmzalı, Litografi, ED.11/15, 41.5 x 38 cm B) Kaçıncı Kez Kuşlar ve Doğa Üzerine, 1989, İmzalı, Litografi, EA Tek Edisyon Sanatçı Baskısı, 38 x 41.5 cm

  TLSold
 • Hüseyin Bilişik (1923-2004)-Kompozisyon, 1995, İmzalı, ED23/30, 50 x 50 cm

  Lot No: 263

  Lot: 263

  Hüseyin Bilişik (1923-2004)-Kompozisyon, 1995, İmzalı, ED23/30, 50 x 50 cm

  TLSold
 • Hayati Misman (d.1945) -Figüratif, 1986, Gravür, ED.33/50, 16.5 x 17.5 cm

  Lot No: 264

  Lot: 264

  Hayati Misman (d.1945) -Figüratif, 1986, Gravür, ED.33/50, 16.5 x 17.5 cm

  TLSold
 • Mahir Güven (d.1958)-Figürlü Kompozisyon, 2000, İmzalı, Serigrafi, ED.43/100, 47 x 50 cm

  Lot No: 265

  Lot: 265

  Mahir Güven (d.1958)-Figürlü Kompozisyon, 2000, İmzalı, Serigrafi, ED.43/100, 47 x 50 cm

  TLSold
 • Kadri Özaytan (d.1947)-Gurbet Sürer El Kapılarında II, 1980, İmzalı, Litografi, ED.6/15, 38 x 26 cm

  Lot No: 266

  Lot: 266

  Kadri Özaytan (d.1947)-Gurbet Sürer El Kapılarında II, 1980, İmzalı, Litografi, ED.6/15, 38 x 26 cm

  TLSold
 • Aliye Berger (1903-1974)-İsimsiz, Mühürlü, 22 x 32 cm

  Lot No: 267

  Lot: 267

  Aliye Berger (1903-1974)-İsimsiz, Mühürlü, 22 x 32 cm

  TLSold
 • Aliye Berger (1903-1974)-İsimsiz, Mühürlü, 22 x 32 cm

  Lot No: 268

  Lot: 268

  Aliye Berger (1903-1974)-İsimsiz, Mühürlü, 22 x 32 cm

  TLSold
 • Aliye Berger (1903-1974)-İsimsiz, Mühürlü, 22 x 32 cm

  Lot No: 269

  Lot: 269

  Aliye Berger (1903-1974)-İsimsiz, Mühürlü, 22 x 32 cm

  TLSold
 • Aliye Berger (1903-1974)-İsimsiz, Mühürlü, 22 x 32 cm

  Lot No: 270

  Lot: 270

  Aliye Berger (1903-1974)-İsimsiz, Mühürlü, 22 x 32 cm

  TLSold
 • Nüzhet Kutluğ (d.1932)-Portre, 1987, İmzalı, Serigrafi, PA Prova Baskısı, 47 x 34 cm

  Lot No: 271

  Lot: 271

  Nüzhet Kutluğ (d.1932)-Portre, 1987, İmzalı, Serigrafi, PA Prova Baskısı, 47 x 34 cm

  TLSold
 • Berna Türemen (d.1945)-Kedili, İmzalı, Gravür, Tek Edisyon Prova Baskı, 14 x 14 cm

  Lot No: 272

  Lot: 272

  Berna Türemen (d.1945)-Kedili, İmzalı, Gravür, Tek Edisyon Prova Baskı, 14 x 14 cm

  TLSold
 • Şengün Köksal -Merdivenlerden İnen Tilki, Seramik, 25.5 cm

  Lot No: 273

  Lot: 273

  Şengün Köksal -Merdivenlerden İnen Tilki, Seramik, 25.5 cm

  TLSold
 • Habip Aydoğdu (d.1952)-Figürlü Kompozisyon, 2000, İmzalı, Serigrafi, ED.23/100, 65 x 37 cm

  Lot No: 274

  Lot: 274

  Habip Aydoğdu (d.1952)-Figürlü Kompozisyon, 2000, İmzalı, Serigrafi, ED.23/100, 65 x 37 cm

  TLSold
 • İbrahim Çiftçioğlu (d.1952)-İsimsiz, 1991, İmzalı, Serigrafi, ED.79 / 90, 62 x 43 cm

  Lot No: 275

  Lot: 275

  İbrahim Çiftçioğlu (d.1952)-İsimsiz, 1991, İmzalı, Serigrafi, ED.79 / 90, 62 x 43 cm

  TLSold
 • Sabri Akça (1936-2022)-Sonbahar, 1979, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 33.5 x 45.5 cm

  Lot No: 276

  Lot: 276

  Sabri Akça (1936-2022)-Sonbahar, 1979, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 33.5 x 45.5 cm

  TLSold
 • Sabri Akça (1936-2022)-Kasabada Kış, İmzalı, Karton üzerine suluboya, 24 x 32 cm

  Lot No: 277

  Lot: 277

  Sabri Akça (1936-2022)-Kasabada Kış, İmzalı, Karton üzerine suluboya, 24 x 32 cm

  TLSold
 • Sabri Akça (1936-2022)-Kasabada Kış, 1995, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 30 x 40 cm

  Lot No: 278

  Lot: 278

  Sabri Akça (1936-2022)-Kasabada Kış, 1995, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Sabri Akça (1936-2022)-Karda Odun Toplayan Kadınlar, 2004, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 23 x 17.5 cm

  Lot No: 279

  Lot: 279

  Sabri Akça (1936-2022)-Karda Odun Toplayan Kadınlar, 2004, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 23 x 17.5 cm

  TLSold
 • İbrahim Balaban (1921-2019)-Tina, 1979, İmzalı,Kağıt üzerine karakalem, 40 x 30 cm

  Lot No: 280

  Lot: 280

  İbrahim Balaban (1921-2019)-Tina, 1979, İmzalı,Kağıt üzerine karakalem, 40 x 30 cm

  TLSold
 • İbrahim Balaban (1921-2019)-Nasrettin Hoca, 1960, İmzalı, Kağıt üzerine çini mürekkebi, 33.5 x 24.5 cm

  Lot No: 281

  Lot: 281

  İbrahim Balaban (1921-2019)-Nasrettin Hoca, 1960, İmzalı, Kağıt üzerine çini mürekkebi, 33.5 x 24.5 cm

  TLSold
 • Aka Gündüz Temur (1941-2008)-Milli Piyangocu, 1983, İmzalı, Kağıt üzerine rapido, 30 x 27 cm

  Lot No: 282

  Lot: 282

  Aka Gündüz Temur (1941-2008)-Milli Piyangocu, 1983, İmzalı, Kağıt üzerine rapido, 30 x 27 cm

  TLSold
 • Gönen Kabalak-Peyzaj, 1989, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 28.5 x 43.5 cm

  Lot No: 283

  Lot: 283

  Gönen Kabalak-Peyzaj, 1989, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 28.5 x 43.5 cm

  TLSold
 • Leyla Gamsız (1921-2010)-Figürlü Kompozisyon, 2002, İmzalı, Litografi, ED.35/50, 65 x 46 cm

  Lot No: 284

  Lot: 284

  Leyla Gamsız (1921-2010)-Figürlü Kompozisyon, 2002, İmzalı, Litografi, ED.35/50, 65 x 46 cm

  TLSold
 • Leyla Gamsız (1921-2010)-Peyzaj, 2002, İmzalı, Litografi, ED.33/50, 43 x 64 cm

  Lot No: 285

  Lot: 285

  Leyla Gamsız (1921-2010)-Peyzaj, 2002, İmzalı, Litografi, ED.33/50, 43 x 64 cm

  TLSold
 • Leyla Gamsız (1921-2010)-Figürlü Kompozisyon, 2002, İmzalı, Litografi, ED.29/50, 54.5 x 34 cm

  Lot No: 286

  Lot: 286

  Leyla Gamsız (1921-2010)-Figürlü Kompozisyon, 2002, İmzalı, Litografi, ED.29/50, 54.5 x 34 cm

  TLSold
 • Leyla Gamsız (1921-2010)-Figürlü Kompozisyon, 2002, İmzalı, Litografi, 62 x 44.5 cm

  Lot No: 287

  Lot: 287

  Leyla Gamsız (1921-2010)-Figürlü Kompozisyon, 2002, İmzalı, Litografi, 62 x 44.5 cm

  TLSold
 • İbrahim Balaban (1921-2019)-Hasat, 1993, İmzalı, Serigrafi, ED.26/250, 70 x 50 cm

  Lot No: 288

  Lot: 288

  İbrahim Balaban (1921-2019)-Hasat, 1993, İmzalı, Serigrafi, ED.26/250, 70 x 50 cm

  TLSold
 • İbrahim Balaban (1921-2019)-Nazım Hikmet ve Hayat Ağacı, 2018, İmzalı, Serigrafi, ED.90/100 cm, 48.5 x 68.5 cm

  Lot No: 289

  Lot: 289

  İbrahim Balaban (1921-2019)-Nazım Hikmet ve Hayat Ağacı, 2018, İmzalı, Serigrafi, ED.90/100 cm, 48.5 x 68.5 cm

  TLSold
 • İbrahim Balaban (1921-2019)-Kırda Dans, 2018, İmzalı, Serigrafi, ED.95/100, 48.5 x 68.5 cm

  Lot No: 290

  Lot: 290

  İbrahim Balaban (1921-2019)-Kırda Dans, 2018, İmzalı, Serigrafi, ED.95/100, 48.5 x 68.5 cm

  TLSold
 • İbrahim Balaban (1921-2019)-Hasat, 2018, İmzalı, 48 x 69 cm

  Lot No: 291

  Lot: 291

  İbrahim Balaban (1921-2019)-Hasat, 2018, İmzalı, 48 x 69 cm

  TLSold
 • İbrahim Balaban (1921-2019)-Hasat, 2018, İmzalı, ED.84/100, 49 x 68 cm

  Lot No: 292

  Lot: 292

  İbrahim Balaban (1921-2019)-Hasat, 2018, İmzalı, ED.84/100, 49 x 68 cm

  TLSold
 • Ergun Çağatay (1937-2018)-Pamukbank Koleksiyonu'ndan Sertifikalı Fotoğraf, 22.5 x 36 cm

  Lot No: 293

  Lot: 293

  Ergun Çağatay (1937-2018)-Pamukbank Koleksiyonu'ndan Sertifikalı Fotoğraf, 22.5 x 36 cm

  TLSold
 • Ersin Alok (d.1937)-Pamukbank Koleksiyonu'ndan Sertifikalı Fotoğraf, 20 x 40 cm

  Lot No: 294

  Lot: 294

  Ersin Alok (d.1937)-Pamukbank Koleksiyonu'ndan Sertifikalı Fotoğraf, 20 x 40 cm

  TLSold
 • Saygun Dura (d.1964)-Raja Ampat, 2009, İmzalı, Fotoğraf, ED. 4 / 10, 67.5 x 101 cm

  Lot No: 295

  Lot: 295

  Saygun Dura (d.1964)-Raja Ampat, 2009, İmzalı, Fotoğraf, ED. 4 / 10, 67.5 x 101 cm

  TLSold
 • Şakir Eczacıbaşı (1929-2010)-Çoban, İmzalı, Fotoğraf, 40 x 60 cm

  Lot No: 296

  Lot: 296

  Şakir Eczacıbaşı (1929-2010)-Çoban, İmzalı, Fotoğraf, 40 x 60 cm

  TLSold
 • Memduh Kuzay (d.1957 ) -İstanbul, İmzalı, 2022, Tuval üzerine yağlıboya, 26 x 100 cm

  Lot No: 297

  Lot: 297

  Memduh Kuzay (d.1957 ) -İstanbul, İmzalı, 2022, Tuval üzerine yağlıboya, 26 x 100 cm

  TLSold
 • Memduh Kuzay (d.1957 ) -İstanbul, İmzalı, 2021, Tuval üzerine yağlıboya, 57.5 x 95.5 cm

  Lot No: 298

  Lot: 298

  Memduh Kuzay (d.1957 ) -İstanbul, İmzalı, 2021, Tuval üzerine yağlıboya, 57.5 x 95.5 cm

  TLSold
 • Haldun Hürel-Dans, Karton üzerine yağlıboya, 34 x 23 cm

  Lot No: 299

  Lot: 299

  Haldun Hürel-Dans, Karton üzerine yağlıboya, 34 x 23 cm

  TLSold
 • Serdar Okan (d.1958)-İstanbul, İmzalı, Tuval üzerine karışık teknik, 100 x 120 cm

  Lot No: 300

  Lot: 300

  Serdar Okan (d.1958)-İstanbul, İmzalı, Tuval üzerine karışık teknik, 100 x 120 cm

  TLSold
 • Fatih Urunç (1966-2012)-İsimsiz, 2010, Çift İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 71 x 63.5 cm

  Lot No: 301

  Lot: 301

  Fatih Urunç (1966-2012)-İsimsiz, 2010, Çift İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 71 x 63.5 cm

  TLSold
 • Ayhan Taşkıran (d.1968)-Sodalı Nehir, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 51.5 x 51.5 cm

  Lot No: 302

  Lot: 302

  Ayhan Taşkıran (d.1968)-Sodalı Nehir, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 51.5 x 51.5 cm

  TLSold
 • Müslüm Teke (d.1974)-Portre, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 70 x 50 cm

  Lot No: 303

  Lot: 303

  Müslüm Teke (d.1974)-Portre, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 70 x 50 cm

  TLSold
 • Güneş Mavi-Peace, 2022, İmzalı, Tuval üzerine akrilik boya, 70 x 50 cm

  Lot No: 304

  Lot: 304

  Güneş Mavi-Peace, 2022, İmzalı, Tuval üzerine akrilik boya, 70 x 50 cm

  TLSold
 • 4 Adet Coşkun Demirok Lotu (d.1950) -Soyut, 2010, İmzalı, Tuval üzerine akrilik boya, 50 x 70 cm

  Lot No: 305

  Lot: 305

  4 Adet Coşkun Demirok Lotu (d.1950) -Soyut, 2010, İmzalı, Tuval üzerine akrilik boya, 50 x 70 cm

  TLSold
 • Coşkun Demirok (d.1950)-Soyut Kompozisyon, 2013, Kağıt üzerine yağlıboya, 58.5 x 77 cm

  Lot No: 306

  Lot: 306

  Coşkun Demirok (d.1950)-Soyut Kompozisyon, 2013, Kağıt üzerine yağlıboya, 58.5 x 77 cm

  TLSold
 • Coşkun Demirok (d.1950)-Soyut, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 180 x 130 cm

  Lot No: 307

  Lot: 307

  Coşkun Demirok (d.1950)-Soyut, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 180 x 130 cm

  TLSold
 • Barış Sarıbaş (d.1979)-Sarı Peyzaj, 2002, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 29.5 x 49 cm

  Lot No: 308

  Lot: 308

  Barış Sarıbaş (d.1979)-Sarı Peyzaj, 2002, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 29.5 x 49 cm

  TLSold
 • Nesrin Yılmaz-Sarı Soyut, 2001, İmzalı, 29.5 x 49 cm

  Lot No: 309

  Lot: 309

  Nesrin Yılmaz-Sarı Soyut, 2001, İmzalı, 29.5 x 49 cm

  TLSold
 • Feyyaz İnanç (d.1954)-Figüratif, 1998, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 110 cm

  Lot No: 310

  Lot: 310

  Feyyaz İnanç (d.1954)-Figüratif, 1998, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 110 cm

  TLSold
 • Alaaddin Hız (d.1989)-Kargaşa Serisi, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 70 cm

  Lot No: 311

  Lot: 311

  Alaaddin Hız (d.1989)-Kargaşa Serisi, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 70 cm

  TLSold
 • Ahmet Özel (d.1960)-Figürlü Kompozisyon, 1988, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32.5 x 44.5 cm

  Lot No: 312

  Lot: 312

  Ahmet Özel (d.1960)-Figürlü Kompozisyon, 1988, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 32.5 x 44.5 cm

  TLSold
 • Adil Salih (d.1965)-Veliidir, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 60 cm

  Lot No: 313

  Lot: 313

  Adil Salih (d.1965)-Veliidir, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 60 cm

  TLSold
 • Habip Aydoğdu (d.1952)-Mavi Karga, 1998, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 34 x 24 cm

  Lot No: 314

  Lot: 314

  Habip Aydoğdu (d.1952)-Mavi Karga, 1998, İmzalı, Karton üzerine yağlıboya, 34 x 24 cm

  TLSold
 • Muzaffer Tiryaki-Kompozisyon, 2001, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 75 x 75 cm

  Lot No: 315

  Lot: 315

  Muzaffer Tiryaki-Kompozisyon, 2001, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 75 x 75 cm

  TLSold
 • Tülin Kaynak -Mavi Soyut, 2019, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 100 x 100 cm

Tülin Kaynak, 20 yıldan fazla bir süredir çalışmalarına devam ettiği İstanbul'da yaşıyor. Soyut eserler üreten Kaynak'ın eserleri New York, Paris, Tokyo ve Forli'nin aralarında bulunduğu pekçok uluslararası ve yerel sergide yer almıştır. UNICEF dahil birçok kuruluşla da sosyal sorumluluk ortaklığını sürdürmektedir. Tülin Kaynak'ın eserleri tüm soyut sanat verilerini içerir. Lirizmle birleşen eserleri, hareket ve denge üzerine kuruludur. Sanatçının müdahalesi, eserlerinde gölge ve ışığın birbiri ile kurduğu dengede ortaya çıkan renk geçişlerinin doğaçlama olduğu izlenimi uyandırmaktadır.

  Lot No: 316

  Lot: 316

  Tülin Kaynak -Mavi Soyut, 2019, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 100 x 100 cm Tülin Kaynak, 20 yıldan fazla bir süredir çalışmalarına devam ettiği İstanbul'da yaşıyor. Soyut eserler üreten Kaynak'ın eserleri New York, Paris, Tokyo ve Forli'nin aralarında bulunduğu pekçok uluslararası ve yerel sergide yer almıştır. UNICEF dahil birçok kuruluşla da sosyal sorumluluk ortaklığını sürdürmektedir. Tülin Kaynak'ın eserleri tüm soyut sanat verilerini içerir. Lirizmle birleşen eserleri, hareket ve denge üzerine kuruludur. Sanatçının müdahalesi, eserlerinde gölge ve ışığın birbiri ile kurduğu dengede ortaya çıkan renk geçişlerinin doğaçlama olduğu izlenimi uyandırmaktadır.

  TLSold
 • Serdar Okan (d.1958)-İstanbul, İmzalı, Tuval üzerine karışık teknik, 100 x 120 cm

  Lot No: 317

  Lot: 317

  Serdar Okan (d.1958)-İstanbul, İmzalı, Tuval üzerine karışık teknik, 100 x 120 cm

  TLSold
 • Serdar Okan (d.1958)-Soyut, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 100 x 100 cm

  Lot No: 318

  Lot: 318

  Serdar Okan (d.1958)-Soyut, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 100 x 100 cm

  TLSold
 • Behruz Kuul (d.1988)-Peyzaj, 2020, İmzalı, 40 x 30 cm

  Lot No: 319

  Lot: 319

  Behruz Kuul (d.1988)-Peyzaj, 2020, İmzalı, 40 x 30 cm

  TLSold
 • Fatih Urunç (1966-2012)-İsimsiz, 2010, İmzalı, Karton üzerine pastel boya, 53 x 39 cm

  Lot No: 320

  Lot: 320

  Fatih Urunç (1966-2012)-İsimsiz, 2010, İmzalı, Karton üzerine pastel boya, 53 x 39 cm

  TLSold
 • Alaaddin Hız (d.1989)-Kargaşa Serisi, 2023, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 70 cm

  Lot No: 321

  Lot: 321

  Alaaddin Hız (d.1989)-Kargaşa Serisi, 2023, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 70 cm

  TLSold
 • Ahmet Özel (d.1960)-Portre, 2021, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 30 x 25 cm

  Lot No: 322

  Lot: 322

  Ahmet Özel (d.1960)-Portre, 2021, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 30 x 25 cm

  TLSold
 • Fikret Öztürk (d.1961) -Mavi Figüratif, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 50 x 70 cm

  Lot No: 323

  Lot: 323

  Fikret Öztürk (d.1961) -Mavi Figüratif, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 50 x 70 cm

  TLSold
 • Fikret Öztürk (d.1961) -Kırmızı Figüratif, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 50 x 70 cm

  Lot No: 324

  Lot: 324

  Fikret Öztürk (d.1961) -Kırmızı Figüratif, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 50 x 70 cm

  TLSold
 • Kudret Çetinkaya (d.1956)-Soyut Kompozisyon, 2021, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 90 x 110 cm

  Lot No: 325

  Lot: 325

  Kudret Çetinkaya (d.1956)-Soyut Kompozisyon, 2021, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 90 x 110 cm

  TLSold
 • Yücel Dönmez (d.1956)-Soyut, 2009, İmzalı, Tuval üzeri yağlıboya, 120 x 170 cm

  Lot No: 326

  Lot: 326

  Yücel Dönmez (d.1956)-Soyut, 2009, İmzalı, Tuval üzeri yağlıboya, 120 x 170 cm

  TLSold
 • Murat Tolga (d.1966)-Gemiler, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 35 x 25 cm

  Lot No: 327

  Lot: 327

  Murat Tolga (d.1966)-Gemiler, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 35 x 25 cm

  TLSold
 • İbrahim Tayfur (d.1971)-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, 2021, 100 x 80 cm

  Lot No: 328

  Lot: 328

  İbrahim Tayfur (d.1971)-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, 2021, 100 x 80 cm

  TLSold
 • Onur Utku-Balıkçılar, 2001, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 40 cm

  Lot No: 329

  Lot: 329

  Onur Utku-Balıkçılar, 2001, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 40 cm

  TLSold
 • Nazmi Yılmaz (1944-2004)-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 14.5 x 13 cm

  Lot No: 330

  Lot: 330

  Nazmi Yılmaz (1944-2004)-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Kağıt üzerine suluboya, 14.5 x 13 cm

  TLSold
 • Seyfi Arıkan (d.1956)-Figürlü Kompozisyon, 2002, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 40 cm

  Lot No: 331

  Lot: 331

  Seyfi Arıkan (d.1956)-Figürlü Kompozisyon, 2002, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 40 cm

  TLSold
 • Haldun Hürel -Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 33.5 x 23.5 cm

  Lot No: 332

  Lot: 332

  Haldun Hürel -Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 33.5 x 23.5 cm

  TLSold
 • Murat Tolga (d.1966)-Love Animal, Tuval üzerine yağlıboya, 120 x 80 cm

  Lot No: 333

  Lot: 333

  Murat Tolga (d.1966)-Love Animal, Tuval üzerine yağlıboya, 120 x 80 cm

  TLSold
 • Emre Tolga-Sisters & Hoes Foundation, Tuval üzerine yağlıboya, 101 x 127 cm

  Lot No: 334

  Lot: 334

  Emre Tolga-Sisters & Hoes Foundation, Tuval üzerine yağlıboya, 101 x 127 cm

  TLSold
 • Zeynep Güldoğdu (d.1966) -Soyut, 2017, İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik, 21 x 28 cm

  Lot No: 335

  Lot: 335

  Zeynep Güldoğdu (d.1966) -Soyut, 2017, İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik, 21 x 28 cm

  TLSold
 • Sermet Aydın (d.1974)-Yansımalar, 2021, İmzalı ve Sertifikalı, Tuval üzerine akrilik boya, 100 x 70 cm

  Lot No: 336

  Lot: 336

  Sermet Aydın (d.1974)-Yansımalar, 2021, İmzalı ve Sertifikalı, Tuval üzerine akrilik boya, 100 x 70 cm

  TLSold
 • Birsen Salih-Kemancı, 1992, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 37 x 28 cm

  Lot No: 337

  Lot: 337

  Birsen Salih-Kemancı, 1992, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 37 x 28 cm

  TLSold
 • Yücel Dönmez (d.1956) -Soyut, 2019, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 50 x 70 cm

  Lot No: 338

  Lot: 338

  Yücel Dönmez (d.1956) -Soyut, 2019, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 50 x 70 cm

  TLSold
 • Murat Tolga (d.1966)-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 30 x 40 cm

  Lot No: 339

  Lot: 339

  Murat Tolga (d.1966)-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Alaaddin Hız (d.1989)-Kargaşa Serisi, 2023, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 70 cm

  Lot No: 340

  Lot: 340

  Alaaddin Hız (d.1989)-Kargaşa Serisi, 2023, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 70 cm

  TLSold
 • Behruz Kuul (d.1988)-Peyzaj, 2021, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 50 cm

  Lot No: 341

  Lot: 341

  Behruz Kuul (d.1988)-Peyzaj, 2021, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 50 cm

  TLSold
 • Merve Turgut (d.1994)-Rüya, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 40 cm

  Lot No: 342

  Lot: 342

  Merve Turgut (d.1994)-Rüya, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 40 cm

  TLSold
 • Memduh Kuzay (d.1957 ) -Peyzaj, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 42 x 82.5 cm

  Lot No: 343

  Lot: 343

  Memduh Kuzay (d.1957 ) -Peyzaj, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 42 x 82.5 cm

  TLSold
 • Teymur Ağlıoğlu (d.1953)-Soyut, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 31 x 42 cm

  Lot No: 344

  Lot: 344

  Teymur Ağlıoğlu (d.1953)-Soyut, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 31 x 42 cm

  TLSold
 • Yusuf Bilge (d.1959)-Figürlü Kompozisyon, 2012, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 24 cm

  Lot No: 345

  Lot: 345

  Yusuf Bilge (d.1959)-Figürlü Kompozisyon, 2012, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 24 cm

  TLSold
 • Bihrat Mavitan (d.1948)-Dans, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 24.5 x 11.5 cm

  Lot No: 346

  Lot: 346

  Bihrat Mavitan (d.1948)-Dans, İmzalı, Kağıt üzerine yağlıboya, 24.5 x 11.5 cm

  TLSold
 • Serdar Okan (d.1958)-Soyut, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 100 x 100 cm

  Lot No: 347

  Lot: 347

  Serdar Okan (d.1958)-Soyut, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 100 x 100 cm

  TLSold
 • Burak Okan (d.1987 )-Soyut, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 110 x 110

  Lot No: 348

  Lot: 348

  Burak Okan (d.1987 )-Soyut, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 110 x 110

  TLSold
 • 3 Adet Tuncay Takmaz Lotu (d.1975)-Untitled, 2006, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 40 cm

  Lot No: 349

  Lot: 349

  3 Adet Tuncay Takmaz Lotu (d.1975)-Untitled, 2006, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 40 cm

  TLSold
 • Haluk Nazmi Daga-Soyut Figür, 1987, İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik, 49 x 33.5 cm

  Lot No: 350

  Lot: 350

  Haluk Nazmi Daga-Soyut Figür, 1987, İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik, 49 x 33.5 cm

  TLSold
 • Anonim-Balıkçılar, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 29 x 43.5 cm

  Lot No: 351

  Lot: 351

  Anonim-Balıkçılar, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 29 x 43.5 cm

  TLSold
 • İmza Okunamadı-Balıklı Natürmort, İmzalı, Duralite marufle edilmiş tuval üzerine yağlıboya, 22.5 x 32.5 cm

  Lot No: 352

  Lot: 352

  İmza Okunamadı-Balıklı Natürmort, İmzalı, Duralite marufle edilmiş tuval üzerine yağlıboya, 22.5 x 32.5 cm

  TLSold
 • Anonim-Deniz Hamamı, İmzasız, Tuval üzerine yağlıboya, 24 x 48 cm

  Lot No: 353

  Lot: 353

  Anonim-Deniz Hamamı, İmzasız, Tuval üzerine yağlıboya, 24 x 48 cm

  TLSold
 • P. Bordin-Haliç'te Günbatımı, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 17 x 29 cm

  Lot No: 354

  Lot: 354

  P. Bordin-Haliç'te Günbatımı, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 17 x 29 cm

  TLSold
 • Anonim-Kırım Sahilleri, Duralit üzerine yağlıboya, 22 x 29.5 cm

  Lot No: 355

  Lot: 355

  Anonim-Kırım Sahilleri, Duralit üzerine yağlıboya, 22 x 29.5 cm

  TLSold
 • Meyer (19. Yüzyıl)-Peyzaj, 2010, Karton üzerine yağlıboya, 24.5 x 32 cm

  Lot No: 356

  Lot: 356

  Meyer (19. Yüzyıl)-Peyzaj, 2010, Karton üzerine yağlıboya, 24.5 x 32 cm

  TLSold
 • Nuri ?-Yelkenli Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 22.5 x 42 cm

  Lot No: 357

  Lot: 357

  Nuri ?-Yelkenli Peyzaj, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 22.5 x 42 cm

  TLSold
 • Anonim-Mısır'dan Peyzaj, Mukavva üzerine yağlıboya, 26 x 38 cm

  Lot No: 358

  Lot: 358

  Anonim-Mısır'dan Peyzaj, Mukavva üzerine yağlıboya, 26 x 38 cm

  TLSold
 • Mina Sanver-Ev, 1988, İmzalı, Kağıt üzerine akrilik boya, 20.5 x 20.5 cm

Mina Sanver, İstanbul doğumludur. Resim eğitimini; 1972-1981 yılları arasında Nurullah Berk Atölyesi'nde ve 1973-1974 yıllarında Londra Sir John Cass School of Art'a devam ederek oluşturmuştur. Resimlerinde çizgisel bir anlatım vardır. Seçtiği renkleri yüzey üzerine düz bir teknikle yansıtan sanatçı, malzeme olarak yağlıboya ve guaj boya kullanmaktadır.

  Lot No: 359

  Lot: 359

  Mina Sanver-Ev, 1988, İmzalı, Kağıt üzerine akrilik boya, 20.5 x 20.5 cm Mina Sanver, İstanbul doğumludur. Resim eğitimini; 1972-1981 yılları arasında Nurullah Berk Atölyesi'nde ve 1973-1974 yıllarında Londra Sir John Cass School of Art'a devam ederek oluşturmuştur. Resimlerinde çizgisel bir anlatım vardır. Seçtiği renkleri yüzey üzerine düz bir teknikle yansıtan sanatçı, malzeme olarak yağlıboya ve guaj boya kullanmaktadır.

  TLSold
 • Mina Sanver-Ev, 1988, İmzalı, Kağıt üzerine akrilik boya, 20.5 x 20.5 cm

  Lot No: 360

  Lot: 360

  Mina Sanver-Ev, 1988, İmzalı, Kağıt üzerine akrilik boya, 20.5 x 20.5 cm

  TLSold
 • Yusuf Katipoğlu (1941-2018)-İskele, 1998, İmzalı, Kağıt üzerine akrilik, 34 x 48.5 cm

  Lot No: 361

  Lot: 361

  Yusuf Katipoğlu (1941-2018)-İskele, 1998, İmzalı, Kağıt üzerine akrilik, 34 x 48.5 cm

  TLSold
 • Yusuf Katipoğlu (1941-2018)-Dalmak, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 35 x 50 cm

  Lot No: 362

  Lot: 362

  Yusuf Katipoğlu (1941-2018)-Dalmak, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 35 x 50 cm

  TLSold
 • Yavuz Tanyeli (d.1950)-Horoz, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 60 cm

  Lot No: 363

  Lot: 363

  Yavuz Tanyeli (d.1950)-Horoz, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 60 cm

  TLSold
 • Ünsal Toker (d.1933)-Horoz, 1993, İmzalı, 58.5 x 48.5 cm

  Lot No: 364

  Lot: 364

  Ünsal Toker (d.1933)-Horoz, 1993, İmzalı, 58.5 x 48.5 cm

  TLSold
 • Kayhan Aybatlı (d.1959)-Horoz, 2018, İmzalı, Kağıt üzerine pastel boya, 32 x 22.5 cm

  Lot No: 365

  Lot: 365

  Kayhan Aybatlı (d.1959)-Horoz, 2018, İmzalı, Kağıt üzerine pastel boya, 32 x 22.5 cm

  TLSold
 • İmza Okunamadı-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 24 x 29 cm

  Lot No: 366

  Lot: 366

  İmza Okunamadı-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 24 x 29 cm

  TLSold
 • İmza Okunamadı-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 21.5 x 25 cm

  Lot No: 367

  Lot: 367

  İmza Okunamadı-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Duralit üzerine yağlıboya, 21.5 x 25 cm

  TLSold
 • Alev Özas (d.1977)-İstanbul, 2020, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 50 cm

  Lot No: 368

  Lot: 368

  Alev Özas (d.1977)-İstanbul, 2020, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 50 cm

  TLSold
 • Memduh Kuzay (d.1957)-Soyut Kompozisyon, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 62 x 52 cm

  Lot No: 369

  Lot: 369

  Memduh Kuzay (d.1957)-Soyut Kompozisyon, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 62 x 52 cm

  TLSold
 • Niko Fenerci-Göl Kenarında Yürüyüş, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 52.5 x 80.5 cm

  Lot No: 370

  Lot: 370

  Niko Fenerci-Göl Kenarında Yürüyüş, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 52.5 x 80.5 cm

  TLSold
 • Anonim-Orman, İmzasız, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 120 cm

  Lot No: 371

  Lot: 371

  Anonim-Orman, İmzasız, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 120 cm

  TLSold
 • Anonim-Çiçekli Kadın, 19. Yüzyıl, İmzasız, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 140 cm

  Lot No: 372

  Lot: 372

  Anonim-Çiçekli Kadın, 19. Yüzyıl, İmzasız, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 140 cm

  TLSold
 • Anonim -Figürlü Kompozisyon, 20.Yüzyıl, Ahşaba marufle edilmiş tuval üzerine yağlıboya, 15.5 x 21 cm

Provenance:
*Haydar Besim Aydar Koleksiyonu

  Lot No: 373

  Lot: 373

  Anonim -Figürlü Kompozisyon, 20.Yüzyıl, Ahşaba marufle edilmiş tuval üzerine yağlıboya, 15.5 x 21 cm Provenance: *Haydar Besim Aydar Koleksiyonu

  TLSold
 • Anonim-Figürlü Kompozisyon, İmzasız, Duralit üzerine yağlıboya, 67 x 43.5 cm

  Lot No: 374

  Lot: 374

  Anonim-Figürlü Kompozisyon, İmzasız, Duralit üzerine yağlıboya, 67 x 43.5 cm

  TLSold
 • Anonim-Peyzaj, 19. Yüzyıl, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 60 cm

  Lot No: 375

  Lot: 375

  Anonim-Peyzaj, 19. Yüzyıl, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 60 cm

  TLSold
 • İmza Okunamadı-Peyzaj, 19. Yüzyıl, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 56 x 86.5 cm

  Lot No: 376

  Lot: 376

  İmza Okunamadı-Peyzaj, 19. Yüzyıl, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 56 x 86.5 cm

  TLSold
 • Anonim-Av, Tuval üzerine yağlıboya, 37 x 44.5 cm

  Lot No: 377

  Lot: 377

  Anonim-Av, Tuval üzerine yağlıboya, 37 x 44.5 cm

  TLSold
 • Anonim-Natürmort, İmzasız, Tuval üzerine yağlıboya, 28.5 x 48 cm

  Lot No: 378

  Lot: 378

  Anonim-Natürmort, İmzasız, Tuval üzerine yağlıboya, 28.5 x 48 cm

  TLSold
 • Birol ?-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 49 x 69 cm

  Lot No: 379

  Lot: 379

  Birol ?-Figürlü Kompozisyon, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 49 x 69 cm

  TLSold
 • Franz Wilhelm Odelmark-Oryantalist Kompozisyon, 19. Yüzyıl, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 75 x 47.5 cm

  Lot No: 380

  Lot: 380

  Franz Wilhelm Odelmark-Oryantalist Kompozisyon, 19. Yüzyıl, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 75 x 47.5 cm

  TLSold
 • Anonim-Peyzaj, Duralit üzerine yağlıboya, 20 x 37 cm

  Lot No: 381

  Lot: 381

  Anonim-Peyzaj, Duralit üzerine yağlıboya, 20 x 37 cm

  TLSold
 • Mustafa Düzgünman (1920-1990)-İki Lale, 1990, İmzalı, Ebru, 31.5 x 45 cm

  Lot No: 382

  Lot: 382

  Mustafa Düzgünman (1920-1990)-İki Lale, 1990, İmzalı, Ebru, 31.5 x 45 cm

  TLSold
 • Muhterem Oma-Adadan, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 34 x 43 cm

  Lot No: 383

  Lot: 383

  Muhterem Oma-Adadan, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 34 x 43 cm

  TLSold
 • Saim Niyazi Resnelioğlu (1910-1975)-Peyzaj, 1960, Duralit üzerine yağlıboya, 21 x 32 cm

  Lot No: 384

  Lot: 384

  Saim Niyazi Resnelioğlu (1910-1975)-Peyzaj, 1960, Duralit üzerine yağlıboya, 21 x 32 cm

  TLSold
 • Ümmet Karaca (d.1956) -Manolyalar, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 60 cm

  Lot No: 385

  Lot: 385

  Ümmet Karaca (d.1956) -Manolyalar, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 60 cm

  TLSold
 • Anonim-Peyzaj, Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 100 cm

  Lot No: 386

  Lot: 386

  Anonim-Peyzaj, Tuval üzerine yağlıboya, 70 x 100 cm

  TLSold
 • Faramarz Mukhtarpour (d.1964)-Peyzaj, 2018, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 32.5 x 54.5 cm

  Lot No: 387

  Lot: 387

  Faramarz Mukhtarpour (d.1964)-Peyzaj, 2018, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 32.5 x 54.5 cm

  TLSold
 • Ümmet Karaca (d.1956) -Büyükada'dan, İmzalı, Tuval üzeri yağlıboya, 43 x 59 cm

  Lot No: 388

  Lot: 388

  Ümmet Karaca (d.1956) -Büyükada'dan, İmzalı, Tuval üzeri yağlıboya, 43 x 59 cm

  TLSold
 • Ümmet Karaca (d.1956) -Arnavutköy Sırtları'ndan Boğaziçi, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 67 cm

  Lot No: 389

  Lot: 389

  Ümmet Karaca (d.1956) -Arnavutköy Sırtları'ndan Boğaziçi, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 67 cm

  TLSold
 • Nuri Yakup-Göksu Deresi, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 48.5 x 68.5 cm

  Lot No: 390

  Lot: 390

  Nuri Yakup-Göksu Deresi, 2022, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 48.5 x 68.5 cm

  TLSold
 • Zeki Yeğin-İstanbul'da Kış, İmzalı, Mukavva üzerine yağlıboya, 23.5 x 34 cm

  Lot No: 391

  Lot: 391

  Zeki Yeğin-İstanbul'da Kış, İmzalı, Mukavva üzerine yağlıboya, 23.5 x 34 cm

  TLSold
 • Anonim-Peyzaj, İmzasız, Duralit üzerine yağlıboya, 45.5 x 63.5 cm

  Lot No: 392

  Lot: 392

  Anonim-Peyzaj, İmzasız, Duralit üzerine yağlıboya, 45.5 x 63.5 cm

  TLSold
 • Tolga Boztoprak (d.1970)-Anatolia, 2019, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 60 cm

  Lot No: 393

  Lot: 393

  Tolga Boztoprak (d.1970)-Anatolia, 2019, Tuval üzerine yağlıboya, 80 x 60 cm

  TLSold
 • Nihat Yavaş (d.1930)-Soyut, İmzalı, Mukavva üzerine yağlıboya, 18.5 x 18 cm

  Lot No: 394

  Lot: 394

  Nihat Yavaş (d.1930)-Soyut, İmzalı, Mukavva üzerine yağlıboya, 18.5 x 18 cm

  TLSold
 • Uğur Yayla (d.1951)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya 42 x 36 cm

  Lot No: 395

  Lot: 395

  Uğur Yayla (d.1951)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya 42 x 36 cm

  TLSold
 • Ümmet Karaca (d.1956) -Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 30 x 40 cm

  Lot No: 396

  Lot: 396

  Ümmet Karaca (d.1956) -Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 30 x 40 cm

  TLSold
 • Haydar Besim Aydar (1933-2010)-Ormanda, Tuval üzeri yağlıboya, 48 x 109 cm

  Lot No: 397

  Lot: 397

  Haydar Besim Aydar (1933-2010)-Ormanda, Tuval üzeri yağlıboya, 48 x 109 cm

  TLSold
 • Faramarz Mukhtarpour (d.1964)-Orman, 2020, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 70 cm

  Lot No: 398

  Lot: 398

  Faramarz Mukhtarpour (d.1964)-Orman, 2020, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 50 x 70 cm

  TLSold
 • Bülent Kılıç (d.1974)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 90 cm

  Lot No: 399

  Lot: 399

  Bülent Kılıç (d.1974)-Peyzaj, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 60 x 90 cm

  TLSold
 • Bülent Kılıç (d.1974)-Dolmabahçe'den Tarihi Yarımada'ya Bakış, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 30 cm

  Lot No: 400

  Lot: 400

  Bülent Kılıç (d.1974)-Dolmabahçe'den Tarihi Yarımada'ya Bakış, İmzalı, Tuval üzerine yağlıboya, 40 x 30 cm

  TLSold