Lot: 1

Current Price: 850 TL Starting Bid: 850 TL Estimated: TL Losing Winning

100 Sculptors Of Tomorrow

Thames & Hudson Yayınları, Hardcover, 288 Sayfa

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • 100 Sculptors Of Tomorrow-Thames & Hudson Yayınları, Hardcover, 288 Sayfa

  Lot No: 1

  Lot: 1

  100 Sculptors Of Tomorrow-Thames & Hudson Yayınları, Hardcover, 288 Sayfa

  TLSold
 • Matisse-Prestel Yayınları, 112 Sayfa

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Matisse-Prestel Yayınları, 112 Sayfa

  TLSold
 • Meet The Artist - Andy Warhol-Tate Yeyınları, Hazırlayan: Rose Blake, 32 Sayfa

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Meet The Artist - Andy Warhol-Tate Yeyınları, Hazırlayan: Rose Blake, 32 Sayfa

  TLSold
 • Japanese Prints Woodblock 40 years-Taschen Yayınları, Hazırlayan: Andreas Marks, 512 Sayfa

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Japanese Prints Woodblock 40 years-Taschen Yayınları, Hazırlayan: Andreas Marks, 512 Sayfa

  TLSold
 • George Condo-Thames & Hudson Yayınları, 296 Sayfa

  Lot No: 5

  Lot: 5

  George Condo-Thames & Hudson Yayınları, 296 Sayfa

  TLSold
 • Francis Bacon Painting, Philosophy-Thames & Hudson Yayınları,Hazırlayan: Ben Ware, Hardcover, 176 Sayfa

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Francis Bacon Painting, Philosophy-Thames & Hudson Yayınları,Hazırlayan: Ben Ware, Hardcover, 176 Sayfa

  TLSold
 • Bruegel. The Complete Paintings-Taschen Yayınları, Hazırlayan: Jurgen Muller, Hardcover, 512 Sayfa

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Bruegel. The Complete Paintings-Taschen Yayınları, Hazırlayan: Jurgen Muller, Hardcover, 512 Sayfa

  TLSold
 • Renoir -Taschen Yayınları, Hazırlayan: Gilles Neret, Hardcover, 488 Sayfa

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Renoir -Taschen Yayınları, Hazırlayan: Gilles Neret, Hardcover, 488 Sayfa

  TLSold
 • Fikret Moualla Catalogue Raısonne-Catalogue Raisonne De L'Oeuvre De, Catalogue Critique par Marc Ottavi et Kerem Topuz, Paris 2009, 544 Sayfa, 28 x 22 x 4 cm 

Fransa'ya yerleşme kararı verinceye değin Türkiye'deki sanat çevrelerince oldukça dışlanan Fikret Mualla, İkinci Dünya Savaşı'ndaönceki ve sonraki yıllarda guajlarını satabilme umuduyla Paris' teki kahve ve bistroların teraslarını dolaşarak bohem bir sanatçı haline gelecekti. Sahip olduğu yadsınamaz yetenek ancak 1967 yılındaki vefatından sonra iyice anlaşılacaktı. Mualla kısa bir süre içerisinde aranılan bir ressam haline geldiğinden ilk bakışta çok basitmiş gibi görünen tarzı nedeniyle onlarca kötü kopyası piyasaya girecek, bazı çevreler, her zaman yaşandığı gibi ressamın bu yeni oluşan kotasından çıkar elde etmeye çalışacaklardır. Marc Ottavi ve Kerem Topuz, bu soluk taklitleri nihai bir biçimde devre dışı bırakmak amacıyla, "Tüm eserleri derlemesinin" bu birinci cildinde, bu sıra dışı sanatçının 2500 gerçek eserini bir araya getirmişlerdir. Bu envanteri kapsamlı bir biçimde tamamlayabilmek için, tüm eklerin ve yeni keşiflerin yer alacağı bir ikinci cildin çalışmasına şimdiden başlanmıştır)

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Fikret Moualla Catalogue Raısonne-Catalogue Raisonne De L'Oeuvre De, Catalogue Critique par Marc Ottavi et Kerem Topuz, Paris 2009, 544 Sayfa, 28 x 22 x 4 cm Fransa'ya yerleşme kararı verinceye değin Türkiye'deki sanat çevrelerince oldukça dışlanan Fikret Mualla, İkinci Dünya Savaşı'ndaönceki ve sonraki yıllarda guajlarını satabilme umuduyla Paris' teki kahve ve bistroların teraslarını dolaşarak bohem bir sanatçı haline gelecekti. Sahip olduğu yadsınamaz yetenek ancak 1967 yılındaki vefatından sonra iyice anlaşılacaktı. Mualla kısa bir süre içerisinde aranılan bir ressam haline geldiğinden ilk bakışta çok basitmiş gibi görünen tarzı nedeniyle onlarca kötü kopyası piyasaya girecek, bazı çevreler, her zaman yaşandığı gibi ressamın bu yeni oluşan kotasından çıkar elde etmeye çalışacaklardır. Marc Ottavi ve Kerem Topuz, bu soluk taklitleri nihai bir biçimde devre dışı bırakmak amacıyla, "Tüm eserleri derlemesinin" bu birinci cildinde, bu sıra dışı sanatçının 2500 gerçek eserini bir araya getirmişlerdir. Bu envanteri kapsamlı bir biçimde tamamlayabilmek için, tüm eklerin ve yeni keşiflerin yer alacağı bir ikinci cildin çalışmasına şimdiden başlanmıştır)

  TLSold
 • Fahrelnissa Zeid: Painter of Inner Worlds-Art/Books Yayınları, Hazırlayan, Adila Laidi-Hanieh, Hardcover, 288 Sayfa

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Fahrelnissa Zeid: Painter of Inner Worlds-Art/Books Yayınları, Hazırlayan, Adila Laidi-Hanieh, Hardcover, 288 Sayfa

  TLSold
 • Afrodisyas: Roma Dönemi Anadolu’sunda Kent ve Heykel-Metinler: R.R.R. Smith, Julia Lenagham
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ
47,8x35 cm, İngilizce, 240 sayfa (175 renkli resim) İsviçre’de lüks Japon bezine basılıp ciltlenmiş; özel kutu içindedir.

Afrodisyas, Batı Anadolu’da Romalılara ait bağımsız ve özerk bir kentti. Tanınırlığını sağlayan zenginliklerin başında bağlı olduğu tanrıça Afrodit’in mabedi ve mermer heykeltıraşlarının çalışmaları yer alır. Kent halkı erken ve orta Roma İmparatorluğu döneminde (İS 1. ve 2. yüzyıllar) kalkınmış, inşa edilen mermer binalar yöreyi, dönemin koşulları açısından bakıldığında, gerçek bir kente dönüştürmüştür. Afrodisyas, Yunan ve Roma kültürleri arasında etkileşim, imparatorluğun işleyişi, dini uzlaşmazlıklar ve antik dönemden ortaçağa geçiş dönemine ışık tutar. Afrodisyaslı heykeltıraşların Tivoli’deki Hadrian Villası gibi prestijli işleri için yurtdışından siparişler aldığını da biliyoruz.

Gün ışığına çıkarılan heykeller son derece zengin ve çeşitli: Tanrılar, kahramanlar, imparatorlar, hayırseverler, filozoflar ve atletlerin heykellerinin yanı sıra mitolojik gruplar, dekoratif figürler, süslemeli ve figürlü rölyefler de bulunuyor. Bu eserlerin bir kısmı Roma sanatının dönüm noktalarını işaret ediyor. Kentin heykel üretimi bu alanda benzersiz bir öneme sahip. Afrodisyas’ın mimarisi, izleyen dönem klasik sanatına dair başka hiçbir yörede rastlanamayacak kadar canlı ve eksiksiz bir portre sunar.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Afrodisyas: Roma Dönemi Anadolu’sunda Kent ve Heykel-Metinler: R.R.R. Smith, Julia Lenagham Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ 47,8x35 cm, İngilizce, 240 sayfa (175 renkli resim) İsviçre’de lüks Japon bezine basılıp ciltlenmiş; özel kutu içindedir. Afrodisyas, Batı Anadolu’da Romalılara ait bağımsız ve özerk bir kentti. Tanınırlığını sağlayan zenginliklerin başında bağlı olduğu tanrıça Afrodit’in mabedi ve mermer heykeltıraşlarının çalışmaları yer alır. Kent halkı erken ve orta Roma İmparatorluğu döneminde (İS 1. ve 2. yüzyıllar) kalkınmış, inşa edilen mermer binalar yöreyi, dönemin koşulları açısından bakıldığında, gerçek bir kente dönüştürmüştür. Afrodisyas, Yunan ve Roma kültürleri arasında etkileşim, imparatorluğun işleyişi, dini uzlaşmazlıklar ve antik dönemden ortaçağa geçiş dönemine ışık tutar. Afrodisyaslı heykeltıraşların Tivoli’deki Hadrian Villası gibi prestijli işleri için yurtdışından siparişler aldığını da biliyoruz. Gün ışığına çıkarılan heykeller son derece zengin ve çeşitli: Tanrılar, kahramanlar, imparatorlar, hayırseverler, filozoflar ve atletlerin heykellerinin yanı sıra mitolojik gruplar, dekoratif figürler, süslemeli ve figürlü rölyefler de bulunuyor. Bu eserlerin bir kısmı Roma sanatının dönüm noktalarını işaret ediyor. Kentin heykel üretimi bu alanda benzersiz bir öneme sahip. Afrodisyas’ın mimarisi, izleyen dönem klasik sanatına dair başka hiçbir yörede rastlanamayacak kadar canlı ve eksiksiz bir portre sunar.

  TLSold
 • Sculptured For Eternıty-Hazırlayan: R.R.R.Smith, Hardcover ve Özel Kutusunda, 30 x 41 cm, 365 Sayfa

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Sculptured For Eternıty-Hazırlayan: R.R.R.Smith, Hardcover ve Özel Kutusunda, 30 x 41 cm, 365 Sayfa

  TLSold
 • Sagalassos: City of Water-Metinler: Marc Waelkens, Semra Mägele, Jeroen Poblome
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ
2013, İngilizce, 34x47 cm
208 sayfa (99 renkli levha ve planlar)
Almanya’da basılıp İsviçre’de elle ciltlenmiştir
İpek kumaş ciltli; özel kutu içinde.


Türkiye’nin güneyinde, Antalya’nın yaklaşık olarak 150 km kuzeyindeki Ağlasun Dağı’nın eteklerinde, 2045 metre yükseklikte kurulu Sagalassos kenti eski Psidya bölgesinin bir parçasıydı ve konumu nedeniyle doğal koruma koşullarına sahipti. Yüksek rakımlı bu bölge doğal su kaynaklarının bolluğu dolayısıyla da ideal bir yerleşim merkeziydi. İlk yerleşimin MÖ 5. yüzyılda başladığı tahmin edilen kent tarihi kaynaklarda ilk olarak MÖ 333’te Sagalassosluları yenen Büyük İskender’in seferi kapsamında geçer. Kent, özellikle MS 2. yüzyılda İmparator Hadrian’ın kenti imparatorluğun dini merkezi olarak seçmesi dolayısıyla önceden görülmemiş bir gelişim dönemi yaşamıştır.

Modern çağda 1706’da Fransız bir gezgin tarafından keşfedilen Sagalassos’u 18. ve 19. yüzyıllarda bir dizi batılı kâşif ziyaret etmiştir. 1987’de başlayan keşif kazıları 1993’te Belçikalı arkeolog Marc Waelkens yönetiminde tam teşekkülü bir kazı çalışmasına dönüşmüştür. Yirmi yılın sonunda elde edilen bulgular, kentin sadece Psidya’nın değil, Küçük Asya’nın da en önemli yerleşim birimlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Kentin muhteşem bir altyapısı bulunuyordu: bitmemiş ama devasa ölçülerde bir amfiteatr, bir stadyum, bir kütüphane, pagan tanrılar ve imparatorluğun inanacına adanmış tapınaklar, ticari ve tören amaçlı büyük kamusal alanlar ve meskenler... Kent heykeltıraşlar, mimarlar ve çanak çömlek yapımcıları gibi sanatçı bir topluluk için de çekim merkeziydi. Önemli bir mermer çıkarma bölgesi olan Dokimeion’un temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heykeltıraşlar kentin öde gelen hayırseverlerinin, inanılan tanrıların ve imparatorluk ailesinin portrelerini ve birçok mezarın heykellerini yapıyor; mimarlar ve mimari heykeltıraşlar güzellik, ihtişam ve detayları açısından Efes gibi çok daha fazla bilinen kentlerdekilerle yarışacak yapılar inşa ediyor; çanak çömlek ustaları da civardaki kil yataklarından yararlanarak önemli bir ihracat kalemi olan seramik eşyalar imal ediyordu. Kazılar, kentin Geç Antik dönem ve sonrasındaki tarihine de ışık tutarak birçok depreme rağmen Sagalassos’un MS 11. yüzyıla kadar kullanıldığını ve Hıristiyan bir kente dönüştüğünü ortaya koymuştur.

Sagalassos: City of Water bir kısmı yeniden yapılan mimari başyapıtlara ve heykeltıraşlık mucizelerine odaklanıyor. Ahmet Ertuğ’un birbirinden güzel 99 levhasının yer aldığı kitap yerleşimin eski tarihi, mimarisi, heykeltıraşlık hazineleri ve çanak çömleklerinin yanı sıra modern çağda keşfi ve izleyen dönemdeki kazılara da yer veriyor. Alanının önde gelen bilimadamlarının kaleme aldığı metinler hem profesyonellere hem de meraklı okuyucuya hitap ediyor. Kentin nefes kesen panoramik görüntülerinden heykellerin en ince ayrıntılarına uzanan muhteşem fotoğraflar da Sagalassos’un Küçük Asya’nın en önemli biri olduğu savını destekliyor.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Sagalassos: City of Water-Metinler: Marc Waelkens, Semra Mägele, Jeroen Poblome Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ 2013, İngilizce, 34x47 cm 208 sayfa (99 renkli levha ve planlar) Almanya’da basılıp İsviçre’de elle ciltlenmiştir İpek kumaş ciltli; özel kutu içinde. Türkiye’nin güneyinde, Antalya’nın yaklaşık olarak 150 km kuzeyindeki Ağlasun Dağı’nın eteklerinde, 2045 metre yükseklikte kurulu Sagalassos kenti eski Psidya bölgesinin bir parçasıydı ve konumu nedeniyle doğal koruma koşullarına sahipti. Yüksek rakımlı bu bölge doğal su kaynaklarının bolluğu dolayısıyla da ideal bir yerleşim merkeziydi. İlk yerleşimin MÖ 5. yüzyılda başladığı tahmin edilen kent tarihi kaynaklarda ilk olarak MÖ 333’te Sagalassosluları yenen Büyük İskender’in seferi kapsamında geçer. Kent, özellikle MS 2. yüzyılda İmparator Hadrian’ın kenti imparatorluğun dini merkezi olarak seçmesi dolayısıyla önceden görülmemiş bir gelişim dönemi yaşamıştır. Modern çağda 1706’da Fransız bir gezgin tarafından keşfedilen Sagalassos’u 18. ve 19. yüzyıllarda bir dizi batılı kâşif ziyaret etmiştir. 1987’de başlayan keşif kazıları 1993’te Belçikalı arkeolog Marc Waelkens yönetiminde tam teşekkülü bir kazı çalışmasına dönüşmüştür. Yirmi yılın sonunda elde edilen bulgular, kentin sadece Psidya’nın değil, Küçük Asya’nın da en önemli yerleşim birimlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Kentin muhteşem bir altyapısı bulunuyordu: bitmemiş ama devasa ölçülerde bir amfiteatr, bir stadyum, bir kütüphane, pagan tanrılar ve imparatorluğun inanacına adanmış tapınaklar, ticari ve tören amaçlı büyük kamusal alanlar ve meskenler... Kent heykeltıraşlar, mimarlar ve çanak çömlek yapımcıları gibi sanatçı bir topluluk için de çekim merkeziydi. Önemli bir mermer çıkarma bölgesi olan Dokimeion’un temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heykeltıraşlar kentin öde gelen hayırseverlerinin, inanılan tanrıların ve imparatorluk ailesinin portrelerini ve birçok mezarın heykellerini yapıyor; mimarlar ve mimari heykeltıraşlar güzellik, ihtişam ve detayları açısından Efes gibi çok daha fazla bilinen kentlerdekilerle yarışacak yapılar inşa ediyor; çanak çömlek ustaları da civardaki kil yataklarından yararlanarak önemli bir ihracat kalemi olan seramik eşyalar imal ediyordu. Kazılar, kentin Geç Antik dönem ve sonrasındaki tarihine de ışık tutarak birçok depreme rağmen Sagalassos’un MS 11. yüzyıla kadar kullanıldığını ve Hıristiyan bir kente dönüştüğünü ortaya koymuştur. Sagalassos: City of Water bir kısmı yeniden yapılan mimari başyapıtlara ve heykeltıraşlık mucizelerine odaklanıyor. Ahmet Ertuğ’un birbirinden güzel 99 levhasının yer aldığı kitap yerleşimin eski tarihi, mimarisi, heykeltıraşlık hazineleri ve çanak çömleklerinin yanı sıra modern çağda keşfi ve izleyen dönemdeki kazılara da yer veriyor. Alanının önde gelen bilimadamlarının kaleme aldığı metinler hem profesyonellere hem de meraklı okuyucuya hitap ediyor. Kentin nefes kesen panoramik görüntülerinden heykellerin en ince ayrıntılarına uzanan muhteşem fotoğraflar da Sagalassos’un Küçük Asya’nın en önemli biri olduğu savını destekliyor.

  TLSold
 • Ephesos: Aerchitecture, Monuments & Sculpture-Architecture, Monuments & Sculpture (Efes: Mimarlık, Anıtlar ve Heykel)
Metinler: Prof. Friedrich Krinzinger ile kazı ve bulgulardan sorumlu arkeologlar heyeti
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ
47.8x35 cm, İngilizce
240 sayfa (34 adet renkli panoramik levha, 109 adet renkli levha)
Baskısı ve cilt İsviçre’de gerçekleşmiştir.
Japonya’da özel olarak imal edilmiş bir cilt kumaşı ile elde kaplanmış; özel kutu içinde.


Ege bölgesinin olağanüstü yerleşimlerinden biri olan Efes antik kenti, muhteşem bir medeniyet seviyesinin beşiği olmuştur. Bölgedeki insan yerleşimlerinin geçmişi neolitik döneme (İÖ 6000) kadar uzanmakta. Kent uzun yıllara dayanan tarihi sürecinde birçok defa kurulmuş, yok edilmiş ve tekrar inşa edilmiştir. Efes 11. yüzyılda küçük bir köy boyutuna inmiş ve yerleşim 15. yüzyılda terk edilmiştir. 19. yüzyılda başlayan sistematik arkeolojik kazılar günümüzde hala sürüyor. Son zamanlarda Efes’te ortaya çıkan en önemli buluntular arasında Yamaç Evleri yer alıyor.

Ertuğ & Kocabıyık, Efes antik kenti ile ilgili bir sanat kitabı gerçekleştirmeye karar verdiğinde, bu sit alanında 1954 yılından beri kazı, restorasyon ve rekonstrüksiyonları yapan Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzmanları ile işbirliği yaptı.

Efes kazıları başkanı Prof. Friedrich Krinzinger’in genel editörlüğünü yaptığı kitabın bilimsel metinleri Efes’in arkeolojik kazıları ve araştırmalarından sorumlu olan uzmanlar tarafından yazıldı. Selçuk Efes Müzesi, İzmir Arkeoloji Müzesi ve Viyana’da bulunan Efes Müzesi’nde sergilenen arkeolojik eserler Ahmet Ertuğ tarafından fotoğraflandı.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Ephesos: Aerchitecture, Monuments & Sculpture-Architecture, Monuments & Sculpture (Efes: Mimarlık, Anıtlar ve Heykel) Metinler: Prof. Friedrich Krinzinger ile kazı ve bulgulardan sorumlu arkeologlar heyeti Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ 47.8x35 cm, İngilizce 240 sayfa (34 adet renkli panoramik levha, 109 adet renkli levha) Baskısı ve cilt İsviçre’de gerçekleşmiştir. Japonya’da özel olarak imal edilmiş bir cilt kumaşı ile elde kaplanmış; özel kutu içinde. Ege bölgesinin olağanüstü yerleşimlerinden biri olan Efes antik kenti, muhteşem bir medeniyet seviyesinin beşiği olmuştur. Bölgedeki insan yerleşimlerinin geçmişi neolitik döneme (İÖ 6000) kadar uzanmakta. Kent uzun yıllara dayanan tarihi sürecinde birçok defa kurulmuş, yok edilmiş ve tekrar inşa edilmiştir. Efes 11. yüzyılda küçük bir köy boyutuna inmiş ve yerleşim 15. yüzyılda terk edilmiştir. 19. yüzyılda başlayan sistematik arkeolojik kazılar günümüzde hala sürüyor. Son zamanlarda Efes’te ortaya çıkan en önemli buluntular arasında Yamaç Evleri yer alıyor. Ertuğ & Kocabıyık, Efes antik kenti ile ilgili bir sanat kitabı gerçekleştirmeye karar verdiğinde, bu sit alanında 1954 yılından beri kazı, restorasyon ve rekonstrüksiyonları yapan Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzmanları ile işbirliği yaptı. Efes kazıları başkanı Prof. Friedrich Krinzinger’in genel editörlüğünü yaptığı kitabın bilimsel metinleri Efes’in arkeolojik kazıları ve araştırmalarından sorumlu olan uzmanlar tarafından yazıldı. Selçuk Efes Müzesi, İzmir Arkeoloji Müzesi ve Viyana’da bulunan Efes Müzesi’nde sergilenen arkeolojik eserler Ahmet Ertuğ tarafından fotoğraflandı.

  TLSold
 • Panoramic Lanscapes Of Cappadocia-Kapadokya’dan Panoramik Görüntüler
Metin: Catherine Jolivet-Lévy
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ
48x36,5 cm, İngilizce
292 sayfa (30’u panoramik 62 renkli levha, 18 çizim)


Ertuğ & Kocabıyık tarafından yayımlanan Kapadokya ile ilgili bu kitap okuyucuyu bölgenin olağanüstü topoğrafyasında Ahmet Ertuğ’un panoramik fotoğrafları ile bugüne kadar hiç yapılmamış bir gezintiye çıkarıyor.

Geçmiş dönemlerde adını geniş bir bölgeye vermiş olan Kapadokya, günümüzde ise volkanik oluşumla meydana gelmiş bu çok özel yörenin adı. İnsan eli ile oyulmuş olan kayalar ve bu olağanüstü doğal oluşum, sınırları sonsuzluğu zorlayan anıtsal bir topoğrafya oluşturuyor. Sayısız medeniyet bu bölgede izlerini bırakmış; her biri kayaları oyarak evler, mezarlar ve mabetler yaratmış; bu doğa harikasını bozmadan onunla uyum içinde dünyada benzeri olmayan bir peyzaj oluşturarak, bizlere bu yöreyi bir kültür mirası olarak bırakmıştır.

Kapadokya, ilk defa bu kapsamda bir kitap ve panoramik fotoğraflarla tanıtılıyor. Kitabın metinlerini yazan Catherine Jolivet-Lévy yörenin arkeolojisi ve ortaçağ sanatı ile ilgili en saygın araştırmacılardan biri.

Kitapta katlanarak yer alan panoramik fotoğraflar açıldığı zaman 36x156 cm boyutuna ulaşıyor. Bu resimler, okuyucuya tek parça halinde ulaşaabilmesi için resmin üzerine dikiş yapılmadan, elle kitabın sırtına yapıştırılmış.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Panoramic Lanscapes Of Cappadocia-Kapadokya’dan Panoramik Görüntüler Metin: Catherine Jolivet-Lévy Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ 48x36,5 cm, İngilizce 292 sayfa (30’u panoramik 62 renkli levha, 18 çizim) Ertuğ & Kocabıyık tarafından yayımlanan Kapadokya ile ilgili bu kitap okuyucuyu bölgenin olağanüstü topoğrafyasında Ahmet Ertuğ’un panoramik fotoğrafları ile bugüne kadar hiç yapılmamış bir gezintiye çıkarıyor. Geçmiş dönemlerde adını geniş bir bölgeye vermiş olan Kapadokya, günümüzde ise volkanik oluşumla meydana gelmiş bu çok özel yörenin adı. İnsan eli ile oyulmuş olan kayalar ve bu olağanüstü doğal oluşum, sınırları sonsuzluğu zorlayan anıtsal bir topoğrafya oluşturuyor. Sayısız medeniyet bu bölgede izlerini bırakmış; her biri kayaları oyarak evler, mezarlar ve mabetler yaratmış; bu doğa harikasını bozmadan onunla uyum içinde dünyada benzeri olmayan bir peyzaj oluşturarak, bizlere bu yöreyi bir kültür mirası olarak bırakmıştır. Kapadokya, ilk defa bu kapsamda bir kitap ve panoramik fotoğraflarla tanıtılıyor. Kitabın metinlerini yazan Catherine Jolivet-Lévy yörenin arkeolojisi ve ortaçağ sanatı ile ilgili en saygın araştırmacılardan biri. Kitapta katlanarak yer alan panoramik fotoğraflar açıldığı zaman 36x156 cm boyutuna ulaşıyor. Bu resimler, okuyucuya tek parça halinde ulaşaabilmesi için resmin üzerine dikiş yapılmadan, elle kitabın sırtına yapıştırılmış.

  TLSold
 • Gods of Nemrud-The Royal Sanctuary of Antiochos I & the Kingdom of Commagene 
Metin: R.R.R.Smith 
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ 
34x47 cm ölçülerindeki yatay formatlı kitap 196 sayfa, 95 renkli levha ve 37 çizimden oluşuyor. 
Gods of Nemrud Almanya’da basıldı; İsviçre’de özel cilt bezi ile kaplandı ve kutu içinde sunuluyor. 


Kommagene Krallığı’nın MÖ 1. yüzyıl döneminden son derece zengin bir arkeolojik malzeme günümüze ulaşabilmiştir. I. Antiochos’un hüküm sürdüğü bu döneme ait bulgular antik dönemde din ve sanatla ilgili çalışmalar için son derece değerli veriler sağlar. Bu malzemelerin arasında anıtsal heykeller, büstler, rölyefler ve kral ile onun tanrıları hakkında çok miktarda yazıt yer alır. Anıtlar hem sayıca hayli fazladır hem de tarihlenip tanımlanmış olmaları itibarıyla büyük önem taşırlar. 

Metinler ve imgeler eski bir kültürün tarihi ve köklerine inmek açısından bulunmaz bir fırsat sunar. Kommagene Kralı I. Antichos (MÖ 69–36 civarı) Suriye ile Doğu Anadolu’da Helenistik monarşinin sonlarına ve Roma hükümranlığının başlangıcına denk gelir. R.R.R. Smith’in yazdığı akademik metin Antiochos’un krallığının coğrafi ve siyasi tarihini aydınlatırken, yazıtlardan öğrenilebildiği kadarıyla tapınakları ve inançlarını da irdeliyor. Ahmet Ertuğ’un muhteşem fotoğrafları Nemrut Dağı ve Arsameia’nın en iyi korunmuş heykellerini tüm güzelliğiyle gözler önüne sererken, bu sıradışı anıtların özgün karakteri ve yarattığı etkiyi yeni bir bakışla ele alıyor. 

Antiochos’un krallığı Fırat tarafında Zeugma’ya kadar uzanıyordu ve bu zengin Roma sınır kentinin izleyen dönem tarihi ve arkeolojisi de kitapta yer alıyor. 1990’lardaki kurtarma kazılarında Zeugma’daki evlerde ortaya çıkarılan inanılmaz güzellikteki büyük mozaikler, mitoloji, alegori, fantastik deniz öykülerinin tasvirleriyle Helenistik yer mozaikleri geleneğini sürdürüyor ve geç Helenistik dönem ile geç Antik dönem arasında MS 2. yüzyılın mozaik resimlerindeki eksik halkayı tamamlıyor. Son derece kaliteli bir baskıya sahip kitapta yer alan fotoğraflar okuyucuyu Doğu ile Batı arasında bir köprünün üstüne kurulmuş antik bir dünyanın pek de bilinmedik ve muhteşem bir yüzüyle tanıştıracak. 

Kitaptaki fotoğraflar özel mürekkeplerle basılmış ve tüm renk ayrımı ve kontrol baskılar Ahmet Ertuğ’un dijital karanlık odasında gerçekleştirilmiş.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Gods of Nemrud-The Royal Sanctuary of Antiochos I & the Kingdom of Commagene Metin: R.R.R.Smith Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ 34x47 cm ölçülerindeki yatay formatlı kitap 196 sayfa, 95 renkli levha ve 37 çizimden oluşuyor. Gods of Nemrud Almanya’da basıldı; İsviçre’de özel cilt bezi ile kaplandı ve kutu içinde sunuluyor. Kommagene Krallığı’nın MÖ 1. yüzyıl döneminden son derece zengin bir arkeolojik malzeme günümüze ulaşabilmiştir. I. Antiochos’un hüküm sürdüğü bu döneme ait bulgular antik dönemde din ve sanatla ilgili çalışmalar için son derece değerli veriler sağlar. Bu malzemelerin arasında anıtsal heykeller, büstler, rölyefler ve kral ile onun tanrıları hakkında çok miktarda yazıt yer alır. Anıtlar hem sayıca hayli fazladır hem de tarihlenip tanımlanmış olmaları itibarıyla büyük önem taşırlar. Metinler ve imgeler eski bir kültürün tarihi ve köklerine inmek açısından bulunmaz bir fırsat sunar. Kommagene Kralı I. Antichos (MÖ 69–36 civarı) Suriye ile Doğu Anadolu’da Helenistik monarşinin sonlarına ve Roma hükümranlığının başlangıcına denk gelir. R.R.R. Smith’in yazdığı akademik metin Antiochos’un krallığının coğrafi ve siyasi tarihini aydınlatırken, yazıtlardan öğrenilebildiği kadarıyla tapınakları ve inançlarını da irdeliyor. Ahmet Ertuğ’un muhteşem fotoğrafları Nemrut Dağı ve Arsameia’nın en iyi korunmuş heykellerini tüm güzelliğiyle gözler önüne sererken, bu sıradışı anıtların özgün karakteri ve yarattığı etkiyi yeni bir bakışla ele alıyor. Antiochos’un krallığı Fırat tarafında Zeugma’ya kadar uzanıyordu ve bu zengin Roma sınır kentinin izleyen dönem tarihi ve arkeolojisi de kitapta yer alıyor. 1990’lardaki kurtarma kazılarında Zeugma’daki evlerde ortaya çıkarılan inanılmaz güzellikteki büyük mozaikler, mitoloji, alegori, fantastik deniz öykülerinin tasvirleriyle Helenistik yer mozaikleri geleneğini sürdürüyor ve geç Helenistik dönem ile geç Antik dönem arasında MS 2. yüzyılın mozaik resimlerindeki eksik halkayı tamamlıyor. Son derece kaliteli bir baskıya sahip kitapta yer alan fotoğraflar okuyucuyu Doğu ile Batı arasında bir köprünün üstüne kurulmuş antik bir dünyanın pek de bilinmedik ve muhteşem bir yüzüyle tanıştıracak. Kitaptaki fotoğraflar özel mürekkeplerle basılmış ve tüm renk ayrımı ve kontrol baskılar Ahmet Ertuğ’un dijital karanlık odasında gerçekleştirilmiş.

  TLSold
 • Ancient Theaters of Anatolia-Metin: R.R.R. Smith
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ
Ertuğ & Kocabıyık, 2014
35x48 cm, İngilizce
208 sayfa (174 renkli levha)
İpek kumaş ciltli; özel kutu içinde

Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın son kitabı Ancient Theaters of Anatolia, diğer pek çok yayınındaki gibi Oxford Üniversitesi’nde Klasik Arkeoloji profesörü ve Türkiye’deki Aphrodisias kazılarının başkanı olan R.R.R. Smith’in metinleri ve Ahmet Ertuğ’un fotoğraflarından oluşuyor. Kitabın muhteşem fotoğrafları 8x10” büyük formatlı bir makine ile çekilmiş ve son derece iyi korunmuş bu tiyatroları benzersiz detaylarıyla ortaya koyuyor.

Kitap antik dönemde tiyatroya dair bir girişle açılıyor ve sonra sırasıyla bu olağanüstü yapıları tanıtıyor. Bu yayın belki de ilk kez Anadolu’daki eşsiz tiyatro yapıları mirası için bu düzeyde bir akademik ve fotografik dokümantasyon sunuyor. Yatay formatta 205 sayfadan oluşan kitaptaki 174 renkli levha hem detaylara hem panoramik görüntülere yer veriyor. Tiyatroları süsleyen mükemmel işçilikli heykeller ve freskler de kitapta ayrı bir yere sahip.

MS 2. yüzyılda, Roma iktidarı altında hüküm süren barış ortamının doruk noktasında olunan bir dönemde, Akdeniz’in çevresindeki önemli kentlerin hepsinde bir tiyatro binası bulunuyordu. Çoğu 2. yüzyıldaki formlarını koruyan bu binalar Helenistik dönemde bazı değişimler geçirmiş, eklemeler yapılmıştı. Kentlerdeki en büyük ve çevreye en hâkim yapılan olan tiyatroların kapasiteleri 2 bin kişiden 20 bin kişiye çıkabiliyordu ve çoğunun kent silueti içinde son derece görünür anıtsal büyüklükte sahne arkası yapıları vardı. Dış yüzeyde ağırbaşlı taş süslemeler, iç mekânda sıralar halinde ihtişamlı sütunlar dikkat çekiyordu. Bunların çoğu şaşırtıcı bir şekilde iyi korunmuştur.

Tiyatro hem kurum hem de bina olarak iki anlama sahiptir. Dram, bugün bildiğimiz anlamdaki binaya kavuşmadan çok önce ortaya çıkmış ve tiyatro olarak kabul edilmişti. Dionysos onuruna gerçekleştirilen dini festivallerdeki koral performanslardan doğup sahnelenen tragedya ve komedya aracısına dönüşmüştü. Dramatik oyunlar önce kent meclisi, daha sonra da Roma İmparatorluğu’nun yönetimi altındayken, imparator onuruna düzenlenen gladyatör ve vahşi hayvanların kavgalarını içerene arena gösterileriyle birleşti. Tiyatro binaları, yamaçlardaki şekilsiz amfiteatrlardan, Yunanlar döneminde düzgün bir mimariye sahip, tasarlanmış yapılara, Romalılar zamanında da yepyeni, entegre bir bütüne dönüştüler. Geleneksel Helenistik tasarımı ile yeni Roma usulü tasarımın birleşimi, Anadolu’da MS 1. ve 2. yüzyıllardaki Tiyatro binalarının ana öğelerini oluşturur. Bu kitaptaki tiyatroların büyük bir kısmı, çoğunlukla da uzak bölgelerde (Sagalassos, Selge, Termessos) kalanlar, antik dönemin sonunda terk edildikleri şekilde kalmıştır. Sahne binası çökmüş, oditoryum korunmuş, bitkiler ve düşen taşlar zeminleri kaplamıştır. Bunlar antik dönemin köklü tiyatro kültürü ve eski bina yapım tekniklerinin sağladığı dayanıklılığın kanıtı olan benzersiz kalıntılardır.

Tiyatro, Roma İmparatorluğu döneminde, Anadolu’nun zengin kentleri başta olmak üzere doğu yörelerinin en parlak kurumları olmuştu. Bugün Türkiye’de yüzü aşkın eski tiyatro bulunuyor. Coğrafyaya dağılımları da Roma döneminde kentleşme modelinin izini takip ediyor. Çoğu Ege ve güney sahillerindeki kentlerde bulunuyor ve en iyi durumda olanları Asya ve Likya-Pamphylia yörelerinde. Tiyatro MS 1. ve 2. yüzyıllarda Roma tasarım modeli, değişen işlev ve kent içi rekabete dayalı olarak farklı yollar ve yapım tekniklerinden geçmiştir. İyi tasarımlı Helenistik dönem tiyatrolarına sahip bazı kentler onları korumuş ve sadece sahne kısmında ufak değişiklikler yapmıştır. Priene ve Pergamon (Bergama) bunun iyi örnekleridir.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Ancient Theaters of Anatolia-Metin: R.R.R. Smith Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ Ertuğ & Kocabıyık, 2014 35x48 cm, İngilizce 208 sayfa (174 renkli levha) İpek kumaş ciltli; özel kutu içinde Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın son kitabı Ancient Theaters of Anatolia, diğer pek çok yayınındaki gibi Oxford Üniversitesi’nde Klasik Arkeoloji profesörü ve Türkiye’deki Aphrodisias kazılarının başkanı olan R.R.R. Smith’in metinleri ve Ahmet Ertuğ’un fotoğraflarından oluşuyor. Kitabın muhteşem fotoğrafları 8x10” büyük formatlı bir makine ile çekilmiş ve son derece iyi korunmuş bu tiyatroları benzersiz detaylarıyla ortaya koyuyor. Kitap antik dönemde tiyatroya dair bir girişle açılıyor ve sonra sırasıyla bu olağanüstü yapıları tanıtıyor. Bu yayın belki de ilk kez Anadolu’daki eşsiz tiyatro yapıları mirası için bu düzeyde bir akademik ve fotografik dokümantasyon sunuyor. Yatay formatta 205 sayfadan oluşan kitaptaki 174 renkli levha hem detaylara hem panoramik görüntülere yer veriyor. Tiyatroları süsleyen mükemmel işçilikli heykeller ve freskler de kitapta ayrı bir yere sahip. MS 2. yüzyılda, Roma iktidarı altında hüküm süren barış ortamının doruk noktasında olunan bir dönemde, Akdeniz’in çevresindeki önemli kentlerin hepsinde bir tiyatro binası bulunuyordu. Çoğu 2. yüzyıldaki formlarını koruyan bu binalar Helenistik dönemde bazı değişimler geçirmiş, eklemeler yapılmıştı. Kentlerdeki en büyük ve çevreye en hâkim yapılan olan tiyatroların kapasiteleri 2 bin kişiden 20 bin kişiye çıkabiliyordu ve çoğunun kent silueti içinde son derece görünür anıtsal büyüklükte sahne arkası yapıları vardı. Dış yüzeyde ağırbaşlı taş süslemeler, iç mekânda sıralar halinde ihtişamlı sütunlar dikkat çekiyordu. Bunların çoğu şaşırtıcı bir şekilde iyi korunmuştur. Tiyatro hem kurum hem de bina olarak iki anlama sahiptir. Dram, bugün bildiğimiz anlamdaki binaya kavuşmadan çok önce ortaya çıkmış ve tiyatro olarak kabul edilmişti. Dionysos onuruna gerçekleştirilen dini festivallerdeki koral performanslardan doğup sahnelenen tragedya ve komedya aracısına dönüşmüştü. Dramatik oyunlar önce kent meclisi, daha sonra da Roma İmparatorluğu’nun yönetimi altındayken, imparator onuruna düzenlenen gladyatör ve vahşi hayvanların kavgalarını içerene arena gösterileriyle birleşti. Tiyatro binaları, yamaçlardaki şekilsiz amfiteatrlardan, Yunanlar döneminde düzgün bir mimariye sahip, tasarlanmış yapılara, Romalılar zamanında da yepyeni, entegre bir bütüne dönüştüler. Geleneksel Helenistik tasarımı ile yeni Roma usulü tasarımın birleşimi, Anadolu’da MS 1. ve 2. yüzyıllardaki Tiyatro binalarının ana öğelerini oluşturur. Bu kitaptaki tiyatroların büyük bir kısmı, çoğunlukla da uzak bölgelerde (Sagalassos, Selge, Termessos) kalanlar, antik dönemin sonunda terk edildikleri şekilde kalmıştır. Sahne binası çökmüş, oditoryum korunmuş, bitkiler ve düşen taşlar zeminleri kaplamıştır. Bunlar antik dönemin köklü tiyatro kültürü ve eski bina yapım tekniklerinin sağladığı dayanıklılığın kanıtı olan benzersiz kalıntılardır. Tiyatro, Roma İmparatorluğu döneminde, Anadolu’nun zengin kentleri başta olmak üzere doğu yörelerinin en parlak kurumları olmuştu. Bugün Türkiye’de yüzü aşkın eski tiyatro bulunuyor. Coğrafyaya dağılımları da Roma döneminde kentleşme modelinin izini takip ediyor. Çoğu Ege ve güney sahillerindeki kentlerde bulunuyor ve en iyi durumda olanları Asya ve Likya-Pamphylia yörelerinde. Tiyatro MS 1. ve 2. yüzyıllarda Roma tasarım modeli, değişen işlev ve kent içi rekabete dayalı olarak farklı yollar ve yapım tekniklerinden geçmiştir. İyi tasarımlı Helenistik dönem tiyatrolarına sahip bazı kentler onları korumuş ve sadece sahne kısmında ufak değişiklikler yapmıştır. Priene ve Pergamon (Bergama) bunun iyi örnekleridir.

  TLSold
 • Domes: A Journey Through European Architectural History-Metin: Michael Forsyth, Robert Ousterhout, Doğan Kuban
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ
2012, İngilizce, 35x48 cm, 212 sayfa (110 renkli levha)

Dünyaca ünlü mimar-fotoğrafçı Ahmet Ertuğ, büyüleyici güzellikte olduğu kadar önemli de olan son kitabında mimarinin o en belirleyici simgesi olan kubbeleri özüne gidiyor. Bu kitap, göklere açılan gözpenceresi ve devasa küresel kubbesiyle 1. yüzyıldan kalma Roma’daki Pantheon’dan günümüzün en çok ziyaret edilen yeni mimari yapılarından, Norman Foster imzalı Berlin’deki Bundestag’ın çelik ve cam kombinasyonuna uzanan bir yolculuk sunuyor mimarlık tarihi içinde. Yolculuğun ara durakları arasında kubbesine açılmış geçme tonozlarıyla adeta mucizevi bir şekilde uçuyormuş gibi görünen Ayasofya gibi Bizans kubbeleri, ortaçağ, Rönesas ve barok dönemin her biri mimarına binbir teknik bilmece çıkaran zorlu kubbeleri, Brunelleschi’nin Floransa Katedrali, Michelangelo’nun St Peter’i, Sir Christopher Wren’in Londra’daki St Paul Katedrali ve 19. yüzyıl Fransa’sının demir ve cam kubbeleri yer alıyor. Alanında dünya çapında isim yapmış uzmanların kaleme aldığı metinler, bu mimarlık başyapıtlarının ardındaki ilgi çekici ve sıradışı öyküleri anlatırken her birinin yapısal özelliklerini ve Roma’dan bugüne mimarlar ve zanaatkârların verdiği kişisel ve toplumsal mücadeleyi de ele alıyor. Kubbeler, diğer mimari öğelerden farklı olarak yapının yönünü, vizyonunu, cennet temsilini, ikonografisini ve akustiğini belirler. Ahmet Ertuğ’un incelikli fotoğrafları, birbirininden büyüleyici ve her biri kendi öyküsüne sahip 27 ünlü kubbeyi olağanüstü bir görsellikle sunuyor.

İsviçre’de basılıp ciltlenmiş; ipek kumaş ciltli ve özel kutu içinde

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Domes: A Journey Through European Architectural History-Metin: Michael Forsyth, Robert Ousterhout, Doğan Kuban Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ 2012, İngilizce, 35x48 cm, 212 sayfa (110 renkli levha) Dünyaca ünlü mimar-fotoğrafçı Ahmet Ertuğ, büyüleyici güzellikte olduğu kadar önemli de olan son kitabında mimarinin o en belirleyici simgesi olan kubbeleri özüne gidiyor. Bu kitap, göklere açılan gözpenceresi ve devasa küresel kubbesiyle 1. yüzyıldan kalma Roma’daki Pantheon’dan günümüzün en çok ziyaret edilen yeni mimari yapılarından, Norman Foster imzalı Berlin’deki Bundestag’ın çelik ve cam kombinasyonuna uzanan bir yolculuk sunuyor mimarlık tarihi içinde. Yolculuğun ara durakları arasında kubbesine açılmış geçme tonozlarıyla adeta mucizevi bir şekilde uçuyormuş gibi görünen Ayasofya gibi Bizans kubbeleri, ortaçağ, Rönesas ve barok dönemin her biri mimarına binbir teknik bilmece çıkaran zorlu kubbeleri, Brunelleschi’nin Floransa Katedrali, Michelangelo’nun St Peter’i, Sir Christopher Wren’in Londra’daki St Paul Katedrali ve 19. yüzyıl Fransa’sının demir ve cam kubbeleri yer alıyor. Alanında dünya çapında isim yapmış uzmanların kaleme aldığı metinler, bu mimarlık başyapıtlarının ardındaki ilgi çekici ve sıradışı öyküleri anlatırken her birinin yapısal özelliklerini ve Roma’dan bugüne mimarlar ve zanaatkârların verdiği kişisel ve toplumsal mücadeleyi de ele alıyor. Kubbeler, diğer mimari öğelerden farklı olarak yapının yönünü, vizyonunu, cennet temsilini, ikonografisini ve akustiğini belirler. Ahmet Ertuğ’un incelikli fotoğrafları, birbirininden büyüleyici ve her biri kendi öyküsüne sahip 27 ünlü kubbeyi olağanüstü bir görsellikle sunuyor. İsviçre’de basılıp ciltlenmiş; ipek kumaş ciltli ve özel kutu içinde

  TLSold
 • Palaces of Music-Opera Houses of Europe (Müzik Sarayları-Avrupa’nın Operaları)
Metinler: Michael Forsyth
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ
42.5x34.5 cm, 97, [4] renkli levha, 256s. Kumaş kaplı, özel kutu içinde

Avrupa’nın 26 önemli opera binasının Ahmet Ertuğ tarafından çekilmiş muhteşem fotoğraflarını içeren kitap, klasik, barok ve rokoko mimari üslubunda yapılmış ve günümüze tüm ihtişamıyla gelebilmiş tiyatro binaları ile başlıyor. Burada, sonraki dönem tiyatrolarına model olacak olan, mimar Palladio’nun İtalya Vicenza’da yaptığı olağanüstü Teatro Olimpico’dan, Stokholm’daki Drottningholm Sarayı Tiyatrosu, Almanya’nın Bayreuth kentinde bulunan Margrave operası ve Napoli’deki San Carlo’ya uzanan yapıtlar yer alıyor.

On dokuzuncu yüzyıla ait büyük opera yapıları arasında Paris Operası (Palais Garnier), Venedik’teki yeniden yapılmış olan La Fenice Tiyatrosu ve Prag Devlet Opera binaları yer alıyor. Son olarak kitap dünyanın önde gelen mimarları tarafından yapılan, Valencia, Lyon ve Oslo’daki yeni mimari başyapıtlara odaklanıyor.

Ahmet Ertuğ’un muhteşem fotoğraflarına eşlik eden metinlerinde Michael Forsyth, kitapta yer alan her opera binasının mimari özelliklerinin yanı sıra, toplumsal yaşam ve müzik tarihi içindeki yerlerine değiniyor.

Forsyth, kitabın sunuş bölümünde operanın yükselişini, operaların mimari gelişimini anlatıyor ve değişik ülkelerin ya da dönemlerin değişen ihtiyaçlarına göre opera binalarının akustik düzenlerindeki değişimleri ortaya koyuyor.

Fotoğrafa başlamadan önce Londra’da mimarlık eğitimi alan Ahmet Ertuğ’un yapıtları derin ve meditatif bir enerjiyi ortaya çıkarırken izleyeni konularının entelektüel yanının içine çekiyor. Paris, New York, Londra ve Viyana’da büyük sergiler açan sanatçının Aya Sofya Müzesi’nde ve Viyana’da Ephesos Müzesi’nde de daimi sergileri bulunuyor.

Kitabın metinlerini yazan mimar ve tarihçi Michael Forsyth, aynı zamanda ödüllü ve birçok dile çevrilmiş olan Buildings for Music: the Architect, the Musician and the Listener from the seventeenth century to the present day (Müzik için yapılmış binalar: on yedinci yüzyıldan günümüze mimar, müzisyen ve dinleyici) adlı kitabın da yazarı.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Palaces of Music-Opera Houses of Europe (Müzik Sarayları-Avrupa’nın Operaları) Metinler: Michael Forsyth Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ 42.5x34.5 cm, 97, [4] renkli levha, 256s. Kumaş kaplı, özel kutu içinde Avrupa’nın 26 önemli opera binasının Ahmet Ertuğ tarafından çekilmiş muhteşem fotoğraflarını içeren kitap, klasik, barok ve rokoko mimari üslubunda yapılmış ve günümüze tüm ihtişamıyla gelebilmiş tiyatro binaları ile başlıyor. Burada, sonraki dönem tiyatrolarına model olacak olan, mimar Palladio’nun İtalya Vicenza’da yaptığı olağanüstü Teatro Olimpico’dan, Stokholm’daki Drottningholm Sarayı Tiyatrosu, Almanya’nın Bayreuth kentinde bulunan Margrave operası ve Napoli’deki San Carlo’ya uzanan yapıtlar yer alıyor. On dokuzuncu yüzyıla ait büyük opera yapıları arasında Paris Operası (Palais Garnier), Venedik’teki yeniden yapılmış olan La Fenice Tiyatrosu ve Prag Devlet Opera binaları yer alıyor. Son olarak kitap dünyanın önde gelen mimarları tarafından yapılan, Valencia, Lyon ve Oslo’daki yeni mimari başyapıtlara odaklanıyor. Ahmet Ertuğ’un muhteşem fotoğraflarına eşlik eden metinlerinde Michael Forsyth, kitapta yer alan her opera binasının mimari özelliklerinin yanı sıra, toplumsal yaşam ve müzik tarihi içindeki yerlerine değiniyor. Forsyth, kitabın sunuş bölümünde operanın yükselişini, operaların mimari gelişimini anlatıyor ve değişik ülkelerin ya da dönemlerin değişen ihtiyaçlarına göre opera binalarının akustik düzenlerindeki değişimleri ortaya koyuyor. Fotoğrafa başlamadan önce Londra’da mimarlık eğitimi alan Ahmet Ertuğ’un yapıtları derin ve meditatif bir enerjiyi ortaya çıkarırken izleyeni konularının entelektüel yanının içine çekiyor. Paris, New York, Londra ve Viyana’da büyük sergiler açan sanatçının Aya Sofya Müzesi’nde ve Viyana’da Ephesos Müzesi’nde de daimi sergileri bulunuyor. Kitabın metinlerini yazan mimar ve tarihçi Michael Forsyth, aynı zamanda ödüllü ve birçok dile çevrilmiş olan Buildings for Music: the Architect, the Musician and the Listener from the seventeenth century to the present day (Müzik için yapılmış binalar: on yedinci yüzyıldan günümüze mimar, müzisyen ve dinleyici) adlı kitabın da yazarı.

  TLSold
 • Temples of Knowledge-Historical Libraries of the Western World (Bilgelik Mabetleri: Batı Dünyasının Kütüphaneleri)
Metinler: Friedrich Krinzinger ve Thierry Grillet
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ
İngilizce
42,5x34,5 cm
216 sayfa (100 renkli levha)
Kumaş kaplı; özel kutu içinde.


Bu kitap, fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un gözünden ve yapıta konu kurumlarda çalışanların kaleminden Avrupa’nın belli başlı kütüphanelerinin dünyasına görsel bir yolculuk vaat ediyor. Kitapta, aralarında Barok dönem manastırları, krallıklara bağlı kurumlar ve 19. yüzyıla ait halk yapılarının da bulunduğu, otuz benzersiz ve ihtişamlı kütüphane yer alıyor. Metinde, kütüphanelerin antik dönemden başlayıp 19. yüzyıla uzanan süreçte gelişimi ele alınıyor. Kütüphanelerin, çağlar boyunca, barış ve huzurun mabetleri, insanların okuma, araştırma ya da yalnızca düşüncelere dalıp zihin dinginliğine ulaşma amacıyla yöneldikleri birer sığınak olarak işlevinden de söz ediliyor. Manastırlara bağlı kütüphanelerin çoğu, dönemlerinin dini görüşlerini ifade eden zengin ve dekoratif süslemelerle (heykel, alçı işleri, freskler) bezeli. Kitapta bu ikonografik öğeler de çizimlerle gösterilip irdelenerek esere tarihsel bir perspektif de kazandırılmış. Batı dünyasının kütüphanelerini tüm görkemiyle yansıtan Bilgelik Mabetleri: Batı Dünyasının Kütüphaneleri, uzmanlar tarafından kaleme alınmış yazılarla bu mekânların tarihçelerine de yer veriyor.

Büyük formatlı makineyle çekilen görüntüler Ahmet Ertuğ’un bakışını yansıtırken okuyucuyu da bu eski kütüphanelerin içinde bir yolculuğa davet ediyor. Kitapta kütüphanelerin tarihsel gelişimini anlatan metin Friedrich Krinsinger’e, tematik sunuş metni de Thierry Grillet’ye ait.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Temples of Knowledge-Historical Libraries of the Western World (Bilgelik Mabetleri: Batı Dünyasının Kütüphaneleri) Metinler: Friedrich Krinzinger ve Thierry Grillet Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ İngilizce 42,5x34,5 cm 216 sayfa (100 renkli levha) Kumaş kaplı; özel kutu içinde. Bu kitap, fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un gözünden ve yapıta konu kurumlarda çalışanların kaleminden Avrupa’nın belli başlı kütüphanelerinin dünyasına görsel bir yolculuk vaat ediyor. Kitapta, aralarında Barok dönem manastırları, krallıklara bağlı kurumlar ve 19. yüzyıla ait halk yapılarının da bulunduğu, otuz benzersiz ve ihtişamlı kütüphane yer alıyor. Metinde, kütüphanelerin antik dönemden başlayıp 19. yüzyıla uzanan süreçte gelişimi ele alınıyor. Kütüphanelerin, çağlar boyunca, barış ve huzurun mabetleri, insanların okuma, araştırma ya da yalnızca düşüncelere dalıp zihin dinginliğine ulaşma amacıyla yöneldikleri birer sığınak olarak işlevinden de söz ediliyor. Manastırlara bağlı kütüphanelerin çoğu, dönemlerinin dini görüşlerini ifade eden zengin ve dekoratif süslemelerle (heykel, alçı işleri, freskler) bezeli. Kitapta bu ikonografik öğeler de çizimlerle gösterilip irdelenerek esere tarihsel bir perspektif de kazandırılmış. Batı dünyasının kütüphanelerini tüm görkemiyle yansıtan Bilgelik Mabetleri: Batı Dünyasının Kütüphaneleri, uzmanlar tarafından kaleme alınmış yazılarla bu mekânların tarihçelerine de yer veriyor. Büyük formatlı makineyle çekilen görüntüler Ahmet Ertuğ’un bakışını yansıtırken okuyucuyu da bu eski kütüphanelerin içinde bir yolculuğa davet ediyor. Kitapta kütüphanelerin tarihsel gelişimini anlatan metin Friedrich Krinsinger’e, tematik sunuş metni de Thierry Grillet’ye ait.

  TLSold
 • Topkapı: The Palace of Felicity-Metin: F. Çağman,E. Yenal, R. Bragne, Ertuğ & Kölük, 1991, 38 x 27 cm

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Topkapı: The Palace of Felicity-Metin: F. Çağman,E. Yenal, R. Bragne, Ertuğ & Kölük, 1991, 38 x 27 cm

  TLSold
 • Sinan: An Architectural Genius-Sinan: An Architectural Genius (İnan: Bir Mimari Deha) Metin: Doğan Kuban, Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ, İngilizce 30x41 cm 266 sayfa (büyük ebat 97 renkli levha)

Bu kitap, yenilikçi mimari tasarımlarını geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye çalışan Mimar Sinan’ın hayranlık uyandıran görüsü ve yaratıcı yeteneğine odaklanarak, Ahmet Ertuğ’un kamerası aracılığıyla, okuru Sinan’ın yarattığı olağanüstü mimari alanların tam ortasına çekiyor. Giriş yazısı, saygın bir mimarlık tarihçisi ve Sinan üzerine ünlü bir uzman olan Prof. Doğan Kuban tarafından hazırlandı.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Sinan: An Architectural Genius-Sinan: An Architectural Genius (İnan: Bir Mimari Deha) Metin: Doğan Kuban, Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ, İngilizce 30x41 cm 266 sayfa (büyük ebat 97 renkli levha) Bu kitap, yenilikçi mimari tasarımlarını geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye çalışan Mimar Sinan’ın hayranlık uyandıran görüsü ve yaratıcı yeteneğine odaklanarak, Ahmet Ertuğ’un kamerası aracılığıyla, okuru Sinan’ın yarattığı olağanüstü mimari alanların tam ortasına çekiyor. Giriş yazısı, saygın bir mimarlık tarihçisi ve Sinan üzerine ünlü bir uzman olan Prof. Doğan Kuban tarafından hazırlandı.

  TLSold
 • Istanbul Gateway to Splendour-Ahmet Ertug (Design and Photos); Sedad Hakki Eldem (Architectural drawings); Maggie Quigley-Pinar (Text) - (Author) Hardcover – January 1, 1986, 224 Sayfa, 39 x 27 cm


İstanbul'da yer alan Osmanlı mimarlık mirasını konu alan kitap camileri, Topkapı Sarayı ve Boğaziçi yalılarının büyük boy iç ve dış mekan görüntülerini açıklayıcı metinlerle birlikte sunmakta. Kitapta Sedad H. Eldem'in pek çok mimari çizimi (planlar ve cepheler) de bulunuyor.224 sayfa,135 renkli resim sayfası, yaklaşık 40 çizim.26 x 36,5 cm boyutunda, kutusu içinde sunulmuş.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Istanbul Gateway to Splendour-Ahmet Ertug (Design and Photos); Sedad Hakki Eldem (Architectural drawings); Maggie Quigley-Pinar (Text) - (Author) Hardcover – January 1, 1986, 224 Sayfa, 39 x 27 cm İstanbul'da yer alan Osmanlı mimarlık mirasını konu alan kitap camileri, Topkapı Sarayı ve Boğaziçi yalılarının büyük boy iç ve dış mekan görüntülerini açıklayıcı metinlerle birlikte sunmakta. Kitapta Sedad H. Eldem'in pek çok mimari çizimi (planlar ve cepheler) de bulunuyor.224 sayfa,135 renkli resim sayfası, yaklaşık 40 çizim.26 x 36,5 cm boyutunda, kutusu içinde sunulmuş.

  TLSold
 • İstanbul: City of Seven Hills (İstanbul: Yedi Tepeli Şehir)-Metin: Cyril Mango
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ, Ara Güler, Gürol Kara
30x40 cm, İngilizce, 180 sayfa
İpek kumaşla ciltlenmiş; özel kutu içinde.


Bu görsel yolculuk okuyucuyu, dünyanın büyük metropolleri arasında İstanbul’u farklı kılan Bizans ve Osmanlı anıtlarına ve şehir manzaralarına götürüyor. Kuşbakışı çekilmiş fotoğraflarla şehir surları, Ayasofya, Kariye, Kapalıçarşı, su kemerleri, Sinan’ın camileri ve diğer anıtlardan ayrıntılı görüntülere, Boğaziçi yalılarının fotoğrafları, Adalar’dan manzaralar ve eski gravürlerin röprodüksiyonları eşlik ediyor. Metinler, Bizans sanatı ve mimarisi profesörü Cyril Mango’ya ait.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  İstanbul: City of Seven Hills (İstanbul: Yedi Tepeli Şehir)-Metin: Cyril Mango Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ, Ara Güler, Gürol Kara 30x40 cm, İngilizce, 180 sayfa İpek kumaşla ciltlenmiş; özel kutu içinde. Bu görsel yolculuk okuyucuyu, dünyanın büyük metropolleri arasında İstanbul’u farklı kılan Bizans ve Osmanlı anıtlarına ve şehir manzaralarına götürüyor. Kuşbakışı çekilmiş fotoğraflarla şehir surları, Ayasofya, Kariye, Kapalıçarşı, su kemerleri, Sinan’ın camileri ve diğer anıtlardan ayrıntılı görüntülere, Boğaziçi yalılarının fotoğrafları, Adalar’dan manzaralar ve eski gravürlerin röprodüksiyonları eşlik ediyor. Metinler, Bizans sanatı ve mimarisi profesörü Cyril Mango’ya ait.

  TLSold
 • Reflections of Paradise-Silks and Tiles from Ottoman Bursa (Cennetin Yansımaları: Osmanlı Bursa’sından İpekler ve Çiniler)
Metinler: Godfrey Goodwin ve diğerleri
İngilizce
30x41 cm
248 sayfa (124 renkli, 10 iki renkli levha; 21 çizim)
Bez ciltli; kutu içinde.


Bu kitap, 15–17. yüzyıllar arasında ipek ticaretinin tarihçesini ve Bursa’nın Osmanlıların ipek merkezine dönüşmesini anlatıyor. Olağanüstü Bursa ipeklerinden örnekler ve tasarımını Tebrizli ustalarının yaptığı çinilerle donatılan mimari çevre birlikte sunuluyor. Tam sayfa boyunda muhteşem ayrıntıların yer aldığı kitap mükemmel bir baskı kalitesine sahip.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Reflections of Paradise-Silks and Tiles from Ottoman Bursa (Cennetin Yansımaları: Osmanlı Bursa’sından İpekler ve Çiniler) Metinler: Godfrey Goodwin ve diğerleri İngilizce 30x41 cm 248 sayfa (124 renkli, 10 iki renkli levha; 21 çizim) Bez ciltli; kutu içinde. Bu kitap, 15–17. yüzyıllar arasında ipek ticaretinin tarihçesini ve Bursa’nın Osmanlıların ipek merkezine dönüşmesini anlatıyor. Olağanüstü Bursa ipeklerinden örnekler ve tasarımını Tebrizli ustalarının yaptığı çinilerle donatılan mimari çevre birlikte sunuluyor. Tam sayfa boyunda muhteşem ayrıntıların yer aldığı kitap mükemmel bir baskı kalitesine sahip.

  TLSold
 • Gardens of Paradise: 16th Century Turkish Ceramic Tile Decoration-16th Century Turkish Ceramic Tile Decoration (Cennet Bahçeleri: 16. Yüzyıl Türk Çini Süsleme Sanatı)
Metin: Walter Denny
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ
İngilizce
41x32,5 cm
190 sayfa (102 tam sayfa renkli resim, 3 katlanır levha)
Bez ciltli; özel kutu içinde.


Mimar Ahmet Ertuğ, geliştirilmiş fotoğraf çekim teknikleri kullanarak, bugüne dek ilk kez 16. yüzyıla ait Türk çinilerinin muhteşem renklerini ve girift ustalığını yakalamayı başarınca fotoğraflar da aynı ihtişamla kitap sayfasına basılabilmiş. Fotoğraflara, Türk sanatı konusunda uzman, ünlü Amerikalı bilim adamı Prof. Walter B. Denny’nin Osmanlı Türk çini sanatının tarihi ve gelişimi üzerine kaleme aldığı yorumlar eşlik ediyor.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Gardens of Paradise: 16th Century Turkish Ceramic Tile Decoration-16th Century Turkish Ceramic Tile Decoration (Cennet Bahçeleri: 16. Yüzyıl Türk Çini Süsleme Sanatı) Metin: Walter Denny Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ İngilizce 41x32,5 cm 190 sayfa (102 tam sayfa renkli resim, 3 katlanır levha) Bez ciltli; özel kutu içinde. Mimar Ahmet Ertuğ, geliştirilmiş fotoğraf çekim teknikleri kullanarak, bugüne dek ilk kez 16. yüzyıla ait Türk çinilerinin muhteşem renklerini ve girift ustalığını yakalamayı başarınca fotoğraflar da aynı ihtişamla kitap sayfasına basılabilmiş. Fotoğraflara, Türk sanatı konusunda uzman, ünlü Amerikalı bilim adamı Prof. Walter B. Denny’nin Osmanlı Türk çini sanatının tarihi ve gelişimi üzerine kaleme aldığı yorumlar eşlik ediyor.

  TLSold
 • Mesopotamia -British Museum Yayınları, Hazırlayan: Julian Reade, 96 Sayfa

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Mesopotamia -British Museum Yayınları, Hazırlayan: Julian Reade, 96 Sayfa

  TLSold
 • Troy Myth And Reality-Thames & Hudson Yayınları, Hazırlayan: Alexandra Villing, 312 Sayfa

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Troy Myth And Reality-Thames & Hudson Yayınları, Hazırlayan: Alexandra Villing, 312 Sayfa

  TLSold
 • The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600-W&A Yayınları, Hazırlayan: Halil İnalcık, 272 Sayfa

  Lot No: 29

  Lot: 29

  The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600-W&A Yayınları, Hazırlayan: Halil İnalcık, 272 Sayfa

  TLSold
 • Glass From Islamic Lands: The al-Sabah Collection-Thames & Hudson Yayınları, 352 Sayfa

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Glass From Islamic Lands: The al-Sabah Collection-Thames & Hudson Yayınları, 352 Sayfa

  TLSold
 • Kilim The Complete Guide-Thames & Hudson Yayınları, 416 Sayfa

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Kilim The Complete Guide-Thames & Hudson Yayınları, 416 Sayfa

  TLSold
 • İstanbul Apartmanları: Hikayeleri ve Anıları İle Beyoğlu-Fabrika Yayıncılık, Hazırlayan: Turan Farajova ve Serdar Kılıç, 224 Sayfa

  Lot No: 32

  Lot: 32

  İstanbul Apartmanları: Hikayeleri ve Anıları İle Beyoğlu-Fabrika Yayıncılık, Hazırlayan: Turan Farajova ve Serdar Kılıç, 224 Sayfa

  TLSold
 • Levant Splendor And Catastrophe on the Mediterranean-John Murray Yayınları, Hazırlayan: Philip Mansel, 480 Sayfa

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Levant Splendor And Catastrophe on the Mediterranean-John Murray Yayınları, Hazırlayan: Philip Mansel, 480 Sayfa

  TLSold
 • Osmanlı Resmi-Bozlu Art Project Yayınları, Hardcover, 210 Sayfa

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Osmanlı Resmi-Bozlu Art Project Yayınları, Hardcover, 210 Sayfa

  TLSold
 • Aivazovsky'nin Resimleri: Işık Su Ve Gökyüzü-İnkılap Yayınşarı, , Hardcover, 336 Sayfa

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Aivazovsky'nin Resimleri: Işık Su Ve Gökyüzü-İnkılap Yayınşarı, , Hardcover, 336 Sayfa

  TLSold
 • Ergin İnan-Hardcover, 534 Sayfa

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Ergin İnan-Hardcover, 534 Sayfa

  TLSold
 • Ali Cabbar: System Error-Ekim 2020, 160 Sayfa. System Error, sanatçı Ali Cabbar'ın farklı dönmelerde, farklı koşullarda geliştirdiği çalışmalarının arka arkaya getirilmesiyle bir görsellik oluşturuyor. Hem imgeler hem de günümüz sosyal medya araçlarına gönderme yapan etiketler kullanarak, sanatçının çalışmalarını olduğu kadar 1980-2020 dönemini de haritalandırıyor. Ön kapağın iç kısmındaki Typo adlı bölümde Başak Şenova, Necmi Sönmez, Ive Stevenheydens ve Jonathan Habib Engqvist tarafından yazılmış metinler ve sanatçının yazdığı bir yazı yer alıyor.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Ali Cabbar: System Error-Ekim 2020, 160 Sayfa. System Error, sanatçı Ali Cabbar'ın farklı dönmelerde, farklı koşullarda geliştirdiği çalışmalarının arka arkaya getirilmesiyle bir görsellik oluşturuyor. Hem imgeler hem de günümüz sosyal medya araçlarına gönderme yapan etiketler kullanarak, sanatçının çalışmalarını olduğu kadar 1980-2020 dönemini de haritalandırıyor. Ön kapağın iç kısmındaki Typo adlı bölümde Başak Şenova, Necmi Sönmez, Ive Stevenheydens ve Jonathan Habib Engqvist tarafından yazılmış metinler ve sanatçının yazdığı bir yazı yer alıyor.

  TLSold
 • Kont Amadeo Preziosi: Bir Ressamın Seyir Defteri-Yapı Kredi Yayınları, Harcover, 26 x 30 cm, 150 Sayfa

Preziosi Türkler için fevkalade önemli bir kişiliktir. Birinci sınıf bir suluboya ressamı…
Bu albümün özelliği Preziosi’nin Londra’dan başlayarak Fransa, İtalya, Malta üzerinden geniş bir coğrafyada Türkiye’yi betimlemesi…
Bu, albüme bir özgünlük kazandırıyor.Bazı resimlerin Christie’s arşivlerinde bulunması ve yayına hazırlanması bir şans. Karakalemler de bu suluboyalar kadar önemli... Amade Preziosi’nin bilinmeyen çizimlerini ve portrelerini derleyen Terry Sonman’a bu albümün yayımını da borçluyuz.” Önsözden alıntıdır”
Prof. Dr. İlber Oltaylı

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Kont Amadeo Preziosi: Bir Ressamın Seyir Defteri-Yapı Kredi Yayınları, Harcover, 26 x 30 cm, 150 Sayfa Preziosi Türkler için fevkalade önemli bir kişiliktir. Birinci sınıf bir suluboya ressamı… Bu albümün özelliği Preziosi’nin Londra’dan başlayarak Fransa, İtalya, Malta üzerinden geniş bir coğrafyada Türkiye’yi betimlemesi… Bu, albüme bir özgünlük kazandırıyor.Bazı resimlerin Christie’s arşivlerinde bulunması ve yayına hazırlanması bir şans. Karakalemler de bu suluboyalar kadar önemli... Amade Preziosi’nin bilinmeyen çizimlerini ve portrelerini derleyen Terry Sonman’a bu albümün yayımını da borçluyuz.” Önsözden alıntıdır” Prof. Dr. İlber Oltaylı

  TLSold
 • Guide des Voyageurs en Allemagne, en Hongrie et a Constantinople-August Ottokar Reichard, Bureau d'Industrie, 1817, 8. Baskı, Karton cildinde, 3 adet katlanır harita içermektedir, 476 Sayfa, 17 x 9.5 cm

İstanbul’un en eski turist rehberi...

Almanya, Macaristan ve İstanbul şehirlerine gelecek seyyahlar için rehber. 

Sayfa 440’dan sonrasında İstanbul anlatılmaktadır. Alman yazar ve tiyatro direktörü Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828) tarafından hazırlanan bu kitap seyyahlara yönelik olarak basılan en eski İstanbul rehberidir.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Guide des Voyageurs en Allemagne, en Hongrie et a Constantinople-August Ottokar Reichard, Bureau d'Industrie, 1817, 8. Baskı, Karton cildinde, 3 adet katlanır harita içermektedir, 476 Sayfa, 17 x 9.5 cm İstanbul’un en eski turist rehberi... Almanya, Macaristan ve İstanbul şehirlerine gelecek seyyahlar için rehber. Sayfa 440’dan sonrasında İstanbul anlatılmaktadır. Alman yazar ve tiyatro direktörü Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828) tarafından hazırlanan bu kitap seyyahlara yönelik olarak basılan en eski İstanbul rehberidir.

  TLSold
 • Türk Sanatına Yön Veren Sergiler - Yahşi Baraz' ın Büyük Sergileri-Hazırlayan: Oğuz Erten, Galeri Baraz, İstanbul 2012, 1172 Sayfa, Özel Kutulu, Hard Cover, 33 x 24 x 11 cm

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Türk Sanatına Yön Veren Sergiler - Yahşi Baraz' ın Büyük Sergileri-Hazırlayan: Oğuz Erten, Galeri Baraz, İstanbul 2012, 1172 Sayfa, Özel Kutulu, Hard Cover, 33 x 24 x 11 cm

  TLSold
 • Türkiye'de Sanat Koleksiyonculuğu - 2 Cilt-Metin: Oğuz Erten, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2017, Hard Cover, 1050 Sayfa, Özel Kutusunda, Hard Cover, 31 x 25 x 10 cm

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Türkiye'de Sanat Koleksiyonculuğu - 2 Cilt-Metin: Oğuz Erten, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2017, Hard Cover, 1050 Sayfa, Özel Kutusunda, Hard Cover, 31 x 25 x 10 cm

  TLSold
 • Sanatçılar Galericiler Koleksiyonerler-Metin: Yahşi Baraz, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2013, 416 Sayfa, Hard Cover, 30 x 25 cm

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Sanatçılar Galericiler Koleksiyonerler-Metin: Yahşi Baraz, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2013, 416 Sayfa, Hard Cover, 30 x 25 cm

  TLSold
 • Sanat Müzeleri-Hazırlayan: Yahşi Baraz, Galeri Baraz, İstanbul 2010, 490 Sayfa, 30 x 21 cm

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Sanat Müzeleri-Hazırlayan: Yahşi Baraz, Galeri Baraz, İstanbul 2010, 490 Sayfa, 30 x 21 cm

  TLSold
 • Fahrelnissa Zeid - Fırtınaya Doğru-Hazırlayan: Yahşi Baraz, Bozlu Art Project, İstanbul 2021, 360 Sayfa, Hard Cover, 28 x 24 cm

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Fahrelnissa Zeid - Fırtınaya Doğru-Hazırlayan: Yahşi Baraz, Bozlu Art Project, İstanbul 2021, 360 Sayfa, Hard Cover, 28 x 24 cm

  TLSold
 • Sıradışı Bir Hayattan Sıradışı Bir Sanata Tosun Bayrak-Metin: Oğuz Erten, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2014, Hard Cover, 138 Sayfa, 28 x 20 cm

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Sıradışı Bir Hayattan Sıradışı Bir Sanata Tosun Bayrak-Metin: Oğuz Erten, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2014, Hard Cover, 138 Sayfa, 28 x 20 cm

  TLSold
 • İsmail Ateş-Metin: J. Erzen, Y. Baraz, Ş. Tek, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2016, 159 Sayfa, Hard Cover, 28 x 20 cm

  Lot No: 46

  Lot: 46

  İsmail Ateş-Metin: J. Erzen, Y. Baraz, Ş. Tek, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2016, 159 Sayfa, Hard Cover, 28 x 20 cm

  TLSold
 • Özdemir Altan (I - II Cilt)-Metin: Özkan Eroğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 509 Sayfa, Hard Cover, Kutulu, 32 x 29 cm

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Özdemir Altan (I - II Cilt)-Metin: Özkan Eroğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 509 Sayfa, Hard Cover, Kutulu, 32 x 29 cm

  TLSold
 • Muzaffer Akyol-Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 431 Sayfa

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Muzaffer Akyol-Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 431 Sayfa

  TLSold
 • Veysel Günay: Bir Yaprakta Bütün Dünya-Metin: İbrahim Çiftçioğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 240 Sayfa, 31 x 24 x 3 cm

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Veysel Günay: Bir Yaprakta Bütün Dünya-Metin: İbrahim Çiftçioğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 240 Sayfa, 31 x 24 x 3 cm

  TLSold
 • Ekrem Kahraman-Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Sanat Galerisi, 350 Sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Ekrem Kahraman-Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Sanat Galerisi, 350 Sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Fevzi Karakoç-Metin: Mehmet Ergüven, Locus Yayınları, İstanbul 2016, 210 Sayfa, Hard Cover, 33 x 26 cm

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Fevzi Karakoç-Metin: Mehmet Ergüven, Locus Yayınları, İstanbul 2016, 210 Sayfa, Hard Cover, 33 x 26 cm

  TLSold
 • Zekai Ormancı - Sanatı ve Yaşamı-Metin: Kaya Özsezgin, Artdepo Sanat Galerisi, İstanbul, 2007, 374 sayfa, Hardcover, 30x25x4 cm

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Zekai Ormancı - Sanatı ve Yaşamı-Metin: Kaya Özsezgin, Artdepo Sanat Galerisi, İstanbul, 2007, 374 sayfa, Hardcover, 30x25x4 cm

  TLSold
 • Mustafa Altıntaş-Gerard Xuriguera, Christine Adami, Gülseli İnal, Bilim Sanat Galerisi, 433 Sayfa, 32 x 24 cm

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Mustafa Altıntaş-Gerard Xuriguera, Christine Adami, Gülseli İnal, Bilim Sanat Galerisi, 433 Sayfa, 32 x 24 cm

  TLSold
 • Maria Kılıçlıoğlu-Metin: Gülseli İnal, Artist Yayınları, İstanbul 2007, 230 Sayfa, 34 x 24 x 1 cm

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Maria Kılıçlıoğlu-Metin: Gülseli İnal, Artist Yayınları, İstanbul 2007, 230 Sayfa, 34 x 24 x 1 cm

  TLSold
 • Mehmet Güler-Metin: Prof. Dr. Kaya Özsezgin, Galeri Binyıl, İstanbul 2000, 223 sayfa, Hard Cover, 32 x 25 cm

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Mehmet Güler-Metin: Prof. Dr. Kaya Özsezgin, Galeri Binyıl, İstanbul 2000, 223 sayfa, Hard Cover, 32 x 25 cm

  TLSold
 • Abdurrahman Öztoprak - Duygulanım Resimleri-Metin: Özkan Eroğlu, Bilim Sanat Yayını, İstanbul 1989, 288 sayfa, Hard Cover, 31 x 24 x 3,5 cm

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Abdurrahman Öztoprak - Duygulanım Resimleri-Metin: Özkan Eroğlu, Bilim Sanat Yayını, İstanbul 1989, 288 sayfa, Hard Cover, 31 x 24 x 3,5 cm

  TLSold
 • Ahmet Güneştekin 2006-2009-Metin: Kaya Özsezgin, 2009, 209 Sayfa

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Ahmet Güneştekin 2006-2009-Metin: Kaya Özsezgin, 2009, 209 Sayfa

  TLSold
 • Ekrem Yalçındağ: Hot Spot Istanbul-Kehrer Verlag Yayınları

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Ekrem Yalçındağ: Hot Spot Istanbul-Kehrer Verlag Yayınları

  TLSold
 • Dennis Gun-Hatje Cantz Yayınları

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Dennis Gun-Hatje Cantz Yayınları

  TLSold
 • İsmet Doğan: Melez Anlatılar-Melez Anlatılar, çağdaş sanatçı İsmet Doğan'ın 30 yılı aşkın sanat geçmişinde resim, heykel, enstalasyon, video gibi çeşitli medyumlarla ürettiği çalışmalar ile Ferda Keskin'in editörlüğünde Nami Başer, Deniz Şengel, Alphan Akgül, Marcus Graf, Fırat Akova gibi farklı disiplinlerdeki yazarların metinlerinin kesiştiği bir çalışma. Kitaptaki ana bölüm Ataerkil Serisi ile başlayıp, Kusma Serisi ile sunuçlanıyor. Kronolojik olmayan bu bölüm gerek İsmet Doğan'ın kişisel pratiğini gerekse Melez Anlatılar'ın omurgasını oluşturan süreci tanımlıyor. Doğan bu süreci kendi ifadesiyle şöyle açıklıyor: ''Karşılaştığım, maruz kaldığım şeyi yeni bir bağlamda ele alıyorum, müdahale ediyor ve temellük edileni kendime mal ederek yeni bir bağlama oturtuyorum.'' Modern Zamanlar başlıklı ek ise Ulya Soley'in sanatçı ile yaptığı kapsamlı bir söyleşiyi, Makbule Aras tarafından kaleme alınmış sanatçının portresini ve sanatçının 80'lerden 2000'lere kadar çalışmalarını içeriyor. Kitabın editörü Ferda Keskin'e göre bu kitap, İsmet Doğan'ın tarihte ait olduğu spesifik noktaya yine tarihin sunduğu kavramsal ve biçimsel malzemeyle karşı çıkarak yol alışını temsil ediyor.

  Lot No: 60

  Lot: 60

  İsmet Doğan: Melez Anlatılar-Melez Anlatılar, çağdaş sanatçı İsmet Doğan'ın 30 yılı aşkın sanat geçmişinde resim, heykel, enstalasyon, video gibi çeşitli medyumlarla ürettiği çalışmalar ile Ferda Keskin'in editörlüğünde Nami Başer, Deniz Şengel, Alphan Akgül, Marcus Graf, Fırat Akova gibi farklı disiplinlerdeki yazarların metinlerinin kesiştiği bir çalışma. Kitaptaki ana bölüm Ataerkil Serisi ile başlayıp, Kusma Serisi ile sunuçlanıyor. Kronolojik olmayan bu bölüm gerek İsmet Doğan'ın kişisel pratiğini gerekse Melez Anlatılar'ın omurgasını oluşturan süreci tanımlıyor. Doğan bu süreci kendi ifadesiyle şöyle açıklıyor: ''Karşılaştığım, maruz kaldığım şeyi yeni bir bağlamda ele alıyorum, müdahale ediyor ve temellük edileni kendime mal ederek yeni bir bağlama oturtuyorum.'' Modern Zamanlar başlıklı ek ise Ulya Soley'in sanatçı ile yaptığı kapsamlı bir söyleşiyi, Makbule Aras tarafından kaleme alınmış sanatçının portresini ve sanatçının 80'lerden 2000'lere kadar çalışmalarını içeriyor. Kitabın editörü Ferda Keskin'e göre bu kitap, İsmet Doğan'ın tarihte ait olduğu spesifik noktaya yine tarihin sunduğu kavramsal ve biçimsel malzemeyle karşı çıkarak yol alışını temsil ediyor.

  TLSold
 • Ferruh Başağa-Koleksiyonlardan Derlemeler, Yayınlayan: Artdepo, İstanbul, 2007, 149 sayfa, 30x21 cm

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Ferruh Başağa-Koleksiyonlardan Derlemeler, Yayınlayan: Artdepo, İstanbul, 2007, 149 sayfa, 30x21 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil-Metin: Kaya Özsezgin, Artdepo Yayınları, İstanbul 2004, 176 Sayfa, 31 x 23 cm

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Devrim Erbil-Metin: Kaya Özsezgin, Artdepo Yayınları, İstanbul 2004, 176 Sayfa, 31 x 23 cm

  TLSold
 • Fahr El Nissa Zeid-Metin: Talat Halman, Necmi Sönmez, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, İstanbul 1994, 96 Sayfa, 31 x 24 cm

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Fahr El Nissa Zeid-Metin: Talat Halman, Necmi Sönmez, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, İstanbul 1994, 96 Sayfa, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Zahit Büyükişleyen-Metin: İnci Aral, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 250 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Zahit Büyükişleyen-Metin: İnci Aral, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 250 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Mahmut Celayir: Mitos Manzara-Metin:Barbara Lipps-Kant, İstanbul 1999 Bilim Sanat Galeri Yayınları, 151Sayfa, 31 x 24cm

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Mahmut Celayir: Mitos Manzara-Metin:Barbara Lipps-Kant, İstanbul 1999 Bilim Sanat Galeri Yayınları, 151Sayfa, 31 x 24cm

  TLSold
 • Lütfü Günay-Metin: Kaya Özsezgin, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2001, 230 Sayfa, Hard Cover, 30 x 23 cm

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Lütfü Günay-Metin: Kaya Özsezgin, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2001, 230 Sayfa, Hard Cover, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Leyla Gamsız-Metin: Abdülkadir Günyaz, Antik Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2001, 350 Sayfa, Hard Cover, 31 x 28 cm

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Leyla Gamsız-Metin: Abdülkadir Günyaz, Antik Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2001, 350 Sayfa, Hard Cover, 31 x 28 cm

  TLSold
 • Turgut Atalay-Metin: Arslan Mengüç, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2001, 309 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Turgut Atalay-Metin: Arslan Mengüç, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2001, 309 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Habip Aydoğdu-Metin: Murat Ural, Bilim Sanat Galerisi, 288 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Habip Aydoğdu-Metin: Murat Ural, Bilim Sanat Galerisi, 288 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  TLSold
 • Burhan Doğançay Sergi Afişi-Burhan Doğançay'ın Kurdeleler Serisi'nden 1984 tarihli bir eserinin olduğu Doğançay Müzesi tarafından özel kuşe kağıda basılmış afiş.

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Burhan Doğançay Sergi Afişi-Burhan Doğançay'ın Kurdeleler Serisi'nden 1984 tarihli bir eserinin olduğu Doğançay Müzesi tarafından özel kuşe kağıda basılmış afiş.

  TLSold
 • Burhan Doğançay Sergi Afişi-Burhan Doğançay'ın 1963 tarihli Meksika'da Bir Köşe isimli eserinin olduğu Doğançay Müzesi tarafından özel kuşe kağıda basılmış afiş.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Burhan Doğançay Sergi Afişi-Burhan Doğançay'ın 1963 tarihli Meksika'da Bir Köşe isimli eserinin olduğu Doğançay Müzesi tarafından özel kuşe kağıda basılmış afiş.

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergi Afişi-Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 30 Aralık 2015-20 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi'nde açılan ''Sanatın Ocağında Bir Alev'' isimli sergisinin afişi.

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergi Afişi-Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 30 Aralık 2015-20 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi'nde açılan ''Sanatın Ocağında Bir Alev'' isimli sergisinin afişi.

  TLSold
 • Fikret Moualla-Editions: Jacqueline Quilleré Üstünel, İtalya 2003, 67 Sayfa, 22 x 24 cm

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Fikret Moualla-Editions: Jacqueline Quilleré Üstünel, İtalya 2003, 67 Sayfa, 22 x 24 cm

  TLSold
 • Komet: Neden Ben-Özel Koleksiyon Sergisi, 2012, Art Point Gallery, 87 Syf, 27 x 23 cm

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Komet: Neden Ben-Özel Koleksiyon Sergisi, 2012, Art Point Gallery, 87 Syf, 27 x 23 cm

  TLSold
 • Ferruh Başağa-Metin Kaya Özsezgin Sanatı ve Yaşamı Beşiktaş Belediyesi 440 sayfa 30x23 cm

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Ferruh Başağa-Metin Kaya Özsezgin Sanatı ve Yaşamı Beşiktaş Belediyesi 440 sayfa 30x23 cm

  TLSold
 • Zekai Ormancı: Sanatı ve Yaşamı-Metin: Kaya Özsezgin, Artdepo Sanat Galerisi, İstanbul, 2007, 374 sayfa, Hardcover, 30x25x4 cm

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Zekai Ormancı: Sanatı ve Yaşamı-Metin: Kaya Özsezgin, Artdepo Sanat Galerisi, İstanbul, 2007, 374 sayfa, Hardcover, 30x25x4 cm

  TLSold
 • Şeref Bigalı-Metin: Ümit Gezgin, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2006, 207 Sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Şeref Bigalı-Metin: Ümit Gezgin, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2006, 207 Sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Edip Hakkı Köseoğlu-Yayına Hazırlayan: Hamit Kınaytürk, Sanat Çevresi Aylık Sanat Dergisi, İstanbul 1996, 156 sayfa, Hard Cover, 23 x 25 cm

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Edip Hakkı Köseoğlu-Yayına Hazırlayan: Hamit Kınaytürk, Sanat Çevresi Aylık Sanat Dergisi, İstanbul 1996, 156 sayfa, Hard Cover, 23 x 25 cm

  TLSold
 • Naci Kalmukoğlu-Metin: Kolektif, Arkas Yayınları, İstanbul 2013, 121 Sayfa, 25 x 21 cm

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Naci Kalmukoğlu-Metin: Kolektif, Arkas Yayınları, İstanbul 2013, 121 Sayfa, 25 x 21 cm

  TLSold
 • Mekanın Şiirselliği: Öztoprak ve Jenerasyonu-Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi / Proje4L Yayınları, Editör: Necmi Sönmez, Mesenler: Mine & Cem Bahadır, Nil & Oktay Duran, Ayşegül & Doğan Karadeniz, Aydın Polatcan, Garanti Masters Özel Bankacılık, Dirimart, 2007, 170 Sayfa

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Mekanın Şiirselliği: Öztoprak ve Jenerasyonu-Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi / Proje4L Yayınları, Editör: Necmi Sönmez, Mesenler: Mine & Cem Bahadır, Nil & Oktay Duran, Ayşegül & Doğan Karadeniz, Aydın Polatcan, Garanti Masters Özel Bankacılık, Dirimart, 2007, 170 Sayfa

  TLSold
 • Devrim Erbil-Burcu Pelvanoğlu, Olcay Art, 2012, 142 Sayfa, 27 x 24 cm

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Devrim Erbil-Burcu Pelvanoğlu, Olcay Art, 2012, 142 Sayfa, 27 x 24 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil ve Sanatı-Metin: Kaya Özsezgin, Artdepo Sanat Galerisi, İstanbul, 2004, 174 sayfa, Hardcover, 30x23 cm

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Devrim Erbil ve Sanatı-Metin: Kaya Özsezgin, Artdepo Sanat Galerisi, İstanbul, 2004, 174 sayfa, Hardcover, 30x23 cm

  TLSold
 • Utku Varlık Painting-Metin: Marcel Schneider, Beyaz Yayın, İstanbul 2009, 220 Sayfa, 28 x 24,5 cm

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Utku Varlık Painting-Metin: Marcel Schneider, Beyaz Yayın, İstanbul 2009, 220 Sayfa, 28 x 24,5 cm

  TLSold
 • Ahmet Güneştekin 2006 2007 2008 2009-GSM Yayınları, 2009, Hazırlayan: Kaya Özsezgin, 209 Sayfa

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Ahmet Güneştekin 2006 2007 2008 2009-GSM Yayınları, 2009, Hazırlayan: Kaya Özsezgin, 209 Sayfa

  TLSold
 • Mustafa Esirkuş-Metin: Kaya Özsegin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlari İstanbul 2006, 110 sayfa, 29 x 24

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Mustafa Esirkuş-Metin: Kaya Özsegin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlari İstanbul 2006, 110 sayfa, 29 x 24

  TLSold
 • Ahmet Yeşil: Anlatmaktan Anlamaya-Celal Soycan, Dumat, Ankara 2006, 160 Sayfa, 31 x 23 cm

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Ahmet Yeşil: Anlatmaktan Anlamaya-Celal Soycan, Dumat, Ankara 2006, 160 Sayfa, 31 x 23 cm

  TLSold
 • Fahri Sümer-Metin: Mümtaz Sağlam Bilim Ve Sanat Galerisi 2000 İstanbul Hard Cover 220 sayfa 31,5x 24 cm

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Fahri Sümer-Metin: Mümtaz Sağlam Bilim Ve Sanat Galerisi 2000 İstanbul Hard Cover 220 sayfa 31,5x 24 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu 100. Yıl Sergisi-Metin: Ömer Faruk Şerifoğlu, Kadıköy Belediyesi, 2011, 106 Sayfa, 31 x 23 cm

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Bedri Rahmi Eyüboğlu 100. Yıl Sergisi-Metin: Ömer Faruk Şerifoğlu, Kadıköy Belediyesi, 2011, 106 Sayfa, 31 x 23 cm

  TLSold
 • Genç Ustalar Usta Gençler-Kaya Özsezgin Çağdaş Türk Resminin Genç Kuşağı Beşiktaş Belediyesi 2010 110 sayfa 30x24

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Genç Ustalar Usta Gençler-Kaya Özsezgin Çağdaş Türk Resminin Genç Kuşağı Beşiktaş Belediyesi 2010 110 sayfa 30x24

  TLSold
 • Warhol'dan Hirst'e Dünta Sanatının Modern ve Çağdaş Ustaları-Portakal Sanat ve Kültür Evi, 2010, 167 Sayfa

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Warhol'dan Hirst'e Dünta Sanatının Modern ve Çağdaş Ustaları-Portakal Sanat ve Kültür Evi, 2010, 167 Sayfa

  TLSold
 • 70. Devlet Resim ve Heykel Sergisi-Kültür Bakanlığı Yayınları, 2010, 124 Sayfa

  Lot No: 91

  Lot: 91

  70. Devlet Resim ve Heykel Sergisi-Kültür Bakanlığı Yayınları, 2010, 124 Sayfa

  TLSold
 • Ekrem Kahraman: Yeryüzü Duaları-Kav Sanat Galerisi, 2016, 63 Sayfa

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Ekrem Kahraman: Yeryüzü Duaları-Kav Sanat Galerisi, 2016, 63 Sayfa

  TLSold
 • Balabanizm-Çağdaş Şahin, Biltur Basım Yayın Hizmet Aş, 144 Sayfa, 28 x 24 cm

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Balabanizm-Çağdaş Şahin, Biltur Basım Yayın Hizmet Aş, 144 Sayfa, 28 x 24 cm

  TLSold
 • Akif Poroy: Renklerin Büyüsü-Kastaş Yayınları, 180 sayfa, 1960'lardan bu yana resim yapan Akif Poroy'un neo ekspresyonizm tavrını giderek benimsemesi, 1970'lerde Avrupa'da yakından izlediği bu tavrın etkisi olduğu söylenebilir. Ancak insanın bilinçaltındaki arzularını resimleyen gerçeküstü / sürrealizmden Osmanlı kaligrafisi ile soyuta uzanan resimlerinde farklı yaklaşımları deneyen sanatçının temelde sanata yaklaşımı dışavurumcu bir anlatım biçimidir. Sanatçıya göre resim yapmak bir nevi meditasyondur. Duygularını, içindekileri dış dünyaya açmak böylelikle izleyicisinin de duygularını tetiklemek ve güzele birlikte varmak Akif Poroy'un temel amacıdır.Doğanın kendisi ve özellikle insanın doğurganlığı, cinselliği Dr. Akif Poroy'un sanatına insanın psikolojik ve duygusal yapısı kadar fizyolojisini de sokar. Aracı olduğu mucizeler onu sanata iten duygusal bir güç olarak ressamlığını da etkiler. Ancak doktor kimliği de bu yaratma sürecinde yerini alır. Ailenin, kadının ve doğumun gücünü resminde de sürdürmeye yeğler. Geleneksel hat sanatındaki soyut düzeni bile dışavurumcu bir fon üzerinde kurgular. Kendi coşkularının egemen olduğu bir kurgudur bu. Görsel tanımlamalar ve akademik bir görüntü yerine coşkunun yönlendirdiği renkçilik Akif Poroy'un resmine özellik kazandırır. Prof, Dr. Tomur Atagök

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Akif Poroy: Renklerin Büyüsü-Kastaş Yayınları, 180 sayfa, 1960'lardan bu yana resim yapan Akif Poroy'un neo ekspresyonizm tavrını giderek benimsemesi, 1970'lerde Avrupa'da yakından izlediği bu tavrın etkisi olduğu söylenebilir. Ancak insanın bilinçaltındaki arzularını resimleyen gerçeküstü / sürrealizmden Osmanlı kaligrafisi ile soyuta uzanan resimlerinde farklı yaklaşımları deneyen sanatçının temelde sanata yaklaşımı dışavurumcu bir anlatım biçimidir. Sanatçıya göre resim yapmak bir nevi meditasyondur. Duygularını, içindekileri dış dünyaya açmak böylelikle izleyicisinin de duygularını tetiklemek ve güzele birlikte varmak Akif Poroy'un temel amacıdır.Doğanın kendisi ve özellikle insanın doğurganlığı, cinselliği Dr. Akif Poroy'un sanatına insanın psikolojik ve duygusal yapısı kadar fizyolojisini de sokar. Aracı olduğu mucizeler onu sanata iten duygusal bir güç olarak ressamlığını da etkiler. Ancak doktor kimliği de bu yaratma sürecinde yerini alır. Ailenin, kadının ve doğumun gücünü resminde de sürdürmeye yeğler. Geleneksel hat sanatındaki soyut düzeni bile dışavurumcu bir fon üzerinde kurgular. Kendi coşkularının egemen olduğu bir kurgudur bu. Görsel tanımlamalar ve akademik bir görüntü yerine coşkunun yönlendirdiği renkçilik Akif Poroy'un resmine özellik kazandırır. Prof, Dr. Tomur Atagök

  TLSold
 • Neriman Oyman: Yelkovansız Hayatlar-Bilim Sanat Yayınları, 2002, 63 Sayfa

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Neriman Oyman: Yelkovansız Hayatlar-Bilim Sanat Yayınları, 2002, 63 Sayfa

  TLSold
 • Ramiz Aydın-Metin Ümit Gezgin, Bilim Sanat Yayınları , İstanbul 2010, Hard Cover, 31 x 24

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Ramiz Aydın-Metin Ümit Gezgin, Bilim Sanat Yayınları , İstanbul 2010, Hard Cover, 31 x 24

  TLSold
 • Memduh Kuzay-Cream Art Gallery, 2004

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Memduh Kuzay-Cream Art Gallery, 2004

  TLSold
 • Hakan Esmer: Heyamola Serisi-Live Sanat, 2010, 48 Sayfa

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Hakan Esmer: Heyamola Serisi-Live Sanat, 2010, 48 Sayfa

  TLSold
 • Gülseren Kayalı: Myth and Epos-Studio Peinture Yayınları, 2003, 94 sayfa

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Gülseren Kayalı: Myth and Epos-Studio Peinture Yayınları, 2003, 94 sayfa

  TLSold
 • Köy Enstitüsü Kökenli Sanatçıları-Scala Sanat Galerisi, 2003, 36 Sayfa. 22.5x22.5 cm

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Köy Enstitüsü Kökenli Sanatçıları-Scala Sanat Galerisi, 2003, 36 Sayfa. 22.5x22.5 cm

  TLSold
 • Günümüz Türk Resim Sanatı (1950'den 2000'e)-Metin: Ayla Ersoy, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 192 sayfa, Hard Cover, 31 x 23 cm

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Günümüz Türk Resim Sanatı (1950'den 2000'e)-Metin: Ayla Ersoy, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 192 sayfa, Hard Cover, 31 x 23 cm

  TLSold
 • Doğu'nun Cazibesi Britanya Oryantalist Resmi-Metin: Nicholas Tromans - Emily M. Weeks - Fatema Mernissi - Rana Kabbani, Pera Müzesi 31. Yayını, İstanbul 2008, 362 sayfa, 28 x 24 cm

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Doğu'nun Cazibesi Britanya Oryantalist Resmi-Metin: Nicholas Tromans - Emily M. Weeks - Fatema Mernissi - Rana Kabbani, Pera Müzesi 31. Yayını, İstanbul 2008, 362 sayfa, 28 x 24 cm

  TLSold
 • Başyapıt Budur!-Yapıkredi Yayınları, Derleyen: Christopher Dell, 304 Sayfa

Giotto’dan Michelangelo’ya, Velázquez’den Cézanne’a; mağara resimlerinden 19. yüzyılın şaheserlerine, 265’i renkli 285 resim...
Alanlarının en yetkin kalemlerinden dünyanın en önemli 70 başyapıtı!

“Başyapıt nedir?” sorusuna verilmiş yetmiş yanıt... Mağara resimleriyle başlayan ve 19. yüzyılda son bulan muhteşem bir kültürel yolculuk... Başyapıt Budur!’da seçkin sanatçılar, eleştirmenler ve sanat tarihçileri, dünyanın her yanından kültürleri betimleyen, tarihöncesinden ve sanatın doğuşundan kübizme kadar uzanan bütün zamanların en önemli eserleriyle karşılaşmalarını yazdı.

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Başyapıt Budur!-Yapıkredi Yayınları, Derleyen: Christopher Dell, 304 Sayfa Giotto’dan Michelangelo’ya, Velázquez’den Cézanne’a; mağara resimlerinden 19. yüzyılın şaheserlerine, 265’i renkli 285 resim... Alanlarının en yetkin kalemlerinden dünyanın en önemli 70 başyapıtı! “Başyapıt nedir?” sorusuna verilmiş yetmiş yanıt... Mağara resimleriyle başlayan ve 19. yüzyılda son bulan muhteşem bir kültürel yolculuk... Başyapıt Budur!’da seçkin sanatçılar, eleştirmenler ve sanat tarihçileri, dünyanın her yanından kültürleri betimleyen, tarihöncesinden ve sanatın doğuşundan kübizme kadar uzanan bütün zamanların en önemli eserleriyle karşılaşmalarını yazdı.

  TLSold
 • Leonardo'nun Defterleri-Arkadaş Yayınları, 2013, H. Anna Suh, 334 sayfa. Hard Cover 27.5x31.5 cm

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Leonardo'nun Defterleri-Arkadaş Yayınları, 2013, H. Anna Suh, 334 sayfa. Hard Cover 27.5x31.5 cm

  TLSold
 • The Huma Kabakcı Collection-Hazırlayan: Tayfun Bilgin, Huma Kabakçı, Edition Braus, 2010, 277 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  Lot No: 105

  Lot: 105

  The Huma Kabakcı Collection-Hazırlayan: Tayfun Bilgin, Huma Kabakçı, Edition Braus, 2010, 277 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  TLSold
 • The Huma Kabakcı Collection-Hazırlayan: Tayfun Bilgin, İlke Basın Yayım, 2008, Hard Cover, 206 Sayfa

  Lot No: 106

  Lot: 106

  The Huma Kabakcı Collection-Hazırlayan: Tayfun Bilgin, İlke Basın Yayım, 2008, Hard Cover, 206 Sayfa

  TLSold
 • Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu-Metin: Kıymet Giray, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2000, 654 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu-Metin: Kıymet Giray, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2000, 654 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  TLSold
 • Ziraat Bankası Yüz Yılın Sergisi-Metin: Kıymet Giray, TC Ziraat Bankası, Ankara 2010, 330 sayfa, 32,5 x 23,5 cm

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Ziraat Bankası Yüz Yılın Sergisi-Metin: Kıymet Giray, TC Ziraat Bankası, Ankara 2010, 330 sayfa, 32,5 x 23,5 cm

  TLSold
 • Turquoise 2000. Çağdaş Türk Plastik Sanatından Bir Kesit-Metin: Ahmet Oktay, Kaya Özsezgin, Talat Halman, Gülseli İnal, Levent Çalıkoğlu, Mehmet Ergüven, Gerar Xuriguera, Ahmet Kamil Gören, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 243 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Turquoise 2000. Çağdaş Türk Plastik Sanatından Bir Kesit-Metin: Ahmet Oktay, Kaya Özsezgin, Talat Halman, Gülseli İnal, Levent Çalıkoğlu, Mehmet Ergüven, Gerar Xuriguera, Ahmet Kamil Gören, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 243 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  TLSold
 • İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi-Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, 156 Sayfa

  Lot No: 110

  Lot: 110

  İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi-Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, 156 Sayfa

  TLSold
 • Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi-Anadolu Üniversitesi Yayınları, 
Atilla Atar, 464 Sayfa

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi-Anadolu Üniversitesi Yayınları, Atilla Atar, 464 Sayfa

  TLSold
 • Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Koleksiyonu-Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 2002, 100 Sayfa, 25 x 30 cm

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Koleksiyonu-Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 2002, 100 Sayfa, 25 x 30 cm

  TLSold
 • Vincent Van Gogh'un Peşinde Modernizmin İzinde-Beşiktaş Belediyesi / Beltaş A.Ş. Sanat, 2009, 135 sayfa. 24x30 cm

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Vincent Van Gogh'un Peşinde Modernizmin İzinde-Beşiktaş Belediyesi / Beltaş A.Ş. Sanat, 2009, 135 sayfa. 24x30 cm

  TLSold
 • Türk Plastik Sanatları-Metin: Turgay Kantürk, İbrahim Çiftçioğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1998, 477 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 x 5 cm

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Türk Plastik Sanatları-Metin: Turgay Kantürk, İbrahim Çiftçioğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1998, 477 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 x 5 cm

  TLSold
 • Yaşandı mı Acaba?-Metin: Emine Mine Özman, Mi-Ge Art, İstanbul 2005, 520 Sayfa, Hard Cover, 34 x 25 cm

Atatürk'ün kültür devrimi bilinci içinde vatan ve dünya sanatına katkılar yapmak ülküsü ile yetişen bir çağdaş Türk kadının çabaları, azmi, hizmetleri Mine Özman'ın künyesini tatlı tatlı anlatıyor. Sergilenen resimler gibi rengarenk bir serüven. Pek az galeriye nasip olmuş sürükleyici bir anlatım...

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Yaşandı mı Acaba?-Metin: Emine Mine Özman, Mi-Ge Art, İstanbul 2005, 520 Sayfa, Hard Cover, 34 x 25 cm Atatürk'ün kültür devrimi bilinci içinde vatan ve dünya sanatına katkılar yapmak ülküsü ile yetişen bir çağdaş Türk kadının çabaları, azmi, hizmetleri Mine Özman'ın künyesini tatlı tatlı anlatıyor. Sergilenen resimler gibi rengarenk bir serüven. Pek az galeriye nasip olmuş sürükleyici bir anlatım...

  TLSold
 • Bir Resme Nasıl Bakmalıyız?-Bir Resme Nasıl Bakmalıyız?, görsel sanatlar yapıtlarının nasıl bir gözle algılanabileceğine ve çözümlenebileceğine dair ipucu konulara dikkat çekiyor. 152 Sayfa

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Bir Resme Nasıl Bakmalıyız?-Bir Resme Nasıl Bakmalıyız?, görsel sanatlar yapıtlarının nasıl bir gözle algılanabileceğine ve çözümlenebileceğine dair ipucu konulara dikkat çekiyor. 152 Sayfa

  TLSold
 • Fikret Mualla'nın Yaşamı: Paris'te Bir Türk Ressam-Renklerle coşan, acılarla boğuşan bir ressamın hikâyesi... Fikret Muallâ, Cumhuriyet döneminin en önemli ressamlarından biridir. Bir süre Ayvalık'ta resim öğretmeni olarak görev alan Muallâ, yaşamını büyük ölçüde Paris'te sürdürdü ve burada hayata veda etti.Yaşamının en önemli travmasıyla 1937 yılında karşılaştı. Galatasaray Karakolu'nda saatler boyu gördüğü işkence sonucu akli dengesi bozuldu ve bu yüzden akıl hastanesine kaldırıldı. Fikret Muallâ iki yıl sonra Paris'e kaçtı ve bir daha Türkiye'ye dönemedi. Paris'te Abidin Dino, Avni Arbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu başta olmak üzere Türk sanatçıların ve Hasan Esat Işık ile Üstün Üstündağ gibi aydınların dostluğunu kazandı. Resimdeki yeteneği günden güne beğeni topluyordu. Ancak bu ilgi onun geçimini sağlamaya yetmiyordu.Bu kitapta Fikret Muallâ'nın yoksulluk ve perişanlık içinde geçen yaşamına tanık olacaksınız. 192 Sayfa

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Fikret Mualla'nın Yaşamı: Paris'te Bir Türk Ressam-Renklerle coşan, acılarla boğuşan bir ressamın hikâyesi... Fikret Muallâ, Cumhuriyet döneminin en önemli ressamlarından biridir. Bir süre Ayvalık'ta resim öğretmeni olarak görev alan Muallâ, yaşamını büyük ölçüde Paris'te sürdürdü ve burada hayata veda etti. Yaşamının en önemli travmasıyla 1937 yılında karşılaştı. Galatasaray Karakolu'nda saatler boyu gördüğü işkence sonucu akli dengesi bozuldu ve bu yüzden akıl hastanesine kaldırıldı. Fikret Muallâ iki yıl sonra Paris'e kaçtı ve bir daha Türkiye'ye dönemedi. Paris'te Abidin Dino, Avni Arbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu başta olmak üzere Türk sanatçıların ve Hasan Esat Işık ile Üstün Üstündağ gibi aydınların dostluğunu kazandı. Resimdeki yeteneği günden güne beğeni topluyordu. Ancak bu ilgi onun geçimini sağlamaya yetmiyordu. Bu kitapta Fikret Muallâ'nın yoksulluk ve perişanlık içinde geçen yaşamına tanık olacaksınız. 192 Sayfa

  TLSold
 • Mehmet Güleryüz: Resmigeçit -Gündelik yaşantıyı idame ettirmek için kullanılan öğelerden yaşamın niteliğini artırmasını, sorgulamasını ve dönüştürmesini beklemiyorsak, öte zamanları hazırlayan sanattan ve felsefeden ne bekleyebiliriz? 
Mehmet Güleryüz resim sanatı özelinde bu sorunun yanıtını arıyor. Sanatçının yaratım sürecinden başlayarak Hint-Moğol minyatürlerine uzanan bir yoldan, onlarca yılın deneyimlerini aktararak ilerliyor Güleryüz. Bu uzun yolun durakları arasında 
3. yüzyıldan bir portre de 20. yüzyıl Türk resmi de yer alıyor. 
Sanatçının yaşadığı toplumla ilişkisinin yanı sıra evrensel düşünce akımlarından nasıl beslendiğini de irdeliyor. Figüratif olsun olmasın Doğu ve Batı resminde ortak bir kavrayıştan söz etmek mümkün müdür? Altın oran, bizlere evrensel bir beğeninin şablonunu sunuyor olabilir mi? Eğer gerçekten öyleyse bunun “hikmeti” ne olabilir? Sanatçı içkin bir estetik anlayışıyla mı üretir? 
Konular kimi zaman samimi bir sohbet, kimi zaman eşsiz bir seminer tadında işlenirken, resim sanatı, zaman ve mekân içinde adeta bir geçit töreniyle Resmigeçit’te. Güzel sanatlar öğrencileri, sanat tarihi ve resim meraklıları için etkileyici bir başvuru kitabı. 192 Sayf

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Mehmet Güleryüz: Resmigeçit -Gündelik yaşantıyı idame ettirmek için kullanılan öğelerden yaşamın niteliğini artırmasını, sorgulamasını ve dönüştürmesini beklemiyorsak, öte zamanları hazırlayan sanattan ve felsefeden ne bekleyebiliriz? Mehmet Güleryüz resim sanatı özelinde bu sorunun yanıtını arıyor. Sanatçının yaratım sürecinden başlayarak Hint-Moğol minyatürlerine uzanan bir yoldan, onlarca yılın deneyimlerini aktararak ilerliyor Güleryüz. Bu uzun yolun durakları arasında 3. yüzyıldan bir portre de 20. yüzyıl Türk resmi de yer alıyor. Sanatçının yaşadığı toplumla ilişkisinin yanı sıra evrensel düşünce akımlarından nasıl beslendiğini de irdeliyor. Figüratif olsun olmasın Doğu ve Batı resminde ortak bir kavrayıştan söz etmek mümkün müdür? Altın oran, bizlere evrensel bir beğeninin şablonunu sunuyor olabilir mi? Eğer gerçekten öyleyse bunun “hikmeti” ne olabilir? Sanatçı içkin bir estetik anlayışıyla mı üretir? Konular kimi zaman samimi bir sohbet, kimi zaman eşsiz bir seminer tadında işlenirken, resim sanatı, zaman ve mekân içinde adeta bir geçit töreniyle Resmigeçit’te. Güzel sanatlar öğrencileri, sanat tarihi ve resim meraklıları için etkileyici bir başvuru kitabı. 192 Sayf

  TLSold
 • Türk Resminde Yeni Dönem-
Türk Resminde Yeni Dönem-Sezer Tansuğ "Türk Resminde Yeni Dönem", resim sanatımızın son 30-40 yıldaki gelişmelerini irdelerken, döneme damgasını vuran kuşak başta olmak üzere, bu sürece katılan yeni kuşakları çevreleyen olaylar ve yaşantılar ortamını aydınlatmaktadır. 146 SAYFA

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Türk Resminde Yeni Dönem- Türk Resminde Yeni Dönem-Sezer Tansuğ "Türk Resminde Yeni Dönem", resim sanatımızın son 30-40 yıldaki gelişmelerini irdelerken, döneme damgasını vuran kuşak başta olmak üzere, bu sürece katılan yeni kuşakları çevreleyen olaylar ve yaşantılar ortamını aydınlatmaktadır. 146 SAYFA

  TLSold
 • XVIII. Yüzyıl Boğaziçi Ressamları-XVIII. yüzyılda Türkler sadece Avrupa'nın genel politikasında önemli bir rol oynamakla kalmadılar; aynı zamanda edebiyat ve sanat üzerine de etki yaptılar. Bu dönemdeki ressamların Doğulu insanlara ve konulara olan ilgileri çok iyi bilindiği halde, Union Centrale des Arts Decoratif'in hazırladığı bir sergide, sarıklı kişilerle dolu önemli sayıda tablonun yer alması yine de hayretle karşılanmıştı198 s, s/b ve renkli resimler, çev. Nevin Yücel-Celbiş

  Lot No: 120

  Lot: 120

  XVIII. Yüzyıl Boğaziçi Ressamları-XVIII. yüzyılda Türkler sadece Avrupa'nın genel politikasında önemli bir rol oynamakla kalmadılar; aynı zamanda edebiyat ve sanat üzerine de etki yaptılar. Bu dönemdeki ressamların Doğulu insanlara ve konulara olan ilgileri çok iyi bilindiği halde, Union Centrale des Arts Decoratif'in hazırladığı bir sergide, sarıklı kişilerle dolu önemli sayıda tablonun yer alması yine de hayretle karşılanmıştı198 s, s/b ve renkli resimler, çev. Nevin Yücel-Celbiş

  TLSold
 • İstanbul'un 100 Ressamı-İstanbul, enfes doğasıyla olduğu kadar günlük yaşamı, törenleri ve gelenekleriyle de yüzyıllarca yerli ve yabancı ressamlara esin kaynağı olmuştur. 

İstanbul; Sarayburnu, Haliç, Pera, Galata, Boğaziçi, sıcak bir Üsküdar sokağı, mezarlıklar, törenler, anıtsal mimari örnekleri, kahvehaneler, sokak satıcıları ve mesire yerleriyle bir gravürde, bir minyatürde, bir tuvalde küçük kesitler halinde yerini almıştır. 

İstanbul’un 100 Ressamı, kenti betimleyen yerli ve yabancı sanatçıların kısa özgeçmişlerini ve yapıtlarını okuyucuya sunarken, bu sanatçıların kentin sosyal yaşamına dair gözlemlerinin yansıdığı eserlerle, 15. yüzyıldan günümüze kadar çok yönlü bir İstanbul panoraması da ortaya koymaktadır.

  Lot No: 121

  Lot: 121

  İstanbul'un 100 Ressamı-İstanbul, enfes doğasıyla olduğu kadar günlük yaşamı, törenleri ve gelenekleriyle de yüzyıllarca yerli ve yabancı ressamlara esin kaynağı olmuştur. İstanbul; Sarayburnu, Haliç, Pera, Galata, Boğaziçi, sıcak bir Üsküdar sokağı, mezarlıklar, törenler, anıtsal mimari örnekleri, kahvehaneler, sokak satıcıları ve mesire yerleriyle bir gravürde, bir minyatürde, bir tuvalde küçük kesitler halinde yerini almıştır. İstanbul’un 100 Ressamı, kenti betimleyen yerli ve yabancı sanatçıların kısa özgeçmişlerini ve yapıtlarını okuyucuya sunarken, bu sanatçıların kentin sosyal yaşamına dair gözlemlerinin yansıdığı eserlerle, 15. yüzyıldan günümüze kadar çok yönlü bir İstanbul panoraması da ortaya koymaktadır.

  TLSold
 • Günümüz Elli Üç Türk Sanatçısı-Metin: Gültekin Elibal, 21 x 16 x 2 cm

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Günümüz Elli Üç Türk Sanatçısı-Metin: Gültekin Elibal, 21 x 16 x 2 cm

  TLSold
 • Ölmeden Önce Dörmeniz Gereken 1001 Resim-Dünyanın önde gelen eleştirmenlerinin yorumlarıyla hazırlanmış “Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim 3. baskısıyla okurlarıyla buluşuyor.

960 sayfalık kitap, M.Ö. 1420-1375 yıllarında yapılmış olan Havuzlu Bahçe isimli duvar resmiyle başladıktan sonra sanat tarihi içinde eşsiz bir gezinti yaparak 2010 yılında Mary Heilmann tarafından yapılmış Günbatımı Rüyası isimli eserle son buluyor.

“Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim” kitabının sayfalarında Leonardo da Vinci’den, Michelangelo’ya, Caravaggio’dan, Goya’ya, Picasso’dan Van Gogh’a pek çok ünlü sanatçının benzersiz eserine yer verildi. Kitaba dünyanın pek çok ülkesinden 83 sanat eleştirmeni yazılarıyla katkıda bulundu.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Ölmeden Önce Dörmeniz Gereken 1001 Resim-Dünyanın önde gelen eleştirmenlerinin yorumlarıyla hazırlanmış “Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim 3. baskısıyla okurlarıyla buluşuyor. 960 sayfalık kitap, M.Ö. 1420-1375 yıllarında yapılmış olan Havuzlu Bahçe isimli duvar resmiyle başladıktan sonra sanat tarihi içinde eşsiz bir gezinti yaparak 2010 yılında Mary Heilmann tarafından yapılmış Günbatımı Rüyası isimli eserle son buluyor. “Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim” kitabının sayfalarında Leonardo da Vinci’den, Michelangelo’ya, Caravaggio’dan, Goya’ya, Picasso’dan Van Gogh’a pek çok ünlü sanatçının benzersiz eserine yer verildi. Kitaba dünyanın pek çok ülkesinden 83 sanat eleştirmeni yazılarıyla katkıda bulundu.

  TLSold
 • Çağdaş Türk Sanatı-Cumhuriyet öncesi ve sonrası yakın dönemde Türk Sanatı´nın, resim, mimarlık, heykel, seramik, grafik sanatlar ve endüstri tasarımı alanlarındaki gelişimi… Bu kitapta ayrıca, sanatçıların yaşam öykülerini, yapıtlarının renkli ve siyah-beyaz basımlarını, özet yorumları ile birlikte bulacaksınız.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Çağdaş Türk Sanatı-Cumhuriyet öncesi ve sonrası yakın dönemde Türk Sanatı´nın, resim, mimarlık, heykel, seramik, grafik sanatlar ve endüstri tasarımı alanlarındaki gelişimi… Bu kitapta ayrıca, sanatçıların yaşam öykülerini, yapıtlarının renkli ve siyah-beyaz basımlarını, özet yorumları ile birlikte bulacaksınız.

  TLSold
 • Akademi'ye Tanıklık: Resim ve Heykel-Akademi´ye Tanıklık´ kitabı, Sanayi-i Nefise´den Güzel Sanatlar Akademisi´ne ve günümüz Mimar Sinan Üniversitesi´ne uzanan süreçte; kurumun tarih ve kültür mirasının bugüne kadar aydınlanmamış ya da eksik aktarılmış konularına ışık tutarak, kurum tarihinin zenginleşmesi ve korunması amacıyla Güzel Sanatlar Akademisi döneminde ve Mimar Sinan Üniversitesi´nin öğretim sürecinde görev almış hocalarımızla yapılan söyleşilerin kitaplaştırılması; böylece kültür, sanat ve yayın ortamına kazandırılması düşüncesinin bir ürünüdür. Bu kitapta yerlerini alan hocalarımız, bir yandan sanatçı duyarlığıyla gelişim sürecimizi değerlendirirken, bir yandan da anı ve tanıklıklarını, deneyimlerini, Türkiye hakkındaki görüşlerini açıkladılar. 302 SAYFA

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Akademi'ye Tanıklık: Resim ve Heykel-Akademi´ye Tanıklık´ kitabı, Sanayi-i Nefise´den Güzel Sanatlar Akademisi´ne ve günümüz Mimar Sinan Üniversitesi´ne uzanan süreçte; kurumun tarih ve kültür mirasının bugüne kadar aydınlanmamış ya da eksik aktarılmış konularına ışık tutarak, kurum tarihinin zenginleşmesi ve korunması amacıyla Güzel Sanatlar Akademisi döneminde ve Mimar Sinan Üniversitesi´nin öğretim sürecinde görev almış hocalarımızla yapılan söyleşilerin kitaplaştırılması; böylece kültür, sanat ve yayın ortamına kazandırılması düşüncesinin bir ürünüdür. Bu kitapta yerlerini alan hocalarımız, bir yandan sanatçı duyarlığıyla gelişim sürecimizi değerlendirirken, bir yandan da anı ve tanıklıklarını, deneyimlerini, Türkiye hakkındaki görüşlerini açıkladılar. 302 SAYFA

  TLSold
 • Resimde 60 Yıl-Prof. Ayetullah Sümer, şahsi yayın, 1977, 40 sayfa. 16x24 cm

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Resimde 60 Yıl-Prof. Ayetullah Sümer, şahsi yayın, 1977, 40 sayfa. 16x24 cm

  TLSold
 • Hayri Ağan: Yolculuk-Harmony Sanat Galerisi, 2012

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Hayri Ağan: Yolculuk-Harmony Sanat Galerisi, 2012

  TLSold
 • Canan Ünal-Art Point Gallery & Müzayede, 2013

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Canan Ünal-Art Point Gallery & Müzayede, 2013

  TLSold
 • Nurdan Likos: Aklımdakiler-Galeri İlayda, 2012

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Nurdan Likos: Aklımdakiler-Galeri İlayda, 2012

  TLSold
 • Nurdan Likos, Özcan Uzkur, Engin Beyaz, Damla Özdemir, Gazi Sansoy, Elvin Karaaslan, Gülfidan Özmen, Derya Altınel -Galeri İlayda, 2013

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Nurdan Likos, Özcan Uzkur, Engin Beyaz, Damla Özdemir, Gazi Sansoy, Elvin Karaaslan, Gülfidan Özmen, Derya Altınel -Galeri İlayda, 2013

  TLSold
 • Aspect Art Gallery

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Aspect Art Gallery

  TLSold
 • Yakut Ayverdi: Yol Arkadaşı-Galeri Işık, 2019

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Yakut Ayverdi: Yol Arkadaşı-Galeri Işık, 2019

  TLSold
 • Hasan Kıran: Şamanik Senfoni. Ağaç Baskı Resimler-CKM, 2018

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Hasan Kıran: Şamanik Senfoni. Ağaç Baskı Resimler-CKM, 2018

  TLSold
 • Ümit Erzurumlu-Düş Yolcusu Sanat Durağı, 2013

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Ümit Erzurumlu-Düş Yolcusu Sanat Durağı, 2013

  TLSold
 • Enis Aktaş: Fantastiğe Sığınız-Galeri Binyıl, 2005

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Enis Aktaş: Fantastiğe Sığınız-Galeri Binyıl, 2005

  TLSold
 • Murat İrtem-Olcayart, 2013

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Murat İrtem-Olcayart, 2013

  TLSold
 • Temür Köran-Evin Sanat Galerisi, 2012

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Temür Köran-Evin Sanat Galerisi, 2012

  TLSold
 • Zeliha Akçaoğlu-Scala Sanat Galerisi, 2002

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Zeliha Akçaoğlu-Scala Sanat Galerisi, 2002

  TLSold
 • Zeynep Akgün: Koma-Artgalerim, 2012

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Zeynep Akgün: Koma-Artgalerim, 2012

  TLSold
 • Karma-Galeri Soyurt, 2013

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Karma-Galeri Soyurt, 2013

  TLSold
 • Seydi Murat Koç: Sıçramalar-Eskonsept, Metin: Ümit Gezgin ve Serkan Azeri

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Seydi Murat Koç: Sıçramalar-Eskonsept, Metin: Ümit Gezgin ve Serkan Azeri

  TLSold
 • Kore Savaşına Katılımın 60. Yılı Türk ve Kore Sanatçıları Resim Sergisi-CKM, 2010

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Kore Savaşına Katılımın 60. Yılı Türk ve Kore Sanatçıları Resim Sergisi-CKM, 2010

  TLSold
 • Bağlantı: Avrupa Kültür Başkenti'nden, Rönesans'ın Başkenti'ne...-Artgalerim, 2010

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Bağlantı: Avrupa Kültür Başkenti'nden, Rönesans'ın Başkenti'ne...-Artgalerim, 2010

  TLSold
 • Arzu Başaran: Maduniyet

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Arzu Başaran: Maduniyet

  TLSold
 • İsfendiyar Haydar-Prof. Dr. İbrahim Hakkul, Emlak Sant Galerisi, 1997, 38 Sayfa

  Lot No: 145

  Lot: 145

  İsfendiyar Haydar-Prof. Dr. İbrahim Hakkul, Emlak Sant Galerisi, 1997, 38 Sayfa

  TLSold
 • Abit Güner-Kanat Bayazıt Sana Galerisi, 2006

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Abit Güner-Kanat Bayazıt Sana Galerisi, 2006

  TLSold
 • Peruze Yiğit ve Ümit Yiğit-Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi, 2011, 36 Sayfa

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Peruze Yiğit ve Ümit Yiğit-Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi, 2011, 36 Sayfa

  TLSold
 • Yakut Ayverdi-Abdülkadir Günyaz, 22 Sayfa

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Yakut Ayverdi-Abdülkadir Günyaz, 22 Sayfa

  TLSold
 • Seydi Murat Koç: Resim ve Desen Sergisi-Metin: Serkan Azeri, Terakki Sanat, 2008, 31 Sayfa

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Seydi Murat Koç: Resim ve Desen Sergisi-Metin: Serkan Azeri, Terakki Sanat, 2008, 31 Sayfa

  TLSold
 • Evren Temel-Metin: İrfan Önürmen, Mert Dostal Kültür Sanat, 2007, 24 Sayfa

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Evren Temel-Metin: İrfan Önürmen, Mert Dostal Kültür Sanat, 2007, 24 Sayfa

  TLSold
 • 7 Adet Sanat Dergisi Lotu-Artam Global Art & Design. Sayı 25. Kasım - Aralık 2013

Artam Global Art & Design. Sayı 24. Eylül - Ekim 2013

Tempo Özel Sayısı. 1863’ten Günümüze Modern ve Çağdaş Sanat

Forbes. Şubat 2016

Milliyet Sanat. Haziran 2009

Genç Sanat. Mart 2009

 Artist Modern. Temmuz - Ağustos 2010

  Lot No: 151

  Lot: 151

  7 Adet Sanat Dergisi Lotu-Artam Global Art & Design. Sayı 25. Kasım - Aralık 2013 Artam Global Art & Design. Sayı 24. Eylül - Ekim 2013 Tempo Özel Sayısı. 1863’ten Günümüze Modern ve Çağdaş Sanat Forbes. Şubat 2016 Milliyet Sanat. Haziran 2009 Genç Sanat. Mart 2009 Artist Modern. Temmuz - Ağustos 2010

  TLSold
 • Siyah Kalem: Bozkır Rüzgarı-Metin: Mazhar İpşiroğlu, Ada Yayınları, 1985, Hardcover, 54 Sayfa

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Siyah Kalem: Bozkır Rüzgarı-Metin: Mazhar İpşiroğlu, Ada Yayınları, 1985, Hardcover, 54 Sayfa

  TLSold
 • Ara Güler Ressam Portreleri-Bu kitap 10 Mart - 14 Haziran 2011 tarihleri arasında santralistanbul'da gerçekleşen Papko / Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı sergisi için Ara Güler arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşmaktadır. 61 SAyfa

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Ara Güler Ressam Portreleri-Bu kitap 10 Mart - 14 Haziran 2011 tarihleri arasında santralistanbul'da gerçekleşen Papko / Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı sergisi için Ara Güler arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşmaktadır. 61 SAyfa

  TLSold
 • Sabri Berkel. Dönemler I (1930-1955)-Editör Betül Kadıoğlu, MSGSÜ, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006,197 sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Sabri Berkel. Dönemler I (1930-1955)-Editör Betül Kadıoğlu, MSGSÜ, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006,197 sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Sabri Berkel. Dönemler II (1955-1990)-Editör Betül Kadıoğlu, MSGSÜ, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006,136 sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Sabri Berkel. Dönemler II (1955-1990)-Editör Betül Kadıoğlu, MSGSÜ, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006,136 sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Avni Lifij-Metin: Ahmet Kamil Gören, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001, 426 sayfa, Hard Cover, 29 x 21 cm

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Avni Lifij-Metin: Ahmet Kamil Gören, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001, 426 sayfa, Hard Cover, 29 x 21 cm

  TLSold
 • Nurullah Berk-DGSA, 1977, 30 Sayfa, 22 x 17 cm

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Nurullah Berk-DGSA, 1977, 30 Sayfa, 22 x 17 cm

  TLSold
 • Neş'e Erdok-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994, 72 Sayfa, 29 x 24 cm

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Neş'e Erdok-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994, 72 Sayfa, 29 x 24 cm

  TLSold
 • İbrahim Safi-Metin: Prof. Dr. Enver Tali Çetin, Feriha Büyükünal, Haluk E. Atam, Roche Müstahzarları Kültür Hizmeti Yayınları, İstanbul 1988, 282 Sayfa, Hard Cover, 31 x 22 cm

  Lot No: 159

  Lot: 159

  İbrahim Safi-Metin: Prof. Dr. Enver Tali Çetin, Feriha Büyükünal, Haluk E. Atam, Roche Müstahzarları Kültür Hizmeti Yayınları, İstanbul 1988, 282 Sayfa, Hard Cover, 31 x 22 cm

  TLSold
 • Naile Akıncı: Eyüp'te Zaman 1953-1993-Naile Akıncı, Retrospektif Sergisi (16-30 Ocak 1993 ), İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 24 x 16 cm

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Naile Akıncı: Eyüp'te Zaman 1953-1993-Naile Akıncı, Retrospektif Sergisi (16-30 Ocak 1993 ), İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 24 x 16 cm

  TLSold
 • Avni Lİfij-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, 73 Sayfa, 30 x 23 cm

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Avni Lİfij-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, 73 Sayfa, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Mübin Orhon-Serra Karapınar Yentürk, İstanbul Galeri Nev, 350Syf, Hard Cover, 31 x 25 cm

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Mübin Orhon-Serra Karapınar Yentürk, İstanbul Galeri Nev, 350Syf, Hard Cover, 31 x 25 cm

  TLSold
 • Orhan Peker: İspanyol Defteri-Hazırlayan: Prof. Önder Küçükerman, Yapı Kredi Yayınları, 1995, Hardcover, Özel Kutusunda, 35,5 x 25 x 3 cm

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Orhan Peker: İspanyol Defteri-Hazırlayan: Prof. Önder Küçükerman, Yapı Kredi Yayınları, 1995, Hardcover, Özel Kutusunda, 35,5 x 25 x 3 cm

  TLSold
 • Naile Akıncı-Metin: Ahmet Oktay, Mehmet Ergüven, Güven Turan, Haşim Nur Gürel, Levent Çalıkoğlu, Evin Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2005, 330 Sayfa, Hardcover, 32.5 x 26.5 x 4 cm

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Naile Akıncı-Metin: Ahmet Oktay, Mehmet Ergüven, Güven Turan, Haşim Nur Gürel, Levent Çalıkoğlu, Evin Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2005, 330 Sayfa, Hardcover, 32.5 x 26.5 x 4 cm

  TLSold
 • Naim Uludoğan-Sanatçı kataloğu, Metinler: Abdülkadir Günyaz, Ülkü Uludoğan, Tuğray Sanat Galerisi, 1997, 63 Sayfa, 31 x 22 cm

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Naim Uludoğan-Sanatçı kataloğu, Metinler: Abdülkadir Günyaz, Ülkü Uludoğan, Tuğray Sanat Galerisi, 1997, 63 Sayfa, 31 x 22 cm

  TLSold
 • Sabri Berkel-İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 1977 Yayını ''Toplu Sergiler'' 3, Karton Kapaklı, 51 Sayfa

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Sabri Berkel-İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 1977 Yayını ''Toplu Sergiler'' 3, Karton Kapaklı, 51 Sayfa

  TLSold
 • Saim Özeren-Galeri Artist Yayınları, 48 Sayfa, Hardcover, 35 x 24 cm

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Saim Özeren-Galeri Artist Yayınları, 48 Sayfa, Hardcover, 35 x 24 cm

  TLSold
 • Şükriye Dikmen-Metin: Nurullah Berk, Sezer Tansuğ, Ezgi Yayıncılık, İstanbul 1986, 166 Sayfa, Hard Cover, 28 x 20 cm

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Şükriye Dikmen-Metin: Nurullah Berk, Sezer Tansuğ, Ezgi Yayıncılık, İstanbul 1986, 166 Sayfa, Hard Cover, 28 x 20 cm

  TLSold
 • Mehmet Güleryüz-Metin: Levent Çalıkoğlu, Galeri Artist, 2001, 188 Sayfa

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Mehmet Güleryüz-Metin: Levent Çalıkoğlu, Galeri Artist, 2001, 188 Sayfa

  TLSold
 • Sabri Berkel-Metin: Nilgün Yüksel, DirimArt, İstanbul 2003, 96 sayfa, 30 x 21 cm

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Sabri Berkel-Metin: Nilgün Yüksel, DirimArt, İstanbul 2003, 96 sayfa, 30 x 21 cm

  TLSold
 • Zekai Ormancı-Metin: Nejdet Kaygun, Galeri Binyıl Yayınları, 2002 Tarihli, 39 Sayfa

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Zekai Ormancı-Metin: Nejdet Kaygun, Galeri Binyıl Yayınları, 2002 Tarihli, 39 Sayfa

  TLSold
 • Yüksel Arslan ''Le Capital''-Çeviren: Ela Güntekin, Dirimart, İstanbul 2002, Türkçe 38 sayfa, 29 x 21 cm. Karton Kapaklı

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Yüksel Arslan ''Le Capital''-Çeviren: Ela Güntekin, Dirimart, İstanbul 2002, Türkçe 38 sayfa, 29 x 21 cm. Karton Kapaklı

  TLSold
 • Burhan Doğançay As Photographer. Picture The World-Doğançay Müzesi Yayınları, 2015, 249 Sayfa

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Burhan Doğançay As Photographer. Picture The World-Doğançay Müzesi Yayınları, 2015, 249 Sayfa

  TLSold
 • Ahmet Güneştekin-Metin: Kaya Özsezgin, 2009, 209 Sayfa

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Ahmet Güneştekin-Metin: Kaya Özsezgin, 2009, 209 Sayfa

  TLSold
 • Leyla Gamsız-Metin: Abdülkadir Günyaz, Antik Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2001, 350 Sayfa, Hard Cover, 31 x 28 cm

  Lot No: 175

  Lot: 175

  Leyla Gamsız-Metin: Abdülkadir Günyaz, Antik Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2001, 350 Sayfa, Hard Cover, 31 x 28 cm

  TLSold
 • Burhan Uygur-Metin: Sema Olcay, Artium Modern, İstanbul 2010, 151 Sayfa, Hard Cover, 33 x 25 cm

  Lot No: 176

  Lot: 176

  Burhan Uygur-Metin: Sema Olcay, Artium Modern, İstanbul 2010, 151 Sayfa, Hard Cover, 33 x 25 cm

  TLSold
 • Ergin İnan-Vakko Sanat Galerileri 1990 sanatçı imzalı ve ithaflı 62 sayfa 33x24 cm

  Lot No: 177

  Lot: 177

  Ergin İnan-Vakko Sanat Galerileri 1990 sanatçı imzalı ve ithaflı 62 sayfa 33x24 cm

  TLSold
 • Abidin Elderoğlu-Metin: Dilek Şener, Galeri Selvin ve Artisan Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2005, 32 Sayfa, 32 x 23.5 cm

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Abidin Elderoğlu-Metin: Dilek Şener, Galeri Selvin ve Artisan Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2005, 32 Sayfa, 32 x 23.5 cm

  TLSold
 • Mehmet Güleryüz-Metin: Kaya Özsezgin, Vasıf Kortun, Tevfik İhtiyar Sanat Galerisi, 47 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Mehmet Güleryüz-Metin: Kaya Özsezgin, Vasıf Kortun, Tevfik İhtiyar Sanat Galerisi, 47 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Sabri Berkel-Metin: Prof. Dinçer Erimez, Artist Yayınları, 360 Sayfa, 34 x 24 x 3 cm

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Sabri Berkel-Metin: Prof. Dinçer Erimez, Artist Yayınları, 360 Sayfa, 34 x 24 x 3 cm

  TLSold
 • Doğançay. Walls and Doors 1990-91-Metin: O. Loginov, D. Borovsky, W. Zimmer, The State Russian Museum, Petersburg 1992, 189 Sayfa, 30 x 23 cm

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Doğançay. Walls and Doors 1990-91-Metin: O. Loginov, D. Borovsky, W. Zimmer, The State Russian Museum, Petersburg 1992, 189 Sayfa, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Utku Varlık-Metin: Marcel Schneider, Beyaz Yayın, İstanbul 2009, 220 Sayfa, 28 x 24,5 cm

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Utku Varlık-Metin: Marcel Schneider, Beyaz Yayın, İstanbul 2009, 220 Sayfa, 28 x 24,5 cm

  TLSold
 • Ömer Uluç: Odds and Evens-Galeri Artist, 2008, 36 Sayfa

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Ömer Uluç: Odds and Evens-Galeri Artist, 2008, 36 Sayfa

  TLSold
 • Burhan Uygur-Metin: Turgay Gönenç, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2003, 144 sayfa, 29 x 25 cm

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Burhan Uygur-Metin: Turgay Gönenç, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2003, 144 sayfa, 29 x 25 cm

  TLSold
 • Ahmet Güneştekin: Güneşin İzinde Bir Mit-Yalçın Sadak, Güneştekin Sanat Merkezi, İstanbul 2010, 287 Sayfa, Hardcover, 27,5 x 25,5 cm

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Ahmet Güneştekin: Güneşin İzinde Bir Mit-Yalçın Sadak, Güneştekin Sanat Merkezi, İstanbul 2010, 287 Sayfa, Hardcover, 27,5 x 25,5 cm

  TLSold
 • Zekai Ormancı-Metin: Kaya Özsezgin, Artdepo, İstanbul 2004, 32 Sayfa, 27 x 21,5 cm

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Zekai Ormancı-Metin: Kaya Özsezgin, Artdepo, İstanbul 2004, 32 Sayfa, 27 x 21,5 cm

  TLSold
 • Komet-Artisan, 2005, Sergi Metni: Ferit Edgi, 35 Sayfa

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Komet-Artisan, 2005, Sergi Metni: Ferit Edgi, 35 Sayfa

  TLSold
 • Mehmet Güleryüz -Sanatçının elli yıla yayılan sanat öyküsünü canlandıracak olan Ankara Galeri Nev’deki sergiye, 1998 yılında Nev tarafından yayımlanan Güleryüz kitabının, yazar ve sanat tarihçisi Nan Freeman tarafından kaleme alınan yazısı eşlik ediyor. Güleryüz’ün 1958’de girdiği Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarından bu yana gerçekleştirdiği tuvaller, desenler, heykeller ve gravürlerden oluşuyor. Özellikle 1960 ve 1970 yıllarına ait eserler arasında, o yıllardan sonra ilk kez sergilenen önemli parçalar yer alıyor. 319 Sayfa

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Mehmet Güleryüz -Sanatçının elli yıla yayılan sanat öyküsünü canlandıracak olan Ankara Galeri Nev’deki sergiye, 1998 yılında Nev tarafından yayımlanan Güleryüz kitabının, yazar ve sanat tarihçisi Nan Freeman tarafından kaleme alınan yazısı eşlik ediyor. Güleryüz’ün 1958’de girdiği Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarından bu yana gerçekleştirdiği tuvaller, desenler, heykeller ve gravürlerden oluşuyor. Özellikle 1960 ve 1970 yıllarına ait eserler arasında, o yıllardan sonra ilk kez sergilenen önemli parçalar yer alıyor. 319 Sayfa

  TLSold
 • Mehmet Güleryüz: Suluboya Defteri-Artist Yayın Endüstrsi Ltd., İstanbul 1997, 27 Sayfa, Hard Cover, 34 x 24 cm

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Mehmet Güleryüz: Suluboya Defteri-Artist Yayın Endüstrsi Ltd., İstanbul 1997, 27 Sayfa, Hard Cover, 34 x 24 cm

  TLSold
 • Ergin İnan: 9 Grotesk Kafa-Artist Yayınları, 2007

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Ergin İnan: 9 Grotesk Kafa-Artist Yayınları, 2007

  TLSold
 • Ergin İnan-Ada Yayınları, Metin Ferit Edgü

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Ergin İnan-Ada Yayınları, Metin Ferit Edgü

  TLSold
 • Bubi-Metin: Yalçın Sadak, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2002, 436 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Bubi-Metin: Yalçın Sadak, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2002, 436 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Mehmet Güleryüz -Bu katalog Dirimart Kemer Country şubesi Mehmet Güleryüz sergisi için hazırlanmıştır. 2002 tarihli, 31 sayfa

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Mehmet Güleryüz -Bu katalog Dirimart Kemer Country şubesi Mehmet Güleryüz sergisi için hazırlanmıştır. 2002 tarihli, 31 sayfa

  TLSold
 • Onay Akbaş-Yayına Hazırlayan Zihni Özil Ağustos 2000 İstanbul Artist Yayın Endüstrisi Türkçe İngilizce 128 sayfa 33,5x24 cm

  Lot No: 194

  Lot: 194

  Onay Akbaş-Yayına Hazırlayan Zihni Özil Ağustos 2000 İstanbul Artist Yayın Endüstrisi Türkçe İngilizce 128 sayfa 33,5x24 cm

  TLSold
 • Güngör Taner, Koray Ariş, Mustafa Ata-Artdepo, 2004

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Güngör Taner, Koray Ariş, Mustafa Ata-Artdepo, 2004

  TLSold
 • Güngör Taner-Güngör Taner, Galeri Binyıl, 19 Sayfa, 27 x 22 cm

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Güngör Taner-Güngör Taner, Galeri Binyıl, 19 Sayfa, 27 x 22 cm

  TLSold
 • Güngör Taner-18 - 31 ocak 1994 tarihli sergi kataloğu. Hazırlayan Yahşi Baraz. 35 sayfa

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Güngör Taner-18 - 31 ocak 1994 tarihli sergi kataloğu. Hazırlayan Yahşi Baraz. 35 sayfa

  TLSold
 • Mekanın Şiirselliği: Öztoprak ve Jenerasyonu-Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi / Proje4L Yayınları, Editör: Necmi Sönmez, Mesenler: Mine & Cem Bahadır, Nil & Oktay Duran, Ayşegül & Doğan Karadeniz, Aydın Polatcan, Garanti Masters Özel Bankacılık, Dirimart, 2007, 170 Sayfa

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Mekanın Şiirselliği: Öztoprak ve Jenerasyonu-Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi / Proje4L Yayınları, Editör: Necmi Sönmez, Mesenler: Mine & Cem Bahadır, Nil & Oktay Duran, Ayşegül & Doğan Karadeniz, Aydın Polatcan, Garanti Masters Özel Bankacılık, Dirimart, 2007, 170 Sayfa

  TLSold
 • Nevhiz Tanyeli-Mehmet Ergüven, Locus Yayınları, İstanbul 2017, 367 Sayfa, 28.5 x 21.5 cm

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Nevhiz Tanyeli-Mehmet Ergüven, Locus Yayınları, İstanbul 2017, 367 Sayfa, 28.5 x 21.5 cm

  TLSold
 • Hüsamettin Koçan-Metin: Zeynep Yasa Yaman, Kültür Sanat Vakfı, 260 Sayfa, 28 x 22 cm

  Lot No: 200

  Lot: 200

  Hüsamettin Koçan-Metin: Zeynep Yasa Yaman, Kültür Sanat Vakfı, 260 Sayfa, 28 x 22 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil-Gülseli İnal, Artist, 189 Sayfa, 33 x 24 cm

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Devrim Erbil-Gülseli İnal, Artist, 189 Sayfa, 33 x 24 cm

  TLSold
 • Ahmet Güneştekin-Günseli İnal, 29x23 cm

  Lot No: 202

  Lot: 202

  Ahmet Güneştekin-Günseli İnal, 29x23 cm

  TLSold
 • İsmail Ateş-Metin: Kolektif, Galeri Artist, 2003, 80 Sayfa

  Lot No: 203

  Lot: 203

  İsmail Ateş-Metin: Kolektif, Galeri Artist, 2003, 80 Sayfa

  TLSold
 • Utku Varlık-Gülseli İnal, Utku Varlık, Artist, 2000, 309 Sayfa. 24x33 cm

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Utku Varlık-Gülseli İnal, Utku Varlık, Artist, 2000, 309 Sayfa. 24x33 cm

  TLSold
 • Abdurrahman Öztoprak: Duygulanım Resimleri-Metin: Özkan Eroğlu, Bilim Sanat Yayını, İstanbul 1989, 288 sayfa, Hard Cover, 31 x 24 x 3,5 cm

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Abdurrahman Öztoprak: Duygulanım Resimleri-Metin: Özkan Eroğlu, Bilim Sanat Yayını, İstanbul 1989, 288 sayfa, Hard Cover, 31 x 24 x 3,5 cm

  TLSold
 • Ahmet Güneştekin-Metin: Masum Elmas, GSM, İstanbul 2012, 207 Sayfa, 31 x 24 cm

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Ahmet Güneştekin-Metin: Masum Elmas, GSM, İstanbul 2012, 207 Sayfa, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Bedri Baykam: Saydam Katmanlar-FSF Matbaacılık, 1998, 48 sayfa. 20x30 cm

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Bedri Baykam: Saydam Katmanlar-FSF Matbaacılık, 1998, 48 sayfa. 20x30 cm

  TLSold
 • Nedim Günsür: Retrospektif Sergisi-Metin: Aydın Ayan, İş Bankası Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul 2006, 30 x 23,5 cm

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Nedim Günsür: Retrospektif Sergisi-Metin: Aydın Ayan, İş Bankası Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul 2006, 30 x 23,5 cm

  TLSold
 • Aydın Ayan-Ahmet Oktay, Bilim sanat Galerisi Yayınları , 247 sayfa 30 x 24 cm

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Aydın Ayan-Ahmet Oktay, Bilim sanat Galerisi Yayınları , 247 sayfa 30 x 24 cm

  TLSold
 • Fethi Arda-Metin: Kaya Özsezgin, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1997,185 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  Lot No: 210

  Lot: 210

  Fethi Arda-Metin: Kaya Özsezgin, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1997,185 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  TLSold
 • Mehmet Uygun-Emlak Sanat Galerisi, 1999, 80 Sayfa, 21x29 cm

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Mehmet Uygun-Emlak Sanat Galerisi, 1999, 80 Sayfa, 21x29 cm

  TLSold
 • Muzaffer Akyol-Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 431 Sayfa

  Lot No: 212

  Lot: 212

  Muzaffer Akyol-Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 431 Sayfa

  TLSold
 • Atilla Durak: Echoer of the Street-Fotoğraf sanatçısı Attila Durak; New York’un sokak sanatçılarını konu alan fotoğrafları Echoes of the Street adlı albüm kitapta topladı. 
Galeri Artist’te süren sergi ile eş zamanlı olarak yayımlanan albümde yer alan 57 adet fotoğrafta Durak, halihazırda üretimi olmayan SX-70 filmle çektiği polaroit karelere uyguladığı müdahelelerle değişik sonuçlar elde etmiş. İngilizce-Türkçe çift dilli olarak basılan albümde Kaya Erdem, Timo Lyyra ve Günseli İnal’ın sanatçının işleri ve tekniği hakkında kaleme aldıkları birer yazı da yer alıyor. 
Renk ve değişik baskı teknikleri kullanarak yapılan deneysel çalışmalara ilgi duyan sanatçı şöyle diyor: 
“Fotoğrafım, bir anlamda kendimi yeniden keşfettiğim ve aynı zamanda ifade ettiğim bir yolculuk benim için. İçinde yaşadığım dünyayı, çevremi saran insanları ve imgeleri araştırdığım, araştırırken deşifre ettiğim bir süreç. Bu açıdan fotoğraf benim için evrensel bir insanlık durumuna ışık tutan benzersiz anları yakalayabilmenin bir yolu. Fotoğraflarımın yaratımı aşamasında zaman zaman farklı teknikler kullanıyorum: Renkli, siyah-beyaz, kızıl-ötesi, SX-70, Polaroid ve dijital manipülasyonlar, modifikasyonlar, vb. Zira bazen ustaca yaratılan bir kurgu, gerçeğin kendisinden daha gerçek olabiliyor. Ben, konunun hakiki gerçekliğinden ziyade şiirsel gerçekliğinin peşindeyim.” 
Attila Durak’ın Ebru; Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar adlı albümü de 2006 yılında yayımlanmıştı. 104 Sayfa

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Atilla Durak: Echoer of the Street-Fotoğraf sanatçısı Attila Durak; New York’un sokak sanatçılarını konu alan fotoğrafları Echoes of the Street adlı albüm kitapta topladı. Galeri Artist’te süren sergi ile eş zamanlı olarak yayımlanan albümde yer alan 57 adet fotoğrafta Durak, halihazırda üretimi olmayan SX-70 filmle çektiği polaroit karelere uyguladığı müdahelelerle değişik sonuçlar elde etmiş. İngilizce-Türkçe çift dilli olarak basılan albümde Kaya Erdem, Timo Lyyra ve Günseli İnal’ın sanatçının işleri ve tekniği hakkında kaleme aldıkları birer yazı da yer alıyor. Renk ve değişik baskı teknikleri kullanarak yapılan deneysel çalışmalara ilgi duyan sanatçı şöyle diyor: “Fotoğrafım, bir anlamda kendimi yeniden keşfettiğim ve aynı zamanda ifade ettiğim bir yolculuk benim için. İçinde yaşadığım dünyayı, çevremi saran insanları ve imgeleri araştırdığım, araştırırken deşifre ettiğim bir süreç. Bu açıdan fotoğraf benim için evrensel bir insanlık durumuna ışık tutan benzersiz anları yakalayabilmenin bir yolu. Fotoğraflarımın yaratımı aşamasında zaman zaman farklı teknikler kullanıyorum: Renkli, siyah-beyaz, kızıl-ötesi, SX-70, Polaroid ve dijital manipülasyonlar, modifikasyonlar, vb. Zira bazen ustaca yaratılan bir kurgu, gerçeğin kendisinden daha gerçek olabiliyor. Ben, konunun hakiki gerçekliğinden ziyade şiirsel gerçekliğinin peşindeyim.” Attila Durak’ın Ebru; Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar adlı albümü de 2006 yılında yayımlanmıştı. 104 Sayfa

  TLSold
 • Sezai Özdemir-Metin: Mehmet Ervüven , Yayın: Bilim Sanat Galerisi , İstanbul , 2000 , 134 Sayfa , 30 x 23.5 cm

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Sezai Özdemir-Metin: Mehmet Ervüven , Yayın: Bilim Sanat Galerisi , İstanbul , 2000 , 134 Sayfa , 30 x 23.5 cm

  TLSold
 • Devabil Kara: İzler, Gölgeler ve Kaybedip Bulduğumuz Kimi Şeyler-Ahu Antmen, 2003, 190 Sayfa, 30x26cm

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Devabil Kara: İzler, Gölgeler ve Kaybedip Bulduğumuz Kimi Şeyler-Ahu Antmen, 2003, 190 Sayfa, 30x26cm

  TLSold
 • Nuri Abaç-Metin: Kaya Özsezgin, Necef Antik, İstanbul 1998, 123 Sayfa, Hard Cover, 32 x 22 cm

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Nuri Abaç-Metin: Kaya Özsezgin, Necef Antik, İstanbul 1998, 123 Sayfa, Hard Cover, 32 x 22 cm

  TLSold
 • Süleyman Saim Tekcan: İdoller. 50. Sanat Yılı-Metin: Ekrem Kahraman, Feyziye Mektepleri Vakfı, 2011 İstanbul, 111 Sayfa, 26.5 x 24 cm

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Süleyman Saim Tekcan: İdoller. 50. Sanat Yılı-Metin: Ekrem Kahraman, Feyziye Mektepleri Vakfı, 2011 İstanbul, 111 Sayfa, 26.5 x 24 cm

  TLSold
 • Mustafa Aslıer 1947-2010-Metin: Mustafa Aslıer, 125 sayfa, 30 x 21 cm

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Mustafa Aslıer 1947-2010-Metin: Mustafa Aslıer, 125 sayfa, 30 x 21 cm

  TLSold
 • Memduh Kuzay-2006, 36 Sayfa

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Memduh Kuzay-2006, 36 Sayfa

  TLSold
 • Ahmet Oran-Mac Art Galeri, 66 SAyfa, 31 x 23 cm

  Lot No: 220

  Lot: 220

  Ahmet Oran-Mac Art Galeri, 66 SAyfa, 31 x 23 cm

  TLSold
 • İrfan Önürmen-Levent Çalıkoğlu, 1999- İstanbul, 96 SAyfa, 30 x 21 cm

  Lot No: 221

  Lot: 221

  İrfan Önürmen-Levent Çalıkoğlu, 1999- İstanbul, 96 SAyfa, 30 x 21 cm

  TLSold
 • Resul Aytemur-Toyan Sanat Galerisi, 2003

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Resul Aytemur-Toyan Sanat Galerisi, 2003

  TLSold
 • Komet-Metin: Necmi Zeka, Artist Yayınları, Dil:Almanca,60 Sayfa, 34 x 24 cm

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Komet-Metin: Necmi Zeka, Artist Yayınları, Dil:Almanca,60 Sayfa, 34 x 24 cm

  TLSold
 • Sarkis: Bir Kilometre Taşı-Akbank Sanat, 2005

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Sarkis: Bir Kilometre Taşı-Akbank Sanat, 2005

  TLSold
 • Bedri Baykam: Lıvart, etc…-Metin: Beral Madra, Kaya Basım, Lavignes - Bastille Galery, Paris 1994, 28 x 22 cm

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Bedri Baykam: Lıvart, etc…-Metin: Beral Madra, Kaya Basım, Lavignes - Bastille Galery, Paris 1994, 28 x 22 cm

  TLSold
 • Ramazan Bayrakoğlu: 1KM-Dirimart, 2009, Sergi metni: Necmi Sönmez

  Lot No: 226

  Lot: 226

  Ramazan Bayrakoğlu: 1KM-Dirimart, 2009, Sergi metni: Necmi Sönmez

  TLSold
 • Guido Casaretto-Mac Art Gallery, 2006

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Guido Casaretto-Mac Art Gallery, 2006

  TLSold
 • Ebru Uygun-Kehrer Verlag Heidelberg, 2013, 120 Sayfa

  Lot No: 228

  Lot: 228

  Ebru Uygun-Kehrer Verlag Heidelberg, 2013, 120 Sayfa

  TLSold
 • Cem Sağbil-Galeri Artist İstanbul 2001, 48 Sayfa

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Cem Sağbil-Galeri Artist İstanbul 2001, 48 Sayfa

  TLSold
 • Semiramis: Sultan'ın Gözünden Şenlik-Yapı Kredi Yayınları, 2005 tarihli, 140 sayfa, 29x23cm

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Semiramis: Sultan'ın Gözünden Şenlik-Yapı Kredi Yayınları, 2005 tarihli, 140 sayfa, 29x23cm

  TLSold
 • Maria Kılıçlıoğlu-Galeri Baraz, 2002

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Maria Kılıçlıoğlu-Galeri Baraz, 2002

  TLSold
 • Maria Kılıçlıoğlu-Metin: Gülseli İnal, Artist Yayınları, İstanbul 2007, 230 Sayfa, 34 x 24 x 1 cm

  Lot No: 232

  Lot: 232

  Maria Kılıçlıoğlu-Metin: Gülseli İnal, Artist Yayınları, İstanbul 2007, 230 Sayfa, 34 x 24 x 1 cm

  TLSold
 • Etkinlikler Sürecinde 15. Yıl-Yahşi Baraz Tarafından İmzalıdır. Galeri Baraz, 1990

  Lot No: 233

  Lot: 233

  Etkinlikler Sürecinde 15. Yıl-Yahşi Baraz Tarafından İmzalıdır. Galeri Baraz, 1990

  TLSold
 • Balaban: Baba, Oğul-Bonart, 2014

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Balaban: Baba, Oğul-Bonart, 2014

  TLSold
 • İsmail Ateş: Evren Tasarımları 2006-Atlas Sanat Galerisi, 2006, İmzalı ve İthaflı, 19 Sayfa

  Lot No: 235

  Lot: 235

  İsmail Ateş: Evren Tasarımları 2006-Atlas Sanat Galerisi, 2006, İmzalı ve İthaflı, 19 Sayfa

  TLSold
 • Şahin Paksoy-Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları 32 sayfa 29x24 cm

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Şahin Paksoy-Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları 32 sayfa 29x24 cm

  TLSold
 • Yavuz Tanyeli-Metin: Ahmet Soysal, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, istanbul 2003, 128 sayfa, 28,5 x 24,5 cm

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Yavuz Tanyeli-Metin: Ahmet Soysal, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, istanbul 2003, 128 sayfa, 28,5 x 24,5 cm

  TLSold
 • Saim Bugay-Metin: Ecem Üçsu, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 31 Sayfa, 29 x 25 cm

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Saim Bugay-Metin: Ecem Üçsu, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 31 Sayfa, 29 x 25 cm

  TLSold
 • Ivan Loubennikov-Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 2003

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Ivan Loubennikov-Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 2003

  TLSold
 • Altan Çelem-Teşvikiye Sanat Galerisi, 2006

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Altan Çelem-Teşvikiye Sanat Galerisi, 2006

  TLSold
 • İbrahim Örs-Metin: Kıymet Giray, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 31 Sayfa, 29 x 25 cm

  Lot No: 241

  Lot: 241

  İbrahim Örs-Metin: Kıymet Giray, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 31 Sayfa, 29 x 25 cm

  TLSold
 • Fikret Yavuzçetin-Teşvikiye Sanat Galerisi, 2004

  Lot No: 242

  Lot: 242

  Fikret Yavuzçetin-Teşvikiye Sanat Galerisi, 2004

  TLSold
 • Ressamların Heykelleri-Teşvikiye Sanat Galerisi, 1998

  Lot No: 243

  Lot: 243

  Ressamların Heykelleri-Teşvikiye Sanat Galerisi, 1998

  TLSold
 • Jale Çelik-Metin: Hasan Bülent Kahraman, Galeri Artist, 171 Sayfa, Hard Cover, 28 x 22 cm

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Jale Çelik-Metin: Hasan Bülent Kahraman, Galeri Artist, 171 Sayfa, Hard Cover, 28 x 22 cm

  TLSold
 • Rasin Berk-Metin: Atılgan Bayar, Mart Matbaacılık, İstanbul 2003, 64 sayfa, 27 x 22 cm

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Rasin Berk-Metin: Atılgan Bayar, Mart Matbaacılık, İstanbul 2003, 64 sayfa, 27 x 22 cm

  TLSold
 • Ali Atmaca-İstanbul Menkul Kymetler Borsası Yayınları, 2004

  Lot No: 246

  Lot: 246

  Ali Atmaca-İstanbul Menkul Kymetler Borsası Yayınları, 2004

  TLSold
 • Metin Güçlü-Galeri Artist İstanbul 2005, 64 Sayfa

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Metin Güçlü-Galeri Artist İstanbul 2005, 64 Sayfa

  TLSold
 • 3 Adet Gülten İmamoğlu Sergi Kataloğu Lotu-Gülten İmamoğlu: Metafizik Fantezi
Galeri Artist İstanbul 2005, 47 Sayfa

Gülten İmamoğlu: Bir Kırmızı Bin Düş
Makine Mühendislik Odası, 2005, 42 Sayfa

Gülten İmamoğlu
Galeri Artist İstanbul 2003, 48 Sayfa

  Lot No: 248

  Lot: 248

  3 Adet Gülten İmamoğlu Sergi Kataloğu Lotu-Gülten İmamoğlu: Metafizik Fantezi Galeri Artist İstanbul 2005, 47 Sayfa Gülten İmamoğlu: Bir Kırmızı Bin Düş Makine Mühendislik Odası, 2005, 42 Sayfa Gülten İmamoğlu Galeri Artist İstanbul 2003, 48 Sayfa

  TLSold
 • 39 Adet Müzayede Kataloğu Lotu-Artam Antik AŞ. 260. Müzayede. 7 Mart 2010
Artam Antik AŞ. 269. Müzayede. 22 Ekim 2011
Artam Antik AŞ. 218. Müzayede. 14 Haziran 2003
Artam Antik AŞ. 230. Müzayede. 1 Şubat 2005
Artam Antik AŞ. 237. Müzayede. 2 Nisan 2006

Sancak Müzayede. 20 Nisan 2013
Sancak Müzayede. 5 Ekim 2013
Sancak Müzayede. 22 Aralık 2013

Alif Art. 9 Aralık 2007
Alif Art. 23 Mart 2008
Alif Art. 17 Kasım 2007
Alif Art. 4 Mart 2007
Alif Art. 6 Mart 2011
Alif Art. 24 Nisan 2011
Alif Art. 3 Haziran 2007
Alif Art. Osmanlı ve Karma Sanatlar Müzayedesi

İstanbul Müzayede. 5 Haziran 2011
İstanbul Müzayede. 527 Mart 2010

Drout 1989 Art & Auction In France

Artium Sanatevi. 82. Müzayede. 29 Haziran 2011
Artium Sanatevi. 88. Müzayede. 16 Mart 2013
Artium Sanatevi. 16 Mayıs 2014
Artium Sanatevi. 54. Müzayede. 22 Aralık 2005
Artium Sanatevi. 53. Müzayede. 9 Ekim 2005

Portakal Sanat ve Kültür Evi. 13 Nisan 2008
Portakal Sanat ve Kültür Evi. 13 Nisan 2008
Portakal Sanat ve Kültür Evi. 19 Şubat 2006
Portakal Sanat ve Kültür Evi. 16 Aralık 1997
Portakal Sanat ve Kültür Evi. 23 Ocak 2020

Beyaz Online. 1. Müzayede. 24 Mart 2008
Beyaz Online. 4. Müzayede. 3 Kasım 2007
Beyaz Online. 5. Müzayede. 15 Mart 2008
Beyaz Online. 6. Müzayede. 24 Mayıs 2008
Beyaz Online. 9. Müzayede. 30 Mayıs 2009
Beyaz Online. 13. Müzayede. 6-10 Kasım 2008
Beyaz Online. 20. Müzayede. 29 Mayıs 2012
Beyaz Online. 27. Müzayede. 13 Nisan 2014
Beyaz Online. 28. Müzayede. 3 Haziran 2014
Beyaz Online. 11 Kasım 2016

  Lot No: 249

  Lot: 249

  39 Adet Müzayede Kataloğu Lotu-Artam Antik AŞ. 260. Müzayede. 7 Mart 2010 Artam Antik AŞ. 269. Müzayede. 22 Ekim 2011 Artam Antik AŞ. 218. Müzayede. 14 Haziran 2003 Artam Antik AŞ. 230. Müzayede. 1 Şubat 2005 Artam Antik AŞ. 237. Müzayede. 2 Nisan 2006 Sancak Müzayede. 20 Nisan 2013 Sancak Müzayede. 5 Ekim 2013 Sancak Müzayede. 22 Aralık 2013 Alif Art. 9 Aralık 2007 Alif Art. 23 Mart 2008 Alif Art. 17 Kasım 2007 Alif Art. 4 Mart 2007 Alif Art. 6 Mart 2011 Alif Art. 24 Nisan 2011 Alif Art. 3 Haziran 2007 Alif Art. Osmanlı ve Karma Sanatlar Müzayedesi İstanbul Müzayede. 5 Haziran 2011 İstanbul Müzayede. 527 Mart 2010 Drout 1989 Art & Auction In France Artium Sanatevi. 82. Müzayede. 29 Haziran 2011 Artium Sanatevi. 88. Müzayede. 16 Mart 2013 Artium Sanatevi. 16 Mayıs 2014 Artium Sanatevi. 54. Müzayede. 22 Aralık 2005 Artium Sanatevi. 53. Müzayede. 9 Ekim 2005 Portakal Sanat ve Kültür Evi. 13 Nisan 2008 Portakal Sanat ve Kültür Evi. 13 Nisan 2008 Portakal Sanat ve Kültür Evi. 19 Şubat 2006 Portakal Sanat ve Kültür Evi. 16 Aralık 1997 Portakal Sanat ve Kültür Evi. 23 Ocak 2020 Beyaz Online. 1. Müzayede. 24 Mart 2008 Beyaz Online. 4. Müzayede. 3 Kasım 2007 Beyaz Online. 5. Müzayede. 15 Mart 2008 Beyaz Online. 6. Müzayede. 24 Mayıs 2008 Beyaz Online. 9. Müzayede. 30 Mayıs 2009 Beyaz Online. 13. Müzayede. 6-10 Kasım 2008 Beyaz Online. 20. Müzayede. 29 Mayıs 2012 Beyaz Online. 27. Müzayede. 13 Nisan 2014 Beyaz Online. 28. Müzayede. 3 Haziran 2014 Beyaz Online. 11 Kasım 2016

  TLSold
 • 9 Adet Sergi Kataloğu Lotu-Seydi Murat Koç: Vertigo
Emine Ceylan: kimesne - kim ise ne
Cem Sağbil
Bahar Artan Oskay: In God We Trust
Fatmagül Karadeniz
Boğaziçili Sanatçılar Sergisi: Erguvanların Dönüşü
İnal Okçetin
75+42 Geleceğin Sanatçıları
Genç Etki IV

  Lot No: 250

  Lot: 250

  9 Adet Sergi Kataloğu Lotu-Seydi Murat Koç: Vertigo Emine Ceylan: kimesne - kim ise ne Cem Sağbil Bahar Artan Oskay: In God We Trust Fatmagül Karadeniz Boğaziçili Sanatçılar Sergisi: Erguvanların Dönüşü İnal Okçetin 75+42 Geleceğin Sanatçıları Genç Etki IV

  TLSold
 • 9 Adet Sanat Dergisi Lotu-Artist Modern. Ekim - Kasım 2011

Artist Modern. Aralık - Ocak 2011/20212

Artist Modern. Ağustos - Eylül 2011

Artist Modern. Temmuz 2012

Artist Modern. Eylül - Ekim 2011

Artist Modern. Mart - Nisan 2011

Artist Modern. Şubat 1993

Genç Sanat Dergisi. Eylül 2013

Genç Sanat Dergisi. Mart 2011

  Lot No: 251

  Lot: 251

  9 Adet Sanat Dergisi Lotu-Artist Modern. Ekim - Kasım 2011 Artist Modern. Aralık - Ocak 2011/20212 Artist Modern. Ağustos - Eylül 2011 Artist Modern. Temmuz 2012 Artist Modern. Eylül - Ekim 2011 Artist Modern. Mart - Nisan 2011 Artist Modern. Şubat 1993 Genç Sanat Dergisi. Eylül 2013 Genç Sanat Dergisi. Mart 2011

  TLSold
 • Türk Sanatına Yön Veren Sergiler - Yahşi Baraz' ın Büyük Sergileri-Hazırlayan: Oğuz Erten, Galeri Baraz, İstanbul 2012, 1172 Sayfa, Özel Kutulu, Hard Cover, 33 x 24 x 11 cm

  Lot No: 252

  Lot: 252

  Türk Sanatına Yön Veren Sergiler - Yahşi Baraz' ın Büyük Sergileri-Hazırlayan: Oğuz Erten, Galeri Baraz, İstanbul 2012, 1172 Sayfa, Özel Kutulu, Hard Cover, 33 x 24 x 11 cm

  TLSold
 • Türkiye'de Sanat Koleksiyonculuğu - 2 Cilt-Metin: Oğuz Erten, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2017, Hard Cover, 1050 Sayfa, Özel Kutusunda, Hard Cover, 31 x 25 x 10 cm

  Lot No: 253

  Lot: 253

  Türkiye'de Sanat Koleksiyonculuğu - 2 Cilt-Metin: Oğuz Erten, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2017, Hard Cover, 1050 Sayfa, Özel Kutusunda, Hard Cover, 31 x 25 x 10 cm

  TLSold
 • Türkiye'de Çağdaş Sanat: 80', 90', 00'-Hasan Bülent Kahraman, Akbank Yayınları, Hardcover, 429 sayfa

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Türkiye'de Çağdaş Sanat: 80', 90', 00'-Hasan Bülent Kahraman, Akbank Yayınları, Hardcover, 429 sayfa

  TLSold
 • Modern Türk Resmi-Metin: Mehmet Lütfi Şen, Hasan İskender, Şamil Canbek, Nesim Gökalemin, Şems İbrahimhakkıoğlu, Kültür AŞ Yayınları

  Lot No: 255

  Lot: 255

  Modern Türk Resmi-Metin: Mehmet Lütfi Şen, Hasan İskender, Şamil Canbek, Nesim Gökalemin, Şems İbrahimhakkıoğlu, Kültür AŞ Yayınları

  TLSold
 • Başlangıcından Günümüze Ermeni Resim Sanatı-Mayda Saris, Agos Yayınları, 2003, 262 Sayfa. Bu kitap Mayda Saris tarafından Kaya Özsezgin'e ithaflı ve imzalıdır.

  Lot No: 256

  Lot: 256

  Başlangıcından Günümüze Ermeni Resim Sanatı-Mayda Saris, Agos Yayınları, 2003, 262 Sayfa. Bu kitap Mayda Saris tarafından Kaya Özsezgin'e ithaflı ve imzalıdır.

  TLSold
 • Oryantalist Ressamların Diyar-ı Osmaniyyesi-Artımezat Yayınları, Metin: Erol Makzume, 60 Sayfa

  Lot No: 257

  Lot: 257

  Oryantalist Ressamların Diyar-ı Osmaniyyesi-Artımezat Yayınları, Metin: Erol Makzume, 60 Sayfa

  TLSold
 • Üç İstanbullu: Peter Dimiter Hristoff, Dimiter Hristoff, Peter Hristoff-Metin: Güven Turan, Peter Hristossi Yapı Kredi Yayınları, 112 Sayfa

  Lot No: 258

  Lot: 258

  Üç İstanbullu: Peter Dimiter Hristoff, Dimiter Hristoff, Peter Hristoff-Metin: Güven Turan, Peter Hristossi Yapı Kredi Yayınları, 112 Sayfa

  TLSold
 • l'Art de Vivre a Istanbul-Metin: Nedim Gürsel, John Freely, Arzu Karamani, Gerard-Georges Lemaire, Teresa Battesti, Tim Hindle, Lale Apa, Flammarion Yayınları, Hardcover, 255 Sayfa

  Lot No: 259

  Lot: 259

  l'Art de Vivre a Istanbul-Metin: Nedim Gürsel, John Freely, Arzu Karamani, Gerard-Georges Lemaire, Teresa Battesti, Tim Hindle, Lale Apa, Flammarion Yayınları, Hardcover, 255 Sayfa

  TLSold
 • Mehmet Çebi Koleksiyonu'ndan Aşk-ı Nebi Sanat Olunca-Metin: İskender Pala, Bilnet Matbaacılık, 280 Sayfa

  Lot No: 260

  Lot: 260

  Mehmet Çebi Koleksiyonu'ndan Aşk-ı Nebi Sanat Olunca-Metin: İskender Pala, Bilnet Matbaacılık, 280 Sayfa

  TLSold
 • Özil Collection: Typology of Turkish Contemporary Art-Ömer Uluç, Ergin İnan, Bubi, Bedri Baykam, Ekrem Yalçındağ, Haluk Akakçe

  Lot No: 261

  Lot: 261

  Özil Collection: Typology of Turkish Contemporary Art-Ömer Uluç, Ergin İnan, Bubi, Bedri Baykam, Ekrem Yalçındağ, Haluk Akakçe

  TLSold
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi & Özil Koleksiyonu: Savaş, Güç ve İnanç-Bu kitap Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Özil Koleksiyonu tarafından 25 Mart - 9 Kasım 2011 tarihleri arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açılan Savaş, Güç ve İnanç sergisi için hazırlanmıştır. Metin: Hasan Bülent Kahraman, Belma Kulaçoğlu, l, Artist Yayınları, 215 Sayfa

  Lot No: 262

  Lot: 262

  Anadolu Medeniyetleri Müzesi & Özil Koleksiyonu: Savaş, Güç ve İnanç-Bu kitap Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Özil Koleksiyonu tarafından 25 Mart - 9 Kasım 2011 tarihleri arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açılan Savaş, Güç ve İnanç sergisi için hazırlanmıştır. Metin: Hasan Bülent Kahraman, Belma Kulaçoğlu, l, Artist Yayınları, 215 Sayfa

  TLSold
 • Türk Kurtuluş Savaşı: Yeniden Doğuş-İbrahim Artuç, Kastaş Yayınevi, 2001, Hardcover, 600 Sayfa

  Lot No: 263

  Lot: 263

  Türk Kurtuluş Savaşı: Yeniden Doğuş-İbrahim Artuç, Kastaş Yayınevi, 2001, Hardcover, 600 Sayfa

  TLSold
 • Könemann: 1999-2000-567 Sayfa, Hardcover

  Lot No: 264

  Lot: 264

  Könemann: 1999-2000-567 Sayfa, Hardcover

  TLSold
 • Rebecca Horn: Cosmic Maps-Charta/Sean Kelly Gallery, 2008, 128 Sayfa

  Lot No: 265

  Lot: 265

  Rebecca Horn: Cosmic Maps-Charta/Sean Kelly Gallery, 2008, 128 Sayfa

  TLSold
 • Jens Jensen-Daad Gallery

  Lot No: 266

  Lot: 266

  Jens Jensen-Daad Gallery

  TLSold
 • Ronny Delrue: Dairy Notes-2006, 196 Sayfa

  Lot No: 267

  Lot: 267

  Ronny Delrue: Dairy Notes-2006, 196 Sayfa

  TLSold
 • Enrique Marty-Deweer Gallery

  Lot No: 268

  Lot: 268

  Enrique Marty-Deweer Gallery

  TLSold
 • Wim Delvoye-Galeri Artist, 2011

  Lot No: 269

  Lot: 269

  Wim Delvoye-Galeri Artist, 2011

  TLSold
 • Patricia Piccinini-Galeri Artist, 1991

  Lot No: 270

  Lot: 270

  Patricia Piccinini-Galeri Artist, 1991

  TLSold
 • Panamarenko-Galeri Artist, 2003

  Lot No: 271

  Lot: 271

  Panamarenko-Galeri Artist, 2003

  TLSold
 • Johan Tahon: Beyaz Tohumlayıcılar-Akbank Sanat, 2011

  Lot No: 272

  Lot: 272

  Johan Tahon: Beyaz Tohumlayıcılar-Akbank Sanat, 2011

  TLSold
 • Paton Miller-Galeri Artist, 2007

  Lot No: 273

  Lot: 273

  Paton Miller-Galeri Artist, 2007

  TLSold
 • Sabine Boehl: Rendering İnfinity-Dirimart, 2011

  Lot No: 274

  Lot: 274

  Sabine Boehl: Rendering İnfinity-Dirimart, 2011

  TLSold
 • Ben Willikens-Galeri Artist, 2007

  Lot No: 275

  Lot: 275

  Ben Willikens-Galeri Artist, 2007

  TLSold
 • Antonio Segui-Dirimart, 2006

  Lot No: 276

  Lot: 276

  Antonio Segui-Dirimart, 2006

  TLSold
 • Art of the Loom-Yazar, Max Borka, 2011, Hardcover, 160 Sayfa

  Lot No: 277

  Lot: 277

  Art of the Loom-Yazar, Max Borka, 2011, Hardcover, 160 Sayfa

  TLSold
 • Günther Ueecker: İşaretler ve Yazılar-Milli Reasürans Sanat Galerisi, 2005

  Lot No: 278

  Lot: 278

  Günther Ueecker: İşaretler ve Yazılar-Milli Reasürans Sanat Galerisi, 2005

  TLSold
 • Entering Abstraction-Opera Gallery, 40 Sayfa, 19 x 20 cm

  Lot No: 279

  Lot: 279

  Entering Abstraction-Opera Gallery, 40 Sayfa, 19 x 20 cm

  TLSold
 • Marcel Broodthaers: Het Volledig En De Boeken-Metin: Dirk Snauwaert, Maria Gillissen, Jef Geys, Yves Gevaert, 2001, 127 Sayfa

  Lot No: 280

  Lot: 280

  Marcel Broodthaers: Het Volledig En De Boeken-Metin: Dirk Snauwaert, Maria Gillissen, Jef Geys, Yves Gevaert, 2001, 127 Sayfa

  TLSold
 • La Peinture Flamande aux XV et XVI Siècles-Artist Yayınları, 1970, Fransızca, 60 adet renkli planş içerir

  Lot No: 281

  Lot: 281

  La Peinture Flamande aux XV et XVI Siècles-Artist Yayınları, 1970, Fransızca, 60 adet renkli planş içerir

  TLSold
 • Mayer. Le livre international des ventes. Espampes, Designs, Aquarelles, Peintures, Sculptures. 1994-Lausanne - Paris, 1994

  Lot No: 282

  Lot: 282

  Mayer. Le livre international des ventes. Espampes, Designs, Aquarelles, Peintures, Sculptures. 1994-Lausanne - Paris, 1994

  TLSold
 • Illuminations-54th International Art Exhibition La Biennale Di Venezia, 2011, 604 Sayfa

  Lot No: 283

  Lot: 283

  Illuminations-54th International Art Exhibition La Biennale Di Venezia, 2011, 604 Sayfa

  TLSold
 • 18 Adet Sergi Kataloğu Lotu-Mercek Değil, Prizma
Sali Turan: Kindos'ta Uyandırma Ayini
Altan Çelem
Feridun Oral
Zeynep Dilek: Engel
İnci Çakmakçı: Masallardan Masallarıma
Hasan Taşdemir
Vecdi Candemir: Duvarüstü - Duvardibi
Vecdi Candemir: Kuşlar Baykuşlar Bayankuşlar
Çiğdem Yapanar
Zafer Erkan: Soyunanların Gündüz Düşleri
5. Sanat Yılında Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi
Franco Gervasio: Lights in Landscapes
Takayoshi Sakabe
Abraham David Christian
Galerie Felix Vercel: Hommage a mon Pere
Trak Wendish: Dichotomie
Die Sinnlichkeit der Sehnsucht La sensualidad de la anoranza

  Lot No: 284

  Lot: 284

  18 Adet Sergi Kataloğu Lotu-Mercek Değil, Prizma Sali Turan: Kindos'ta Uyandırma Ayini Altan Çelem Feridun Oral Zeynep Dilek: Engel İnci Çakmakçı: Masallardan Masallarıma Hasan Taşdemir Vecdi Candemir: Duvarüstü - Duvardibi Vecdi Candemir: Kuşlar Baykuşlar Bayankuşlar Çiğdem Yapanar Zafer Erkan: Soyunanların Gündüz Düşleri 5. Sanat Yılında Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi Franco Gervasio: Lights in Landscapes Takayoshi Sakabe Abraham David Christian Galerie Felix Vercel: Hommage a mon Pere Trak Wendish: Dichotomie Die Sinnlichkeit der Sehnsucht La sensualidad de la anoranza

  TLSold
 • Çağdaş Türk Resmi Yarışması- Ramko Sanat Merkezi, 1990

İrfan Okan, Benli, Bahar Kocaman, Devabil Kara, Reyhan Kağıtçı, Sezai Özdemir, Haldun Naziker, Resul Aytemur, Abdurrahman Öztoprak, Habip Aydoğdu, Mevlüt Akyıldız, Aynemir Ökmen, Aka Gündüz Temur, , Mehpare Aksoy Yiğit

  Lot No: 285

  Lot: 285

  Çağdaş Türk Resmi Yarışması- Ramko Sanat Merkezi, 1990 İrfan Okan, Benli, Bahar Kocaman, Devabil Kara, Reyhan Kağıtçı, Sezai Özdemir, Haldun Naziker, Resul Aytemur, Abdurrahman Öztoprak, Habip Aydoğdu, Mevlüt Akyıldız, Aynemir Ökmen, Aka Gündüz Temur, , Mehpare Aksoy Yiğit

  TLSold
 • Yoksulluk ve Sanat-Büyükharf Yayıncılık, 2005, 180 Sayfa

  Lot No: 286

  Lot: 286

  Yoksulluk ve Sanat-Büyükharf Yayıncılık, 2005, 180 Sayfa

  TLSold
 • Veysel Günay: Derinliğin Manzarası-Küçükçekmece Belediyesi, 2014

  Lot No: 287

  Lot: 287

  Veysel Günay: Derinliğin Manzarası-Küçükçekmece Belediyesi, 2014

  TLSold
 • Veysel Günay: Bir Yaprakta Bütün Dünya-Metin: İbrahim Çiftçioğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 240 Sayfa, 31 x 24 x 3 cm

  Lot No: 288

  Lot: 288

  Veysel Günay: Bir Yaprakta Bütün Dünya-Metin: İbrahim Çiftçioğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 240 Sayfa, 31 x 24 x 3 cm

  TLSold
 • Gültekin Çizgen: Fotoğrafta Atmosfer-Metin: Jale Nejdet Erzen, Fujifilm Kelaynak, 1998, 112, Sayfa

  Lot No: 289

  Lot: 289

  Gültekin Çizgen: Fotoğrafta Atmosfer-Metin: Jale Nejdet Erzen, Fujifilm Kelaynak, 1998, 112, Sayfa

  TLSold
 • Gültekin Çizgen: Yaşam & Doğa Fotoğrafları-Metin: Nevzat Çakır, Kelaynak, 1997, 24 x 34 cm

  Lot No: 290

  Lot: 290

  Gültekin Çizgen: Yaşam & Doğa Fotoğrafları-Metin: Nevzat Çakır, Kelaynak, 1997, 24 x 34 cm

  TLSold
 • 12 Adet Sergi ve Fuar Kataloğu Lotu-Hanefi Yeter
Hüseyin Yıldırım: Doğa Çığlık Atıyor
Fahir Aksoy
Metin Ünsal: İmgeler Atlası
Riccardo Monachesi: Terrae
Horizon
5. Sanat Yılında Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi
Bir Yolculuk Öyküsü: İstanbul Kitap Fuarı'nın 25 Yılı
New York - Paris - İstanbul
3. Ankara Sanat Fuarı Kataloğu
Over Play: Caneva - Venezia - İstanbul
Yeşilçam'a Bir Bakış Resim Sergisi

  Lot No: 291

  Lot: 291

  12 Adet Sergi ve Fuar Kataloğu Lotu-Hanefi Yeter Hüseyin Yıldırım: Doğa Çığlık Atıyor Fahir Aksoy Metin Ünsal: İmgeler Atlası Riccardo Monachesi: Terrae Horizon 5. Sanat Yılında Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi Bir Yolculuk Öyküsü: İstanbul Kitap Fuarı'nın 25 Yılı New York - Paris - İstanbul 3. Ankara Sanat Fuarı Kataloğu Over Play: Caneva - Venezia - İstanbul Yeşilçam'a Bir Bakış Resim Sergisi

  TLSold
 • Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Koleksiyonu-Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 2002, 100 Sayfa, 25 x 30 cm

  Lot No: 292

  Lot: 292

  Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Koleksiyonu-Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 2002, 100 Sayfa, 25 x 30 cm

  TLSold
 • Kim Sanatçı?-Özkan Eroğlu, Öke Yayınları, 2002, 50 Sayfa

  Lot No: 293

  Lot: 293

  Kim Sanatçı?-Özkan Eroğlu, Öke Yayınları, 2002, 50 Sayfa

  TLSold
 • 22 Adet 100 Soruda? Lotu-Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme
Edebiyat Bilgiler
Türk Edebiyatı
Tanzimat ve Servetifünun Edebiyatı
Mitologya
Türk Felsefesinin Boyutları
Felsefe El Kitabı
İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane
Bilim Felsefesi
Sosyoloji El Kitabı
Türkiye Spor Tarihi
Atatürk’ün Temel Görüşleri
Türk Devrim Tarihi
Ekonomi El Kitabı
Para ve Para Politikası
Gelir Dağılımı
Dışa Açılan Türkiye Kapitalizmi
Siyasi Düşünce Tarihi
İktisadi Doktrinler Tarihi
Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 
Anayasanın Anlamı
Kırsal Türkiye’nin Yapısı ve Sorunları

  Lot No: 294

  Lot: 294

  22 Adet 100 Soruda? Lotu-Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme Edebiyat Bilgiler Türk Edebiyatı Tanzimat ve Servetifünun Edebiyatı Mitologya Türk Felsefesinin Boyutları Felsefe El Kitabı İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane Bilim Felsefesi Sosyoloji El Kitabı Türkiye Spor Tarihi Atatürk’ün Temel Görüşleri Türk Devrim Tarihi Ekonomi El Kitabı Para ve Para Politikası Gelir Dağılımı Dışa Açılan Türkiye Kapitalizmi Siyasi Düşünce Tarihi İktisadi Doktrinler Tarihi Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi Anayasanın Anlamı Kırsal Türkiye’nin Yapısı ve Sorunları

  TLSold
 • Suna Kıraç: Ömrümden Uzun İdeallerim Var!-Suna ve İnan Kıraç Vakfı, 2007, 255 Sayfa

  Lot No: 295

  Lot: 295

  Suna Kıraç: Ömrümden Uzun İdeallerim Var!-Suna ve İnan Kıraç Vakfı, 2007, 255 Sayfa

  TLSold
 • Gülten Dayıoğlu: Bir Yaşamış, Bir yazmış-Faruk Şüyün, TÜYAP Yayınları, 2012, 277 Sayfa

  Lot No: 296

  Lot: 296

  Gülten Dayıoğlu: Bir Yaşamış, Bir yazmış-Faruk Şüyün, TÜYAP Yayınları, 2012, 277 Sayfa

  TLSold
 • Gözün ve Kulağın Düğünleri-Erhan Karaesman, Literatür Yayıncılık 2010, 339 Sayfa

Kitap, görsel ve işitsel duyarlılığı, sanatsal ve kültürel yaratıcılık alanına yöneltilmesi, oradan da benzersiz mutluluklara sıçranabilmesi yolunda küçük ve alçakgönüllü bir yol göstericilik yapmak üzere tasarlanmıştır. Yedi bölüm halinde ortaya çıkan metin düzenlemesinde, her bölümün çerçeve amacına yakın düşen temel metin parçaları bir ana metin omurgası oluşturacak biçimde şekillendirilmiştir.Yazarın geniş eğiticilik tecrübesinin de kaçınılmaz bir ürünü olarak, sanatsal yaratıcılık konularıyla daha fazla haşır neşir olma arayışı içindeki okuyucuya yol gösterici ve onların meraklarını yönlendirici bir düzenleme olarak ortaya çıkmıştır. Klasik bir kitap metni yerine, dostça bir söyleşiler dizisini bir araya getirme amacını taşımaktadır. Özellikle kültür ve sanat alanının alt dallarında kendilerine daha yakın iklimler ve mutluluk kaynakları arayan genç okuyucular için doğrultu gösterici olacağı umut edilmektedir.

  Lot No: 297

  Lot: 297

  Gözün ve Kulağın Düğünleri-Erhan Karaesman, Literatür Yayıncılık 2010, 339 Sayfa Kitap, görsel ve işitsel duyarlılığı, sanatsal ve kültürel yaratıcılık alanına yöneltilmesi, oradan da benzersiz mutluluklara sıçranabilmesi yolunda küçük ve alçakgönüllü bir yol göstericilik yapmak üzere tasarlanmıştır. Yedi bölüm halinde ortaya çıkan metin düzenlemesinde, her bölümün çerçeve amacına yakın düşen temel metin parçaları bir ana metin omurgası oluşturacak biçimde şekillendirilmiştir. Yazarın geniş eğiticilik tecrübesinin de kaçınılmaz bir ürünü olarak, sanatsal yaratıcılık konularıyla daha fazla haşır neşir olma arayışı içindeki okuyucuya yol gösterici ve onların meraklarını yönlendirici bir düzenleme olarak ortaya çıkmıştır. Klasik bir kitap metni yerine, dostça bir söyleşiler dizisini bir araya getirme amacını taşımaktadır. Özellikle kültür ve sanat alanının alt dallarında kendilerine daha yakın iklimler ve mutluluk kaynakları arayan genç okuyucular için doğrultu gösterici olacağı umut edilmektedir.

  TLSold
 • Atatürk'ün Yurt Gezileri-Mehmet Önder, Türkiye İşbankası Kültür Yayınları, 1998, 480 Sayfa

  Lot No: 298

  Lot: 298

  Atatürk'ün Yurt Gezileri-Mehmet Önder, Türkiye İşbankası Kültür Yayınları, 1998, 480 Sayfa

  TLSold
 • Cemil Eren-Toyan Sanat Galerisi Yayınları, 239 Sayfa

Bir sanatçının, daha doğrusu bir ressamın portresini sözcüklerle çizmek, yüreklilik isteyen bir uğraştır. Bu zor işe girişirken, her şeyden önce, resim sanatı hakkında bir eğitim görmemiş, sadece, büyük sanat müzelerini görerek gezmiş resim seven bir sanat adamının gözlemleriyle yetinmek durumunda olduğumun bilinci içindeyim. İlk bakışta bir handikap olarak görülebilecek bu eksikliğim, bir bakıma bana kolaylık da sağlıyor. Resim sanatının labirentlerine girmeden, sanatçının kendisini, yani insanı yakalama fırsatını bulacağımı umuyorum. Özellikle de bu insan, kırk yıllık bir dostum ise. Erhan Bener*

  Lot No: 299

  Lot: 299

  Cemil Eren-Toyan Sanat Galerisi Yayınları, 239 Sayfa Bir sanatçının, daha doğrusu bir ressamın portresini sözcüklerle çizmek, yüreklilik isteyen bir uğraştır. Bu zor işe girişirken, her şeyden önce, resim sanatı hakkında bir eğitim görmemiş, sadece, büyük sanat müzelerini görerek gezmiş resim seven bir sanat adamının gözlemleriyle yetinmek durumunda olduğumun bilinci içindeyim. İlk bakışta bir handikap olarak görülebilecek bu eksikliğim, bir bakıma bana kolaylık da sağlıyor. Resim sanatının labirentlerine girmeden, sanatçının kendisini, yani insanı yakalama fırsatını bulacağımı umuyorum. Özellikle de bu insan, kırk yıllık bir dostum ise. Erhan Bener*

  TLSold
 • Ferruh Başağa-Metin: Dr. Kaya Özsezgin, Artdepo, İstanbul 2007, 151 Sayfa, 30 x 21 cm

  Lot No: 300

  Lot: 300

  Ferruh Başağa-Metin: Dr. Kaya Özsezgin, Artdepo, İstanbul 2007, 151 Sayfa, 30 x 21 cm

  TLSold
 • Nuri İyem: Dünden Yarına 1-Hazırlayan: Soner Özdemir, Evin Sanat Galerisi, İstanbul 2002, 355 Sayfa, 33 x 22 cm

  Lot No: 301

  Lot: 301

  Nuri İyem: Dünden Yarına 1-Hazırlayan: Soner Özdemir, Evin Sanat Galerisi, İstanbul 2002, 355 Sayfa, 33 x 22 cm

  TLSold
 • Bubi-Metin: Ali Şimşek, Corpus Yayınları, İstanbul 2017, 254 Sayfa, Hard Cover, 26 x 23 cm

  Lot No: 302

  Lot: 302

  Bubi-Metin: Ali Şimşek, Corpus Yayınları, İstanbul 2017, 254 Sayfa, Hard Cover, 26 x 23 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil: Titreşimlerin Büyüsü-Metin: Mehmet Ergüven, Corpus Yayınları, İstanbul 2019, 208 Sayfa, Hard Cover, 28,5 x 34

  Lot No: 303

  Lot: 303

  Devrim Erbil: Titreşimlerin Büyüsü-Metin: Mehmet Ergüven, Corpus Yayınları, İstanbul 2019, 208 Sayfa, Hard Cover, 28,5 x 34

  TLSold
 • Devrim Erbil İçin Şiir ve Denemeler-Metin: Gülseli İnal, Locus Yayıncılık, İstanbul 2018, 146 Sayfa, Hard Cover, 31 x 23 cm

  Lot No: 304

  Lot: 304

  Devrim Erbil İçin Şiir ve Denemeler-Metin: Gülseli İnal, Locus Yayıncılık, İstanbul 2018, 146 Sayfa, Hard Cover, 31 x 23 cm

  TLSold
 • Fevzi Karakoç-Metin: Mehmet Ergüven, Locus Yayınları, İstanbul 2016, 210 Sayfa, Hard Cover, 33 x 26 cm

  Lot No: 305

  Lot: 305

  Fevzi Karakoç-Metin: Mehmet Ergüven, Locus Yayınları, İstanbul 2016, 210 Sayfa, Hard Cover, 33 x 26 cm

  TLSold
 • Resul Aytemur-Abdülkadir Günyaz, Akademililer Sanat Merkezi Yayınları, 2005, 232 Sayfa

  Lot No: 306

  Lot: 306

  Resul Aytemur-Abdülkadir Günyaz, Akademililer Sanat Merkezi Yayınları, 2005, 232 Sayfa

  TLSold
 • Özdemir Altan 2000+-Metinler: Ali Şimşek, Burcu Pelvanoğlu, Locus Yayınları, 2016, 263 Sayfa

  Lot No: 307

  Lot: 307

  Özdemir Altan 2000+-Metinler: Ali Şimşek, Burcu Pelvanoğlu, Locus Yayınları, 2016, 263 Sayfa

  TLSold
 • Bedri Baykam: Dünyayı Değiştiren 8 Saniye-Bedri Baykam, Kennedy suikastının 50. yılı dolayısıyla yayınladığı Dünyayı Değiştiren 8 Saniye kitabı ile yine ezberleri bozmaktan geri durmuyor. Aynı adlı sergiye paralel olarak hazırladığı çalışmasında, sistemin tüm dünyaya inandırmaya çalıştığı o bilindik flu hikayenin aksine, makul ve objektif delillerle cinayetin sis perdesini aralıyor. Baykam uzun yıllara dayanan ve dedektif hassasiyetindeki araştırmalarının ardından; cesur ve dolaysız bir dille, o talihsiz 8 saniyenin dünya dengelerini nasıl yerinden oynattığına ışık tutuyor. 132 Sayfa

  Lot No: 308

  Lot: 308

  Bedri Baykam: Dünyayı Değiştiren 8 Saniye-Bedri Baykam, Kennedy suikastının 50. yılı dolayısıyla yayınladığı Dünyayı Değiştiren 8 Saniye kitabı ile yine ezberleri bozmaktan geri durmuyor. Aynı adlı sergiye paralel olarak hazırladığı çalışmasında, sistemin tüm dünyaya inandırmaya çalıştığı o bilindik flu hikayenin aksine, makul ve objektif delillerle cinayetin sis perdesini aralıyor. Baykam uzun yıllara dayanan ve dedektif hassasiyetindeki araştırmalarının ardından; cesur ve dolaysız bir dille, o talihsiz 8 saniyenin dünya dengelerini nasıl yerinden oynattığına ışık tutuyor. 132 Sayfa

  TLSold
 • Optimal Images: The International Library of Photography

  Lot No: 309

  Lot: 309

  Optimal Images: The International Library of Photography

  TLSold
 • Jost Wildbolz: Phoedition 1-Bei Verlag Photographie, Schaffhausen, 1981, 70 Sayfa

  Lot No: 310

  Lot: 310

  Jost Wildbolz: Phoedition 1-Bei Verlag Photographie, Schaffhausen, 1981, 70 Sayfa

  TLSold
 • The Sculpture of Africa-Eliot Elisofon, Frederick A. Praeger, 1958, Hardcover

  Lot No: 311

  Lot: 311

  The Sculpture of Africa-Eliot Elisofon, Frederick A. Praeger, 1958, Hardcover

  TLSold
 • Cumhuriyetin Başkenti (3 Cilt)-Atilla Cangır, Uğurlu Tunalı, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1422 Sayfa, Özel Kutusunda


Cumhuriyet Ankara’sını (1890-1945) değişik yönleriyle tanımamıza, Başkentin kuruluş ve gelişmesini izlemeye olanak sağlıyor. Albümde Ankara’nın tarihi yapıları, eski semtleri, çarşıları, pazarları, eğlence ve mesire yerleri ile gündelik hayatına dair kartpostallar yer alıyor.

Kentsel dönüşümün ve değişimin hızı günümüzde geçmişe ailt tanıklıkların eksiksiz bir biçimde gelecek kuşaklara aktarılmasını gerekli kılıyor. Bu anlamda albüm, geçmişin Ankarası’nı yeni kuşaklara tanıtma olanağı sağlıyor. Ayrıca, koleksiyonerler ve araştırmacılar için de önemli bir kaynak işlevi görüyor.
Üç ciltlik albümün kurgusu fotoğrafçı ve editör odaklı bir seçimle yapılmış. Albümü hazırlayan Atila Cangır bu kurgunun, öncelikle çağına tanıklık eden ustalara ve onların işlerini yayınlayanlara duyduğu saygıdan, ikinci olarak albümün koleksiyonerlere ve araştırmacılara kaynak oluşturması düşüncesinden kaynaklandığını söylüyor. Bu nedenle albümün ilk ve ikinci cildinde fotoğrafçıları veya editörleri bilinen kartpostallar, isimleriyle bölümlendirilmiş. Bunun yanında ikinci cildin son serisinde fotoğrafçısı ve editörü bilinmeyen ancak üzerlerinde koleksiyonerlerin anlayabileceği işaretler ve yazılar taşıyan fotoğraflar bölümlendirilmiş. Son ciltte ise yayımcısı ve fotoğrafçısı bilinmeyen, ya da hiçbir özgün ayrım taşımayan fotoğraflar semtlere göre bölümlendirilerek sunulmuş.

  Lot No: 312

  Lot: 312

  Cumhuriyetin Başkenti (3 Cilt)-Atilla Cangır, Uğurlu Tunalı, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1422 Sayfa, Özel Kutusunda Cumhuriyet Ankara’sını (1890-1945) değişik yönleriyle tanımamıza, Başkentin kuruluş ve gelişmesini izlemeye olanak sağlıyor. Albümde Ankara’nın tarihi yapıları, eski semtleri, çarşıları, pazarları, eğlence ve mesire yerleri ile gündelik hayatına dair kartpostallar yer alıyor. Kentsel dönüşümün ve değişimin hızı günümüzde geçmişe ailt tanıklıkların eksiksiz bir biçimde gelecek kuşaklara aktarılmasını gerekli kılıyor. Bu anlamda albüm, geçmişin Ankarası’nı yeni kuşaklara tanıtma olanağı sağlıyor. Ayrıca, koleksiyonerler ve araştırmacılar için de önemli bir kaynak işlevi görüyor. Üç ciltlik albümün kurgusu fotoğrafçı ve editör odaklı bir seçimle yapılmış. Albümü hazırlayan Atila Cangır bu kurgunun, öncelikle çağına tanıklık eden ustalara ve onların işlerini yayınlayanlara duyduğu saygıdan, ikinci olarak albümün koleksiyonerlere ve araştırmacılara kaynak oluşturması düşüncesinden kaynaklandığını söylüyor. Bu nedenle albümün ilk ve ikinci cildinde fotoğrafçıları veya editörleri bilinen kartpostallar, isimleriyle bölümlendirilmiş. Bunun yanında ikinci cildin son serisinde fotoğrafçısı ve editörü bilinmeyen ancak üzerlerinde koleksiyonerlerin anlayabileceği işaretler ve yazılar taşıyan fotoğraflar bölümlendirilmiş. Son ciltte ise yayımcısı ve fotoğrafçısı bilinmeyen, ya da hiçbir özgün ayrım taşımayan fotoğraflar semtlere göre bölümlendirilerek sunulmuş.

  TLSold
 • Cumhuriyet Resimleri-Metin: Ümit Gezgin, Beşiktaş Belediyesi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2008, 128 Sayfa, 28 x 23.5 cm

  Lot No: 313

  Lot: 313

  Cumhuriyet Resimleri-Metin: Ümit Gezgin, Beşiktaş Belediyesi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2008, 128 Sayfa, 28 x 23.5 cm

  TLSold
 • Siyer-i Nebi: İslam Tasvir Sanatında Hz. Muhammed'in Hayatı-Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984, Zeren Tanındı, 112 Sayfa

  Lot No: 314

  Lot: 314

  Siyer-i Nebi: İslam Tasvir Sanatında Hz. Muhammed'in Hayatı-Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984, Zeren Tanındı, 112 Sayfa

  TLSold
 • Sabancı Heykel ve Porselen Koleksiyonu-Fulya Bodur, Akbank Yayınları, 1986, 71 Sayfa

  Lot No: 315

  Lot: 315

  Sabancı Heykel ve Porselen Koleksiyonu-Fulya Bodur, Akbank Yayınları, 1986, 71 Sayfa

  TLSold
 • Türk Çağdaş Sanatının Devrim Yılları 80'ler-Hale Arpacıoğlu, Mevlüt Akyıldız, Piramid Sanat Yayınları, 2014, 288 Sayfa

  Lot No: 316

  Lot: 316

  Türk Çağdaş Sanatının Devrim Yılları 80'ler-Hale Arpacıoğlu, Mevlüt Akyıldız, Piramid Sanat Yayınları, 2014, 288 Sayfa

  TLSold
 • Sanatçılar Galericiler Koleksiyonerler-Metin: Yahşi Baraz, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2013, 416 Sayfa, Hard Cover, 30 x 25 cm

  Lot No: 317

  Lot: 317

  Sanatçılar Galericiler Koleksiyonerler-Metin: Yahşi Baraz, Galeri Baraz Yayınları, İstanbul 2013, 416 Sayfa, Hard Cover, 30 x 25 cm

  TLSold
 • Belkıs/Zeugma - Halfeti - Rumkale: Tarihe Son Bakış-Nezih Başgelen, Rıfat Ergeç, Arkeoloji Sanat Yayınları, 2000, 64 Sayfa

...Belkıs/Zeugma antik kentinde bu güne kadar gün ışığına çıkartılan eserler ile Birecik Barajı göl havzasında yer alan kültür ve doğa değerlerini tanıtmak, yitip gidenleri göstermek ve bir duyarlılık sağlamak üzere hazırlandı. Bugüne kadar yitirdiğimiz once değere karşın, kamuoyunda ve yetkililer nezdindeki duyarsızlığı gidermek açısından Belkıs/Zeugmada, sulara teslim olmadan önce tarihsel bir görevi yerine getirmektedir. "Belkıs/Zeugma için niçin geç kalındı?" diyenler için Hasankeyf, Göksu vadisi ve diğerleri "bizleri kurtarmak için hiç de geç değil! ne duruyorsunuz?" demektedir.

  Lot No: 318

  Lot: 318

  Belkıs/Zeugma - Halfeti - Rumkale: Tarihe Son Bakış-Nezih Başgelen, Rıfat Ergeç, Arkeoloji Sanat Yayınları, 2000, 64 Sayfa ...Belkıs/Zeugma antik kentinde bu güne kadar gün ışığına çıkartılan eserler ile Birecik Barajı göl havzasında yer alan kültür ve doğa değerlerini tanıtmak, yitip gidenleri göstermek ve bir duyarlılık sağlamak üzere hazırlandı. Bugüne kadar yitirdiğimiz once değere karşın, kamuoyunda ve yetkililer nezdindeki duyarsızlığı gidermek açısından Belkıs/Zeugmada, sulara teslim olmadan önce tarihsel bir görevi yerine getirmektedir. "Belkıs/Zeugma için niçin geç kalındı?" diyenler için Hasankeyf, Göksu vadisi ve diğerleri "bizleri kurtarmak için hiç de geç değil! ne duruyorsunuz?" demektedir.

  TLSold
 • Kilim ve Düz Dokuma Yaygıları-Belkıs Acar, Akbank Yayınları, 1975, 63 Sayfa

  Lot No: 319

  Lot: 319

  Kilim ve Düz Dokuma Yaygıları-Belkıs Acar, Akbank Yayınları, 1975, 63 Sayfa

  TLSold
 • Yüzyıllar Boyunca Bale Eserlerinde Türkler-Medtin Andi Dost Yayınevi, 1958, 88 Sayfa

  Lot No: 320

  Lot: 320

  Yüzyıllar Boyunca Bale Eserlerinde Türkler-Medtin Andi Dost Yayınevi, 1958, 88 Sayfa

  TLSold
 • Doğan Kuban: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Kültür Çınarı-Faruk Şüyün, TÜYAP Yayınları, 2010, 211 Sayfa

  Lot No: 321

  Lot: 321

  Doğan Kuban: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Kültür Çınarı-Faruk Şüyün, TÜYAP Yayınları, 2010, 211 Sayfa

  TLSold
 • Güngör Taner-Güngör Taner, Galeri Binyıl, 19 Sayfa, 27 x 22 cm

  Lot No: 322

  Lot: 322

  Güngör Taner-Güngör Taner, Galeri Binyıl, 19 Sayfa, 27 x 22 cm

  TLSold
 • Güngör Taner-Galeri Binyıl, İstanbul Art Uluslarası Çağdaş Sanat Buluşması, Mas Matbaacılık, İstanbul 2003, 16 sayfa, 27 x 22 cm

  Lot No: 323

  Lot: 323

  Güngör Taner-Galeri Binyıl, İstanbul Art Uluslarası Çağdaş Sanat Buluşması, Mas Matbaacılık, İstanbul 2003, 16 sayfa, 27 x 22 cm

  TLSold
 • Resul Aytemur: Kargaşa II-Greenart Tanıtım, 2013

  Lot No: 324

  Lot: 324

  Resul Aytemur: Kargaşa II-Greenart Tanıtım, 2013

  TLSold
 • Resul Aytemur: 657 ve Diğerleri-Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi, 2012

  Lot No: 325

  Lot: 325

  Resul Aytemur: 657 ve Diğerleri-Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi, 2012

  TLSold
 • Namık İsmail-Metin: Zeynep Kınık, Reklamevi, İstanbul 1981, 22,5 x 16,5 cm

  Lot No: 326

  Lot: 326

  Namık İsmail-Metin: Zeynep Kınık, Reklamevi, İstanbul 1981, 22,5 x 16,5 cm

  TLSold
 • Nedim Günsür Resim Sergisi-Garanti Sanat Galerisi, 1993

  Lot No: 327

  Lot: 327

  Nedim Günsür Resim Sergisi-Garanti Sanat Galerisi, 1993

  TLSold
 • Nedret Sekban

  Lot No: 328

  Lot: 328

  Nedret Sekban

  TLSold
 • Suat Akdemir: Abstract Cuba-Piramid Sanat, 2015, 80 Sayfa

Ressam Suat Akdemir'in 2015'te gerçekleştirdiği son Küba gezisinde cep telefonuyla çektiği fotoğraflarından ve aynı seyahatin ilhamıyla hayat verdiği soyut tuallerinden oluşan kişisel sergisi Abstract Cuba, şimdi de Piramid Yayıncılık aracılığıyla raflarda yerini alıyor. "Hayattan Soyut İzler" ve "Küba işte Böyle Gezilir" kitaplarıyla kendi benzersiz Küba deneyimini okuyucuyla buluşturan Akdemir, şimdi de aynı adlı sergiyi ölümsüzleştiren Abstract Cuba ile, bambaşka bir soyut gerçekliğe davet ediyor bizi.

  Lot No: 329

  Lot: 329

  Suat Akdemir: Abstract Cuba-Piramid Sanat, 2015, 80 Sayfa Ressam Suat Akdemir'in 2015'te gerçekleştirdiği son Küba gezisinde cep telefonuyla çektiği fotoğraflarından ve aynı seyahatin ilhamıyla hayat verdiği soyut tuallerinden oluşan kişisel sergisi Abstract Cuba, şimdi de Piramid Yayıncılık aracılığıyla raflarda yerini alıyor. "Hayattan Soyut İzler" ve "Küba işte Böyle Gezilir" kitaplarıyla kendi benzersiz Küba deneyimini okuyucuyla buluşturan Akdemir, şimdi de aynı adlı sergiyi ölümsüzleştiren Abstract Cuba ile, bambaşka bir soyut gerçekliğe davet ediyor bizi.

  TLSold
 • Cins: Gündüz Düşü-Casa Dell'Arte, 2017

  Lot No: 330

  Lot: 330

  Cins: Gündüz Düşü-Casa Dell'Arte, 2017

  TLSold
 • Mustafa Özel: Bedenin Boşlukla Meşki-Karşı Sanat Çalışmaları, 2006

  Lot No: 331

  Lot: 331

  Mustafa Özel: Bedenin Boşlukla Meşki-Karşı Sanat Çalışmaları, 2006

  TLSold
 • Mustafa Pancar: Karışık Hikayeler-Kızıltoprak Sanat Galerisi, 2002

  Lot No: 332

  Lot: 332

  Mustafa Pancar: Karışık Hikayeler-Kızıltoprak Sanat Galerisi, 2002

  TLSold
 • Haşim Nur Gürel-Milli Reasürans Sanat Galerisi, 2003, 64 Sayfa

  Lot No: 333

  Lot: 333

  Haşim Nur Gürel-Milli Reasürans Sanat Galerisi, 2003, 64 Sayfa

  TLSold
 • Habip Aydoğdu: Portreler-Terakki Vakfı sanat Galerisi, 2003

  Lot No: 334

  Lot: 334

  Habip Aydoğdu: Portreler-Terakki Vakfı sanat Galerisi, 2003

  TLSold
 • Avrupa Güneşinin Doğduğu Yere Yolculuk: İstanbul Ve Anadolu'da Batılı Gezginler-Hazırlayan: Enis Baturyayınevi: Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş., 2001Yayın Yeri: İstanbul 231 Sayfa. 22x30 cm

  Lot No: 335

  Lot: 335

  Avrupa Güneşinin Doğduğu Yere Yolculuk: İstanbul Ve Anadolu'da Batılı Gezginler-Hazırlayan: Enis Baturyayınevi: Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş., 2001Yayın Yeri: İstanbul 231 Sayfa. 22x30 cm

  TLSold
 • Komet-Metin: Haldun Dostoğlu, Galeri Nev, İstanbul 1995, 120 sayfa, 29 x 32 cm

  Lot No: 336

  Lot: 336

  Komet-Metin: Haldun Dostoğlu, Galeri Nev, İstanbul 1995, 120 sayfa, 29 x 32 cm

  TLSold
 • Erol Akyavaş ve Miraçnamesi-Editör: Ömer Faruk Şerifoğlu, Zeynep Şanlıer, Bu kitap Dışişleri Bakanlığı için 2004 yılında 500 adet basılmıştır. Hardcover, 33x33cm

  Lot No: 337

  Lot: 337

  Erol Akyavaş ve Miraçnamesi-Editör: Ömer Faruk Şerifoğlu, Zeynep Şanlıer, Bu kitap Dışişleri Bakanlığı için 2004 yılında 500 adet basılmıştır. Hardcover, 33x33cm

  TLSold
 • Türk Hat Sanatının Şaheserleri-Uğur Derman, TC Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990, 66 sayfa, 47x32cm

  Lot No: 338

  Lot: 338

  Türk Hat Sanatının Şaheserleri-Uğur Derman, TC Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990, 66 sayfa, 47x32cm

  TLSold
 • Bizantion'dan İstanbul'a. Bir Başkentin 8000 Yılı

  Lot No: 339

  Lot: 339

  Bizantion'dan İstanbul'a. Bir Başkentin 8000 Yılı

  TLSold
 • Buharlı Vapurlardan Deniz Otobüslerine İstanbul'da Deniz Ulaşımı-Bizantion'dan İstanbul'a. Bir Başkentin 8000 Yılı

  Lot No: 340

  Lot: 340

  Buharlı Vapurlardan Deniz Otobüslerine İstanbul'da Deniz Ulaşımı-Bizantion'dan İstanbul'a. Bir Başkentin 8000 Yılı

  TLSold
 • Türk Deniz Subayı Ressamları-Metin: Engin Özdeniz, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul 2000, 227 Sayfa, 33 x 22 cm

  Lot No: 341

  Lot: 341

  Türk Deniz Subayı Ressamları-Metin: Engin Özdeniz, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul 2000, 227 Sayfa, 33 x 22 cm

  TLSold
 • Neşet Günal-Kemal İskender, Ada Yayınları, 1995, 127 sayfa, 23x24cm

  Lot No: 342

  Lot: 342

  Neşet Günal-Kemal İskender, Ada Yayınları, 1995, 127 sayfa, 23x24cm

  TLSold
 • Türk Dokumacılık Sanatı-Nevber Gürsu, Redhouse Yayınevi, 1988, 189 sayfa, 27.5 x 20 cm

  Lot No: 343

  Lot: 343

  Türk Dokumacılık Sanatı-Nevber Gürsu, Redhouse Yayınevi, 1988, 189 sayfa, 27.5 x 20 cm

  TLSold
 • Fikret Mualla: Yeni Adam'dan Desenler-Metin: Türkkaya Ataöv - Hakkı Baltacıoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993, 118 sayfa, 22 x 21 cm

  Lot No: 344

  Lot: 344

  Fikret Mualla: Yeni Adam'dan Desenler-Metin: Türkkaya Ataöv - Hakkı Baltacıoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993, 118 sayfa, 22 x 21 cm

  TLSold
 • Osman Hamdi Bey'den Günümüze Türk Resminde Desen: Çizgi ve Eller-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2001, 168 sayfa, 28x21cm

  Lot No: 345

  Lot: 345

  Osman Hamdi Bey'den Günümüze Türk Resminde Desen: Çizgi ve Eller-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2001, 168 sayfa, 28x21cm

  TLSold
 • Güncel Boyutlarıyla Resim Sanatımız-Interbank Yayınları, 1987 tarihli, 30x22cm

  Lot No: 346

  Lot: 346

  Güncel Boyutlarıyla Resim Sanatımız-Interbank Yayınları, 1987 tarihli, 30x22cm

  TLSold
 • Fikret Mualla: Yalnız ve Yaralı bir Hayat-Metin: Fahri Özdemir, Folkart Yayınları, İzmir 2020, 364 Sayfa, Hard Cover, 23 x 33,5 cm

  Lot No: 347

  Lot: 347

  Fikret Mualla: Yalnız ve Yaralı bir Hayat-Metin: Fahri Özdemir, Folkart Yayınları, İzmir 2020, 364 Sayfa, Hard Cover, 23 x 33,5 cm

  TLSold
 • Ömer Uluç: Heves Kuşu Durmaz Döner-Editör: Mine Haydaroğlu, Yapı Kredi Yayınları, 2005, Hardcover, 333 Sayfa, 30 x 25 x 3 cm

  Lot No: 348

  Lot: 348

  Ömer Uluç: Heves Kuşu Durmaz Döner-Editör: Mine Haydaroğlu, Yapı Kredi Yayınları, 2005, Hardcover, 333 Sayfa, 30 x 25 x 3 cm

  TLSold
 • Türk Hat Sanatı Araç, Gereç ve Formlar-Antik AŞ Kültür Sanat Yayınları, 1999, 305 Sayfa, 25.5x32cm

  Lot No: 349

  Lot: 349

  Türk Hat Sanatı Araç, Gereç ve Formlar-Antik AŞ Kültür Sanat Yayınları, 1999, 305 Sayfa, 25.5x32cm

  TLSold
 • Eşre Üren: Fırçam Hala Kurumadı-Metin: Murat Ural, Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayınları, 68 Sayfa, 32 x 23,5 cm (Bu kitap 1-24 Nisan 1997 tarihlerinde Ankara Türkiye İş Bankası Sanat Galerisi ve Milli Reasürans Sanat Galerisinde düzenlenen Eşref Üren sergisi için basılmıştır.)

  Lot No: 350

  Lot: 350

  Eşre Üren: Fırçam Hala Kurumadı-Metin: Murat Ural, Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayınları, 68 Sayfa, 32 x 23,5 cm (Bu kitap 1-24 Nisan 1997 tarihlerinde Ankara Türkiye İş Bankası Sanat Galerisi ve Milli Reasürans Sanat Galerisinde düzenlenen Eşref Üren sergisi için basılmıştır.)

  TLSold
 • Ergin İnan - El Görür -Herbiri Sanatçısı Tarafından Islak İmzalı 12 Adet Tıpkı Basım-"El Görür" 12 Adet Tıpkı Basım Tablo İçermektedir. İstanbul 1987, Herbiri sanatçısı tarafından imzalıdır. ED:43/50, 32 x 22 cm

  Lot No: 351

  Lot: 351

  Ergin İnan - El Görür -Herbiri Sanatçısı Tarafından Islak İmzalı 12 Adet Tıpkı Basım-"El Görür" 12 Adet Tıpkı Basım Tablo İçermektedir. İstanbul 1987, Herbiri sanatçısı tarafından imzalıdır. ED:43/50, 32 x 22 cm

  TLSold
 • Drawing: Public Collections of Italy-Istituto Bancario San Paolo Di Torino Yayınları, 1993 Tarihli, 253 Sayfa

  Lot No: 352

  Lot: 352

  Drawing: Public Collections of Italy-Istituto Bancario San Paolo Di Torino Yayınları, 1993 Tarihli, 253 Sayfa

  TLSold
 • Calligraphies Ottomanes-Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu, 2000, 203 Sayfa, 23x27cm

  Lot No: 353

  Lot: 353

  Calligraphies Ottomanes-Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu, 2000, 203 Sayfa, 23x27cm

  TLSold
 • Turkish Ceramics-Yazar: Tahsin Öz, Bu kitapta toplamda 85 adet renkli görsel bulunmaktadır, 141 Sayfa, 34 x 24,5 x 2cm

  Lot No: 354

  Lot: 354

  Turkish Ceramics-Yazar: Tahsin Öz, Bu kitapta toplamda 85 adet renkli görsel bulunmaktadır, 141 Sayfa, 34 x 24,5 x 2cm

  TLSold
 • Türk Hattatları-Metin: Şevket Rado, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 303 Sayfa, Hard Cover, 34x25x3cm

  Lot No: 355

  Lot: 355

  Türk Hattatları-Metin: Şevket Rado, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 303 Sayfa, Hard Cover, 34x25x3cm

  TLSold
 • Bubi-Beşiktaş Belediyesi, İstanbul 2010, 333 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  Lot No: 356

  Lot: 356

  Bubi-Beşiktaş Belediyesi, İstanbul 2010, 333 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Elif Naci: Resimde ve Basında 60 Yılı-Elif Naci, 1976 tarihli, 90 sayfa

  Lot No: 357

  Lot: 357

  Elif Naci: Resimde ve Basında 60 Yılı-Elif Naci, 1976 tarihli, 90 sayfa

  TLSold
 • Mahmut Cuda - Türk Ressamları Dizisi 3-Metin: Kıymet Giray, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1982, 20 x 14 cm

  Lot No: 358

  Lot: 358

  Mahmut Cuda - Türk Ressamları Dizisi 3-Metin: Kıymet Giray, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1982, 20 x 14 cm

  TLSold
 • Eşref Üren - Türk Ressamları Dizisi 1-Metin: Türkkaya Ataöv, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1986, 20 x 14 cm

  Lot No: 359

  Lot: 359

  Eşref Üren - Türk Ressamları Dizisi 1-Metin: Türkkaya Ataöv, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1986, 20 x 14 cm

  TLSold
 • Çağdaş İstanbul Resmi

  Lot No: 360

  Lot: 360

  Çağdaş İstanbul Resmi

  TLSold
 • Taşbaskı - Halk Resimleri Sergisi-Resim ve Heykel Müzesi, Erpak Matbaası, 1958, 30 sayfa, 24x17cm

  Lot No: 361

  Lot: 361

  Taşbaskı - Halk Resimleri Sergisi-Resim ve Heykel Müzesi, Erpak Matbaası, 1958, 30 sayfa, 24x17cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu: Sevmek Güzel Meslek

  Lot No: 362

  Lot: 362

  Bedri Rahmi Eyüboğlu: Sevmek Güzel Meslek

  TLSold
 • Osman Hamdi Bey: Fotoğraflarla Resim Sergisi-Metin: Mustafa Cezar, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor, Sağlık Vakfı, İstanbul 1993, 15 Sayfa, 26 x 17 cm

  Lot No: 363

  Lot: 363

  Osman Hamdi Bey: Fotoğraflarla Resim Sergisi-Metin: Mustafa Cezar, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor, Sağlık Vakfı, İstanbul 1993, 15 Sayfa, 26 x 17 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil-Metin: Burcu Pelvanoğlu, Olcay Art, İstanbul 2012, 27 x 25 cm

  Lot No: 364

  Lot: 364

  Devrim Erbil-Metin: Burcu Pelvanoğlu, Olcay Art, İstanbul 2012, 27 x 25 cm

  TLSold
 • Şemsettin Başkurt-Yayına Hazırlayan: Gazi Sansoy, Renk Matbaacılık, 2010, 159 sayfa, 30x22 cm

  Lot No: 365

  Lot: 365

  Şemsettin Başkurt-Yayına Hazırlayan: Gazi Sansoy, Renk Matbaacılık, 2010, 159 sayfa, 30x22 cm

  TLSold
 • Chinese Ceramics-1996 tarihli Kusav Antika Fuarı Sergi Kataloğu

  Lot No: 366

  Lot: 366

  Chinese Ceramics-1996 tarihli Kusav Antika Fuarı Sergi Kataloğu

  TLSold
 • Hasan Vecih Bereketoğlu-Ben Adam Sanat Galerisi Yayınları, 1990, 20 sayfa, 20.5x20.5cm

  Lot No: 367

  Lot: 367

  Hasan Vecih Bereketoğlu-Ben Adam Sanat Galerisi Yayınları, 1990, 20 sayfa, 20.5x20.5cm

  TLSold
 • Armani-Richard de Combray, Franco Maria Ricci, 217 sayfa, özel kutusunda, 37 x 25 cm

  Lot No: 368

  Lot: 368

  Armani-Richard de Combray, Franco Maria Ricci, 217 sayfa, özel kutusunda, 37 x 25 cm

  TLSold
 • Turkish Textiles and Velvets XIV-XVI Centuries-Turkish Press, Broadcasting And Tourist, 1950 Yayını, 120 Sayfa, Metin içi resimli.

  Lot No: 369

  Lot: 369

  Turkish Textiles and Velvets XIV-XVI Centuries-Turkish Press, Broadcasting And Tourist, 1950 Yayını, 120 Sayfa, Metin içi resimli.

  TLSold
 • Gravürlerle Türkiye 1 & 2-Mustafa Sevim, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002 tarihli, 25x17cm

  Lot No: 370

  Lot: 370

  Gravürlerle Türkiye 1 & 2-Mustafa Sevim, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002 tarihli, 25x17cm

  TLSold
 • Sanat Objesi Olarak Sanatçı-Yapı Kredi Yayınları, 96 sayfa, 29x23cm

  Lot No: 371

  Lot: 371

  Sanat Objesi Olarak Sanatçı-Yapı Kredi Yayınları, 96 sayfa, 29x23cm

  TLSold
 • Elif Naci: Resim-Bilim Sanat Galerisi, 1998, 30 sayfa, 31x23cm

  Lot No: 372

  Lot: 372

  Elif Naci: Resim-Bilim Sanat Galerisi, 1998, 30 sayfa, 31x23cm

  TLSold
 • Türk Resim Sanatından Örnekler-Nüzhet İslimyeli, Ankara Sanat Dergisi Yayınları, 1985, 32x24cm

  Lot No: 373

  Lot: 373

  Türk Resim Sanatından Örnekler-Nüzhet İslimyeli, Ankara Sanat Dergisi Yayınları, 1985, 32x24cm

  TLSold
 • Hüseyin Baban-Metin: Muhsin Kut, İstanbul 1995, 30 x 25,5

  Lot No: 374

  Lot: 374

  Hüseyin Baban-Metin: Muhsin Kut, İstanbul 1995, 30 x 25,5

  TLSold
 • Naile Akıncı Retrospektif 1949-2013-Metin: Ahmet Kamil Gören, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2013, 125 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 375

  Lot: 375

  Naile Akıncı Retrospektif 1949-2013-Metin: Ahmet Kamil Gören, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2013, 125 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Semiramis: Sultan'ın Gözünden Şenlik-Yapı Kredi Yayınları, 2005 tarihli, 140 sayfa, 29x23cm

  Lot No: 376

  Lot: 376

  Semiramis: Sultan'ın Gözünden Şenlik-Yapı Kredi Yayınları, 2005 tarihli, 140 sayfa, 29x23cm

  TLSold
 • Boğaziçi'nde Yalılar, İnsanlar-Metin: Murat Belge. İletişim Yayınları. 1997 Tarihli. 287 Sayfa. Hardcover ve Şömizli. 30.5 x 25 x 2.5 cm

  Lot No: 377

  Lot: 377

  Boğaziçi'nde Yalılar, İnsanlar-Metin: Murat Belge. İletişim Yayınları. 1997 Tarihli. 287 Sayfa. Hardcover ve Şömizli. 30.5 x 25 x 2.5 cm

  TLSold
 • Feyhaman Duran-Metin: Gül İrepoğlu, Tifdruk Matbaacılık, İstanbul 1986, 127 Sayfa, Hard Cover, 34 x 25 cm

  Lot No: 378

  Lot: 378

  Feyhaman Duran-Metin: Gül İrepoğlu, Tifdruk Matbaacılık, İstanbul 1986, 127 Sayfa, Hard Cover, 34 x 25 cm

  TLSold
 • Onyedinci Yüzyıldan Günümüze Manzara Resimleri Sergisi-Osmanlı Bankası Yayınları, 1988, 180 Sayfa, 23 x 29.5 cm

  Lot No: 379

  Lot: 379

  Onyedinci Yüzyıldan Günümüze Manzara Resimleri Sergisi-Osmanlı Bankası Yayınları, 1988, 180 Sayfa, 23 x 29.5 cm

  TLSold
 • İstanbul'da Karacaahmet Tarihi Mirası İçinde Şakirin Camii-Prof. Önder Küçükerman, Semiha Şakir Vakfı Yayınları, 2011, 269 sayfa, 33x22cm

  Lot No: 380

  Lot: 380

  İstanbul'da Karacaahmet Tarihi Mirası İçinde Şakirin Camii-Prof. Önder Küçükerman, Semiha Şakir Vakfı Yayınları, 2011, 269 sayfa, 33x22cm

  TLSold
 • Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi-Sunuş: Erkan Mumcu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, 246 sayfa, Hard Cover, 34 x 24 cm

  Lot No: 381

  Lot: 381

  Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi-Sunuş: Erkan Mumcu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, 246 sayfa, Hard Cover, 34 x 24 cm

  TLSold
 • Naile Akıncı-Metin: Levent Çalıkoğlu, Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayınları, 256 Sayfa, 32 x 23 x 2 cm

  Lot No: 382

  Lot: 382

  Naile Akıncı-Metin: Levent Çalıkoğlu, Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayınları, 256 Sayfa, 32 x 23 x 2 cm

  TLSold
 • Mehmet Mahir - Sonsuzla Oyun - Retrospektif 1970-2014-Editör: Günseli İnal, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (11 Mart-19 Nisan 2014), 159 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 383

  Lot: 383

  Mehmet Mahir - Sonsuzla Oyun - Retrospektif 1970-2014-Editör: Günseli İnal, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (11 Mart-19 Nisan 2014), 159 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Kemal İskender - Barbarlar: Diğer İroni - Retrospektif 1975-2011-Editör: Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Neslihan Uçar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (3 Mayıs-11 Haziran 2011), 175 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 384

  Lot: 384

  Kemal İskender - Barbarlar: Diğer İroni - Retrospektif 1975-2011-Editör: Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Neslihan Uçar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (3 Mayıs-11 Haziran 2011), 175 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Naile Akıncı-Metin: Ahmet Oktay, Mehmet Ergüven, Güven Turan, Haşim Nur Gürel, Levent Çalıkoğlu, Evin Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2005, 330 Sayfa, Hardcover, 32.5 x 26.5 x 4 cm

  Lot No: 385

  Lot: 385

  Naile Akıncı-Metin: Ahmet Oktay, Mehmet Ergüven, Güven Turan, Haşim Nur Gürel, Levent Çalıkoğlu, Evin Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2005, 330 Sayfa, Hardcover, 32.5 x 26.5 x 4 cm

  TLSold
 • Ender Güzey-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2005, 256 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 386

  Lot: 386

  Ender Güzey-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2005, 256 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Ertuğrul Ateş - Retrospektif 1983-2011-Editör: Defne Aruoba Akpınar, Türkiye İş Bankası Yayınları, 150 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 387

  Lot: 387

  Ertuğrul Ateş - Retrospektif 1983-2011-Editör: Defne Aruoba Akpınar, Türkiye İş Bankası Yayınları, 150 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Meriç Hızal: Retrospektif-Editör: Burcu Pelvanoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (6 Mayıs-21 Haziran 2014), 159 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 388

  Lot: 388

  Meriç Hızal: Retrospektif-Editör: Burcu Pelvanoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (6 Mayıs-21 Haziran 2014), 159 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Muzaffer Akyol - İrkildim Uyandım Bir Daha Uyumadım - Retrospektif-Metin Yazarı: Denizhan Özer, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (5 Mart-18 Nisan 2015), 159 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 389

  Lot: 389

  Muzaffer Akyol - İrkildim Uyandım Bir Daha Uyumadım - Retrospektif-Metin Yazarı: Denizhan Özer, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (5 Mart-18 Nisan 2015), 159 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Zahit Büyükişleyen - Retrospektif - 1966-2012-Editör: Ümit İnatçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (20 Aralık 2012-2 Şubat 2013), 175 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 390

  Lot: 390

  Zahit Büyükişleyen - Retrospektif - 1966-2012-Editör: Ümit İnatçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (20 Aralık 2012-2 Şubat 2013), 175 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Dört Mevsim İstanbul

  Lot No: 391

  Lot: 391

  Dört Mevsim İstanbul

  TLSold
 • Nuri İyem-Metin: Demirtaş Ceyhun, İstanbul 1986, 158 Sayfa, 27.5 x 19.5 cm

  Lot No: 392

  Lot: 392

  Nuri İyem-Metin: Demirtaş Ceyhun, İstanbul 1986, 158 Sayfa, 27.5 x 19.5 cm

  TLSold
 • Orhan Tamer ''Sanatçısı tarafından imzalıdır''-Metin: Zahir Güvemli, Gesam Yarınları, 2001, 191 Sayfa, 28 x 19 cm

  Lot No: 393

  Lot: 393

  Orhan Tamer ''Sanatçısı tarafından imzalıdır''-Metin: Zahir Güvemli, Gesam Yarınları, 2001, 191 Sayfa, 28 x 19 cm

  TLSold
 • Salih Acar - Çayka ''geride kalan yıllarım'' Bu kitabın giriş sayfasında sanatçının imzalı bir deseni bulunmaktadır.-Yazan: Baha Pir, Anlatan: Salih Acar, Redhouse Yayınları, 1982, 296 Sayfa, 23 x 16 x 2 cm

  Lot No: 394

  Lot: 394

  Salih Acar - Çayka ''geride kalan yıllarım'' Bu kitabın giriş sayfasında sanatçının imzalı bir deseni bulunmaktadır.-Yazan: Baha Pir, Anlatan: Salih Acar, Redhouse Yayınları, 1982, 296 Sayfa, 23 x 16 x 2 cm

  TLSold
 • Arslan Eroğlu: Aşk-Metin: Zeynep Sayın, Karşı Sanat Yayınları, 110 Sayfa, 23 x 16,5 cm (bu katalog 1-25 Nisan 2009 tarihlerinde Karşı Sanat Çalışmaları'nda yapılan Arslan Eroğlu'nun Aşk temalı sergisi için basışlmıştır.

  Lot No: 395

  Lot: 395

  Arslan Eroğlu: Aşk-Metin: Zeynep Sayın, Karşı Sanat Yayınları, 110 Sayfa, 23 x 16,5 cm (bu katalog 1-25 Nisan 2009 tarihlerinde Karşı Sanat Çalışmaları'nda yapılan Arslan Eroğlu'nun Aşk temalı sergisi için basışlmıştır.

  TLSold
 • Panorama de Constantinople par Guillaume Berggren-Guillaume Berggren’in Panorama De Constantinople adlı eserinin tıpkıbasımı. Hazırlayan İrfan Dağdelen, Elma Basım 2015, 30 x 35 cm (Beşiktaş - Sarayburnu tüm Haliç’i kapsayan Galata Kulesi’nden 10 parça halinde çekilerek birleştirilmiş bir İstanbul panoraması)

  Lot No: 396

  Lot: 396

  Panorama de Constantinople par Guillaume Berggren-Guillaume Berggren’in Panorama De Constantinople adlı eserinin tıpkıbasımı. Hazırlayan İrfan Dağdelen, Elma Basım 2015, 30 x 35 cm (Beşiktaş - Sarayburnu tüm Haliç’i kapsayan Galata Kulesi’nden 10 parça halinde çekilerek birleştirilmiş bir İstanbul panoraması)

  TLSold
 • Yüksel Arslan: İlişki, Davranız, Sıkıntılara Övgü'den Arture'lere (1955-1970)-Metin: Mazhar Şevket İpşiroğlu , Orhan Duru , Ferit Edgü , Selahattin Hilav , Yapı Kredi Yayınları , İstanbul 2016 , 74 Sayfa , 24 x 16.5 cm

  Lot No: 397

  Lot: 397

  Yüksel Arslan: İlişki, Davranız, Sıkıntılara Övgü'den Arture'lere (1955-1970)-Metin: Mazhar Şevket İpşiroğlu , Orhan Duru , Ferit Edgü , Selahattin Hilav , Yapı Kredi Yayınları , İstanbul 2016 , 74 Sayfa , 24 x 16.5 cm

  TLSold
 • Eren Eyüboğlu-Metin:Ferit Edgü, Ada Yayınları, İstanbul 1981, 23.5 x 16 cm

  Lot No: 398

  Lot: 398

  Eren Eyüboğlu-Metin:Ferit Edgü, Ada Yayınları, İstanbul 1981, 23.5 x 16 cm

  TLSold
 • Abidin Elderoğlu-Galeri Nev, Hazırlayanlar: Deniz Artun, Gözen Müftüoğlu. Metinler: Abidin Elderoğlu, Jale erzen, 2005, 64 Sayfa

  Lot No: 399

  Lot: 399

  Abidin Elderoğlu-Galeri Nev, Hazırlayanlar: Deniz Artun, Gözen Müftüoğlu. Metinler: Abidin Elderoğlu, Jale erzen, 2005, 64 Sayfa

  TLSold
 • Naile Akıncı: Eyüp'te Zaman 1953-1993-Naile Akıncı, Retrospektif Sergisi (16-30 Ocak 1993 ), İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 24 x 16 cm

  Lot No: 400

  Lot: 400

  Naile Akıncı: Eyüp'te Zaman 1953-1993-Naile Akıncı, Retrospektif Sergisi (16-30 Ocak 1993 ), İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 24 x 16 cm

  TLSold
 • La Peinture En Turquie-Le Choix Des Collectionneurs, 1983, 88 Sayfa

  Lot No: 401

  Lot: 401

  La Peinture En Turquie-Le Choix Des Collectionneurs, 1983, 88 Sayfa

  TLSold
 • Eren Eyüboğlu-Metin: Ferit Edgü, Ada Yayınları, İstanbul 1994, 129 Sayfa, Hard Cover, 23 x 24,5 cm

  Lot No: 402

  Lot: 402

  Eren Eyüboğlu-Metin: Ferit Edgü, Ada Yayınları, İstanbul 1994, 129 Sayfa, Hard Cover, 23 x 24,5 cm

  TLSold
 • Turan Erol-İlhan Berk, Ada Yayınları, 1990, 119 sayfa, 23x24.5cm

  Lot No: 403

  Lot: 403

  Turan Erol-İlhan Berk, Ada Yayınları, 1990, 119 sayfa, 23x24.5cm

  TLSold
 • Sabri Berkel-Metin: Jale Erzen, Arçelik, 1988, 167 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  Lot No: 404

  Lot: 404

  Sabri Berkel-Metin: Jale Erzen, Arçelik, 1988, 167 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Fahr El Nissa Zeid-Metin: Talat Halman, Necmi Sönmez, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, İstanbul 1994, 96 Sayfa, 31 x 24 cm

  Lot No: 405

  Lot: 405

  Fahr El Nissa Zeid-Metin: Talat Halman, Necmi Sönmez, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, İstanbul 1994, 96 Sayfa, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Mahmut Cuda-Metin: Kıymet Giray, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2002, 240 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 406

  Lot: 406

  Mahmut Cuda-Metin: Kıymet Giray, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2002, 240 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Ercüment Kalmık-Metin: Sıtkı M. Erinç, Halkbank Sanat Yayınları, Ankara 1991, 250 Sayfa, Hard Cover, 28 x 22 cm

  Lot No: 407

  Lot: 407

  Ercüment Kalmık-Metin: Sıtkı M. Erinç, Halkbank Sanat Yayınları, Ankara 1991, 250 Sayfa, Hard Cover, 28 x 22 cm

  TLSold
 • Şükriye Dikmen-Metin: Sezer Tansuğ, Enis Batur ve Halenur Katiboğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, 149 Sayfa, 30 x 23 cm

  Lot No: 408

  Lot: 408

  Şükriye Dikmen-Metin: Sezer Tansuğ, Enis Batur ve Halenur Katiboğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, 149 Sayfa, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Ali Avni Çelebi-Metin: Kıymet Giray, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul 2008, 196 Sayfa, 23,5 x 30 cm

  Lot No: 409

  Lot: 409

  Ali Avni Çelebi-Metin: Kıymet Giray, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul 2008, 196 Sayfa, 23,5 x 30 cm

  TLSold
 • Hamit Görele-Sergi Kataloğu, Türkiye İŞ Bankası 2000, 38 Sayfa, 30 x 21 cm

  Lot No: 410

  Lot: 410

  Hamit Görele-Sergi Kataloğu, Türkiye İŞ Bankası 2000, 38 Sayfa, 30 x 21 cm

  TLSold
 • Celile Hanım-Metin: Ömer Faruk Şerifoğlu, YKY, İstanbul 2001, 104 sayfa, 29x23

  Lot No: 411

  Lot: 411

  Celile Hanım-Metin: Ömer Faruk Şerifoğlu, YKY, İstanbul 2001, 104 sayfa, 29x23

  TLSold
 • Naci Kalmukoğlu: Suluboya ve Desenler-Metin: Kaya Özsezgin, Artist Yayın Endüstrisi, Hard Cover, 34 x 24,5 cm

  Lot No: 412

  Lot: 412

  Naci Kalmukoğlu: Suluboya ve Desenler-Metin: Kaya Özsezgin, Artist Yayın Endüstrisi, Hard Cover, 34 x 24,5 cm

  TLSold
 • Neşet Günal-Mehmet Ergüven, Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 1996, Hardcover, 231 Sayfa

  Lot No: 413

  Lot: 413

  Neşet Günal-Mehmet Ergüven, Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 1996, Hardcover, 231 Sayfa

  TLSold
 • Canan Tolon: Sidesteps-Metin: Ziba Ardalan, 2014, 196 Sayfa, 29 x 21 cm

  Lot No: 414

  Lot: 414

  Canan Tolon: Sidesteps-Metin: Ziba Ardalan, 2014, 196 Sayfa, 29 x 21 cm

  TLSold
 • Ömer Uluç Aralıkta Gidip-Gelmeler / To and From inthe Space in Between-Metin: Mine Haydaroğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006,128 sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 415

  Lot: 415

  Ömer Uluç Aralıkta Gidip-Gelmeler / To and From inthe Space in Between-Metin: Mine Haydaroğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006,128 sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Şükriye Dikmen-Metin: Nurullah Berk, Sezer Tansuğ, İstanbul 1986, 166 Sayfa, Hard Cover, 29 x 20 cm

  Lot No: 416

  Lot: 416

  Şükriye Dikmen-Metin: Nurullah Berk, Sezer Tansuğ, İstanbul 1986, 166 Sayfa, Hard Cover, 29 x 20 cm

  TLSold
 • Şükriye Dikmen-Metin: Sezer Tansuğ, Enis Batur ve Halenur Katiboğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, 149 Sayfa, 30 x 23 cm

  Lot No: 417

  Lot: 417

  Şükriye Dikmen-Metin: Sezer Tansuğ, Enis Batur ve Halenur Katiboğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, 149 Sayfa, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Ahmet Oran-Milli Reasürans Sanat Galerisi, 2002, Metin: Levent Çalıkoğlu

  Lot No: 418

  Lot: 418

  Ahmet Oran-Milli Reasürans Sanat Galerisi, 2002, Metin: Levent Çalıkoğlu

  TLSold
 • Azade Köker: İnsanlık Hali-17 ekim - 10 kasım 2007 tarihli sergi kataloğu, Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayınları

  Lot No: 419

  Lot: 419

  Azade Köker: İnsanlık Hali-17 ekim - 10 kasım 2007 tarihli sergi kataloğu, Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayınları

  TLSold
 • Mehmet Aksoy-Jale Nwejdet Erzan, Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 1996, Hardcover, 246 Sayfa

  Lot No: 420

  Lot: 420

  Mehmet Aksoy-Jale Nwejdet Erzan, Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 1996, Hardcover, 246 Sayfa

  TLSold
 • Orhan Peker-Metin: Kıymet Giray, Beşiktaş Belediyesi Sanat Yayınları, İstanbul 2006, 279 Sayfa, 30 x 24 x 2.5 cm

  Lot No: 421

  Lot: 421

  Orhan Peker-Metin: Kıymet Giray, Beşiktaş Belediyesi Sanat Yayınları, İstanbul 2006, 279 Sayfa, 30 x 24 x 2.5 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil Sanat Müzesi Balıkesir-Bilim Sanat Müzesi Yayını, 2002, 157 Sayfa, 30 x 23 cm

  Lot No: 422

  Lot: 422

  Devrim Erbil Sanat Müzesi Balıkesir-Bilim Sanat Müzesi Yayını, 2002, 157 Sayfa, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Mustafa Ata-Bilim Sanat Galerisi İstanbul 1995 İngilizce Türkçe Hard Cover 183 sayfa 31x24 cm

  Lot No: 423

  Lot: 423

  Mustafa Ata-Bilim Sanat Galerisi İstanbul 1995 İngilizce Türkçe Hard Cover 183 sayfa 31x24 cm

  TLSold
 • Utku Varlık-Günseli İnal, Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 1995, 231 Sayfa, 31x24cm

  Lot No: 424

  Lot: 424

  Utku Varlık-Günseli İnal, Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 1995, 231 Sayfa, 31x24cm

  TLSold
 • Abdurrahman Öztoprak: Duygulanım Resimleri-Metin: Özkan Eroğlu, Bilim Sanat Yayını, İstanbul 1989, 288 sayfa, Hard Cover, 31 x 24 x 3,5 cm

  Lot No: 425

  Lot: 425

  Abdurrahman Öztoprak: Duygulanım Resimleri-Metin: Özkan Eroğlu, Bilim Sanat Yayını, İstanbul 1989, 288 sayfa, Hard Cover, 31 x 24 x 3,5 cm

  TLSold
 • Neş'e Erdok-Metin: Mehmet Ergüven, Bilim Sanat Galerisi, İstabul, 2000, 255 sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  Lot No: 426

  Lot: 426

  Neş'e Erdok-Metin: Mehmet Ergüven, Bilim Sanat Galerisi, İstabul, 2000, 255 sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Burhan Doğançay: A Retrospective-Metin: Emel Budak - Eleanor Flomenhaft - Phillip Lopate - Thomas M. Messer - Jean-François Picaud -Jacques Rigaud - Zeynep Rona - Necmi Sönmez, Duran Kitap, İstanbul 2001, 390 sayfa, Hard Cover, 28 x 24 cm

  Lot No: 427

  Lot: 427

  Burhan Doğançay: A Retrospective-Metin: Emel Budak - Eleanor Flomenhaft - Phillip Lopate - Thomas M. Messer - Jean-François Picaud -Jacques Rigaud - Zeynep Rona - Necmi Sönmez, Duran Kitap, İstanbul 2001, 390 sayfa, Hard Cover, 28 x 24 cm

  TLSold
 • Şenol Yorozlu-Metin Nilgün Yüksel Metin Kaygalak 2006 İstanbul İngilizce Türkçe 270 sayfa 28,5x22 cm

  Lot No: 428

  Lot: 428

  Şenol Yorozlu-Metin Nilgün Yüksel Metin Kaygalak 2006 İstanbul İngilizce Türkçe 270 sayfa 28,5x22 cm

  TLSold
 • Alp Tamer Ulukılıç-Metin: Mehmet Ergüven, Bilim Sanat Galerisi, 1996, 220 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  Lot No: 429

  Lot: 429

  Alp Tamer Ulukılıç-Metin: Mehmet Ergüven, Bilim Sanat Galerisi, 1996, 220 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Ömer Uluç: Sağ El, Sol El Desenleri-Metin: Robert C. Morgan, Orhan Koçak, Lewis Jhonson, Melih Başaran, Işıl Ataman, Elif Dasdarlı, Ayşegül Sönmez, Seda Yörüker, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009, 216 Sayfa, 29 x 23 x 2 cm

  Lot No: 430

  Lot: 430

  Ömer Uluç: Sağ El, Sol El Desenleri-Metin: Robert C. Morgan, Orhan Koçak, Lewis Jhonson, Melih Başaran, Işıl Ataman, Elif Dasdarlı, Ayşegül Sönmez, Seda Yörüker, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009, 216 Sayfa, 29 x 23 x 2 cm

  TLSold
 • Süleyman Saim Tekcan-Özgür Uçkan, Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 1996, Hardcover, 254 Sayfa

  Lot No: 431

  Lot: 431

  Süleyman Saim Tekcan-Özgür Uçkan, Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 1996, Hardcover, 254 Sayfa

  TLSold
 • Nuri İyem: Çağının Tanığı Bir Ressam-Evin Sanat Galerisi, 2006, 80 Sayfa, 28 x 25 cm

  Lot No: 432

  Lot: 432

  Nuri İyem: Çağının Tanığı Bir Ressam-Evin Sanat Galerisi, 2006, 80 Sayfa, 28 x 25 cm

  TLSold
 • Onay Akbaş-Yayına Hazırlayan Zihni Özil Ağustos 2000 İstanbul Artist Yayın Endüstrisi Türkçe İngilizce 128 sayfa 33,5x24 cm

  Lot No: 433

  Lot: 433

  Onay Akbaş-Yayına Hazırlayan Zihni Özil Ağustos 2000 İstanbul Artist Yayın Endüstrisi Türkçe İngilizce 128 sayfa 33,5x24 cm

  TLSold
 • Mehmet Güleryüz-Metin: Levent Çalıkoğlu, Galeri Artist Yayınları, İstanbul 2001, 190 Sayfa, 33.5 x 24 cm

  Lot No: 434

  Lot: 434

  Mehmet Güleryüz-Metin: Levent Çalıkoğlu, Galeri Artist Yayınları, İstanbul 2001, 190 Sayfa, 33.5 x 24 cm

  TLSold
 • Neş'e Erdok-Mehmet Ergüven, Bilim Sanat Galerisi, Hardcover, 255 Sayfa

  Lot No: 435

  Lot: 435

  Neş'e Erdok-Mehmet Ergüven, Bilim Sanat Galerisi, Hardcover, 255 Sayfa

  TLSold
 • Erol Akyavaş -Metin: Jale Nejdet Erzen, Çağdaş Türk Plastik Sanatları Dizisi, Ankara 1995, 190 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  Lot No: 436

  Lot: 436

  Erol Akyavaş -Metin: Jale Nejdet Erzen, Çağdaş Türk Plastik Sanatları Dizisi, Ankara 1995, 190 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  TLSold
 • Neş'e Erdok'un Yaşamı ve Sanatı (2 Cilt)-Metin: Kolektif, Bozlu Art Project, İstanbul 2018, 2 Ciltli Özel Kutusunda, 23 x 31 cm

  Lot No: 437

  Lot: 437

  Neş'e Erdok'un Yaşamı ve Sanatı (2 Cilt)-Metin: Kolektif, Bozlu Art Project, İstanbul 2018, 2 Ciltli Özel Kutusunda, 23 x 31 cm

  TLSold
 • Burhan Doğançay: Urban Walls-A Generation of Collage in Europe & America - Yazarlar: Burhan Doğançay ve Brandon Taylor, Hudson Hills Yayınları, 2008, Hardcover, 157 Sayfa, 31 x 27 x 2 cm

  Lot No: 438

  Lot: 438

  Burhan Doğançay: Urban Walls-A Generation of Collage in Europe & America - Yazarlar: Burhan Doğançay ve Brandon Taylor, Hudson Hills Yayınları, 2008, Hardcover, 157 Sayfa, 31 x 27 x 2 cm

  TLSold
 • Özdemir Altan (I - II Cilt)-Metin: Özkan Eroğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 509 Sayfa, Hard Cover, Kutulu, 32 x 29 cm

  Lot No: 439

  Lot: 439

  Özdemir Altan (I - II Cilt)-Metin: Özkan Eroğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 509 Sayfa, Hard Cover, Kutulu, 32 x 29 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu-Metin: Ömer Faruk Şerifoğlu, Mehmet Hamdi Eyüboğlu, Hughette Eyüboğlu, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2011, 468 Sayfa, Hard Cover, 34 x 32 x 3 cm

  Lot No: 440

  Lot: 440

  Bedri Rahmi Eyüboğlu-Metin: Ömer Faruk Şerifoğlu, Mehmet Hamdi Eyüboğlu, Hughette Eyüboğlu, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2011, 468 Sayfa, Hard Cover, 34 x 32 x 3 cm

  TLSold
 • Hoca Ali Rıza-Metin: Prof. Dr. Belkıs Mutlu, Yapı Kredi Yayınları, 176 Sayfa, 26 x 18 cm

  Lot No: 441

  Lot: 441

  Hoca Ali Rıza-Metin: Prof. Dr. Belkıs Mutlu, Yapı Kredi Yayınları, 176 Sayfa, 26 x 18 cm

  TLSold
 • Ressam Şehit Hasan Rıza -: Hayatı ve Resimleri-Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Milli Eğitim Basımevi, 1971

  Lot No: 442

  Lot: 442

  Ressam Şehit Hasan Rıza -: Hayatı ve Resimleri-Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Milli Eğitim Basımevi, 1971

  TLSold
 • Sami Yetik - Türk Ressamları Dizisi-Metin: Kaya Özsezgin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, 274 Sayfa, Hard Cover, 29 x 21 x 2 cm

  Lot No: 443

  Lot: 443

  Sami Yetik - Türk Ressamları Dizisi-Metin: Kaya Özsezgin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, 274 Sayfa, Hard Cover, 29 x 21 x 2 cm

  TLSold
 • Namık İsmail - Türk Ressamları Dizisi-Metin: Zeynep Rona, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1992, 219 sayfa, Hard Cover, 29 x 21 cm

  Lot No: 444

  Lot: 444

  Namık İsmail - Türk Ressamları Dizisi-Metin: Zeynep Rona, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1992, 219 sayfa, Hard Cover, 29 x 21 cm

  TLSold
 • Nazmi Ziya - Türk Ressamları Dizisi-Metin: Turan Erol, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, 270 sayfa, Hard Cover, 29 x 21 cm

  Lot No: 445

  Lot: 445

  Nazmi Ziya - Türk Ressamları Dizisi-Metin: Turan Erol, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, 270 sayfa, Hard Cover, 29 x 21 cm

  TLSold
 • Abdülmecid Efendi: Hanedandan Bir Ressam-Metin: Naci Sığın, Günsel Renda, Eylem Yağbasan, Emre Aracı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2004, 221 Sayfa, Hard Cover, 30 x 20 cm

  Lot No: 446

  Lot: 446

  Abdülmecid Efendi: Hanedandan Bir Ressam-Metin: Naci Sığın, Günsel Renda, Eylem Yağbasan, Emre Aracı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2004, 221 Sayfa, Hard Cover, 30 x 20 cm

  TLSold
 • Fausto Zonaro: Osmanlı Saray Ressamı-Metin: Osman Öndeş, Erol Makzume, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010, 366 Sayfa, Hardcover, 30 x 24 cm

  Lot No: 447

  Lot: 447

  Fausto Zonaro: Osmanlı Saray Ressamı-Metin: Osman Öndeş, Erol Makzume, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010, 366 Sayfa, Hardcover, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Jean-Baptiste Vanmour-Metin: Eveline Sint Nicolas/ Duncan Bull / Günsel Renda / Gül İrepoğlu, Koçbank, İstanbul 2003, 252 sayfa,Hard Cover, 32 x 24 cm

  Lot No: 448

  Lot: 448

  Jean-Baptiste Vanmour-Metin: Eveline Sint Nicolas/ Duncan Bull / Günsel Renda / Gül İrepoğlu, Koçbank, İstanbul 2003, 252 sayfa,Hard Cover, 32 x 24 cm

  TLSold
 • Siyah Kalem: Turkish Arts Pictures From the Steppes-Bu katalog Siyah Kalem'in 10 adet 34 x 24 cm ölçülerinde kuşe kağıda renkli fine art baskısını içerir. Ada Yayınları

  Lot No: 449

  Lot: 449

  Siyah Kalem: Turkish Arts Pictures From the Steppes-Bu katalog Siyah Kalem'in 10 adet 34 x 24 cm ölçülerinde kuşe kağıda renkli fine art baskısını içerir. Ada Yayınları

  TLSold
 • Yolu Trabzon'dan Geçen Sanatçılar-Metin: Bülent Baş, Aydın Ayan, Kemal İskender, Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı, İstanbul 2013, 279 Sayfa, 33,5 x 25 cm

  Lot No: 450

  Lot: 450

  Yolu Trabzon'dan Geçen Sanatçılar-Metin: Bülent Baş, Aydın Ayan, Kemal İskender, Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı, İstanbul 2013, 279 Sayfa, 33,5 x 25 cm

  TLSold
 • İzmirli Ressamlar-Metin: Mümtaz Sağlam, İ.B.B Kent Kitaplığı, İzmir 2001, 192 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  Lot No: 451

  Lot: 451

  İzmirli Ressamlar-Metin: Mümtaz Sağlam, İ.B.B Kent Kitaplığı, İzmir 2001, 192 Sayfa, Hard Cover, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Resim Sergisi-Sitebank, İstanbul 1998, 243 Sayfa, Hard Cover, 32 x 31 cm

  Lot No: 452

  Lot: 452

  Resim Sergisi-Sitebank, İstanbul 1998, 243 Sayfa, Hard Cover, 32 x 31 cm

  TLSold
 • Ziraat Bankası Yüzyılın Sergisi-Metin: Kıymet Giray, TC Ziraat Bankası, Ankara 2010, 330 sayfa, 32,5 x 23,5 cm

  Lot No: 453

  Lot: 453

  Ziraat Bankası Yüzyılın Sergisi-Metin: Kıymet Giray, TC Ziraat Bankası, Ankara 2010, 330 sayfa, 32,5 x 23,5 cm

  TLSold
 • Ressam Söyleşileri: Resmigeçit-Metin: Şefik Kahramankaptan, kültür Bakanlığı, Ankara 2001, 249 sayfa, hardcover, 24 x 30 cm

  Lot No: 454

  Lot: 454

  Ressam Söyleşileri: Resmigeçit-Metin: Şefik Kahramankaptan, kültür Bakanlığı, Ankara 2001, 249 sayfa, hardcover, 24 x 30 cm

  TLSold
 • Türk Deniz Subayı Ressamları-Metin: Engin Özdeniz, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul 2000, 227 Sayfa, 33 x 22 cm

  Lot No: 455

  Lot: 455

  Türk Deniz Subayı Ressamları-Metin: Engin Özdeniz, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul 2000, 227 Sayfa, 33 x 22 cm

  TLSold
 • Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı (Türkiye İş Bankası Koleksiyonu'ndan Örneklerle)-Adnan Turani, Doğuş Matbaacılık, 1977, Hardcover, 150 Sayfa

  Lot No: 456

  Lot: 456

  Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı (Türkiye İş Bankası Koleksiyonu'ndan Örneklerle)-Adnan Turani, Doğuş Matbaacılık, 1977, Hardcover, 150 Sayfa

  TLSold
 • Kadın Ressamlar ve Kadın Konulu Resimler-TC Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi Ankara 1999

  Lot No: 457

  Lot: 457

  Kadın Ressamlar ve Kadın Konulu Resimler-TC Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi Ankara 1999

  TLSold
 • Ülkemiz Resim Tarihinde (1850-2000) Kim Sanatçı?-Özkan Eroğlu, Öke Yayınları, 2002, 50 Sayfa

  Lot No: 458

  Lot: 458

  Ülkemiz Resim Tarihinde (1850-2000) Kim Sanatçı?-Özkan Eroğlu, Öke Yayınları, 2002, 50 Sayfa

  TLSold
 • Türk Resminde İnsana Bakış-MSGSÜ Resim ve Heykel Müzesi, 92 Sayfa, 30 x 21 cm

  Lot No: 459

  Lot: 459

  Türk Resminde İnsana Bakış-MSGSÜ Resim ve Heykel Müzesi, 92 Sayfa, 30 x 21 cm

  TLSold
 • TC Merkez Bankası Koleksiyonunda Soyut Eğilimler-Hazırlayan Türkiye Merkez Bankası, 2009 Tarihli, 127 Sayfa

  Lot No: 460

  Lot: 460

  TC Merkez Bankası Koleksiyonunda Soyut Eğilimler-Hazırlayan Türkiye Merkez Bankası, 2009 Tarihli, 127 Sayfa

  TLSold
 • Jules Laurens'in Türkiye Yolculuğu-Hazırlayan: Münevver Eminoğlu, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul 1998, 224 sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 461

  Lot: 461

  Jules Laurens'in Türkiye Yolculuğu-Hazırlayan: Münevver Eminoğlu, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul 1998, 224 sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Naif Sanat ve Türk Naifleri-Fahir Aksoy, Ak Yayınları, 1990, 65 Sayfa

  Lot No: 462

  Lot: 462

  Naif Sanat ve Türk Naifleri-Fahir Aksoy, Ak Yayınları, 1990, 65 Sayfa

  TLSold
 • Türk Plastik Sanatları-Metin: Turgay Kantürk, İbrahim Çiftçioğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1998, 477 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 x 5 cm

  Lot No: 463

  Lot: 463

  Türk Plastik Sanatları-Metin: Turgay Kantürk, İbrahim Çiftçioğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1998, 477 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 x 5 cm

  TLSold
 • Sanat Defteri-Zeynep Yasayaman, VakıfBank Kültür Sanat, İstanbul 1997, 320 sayfa, Hard Cover, Özel Kutusunda, 32 x 23 x 4 cm

  Lot No: 464

  Lot: 464

  Sanat Defteri-Zeynep Yasayaman, VakıfBank Kültür Sanat, İstanbul 1997, 320 sayfa, Hard Cover, Özel Kutusunda, 32 x 23 x 4 cm

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Resim Koleksiyonu-Editörler: Mine Haydaroğlu, Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Kültür Yayınları 2010, Hardcover, Özel Kutusunda, 418 sayfa, 34 x 24,5 x 4 cm

  Lot No: 465

  Lot: 465

  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Resim Koleksiyonu-Editörler: Mine Haydaroğlu, Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Kültür Yayınları 2010, Hardcover, Özel Kutusunda, 418 sayfa, 34 x 24,5 x 4 cm

  TLSold
 • Türk Resminde Soyut Eğilimler-Metin: Yahşi Baraz, Dışbank Yayınları, İstanbul 1998, 172 Sayfa, 27.5 x 24 cm

  Lot No: 466

  Lot: 466

  Türk Resminde Soyut Eğilimler-Metin: Yahşi Baraz, Dışbank Yayınları, İstanbul 1998, 172 Sayfa, 27.5 x 24 cm

  TLSold
 • Sanatçı Portreleri-Veysel Uğurlu-Ahu Antmen YKY 1999 İngilizce Türkçe 100 sayfa 29x23 cm

  Lot No: 467

  Lot: 467

  Sanatçı Portreleri-Veysel Uğurlu-Ahu Antmen YKY 1999 İngilizce Türkçe 100 sayfa 29x23 cm

  TLSold
 • Güncel Boyutlarıyla Resim Sanatımız-Interbank Yayınları, 1987 tarihli, 30x22cm

  Lot No: 468

  Lot: 468

  Güncel Boyutlarıyla Resim Sanatımız-Interbank Yayınları, 1987 tarihli, 30x22cm

  TLSold
 • Kesişen Zamanlar-İstanbul Modern Sürekli Sergi Kataloğu, 2006, Hard Cover, 205 Sayfa, 24 x 30 cm

  Lot No: 469

  Lot: 469

  Kesişen Zamanlar-İstanbul Modern Sürekli Sergi Kataloğu, 2006, Hard Cover, 205 Sayfa, 24 x 30 cm

  TLSold
 • Sanatçı ve Zamanı-Küratör: Levent Çalıkoğlu, İstanbul Modern Yayınları, 315 Sayfa, 27x23cm

  Lot No: 470

  Lot: 470

  Sanatçı ve Zamanı-Küratör: Levent Çalıkoğlu, İstanbul Modern Yayınları, 315 Sayfa, 27x23cm

  TLSold
 • Yaşayan Ressamlar-Yapı Kredi Yayınları, 2004 tarihli, 68 sayfa, 29x23cm

  Lot No: 471

  Lot: 471

  Yaşayan Ressamlar-Yapı Kredi Yayınları, 2004 tarihli, 68 sayfa, 29x23cm

  TLSold
 • Kayıt: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Metin: Zaynep Yasa Yaman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara 1993, 125 sayfa, 24x33.5cm

  Lot No: 472

  Lot: 472

  Kayıt: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Metin: Zaynep Yasa Yaman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara 1993, 125 sayfa, 24x33.5cm

  TLSold
 • Onay Akbaş-Alkent Actuel Art Yayınları, 1993, Hardcover, 48 Sayfa

  Lot No: 473

  Lot: 473

  Onay Akbaş-Alkent Actuel Art Yayınları, 1993, Hardcover, 48 Sayfa

  TLSold
 • Hayati Misman-Alkent Actuel Art Yayınları, 1994, Hardcover, 48 Sayfa

  Lot No: 474

  Lot: 474

  Hayati Misman-Alkent Actuel Art Yayınları, 1994, Hardcover, 48 Sayfa

  TLSold
 • Utku Varlık-Alkent Actuel Art Yayınları, 2000, Hardcover, 48 Sayfa

  Lot No: 475

  Lot: 475

  Utku Varlık-Alkent Actuel Art Yayınları, 2000, Hardcover, 48 Sayfa

  TLSold
 • Özdemir Altan-Alkent Actuel Art Yayınları, 1996, Hardcover, 48 Sayfa. İmzalı ve İthaflı

  Lot No: 476

  Lot: 476

  Özdemir Altan-Alkent Actuel Art Yayınları, 1996, Hardcover, 48 Sayfa. İmzalı ve İthaflı

  TLSold
 • Devrim Erbil-Alkent Actuel Art Yayınları, 1995, Hardcover, 48 Sayfa

  Lot No: 477

  Lot: 477

  Devrim Erbil-Alkent Actuel Art Yayınları, 1995, Hardcover, 48 Sayfa

  TLSold
 • Mehmet Güler-Alkent Actuel Art Yayınları, 1996, Hardcover, 48 Sayfa

  Lot No: 478

  Lot: 478

  Mehmet Güler-Alkent Actuel Art Yayınları, 1996, Hardcover, 48 Sayfa

  TLSold
 • Hüseyin Candaş-Alkent Actuel Art Yayınları, 1993, Hardcover, 48 Sayfa, İmzalı ve İthaflı

  Lot No: 479

  Lot: 479

  Hüseyin Candaş-Alkent Actuel Art Yayınları, 1993, Hardcover, 48 Sayfa, İmzalı ve İthaflı

  TLSold
 • Resul Aytemur: Kargaşa II-Port Art, 2013, Metin: Kaya Özsezgin, 70 Sayfa

  Lot No: 480

  Lot: 480

  Resul Aytemur: Kargaşa II-Port Art, 2013, Metin: Kaya Özsezgin, 70 Sayfa

  TLSold
 • Süleyman Saim Tekcan-İmzalı ve İthaflı. Otuz Beş Yıllık Bir Öykü sergi kataloğu, Milli Reasürans Yayınları, MetinÇ Elvan Şahinoğlu, 1995, Hardcover, 71 sayfa

  Lot No: 481

  Lot: 481

  Süleyman Saim Tekcan-İmzalı ve İthaflı. Otuz Beş Yıllık Bir Öykü sergi kataloğu, Milli Reasürans Yayınları, MetinÇ Elvan Şahinoğlu, 1995, Hardcover, 71 sayfa

  TLSold
 • Mustafa Aslıer-Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1995, 155 Sayfa, Hard Cover, 32 x 23 cm

  Lot No: 482

  Lot: 482

  Mustafa Aslıer-Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1995, 155 Sayfa, Hard Cover, 32 x 23 cm

  TLSold
 • Sezai Özdemir-Metin: Mehmet Ervüven , Yayın: Bilim Sanat Galerisi , İstanbul , 2000 , 134 Sayfa , 30 x 23.5 cm

  Lot No: 483

  Lot: 483

  Sezai Özdemir-Metin: Mehmet Ervüven , Yayın: Bilim Sanat Galerisi , İstanbul , 2000 , 134 Sayfa , 30 x 23.5 cm

  TLSold
 • Ertuğrul Ateş-Metin: Gülseli İnal, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1997, 210 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  Lot No: 484

  Lot: 484

  Ertuğrul Ateş-Metin: Gülseli İnal, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1997, 210 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  TLSold
 • Balaban: Bir Ressam Yunus Emre-Yazanlar: Hasan Hazım Balaban, Zafer E. Bilgin, Bindallı Sanatevi Yayınları, 2009, Hardcover, 445 Sayfa, 33x 25 x 3 cm

  Lot No: 485

  Lot: 485

  Balaban: Bir Ressam Yunus Emre-Yazanlar: Hasan Hazım Balaban, Zafer E. Bilgin, Bindallı Sanatevi Yayınları, 2009, Hardcover, 445 Sayfa, 33x 25 x 3 cm

  TLSold
 • Ahmet Güneştekin: Yedigören'in Alfabesi-DG Art Project, 2023, Metin: Şener Özmen, Hardcover, 150 Sayfa

  Lot No: 486

  Lot: 486

  Ahmet Güneştekin: Yedigören'in Alfabesi-DG Art Project, 2023, Metin: Şener Özmen, Hardcover, 150 Sayfa

  TLSold
 • Ertuğrul Ateş - Retrospektif 1983-2011-Editör: Defne Aruoba Akpınar, Türkiye İş Bankası Yayınları, 150 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 487

  Lot: 487

  Ertuğrul Ateş - Retrospektif 1983-2011-Editör: Defne Aruoba Akpınar, Türkiye İş Bankası Yayınları, 150 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Barış Sarıbaş & Ekrem Kahraman-Metin: Birsen Ferahlı, Mehmet Ergüven, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2004, 151 Sayfa, 30 x 25 cm

  Lot No: 488

  Lot: 488

  Barış Sarıbaş & Ekrem Kahraman-Metin: Birsen Ferahlı, Mehmet Ergüven, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2004, 151 Sayfa, 30 x 25 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil-Burcu Pelvanoğlu, Olcay Art, 27 x 24 cm

  Lot No: 489

  Lot: 489

  Devrim Erbil-Burcu Pelvanoğlu, Olcay Art, 27 x 24 cm

  TLSold
 • Ekrem Kahraman-Kaya Özsezgin, Bilim Sanat Galerisi, 315 Satfa

  Lot No: 490

  Lot: 490

  Ekrem Kahraman-Kaya Özsezgin, Bilim Sanat Galerisi, 315 Satfa

  TLSold
 • Ahmet Güneştekin 2020: Güneşin İzinde Bir Mit-Sadak, Güneş Tekin Sanat Merkezi, İstanbul 2010, 287 Sayfa, Hardcover, 27,5 x 25,5 cm

  Lot No: 491

  Lot: 491

  Ahmet Güneştekin 2020: Güneşin İzinde Bir Mit-Sadak, Güneş Tekin Sanat Merkezi, İstanbul 2010, 287 Sayfa, Hardcover, 27,5 x 25,5 cm

  TLSold
 • Ekrem Kahraman-Mehmet Ergüven, Yapı Kredi Kültür Merkezi

  Lot No: 492

  Lot: 492

  Ekrem Kahraman-Mehmet Ergüven, Yapı Kredi Kültür Merkezi

  TLSold
 • Abdurrahman Öztoprak-Metin: Bülent Özer,1995, 94 Sayfa, 30 x 21 cm

  Lot No: 493

  Lot: 493

  Abdurrahman Öztoprak-Metin: Bülent Özer,1995, 94 Sayfa, 30 x 21 cm

  TLSold
 • Ertuğrul Ateş-1993 tarihli sergi kataloğu, 43 safa, 24 x 33 cm

  Lot No: 494

  Lot: 494

  Ertuğrul Ateş-1993 tarihli sergi kataloğu, 43 safa, 24 x 33 cm

  TLSold
 • Cihat Özegemen-Ahmet Oktay, Bilim Sanat Galerisi 2001

  Lot No: 495

  Lot: 495

  Cihat Özegemen-Ahmet Oktay, Bilim Sanat Galerisi 2001

  TLSold
 • İbrahim Örs-Zafer Bilgin, Bilim Sanat Galerisi 2005

  Lot No: 496

  Lot: 496

  İbrahim Örs-Zafer Bilgin, Bilim Sanat Galerisi 2005

  TLSold
 • Habip Aydoğdu-Metin: Selvin Gafuroğlu, Raşit Alpay, Selvin Sanat Galerisi, Ankara 1988, 110 Sayfa, Hard Cover, 30 x 21 cm

  Lot No: 497

  Lot: 497

  Habip Aydoğdu-Metin: Selvin Gafuroğlu, Raşit Alpay, Selvin Sanat Galerisi, Ankara 1988, 110 Sayfa, Hard Cover, 30 x 21 cm

  TLSold
 • İbrahim Çiftçioğlu: Pentürün Eşkıyası-Metin: Özgür Uçkan, Bilim Sanat Galerisi, 1995, 210 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  Lot No: 498

  Lot: 498

  İbrahim Çiftçioğlu: Pentürün Eşkıyası-Metin: Özgür Uçkan, Bilim Sanat Galerisi, 1995, 210 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  TLSold
 • Naim Uludoğan-İmzalı ve İthaflı. Metin: Abdülkadir Günyaz, Ülkü Uludoğan, Tuğray Kaynak,Tuğray Sanat Galerisi, İstanbul 1997, 64 Sayfa, Hard Cover, 31 x 22 cm

  Lot No: 499

  Lot: 499

  Naim Uludoğan-İmzalı ve İthaflı. Metin: Abdülkadir Günyaz, Ülkü Uludoğan, Tuğray Kaynak,Tuğray Sanat Galerisi, İstanbul 1997, 64 Sayfa, Hard Cover, 31 x 22 cm

  TLSold
 • Duran Karaca-Dam Sanat Galerisi, 1999, 48 Sayfa

  Lot No: 500

  Lot: 500

  Duran Karaca-Dam Sanat Galerisi, 1999, 48 Sayfa

  TLSold
 • Tanju Demirci: Yeşil Yol-Bilim Sanat Galerisi, 2003

  Lot No: 501

  Lot: 501

  Tanju Demirci: Yeşil Yol-Bilim Sanat Galerisi, 2003

  TLSold
 • Dr. Nejat F. Eczacıbaşı: Bir Yaşam İksiri-Can Dündar, Kültür Yayınları, 198 sayfa

  Lot No: 502

  Lot: 502

  Dr. Nejat F. Eczacıbaşı: Bir Yaşam İksiri-Can Dündar, Kültür Yayınları, 198 sayfa

  TLSold
 • Can Göknil: Sözle Göz Kardeşliği-Metin: Metin And, Güven Turan, Godfrey, Goodwin, Can Göknil, Yapı Kredi Kültür Saant Yayıncılık, 110 Sayfa

  Lot No: 503

  Lot: 503

  Can Göknil: Sözle Göz Kardeşliği-Metin: Metin And, Güven Turan, Godfrey, Goodwin, Can Göknil, Yapı Kredi Kültür Saant Yayıncılık, 110 Sayfa

  TLSold
 • Lütfü Günay-Metin: Kaya Özsezgin, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2001, 230 Sayfa, Hard Cover, 30 x 23 cm

  Lot No: 504

  Lot: 504

  Lütfü Günay-Metin: Kaya Özsezgin, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2001, 230 Sayfa, Hard Cover, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Gencay Kasapçı-Metin: Dilek Şener, ASPAT, 317 Sayfa, 31 x 24 cm

  Lot No: 505

  Lot: 505

  Gencay Kasapçı-Metin: Dilek Şener, ASPAT, 317 Sayfa, 31 x 24 cm

  TLSold
 • Habip Aydoğdu-Metin: Murat Ural, Bilim Sanat Galerisi, 288 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  Lot No: 506

  Lot: 506

  Habip Aydoğdu-Metin: Murat Ural, Bilim Sanat Galerisi, 288 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  TLSold
 • Meriç Hızal: Retrospektif-Editör: Burcu Pelvanoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (6 Mayıs-21 Haziran 2014), 159 Sayfa, 30 x 24 cm

  Lot No: 507

  Lot: 507

  Meriç Hızal: Retrospektif-Editör: Burcu Pelvanoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (6 Mayıs-21 Haziran 2014), 159 Sayfa, 30 x 24 cm

  TLSold
 • Veysel Günay: Bir Yaprakta Bütün Dünya-Metin: İbrahim Çiftçioğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 240 Sayfa, 31 x 24 x 3 cm

  Lot No: 508

  Lot: 508

  Veysel Günay: Bir Yaprakta Bütün Dünya-Metin: İbrahim Çiftçioğlu, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, 240 Sayfa, 31 x 24 x 3 cm

  TLSold
 • Karsanlar'ın Dünyası-Metin: Pars Tuğlacı, Akik Yayınları, 92 Sayfa, Hard Cover, 33 x 25 cm

  Lot No: 509

  Lot: 509

  Karsanlar'ın Dünyası-Metin: Pars Tuğlacı, Akik Yayınları, 92 Sayfa, Hard Cover, 33 x 25 cm

  TLSold
 • Mehmet Gün: Şeytan'ın Son Günahı-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1998, 82 Sayfa

  Lot No: 510

  Lot: 510

  Mehmet Gün: Şeytan'ın Son Günahı-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1998, 82 Sayfa

  TLSold
 • Ergin İnan-Metin: Enis Batur, Mehmet Ergüven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, 63 Sayfa, 30 x 23 cm

  Lot No: 511

  Lot: 511

  Ergin İnan-Metin: Enis Batur, Mehmet Ergüven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, 63 Sayfa, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Devrim Erbil-Metin: Mehmet Ergüven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994, 64 Sayfa, 29 x 23 cm (Bu Kitaptan Sınırlı Sayıda 600 Adet Basılmıştır)

  Lot No: 512

  Lot: 512

  Devrim Erbil-Metin: Mehmet Ergüven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994, 64 Sayfa, 29 x 23 cm (Bu Kitaptan Sınırlı Sayıda 600 Adet Basılmıştır)

  TLSold
 • Celal Tutant-Metin: Sezer Tansuğ, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, 68 Sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 513

  Lot: 513

  Celal Tutant-Metin: Sezer Tansuğ, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, 68 Sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Adnan Turani-Metin: Mümtaz Sağlam, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, 68 Sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 514

  Lot: 514

  Adnan Turani-Metin: Mümtaz Sağlam, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, 68 Sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Ömer Uluç-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, 75 Sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 515

  Lot: 515

  Ömer Uluç-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, 75 Sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Selim Turan-Kıymet Giray, Yapı Kredi Kültür Saant Yayınları, 71 Sayfa

  Lot No: 516

  Lot: 516

  Selim Turan-Kıymet Giray, Yapı Kredi Kültür Saant Yayınları, 71 Sayfa

  TLSold
 • Özdemir Altan: Özet Retrospektif Sergi-Özdemir Altan, Özkan Eroğlu, Beşiktaş Belediyesi Yayınları, 2007, 62 Sayfa

  Lot No: 517

  Lot: 517

  Özdemir Altan: Özet Retrospektif Sergi-Özdemir Altan, Özkan Eroğlu, Beşiktaş Belediyesi Yayınları, 2007, 62 Sayfa

  TLSold
 • Erol Akyavaş-Metin:Bilge Karasu Aksanat Akbank Kültür Sanat Eğitim Merkezi 1993, 31sayfa 29x23 Türkçe-İngilizce

  Lot No: 518

  Lot: 518

  Erol Akyavaş-Metin:Bilge Karasu Aksanat Akbank Kültür Sanat Eğitim Merkezi 1993, 31sayfa 29x23 Türkçe-İngilizce

  TLSold
 • Eşref Üren: Fırçam Hala Kurumadı-Metin: Murat Ural, Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayınları, 68 Sayfa, 32 x 23,5 cm (Bu kitap 1-24 Nisan 1997 tarihlerinde Ankara Türkiye İş Bankası Sanat Galerisi ve Milli Reasürans Sanat Galerisinde düzenlenen Eşref Üren sergisi için basılmıştır.)

  Lot No: 519

  Lot: 519

  Eşref Üren: Fırçam Hala Kurumadı-Metin: Murat Ural, Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayınları, 68 Sayfa, 32 x 23,5 cm (Bu kitap 1-24 Nisan 1997 tarihlerinde Ankara Türkiye İş Bankası Sanat Galerisi ve Milli Reasürans Sanat Galerisinde düzenlenen Eşref Üren sergisi için basılmıştır.)

  TLSold
 • Sami Yetik-Metin: Pertev Boyar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, 76 Sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 520

  Lot: 520

  Sami Yetik-Metin: Pertev Boyar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, 76 Sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Eren Eyüboğlu-Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, 60 Sayfa, 30 x 23 cm

  Lot No: 521

  Lot: 521

  Eren Eyüboğlu-Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, 60 Sayfa, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Alaettin Aksoy-Akbank Yayınları, İstanbul 1993, 32 Sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 522

  Lot: 522

  Alaettin Aksoy-Akbank Yayınları, İstanbul 1993, 32 Sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Abidin Dino: Bir Usta, Bir Dünya-Hazırlayan: Fatma Türe, Yapı Kredi Kültür Merkezi Yayınları, 1996, 29 x 23 cm

  Lot No: 523

  Lot: 523

  Abidin Dino: Bir Usta, Bir Dünya-Hazırlayan: Fatma Türe, Yapı Kredi Kültür Merkezi Yayınları, 1996, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi 100 Yıla Doğru-Metin: Sema Olcay, Artium Sanatevi Yayınları, 2009 tarihli, 70 sayfa, 21x27cm

  Lot No: 524

  Lot: 524

  Bedri Rahmi 100 Yıla Doğru-Metin: Sema Olcay, Artium Sanatevi Yayınları, 2009 tarihli, 70 sayfa, 21x27cm

  TLSold
 • Selim Turan: Tez - Antitez - Sentez-Necmi Sönmez, Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, 2017, 62 Sayfa

  Lot No: 525

  Lot: 525

  Selim Turan: Tez - Antitez - Sentez-Necmi Sönmez, Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, 2017, 62 Sayfa

  TLSold
 • Turan Erol: Işık, Alacakaranlık ve Sessizlik İmgeleri-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998, 80 Sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 526

  Lot: 526

  Turan Erol: Işık, Alacakaranlık ve Sessizlik İmgeleri-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998, 80 Sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Hayri Çizel-Hazırlayan: Veysel Uğurlu, Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları, 1995Yayın Yeri: İstanbul 71sayfa. 23.5x29.5 cm

  Lot No: 527

  Lot: 527

  Hayri Çizel-Hazırlayan: Veysel Uğurlu, Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları, 1995Yayın Yeri: İstanbul 71sayfa. 23.5x29.5 cm

  TLSold
 • Nazmi Ziya-Hazırlayan: Veysel Uğurlu Yayınevi: Yapı Kredi Kültür Sanat, 1994Yayın Yeri: İstanbul 62 Sayfa. 23.5x29 Cm

  Lot No: 528

  Lot: 528

  Nazmi Ziya-Hazırlayan: Veysel Uğurlu Yayınevi: Yapı Kredi Kültür Sanat, 1994Yayın Yeri: İstanbul 62 Sayfa. 23.5x29 Cm

  TLSold
 • Hikmet Onat-Metin: Kıymet Giray, Yapı Kredi Yayınları, 64 Sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 529

  Lot: 529

  Hikmet Onat-Metin: Kıymet Giray, Yapı Kredi Yayınları, 64 Sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Avni Lifij-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, 73 Sayfa, 30 x 23 cm

  Lot No: 530

  Lot: 530

  Avni Lifij-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997, 73 Sayfa, 30 x 23 cm

  TLSold
 • İbrahim Çallı-Metin: Kaya Özsezgin, Eşref Ünen, Orhan Tahsin, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yapı Kredi Kültür Merkezi, İstanbul 1993, 55 Sayfa, 29 x 24 cm

  Lot No: 531

  Lot: 531

  İbrahim Çallı-Metin: Kaya Özsezgin, Eşref Ünen, Orhan Tahsin, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yapı Kredi Kültür Merkezi, İstanbul 1993, 55 Sayfa, 29 x 24 cm

  TLSold
 • Hocalar ve Hocaların Hocası-6-23 Ekim 1999 tarihli sergi kataloğu, Emlak Sanat Galerisi Yayınları, 64 Sayfa, 21x30cm

  Lot No: 532

  Lot: 532

  Hocalar ve Hocaların Hocası-6-23 Ekim 1999 tarihli sergi kataloğu, Emlak Sanat Galerisi Yayınları, 64 Sayfa, 21x30cm

  TLSold
 • Ertuğrul Ateş-Talas Halman, Akbank Sanat Yayınları, 32 sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 533

  Lot: 533

  Ertuğrul Ateş-Talas Halman, Akbank Sanat Yayınları, 32 sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in İlk Yıllarına Türk Resminden Kesitler ''Savaş ve Barış''-Hazırlayan: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, 1998, 49 sayfa, 29x21cm

  Lot No: 534

  Lot: 534

  Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in İlk Yıllarına Türk Resminden Kesitler ''Savaş ve Barış''-Hazırlayan: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, 1998, 49 sayfa, 29x21cm

  TLSold
 • Türkiye İş Bankası 1996 Sanat Büyük Ödülü-Ankara Sanat Galerisi, 1997, Seçici Kurul: Adnan Turani, Turan Erol, Kıymet Giray, Gülsel Renda,39 Sayfa

  Lot No: 535

  Lot: 535

  Türkiye İş Bankası 1996 Sanat Büyük Ödülü-Ankara Sanat Galerisi, 1997, Seçici Kurul: Adnan Turani, Turan Erol, Kıymet Giray, Gülsel Renda,39 Sayfa

  TLSold
 • Suret-Siz: Adem Genç, Balkan Naci İslimyeli, Bedri Baykam-Tunca Sanat, 2011

  Lot No: 536

  Lot: 536

  Suret-Siz: Adem Genç, Balkan Naci İslimyeli, Bedri Baykam-Tunca Sanat, 2011

  TLSold
 • Selim Cebeci-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1998

  Lot No: 537

  Lot: 537

  Selim Cebeci-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1998

  TLSold
 • Elif Ayiter: Sanal Zaman-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1999

  Lot No: 538

  Lot: 538

  Elif Ayiter: Sanal Zaman-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1999

  TLSold
 • Aydın Ayan-Yapı Kredi Yayınları, 1997, 30 x 22 cm

  Lot No: 539

  Lot: 539

  Aydın Ayan-Yapı Kredi Yayınları, 1997, 30 x 22 cm

  TLSold
 • Yusuf Taktak-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, 73 Sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 540

  Lot: 540

  Yusuf Taktak-Metin: Veysel Uğurlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, 73 Sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Adem Genç-İmzalı ve ithaflı. Metin: Sezer Tansuğ, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, 57 Sayfa, 30 x 23 cm

  Lot No: 541

  Lot: 541

  Adem Genç-İmzalı ve ithaflı. Metin: Sezer Tansuğ, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, 57 Sayfa, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Sanatın Büyük Ustaları Dizisi: Kandinsky-Hayalperest Yayınları, 95 Sayfa

  Lot No: 542

  Lot: 542

  Sanatın Büyük Ustaları Dizisi: Kandinsky-Hayalperest Yayınları, 95 Sayfa

  TLSold
 • Artistanbul 2002: Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması

  Lot No: 543

  Lot: 543

  Artistanbul 2002: Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması

  TLSold
 • Sotheby's: The Orientalist Sale. London 24 Nisan 2012-London 24 Nisan 2012

  Lot No: 544

  Lot: 544

  Sotheby's: The Orientalist Sale. London 24 Nisan 2012-London 24 Nisan 2012

  TLSold
 • Eugene Delacroix-Metin: Arif Kaptan, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1975, 16 Sayfa, 29 x 21 cm

  Lot No: 545

  Lot: 545

  Eugene Delacroix-Metin: Arif Kaptan, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1975, 16 Sayfa, 29 x 21 cm

  TLSold
 • Vittorio Pisani: Kurtuluş Savaşımıza Sanatıyla Katkıda Bulunan Ressam-Celal Öçal, Koza Altın İşletmeleri Aş Yayınları, 2007, Hardcover, 40 Sayfa

  Lot No: 546

  Lot: 546

  Vittorio Pisani: Kurtuluş Savaşımıza Sanatıyla Katkıda Bulunan Ressam-Celal Öçal, Koza Altın İşletmeleri Aş Yayınları, 2007, Hardcover, 40 Sayfa

  TLSold
 • Ruben Pang - Sutures and ınfinite Laughter-Sanatçı Ruben Pang'ın Primo Marella Gellery Milan'da 31 Mayıs - 26 Temmuz 2019 tarihlerinde açtığı Sutures and Infinite Laughter isimli sergisinin kataloğudur. Sanatçısı tarafından ithaflı ve imzalıdır. Sergi metni: Ruben Pang ve Adam Staley Graves. 24 x 17 cm

  Lot No: 547

  Lot: 547

  Ruben Pang - Sutures and ınfinite Laughter-Sanatçı Ruben Pang'ın Primo Marella Gellery Milan'da 31 Mayıs - 26 Temmuz 2019 tarihlerinde açtığı Sutures and Infinite Laughter isimli sergisinin kataloğudur. Sanatçısı tarafından ithaflı ve imzalıdır. Sergi metni: Ruben Pang ve Adam Staley Graves. 24 x 17 cm

  TLSold
 • Toulouse Lautrec-Boyut Yayın Grubu, Hardcover, 95 Sayfa

  Lot No: 548

  Lot: 548

  Toulouse Lautrec-Boyut Yayın Grubu, Hardcover, 95 Sayfa

  TLSold
 • Turkish Plastic Arts-Ayla Ersoy, Kültü Bakanlığı Yayınları, 200 Sayfa

  Lot No: 549

  Lot: 549

  Turkish Plastic Arts-Ayla Ersoy, Kültü Bakanlığı Yayınları, 200 Sayfa

  TLSold
 • Balaban: Dağda Duruşma (Roman)-Bilim Kitabevi, 386 Sayfa,

  Lot No: 550

  Lot: 550

  Balaban: Dağda Duruşma (Roman)-Bilim Kitabevi, 386 Sayfa,

  TLSold
 • Mehmet Güleryüz: Güleryüzlü Sohbetler-Sanat ve Kuram Yayınları, 192 Sayfa

  Lot No: 551

  Lot: 551

  Mehmet Güleryüz: Güleryüzlü Sohbetler-Sanat ve Kuram Yayınları, 192 Sayfa

  TLSold
 • Ali Çelebi - Türk Ressamları Dizisi 4-Metin: Gönül Gültekin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1984, 20 x 14 cm

  Lot No: 552

  Lot: 552

  Ali Çelebi - Türk Ressamları Dizisi 4-Metin: Gönül Gültekin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1984, 20 x 14 cm

  TLSold
 • Mahmut Cuda - Türk Ressamları Dizisi 3-Metin: Kıymet Giray, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1982, 20 x 14 cm

  Lot No: 553

  Lot: 553

  Mahmut Cuda - Türk Ressamları Dizisi 3-Metin: Kıymet Giray, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1982, 20 x 14 cm

  TLSold
 • Eşref Üren - Türk Ressamları Dizisi 1-Metin: Türkkaya Ataöv, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1986, 20 x 14 cm

  Lot No: 554

  Lot: 554

  Eşref Üren - Türk Ressamları Dizisi 1-Metin: Türkkaya Ataöv, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1986, 20 x 14 cm

  TLSold
 • Osman Hamdi: Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı-Kaya Özsezgin, Kaynak Yayınları, 61 Sayfa

  Lot No: 555

  Lot: 555

  Osman Hamdi: Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı-Kaya Özsezgin, Kaynak Yayınları, 61 Sayfa

  TLSold
 • Nazmi Ziya-Kemal Erhan, Hak El Santları ve Neşriyat AŞ Yayınları, 50 Sayfa

  Lot No: 556

  Lot: 556

  Nazmi Ziya-Kemal Erhan, Hak El Santları ve Neşriyat AŞ Yayınları, 50 Sayfa

  TLSold
 • Balaban: İzdüşümü-Metin: ibrahim Balaban, Öncü kitabevi Yayıncılık, Mart 1969, 162 Sayfa, 24 x 16 cm

  Lot No: 557

  Lot: 557

  Balaban: İzdüşümü-Metin: ibrahim Balaban, Öncü kitabevi Yayıncılık, Mart 1969, 162 Sayfa, 24 x 16 cm

  TLSold
 • Avni Memedoğlu: Politika, Sanat, Estetik Yolunda Emeğin Ressamı-Metin: Avni Memedoğlu, Sorun Yayınları, İstanbul 1999, 336 Sayfa, 24 x 17 cm

  Lot No: 558

  Lot: 558

  Avni Memedoğlu: Politika, Sanat, Estetik Yolunda Emeğin Ressamı-Metin: Avni Memedoğlu, Sorun Yayınları, İstanbul 1999, 336 Sayfa, 24 x 17 cm

  TLSold
 • İstanbul Aşığı Ressam Preziosi-Metin: Osman Öndeş, Milliyet Yayınları, İstanbul 1972, Hard Cover, 24.5 x 17 cm

  Lot No: 559

  Lot: 559

  İstanbul Aşığı Ressam Preziosi-Metin: Osman Öndeş, Milliyet Yayınları, İstanbul 1972, Hard Cover, 24.5 x 17 cm

  TLSold
 • Ressamların Fırçasından Atatürk-Hamit Kınaytürk, Sanat Çevresi Kültür ve Sanat Yayınları, 48 Sayfa

  Lot No: 560

  Lot: 560

  Ressamların Fırçasından Atatürk-Hamit Kınaytürk, Sanat Çevresi Kültür ve Sanat Yayınları, 48 Sayfa

  TLSold
 • Rahmi Aksungur-1988

  Lot No: 561

  Lot: 561

  Rahmi Aksungur-1988

  TLSold
 • Orhan Peker-Metin: Şahap Sıtkı, Fotografik Yayınları, İstanbul 1980, 64 Sayfa, 24 x 17 cm

  Lot No: 562

  Lot: 562

  Orhan Peker-Metin: Şahap Sıtkı, Fotografik Yayınları, İstanbul 1980, 64 Sayfa, 24 x 17 cm

  TLSold
 • Fethi Arda-Halkbank Sanat Galerisi, 2001

  Lot No: 563

  Lot: 563

  Fethi Arda-Halkbank Sanat Galerisi, 2001

  TLSold
 • Osman Hamdi (1842 - 1910)-Metin: Refik Epikman, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1967, 28 x 20 cm

  Lot No: 564

  Lot: 564

  Osman Hamdi (1842 - 1910)-Metin: Refik Epikman, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1967, 28 x 20 cm

  TLSold
 • İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ''Le Musee de Peinture et Sculpture'' ''Museum Of Painting and Sculpture''-Metin: Nurullah Berk , Apa Ofset Basımevi , Akbank'ın bir kültür hizmeti , Ocak 1972 , 96 Sayfa , 22 x 23.5 cm

  Lot No: 565

  Lot: 565

  İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ''Le Musee de Peinture et Sculpture'' ''Museum Of Painting and Sculpture''-Metin: Nurullah Berk , Apa Ofset Basımevi , Akbank'ın bir kültür hizmeti , Ocak 1972 , 96 Sayfa , 22 x 23.5 cm

  TLSold
 • Mustafa Horasan: İstila-Evin Sanat Galerisi, 2005

  Lot No: 566

  Lot: 566

  Mustafa Horasan: İstila-Evin Sanat Galerisi, 2005

  TLSold
 • Muhsin Kut: Desenler

  Lot No: 567

  Lot: 567

  Muhsin Kut: Desenler

  TLSold
 • Lütfü Cülcüloğlu-Bilim Sanat Galerisi

  Lot No: 568

  Lot: 568

  Lütfü Cülcüloğlu-Bilim Sanat Galerisi

  TLSold
 • Mahmut Cuda-İmzalı ve ithaflı. Metin: Özdemir Altan, Gültekin Elibal, 1980, 132 Sayfa, 21 x 22 cm

  Lot No: 569

  Lot: 569

  Mahmut Cuda-İmzalı ve ithaflı. Metin: Özdemir Altan, Gültekin Elibal, 1980, 132 Sayfa, 21 x 22 cm

  TLSold
 • Neşet Günal-Kemal İskender, Ada Yayınları, 1995, 127 sayfa, 23x24cm

  Lot No: 570

  Lot: 570

  Neşet Günal-Kemal İskender, Ada Yayınları, 1995, 127 sayfa, 23x24cm

  TLSold
 • Güngör Taner-18 - 31 ocak 1994 tarihli sergi kataloğu. Hazırlayan Yahşi Baraz. 35 sayfa.

  Lot No: 571

  Lot: 571

  Güngör Taner-18 - 31 ocak 1994 tarihli sergi kataloğu. Hazırlayan Yahşi Baraz. 35 sayfa.

  TLSold
 • Anadolu Medeniyetleri-Kültür Turizm Bakanlığı, İstanbul 1983, 60 Sayfa, 22 x 24 cm

  Lot No: 572

  Lot: 572

  Anadolu Medeniyetleri-Kültür Turizm Bakanlığı, İstanbul 1983, 60 Sayfa, 22 x 24 cm

  TLSold
 • Tablolarda Aile-TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1990

  Lot No: 573

  Lot: 573

  Tablolarda Aile-TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1990

  TLSold
 • Nazmi Ziya-Hazırlayan: Veysel Uğurlu Yayınevi: Yapı Kredi Kültür Sanat, 1994Yayın Yeri: İstanbul 8 Sayfa. 23.5x29 Cm

  Lot No: 574

  Lot: 574

  Nazmi Ziya-Hazırlayan: Veysel Uğurlu Yayınevi: Yapı Kredi Kültür Sanat, 1994Yayın Yeri: İstanbul 8 Sayfa. 23.5x29 Cm

  TLSold
 • Halil Paşa-Hazırlayan: Veysel Uğurlu Yayınevi: Yapı Kredi Kültür Sanat, 1994, 8 Sayfa 23.5x29 Cm

  Lot No: 575

  Lot: 575

  Halil Paşa-Hazırlayan: Veysel Uğurlu Yayınevi: Yapı Kredi Kültür Sanat, 1994, 8 Sayfa 23.5x29 Cm

  TLSold
 • Neşet Günal-Kaya Özsezgin, Milli Reasürans Sanat Galerisi, 1986, 32 sayfa, 23x32cm

  Lot No: 576

  Lot: 576

  Neşet Günal-Kaya Özsezgin, Milli Reasürans Sanat Galerisi, 1986, 32 sayfa, 23x32cm

  TLSold
 • Jale Yılmabaşar-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kültür ve Sanat Etkinlikleri, 1998

  Lot No: 577

  Lot: 577

  Jale Yılmabaşar-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kültür ve Sanat Etkinlikleri, 1998

  TLSold
 • Ercüment Kalmık-14 mayıs - 6 harizan tarihli sergi kataloğu, Nurol Saant Galerisi

  Lot No: 578

  Lot: 578

  Ercüment Kalmık-14 mayıs - 6 harizan tarihli sergi kataloğu, Nurol Saant Galerisi

  TLSold
 • Ayhan Türker-Artı Mezat Sanat Galerisi, 2004

  Lot No: 579

  Lot: 579

  Ayhan Türker-Artı Mezat Sanat Galerisi, 2004

  TLSold
 • Necdet Kalay - Kuvay-yi Milliye Destanı-Metin Sema Olcay, Artium Sanatevi Yayınlarıi 31 sayfa

  Lot No: 580

  Lot: 580

  Necdet Kalay - Kuvay-yi Milliye Destanı-Metin Sema Olcay, Artium Sanatevi Yayınlarıi 31 sayfa

  TLSold
 • Fahir Aksoy ve Naifler-İş Sanat Yayınları, 2002

  Lot No: 581

  Lot: 581

  Fahir Aksoy ve Naifler-İş Sanat Yayınları, 2002

  TLSold
 • Fahrettin Baykal: 83/93 Çeşitlemeleri-"83/93 Çeşitlemeler" Sergi Kataloğu, T.C. Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi, İstanbul 1999, 30 x 23 cm

  Lot No: 582

  Lot: 582

  Fahrettin Baykal: 83/93 Çeşitlemeleri-"83/93 Çeşitlemeler" Sergi Kataloğu, T.C. Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi, İstanbul 1999, 30 x 23 cm

  TLSold
 • Dilek Işıksel-İş Sanat Yayınları, 2002

  Lot No: 583

  Lot: 583

  Dilek Işıksel-İş Sanat Yayınları, 2002

  TLSold
 • Ferdun Saraçoğlu: İstanbul Resimleri ve Desenleri-Kile Sanat Galerisi, 1997

  Lot No: 584

  Lot: 584

  Ferdun Saraçoğlu: İstanbul Resimleri ve Desenleri-Kile Sanat Galerisi, 1997

  TLSold
 • Duran Karaca-Nurol Sanat Galerisi Yayınları, 2002, 44 sayfa, 28x20cm

  Lot No: 585

  Lot: 585

  Duran Karaca-Nurol Sanat Galerisi Yayınları, 2002, 44 sayfa, 28x20cm

  TLSold
 • Mevlüt Akyıldız-Nurol Sanat Galerisi, 2003

  Lot No: 586

  Lot: 586

  Mevlüt Akyıldız-Nurol Sanat Galerisi, 2003

  TLSold
 • Tangül Akakıncı-Türkiye İş Bankası Yayınları, Parmakkapı Sanat Galerisi 2-24 Mayıs 2000 tarihli sergi kataloğu

  Lot No: 587

  Lot: 587

  Tangül Akakıncı-Türkiye İş Bankası Yayınları, Parmakkapı Sanat Galerisi 2-24 Mayıs 2000 tarihli sergi kataloğu

  TLSold
 • Emin Çizenel-Galeri Nev, 1992

  Lot No: 588

  Lot: 588

  Emin Çizenel-Galeri Nev, 1992

  TLSold
 • Ekrem Kahraman: Aradığın Yerlerde Değilim Artık-Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2002, 451 Sayfa, 22 x 17 cm

  Lot No: 589

  Lot: 589

  Ekrem Kahraman: Aradığın Yerlerde Değilim Artık-Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2002, 451 Sayfa, 22 x 17 cm

  TLSold
 • Mehmet Güler: Güneşte Geçmiş-Hazırlayan: Ergin Altay, Dünya, 2005, 23 x 18 cm

  Lot No: 590

  Lot: 590

  Mehmet Güler: Güneşte Geçmiş-Hazırlayan: Ergin Altay, Dünya, 2005, 23 x 18 cm

  TLSold
 • Zeki Kıral-25 mart- 25 nisan 2000 tarihli sergikataloğu

  Lot No: 591

  Lot: 591

  Zeki Kıral-25 mart- 25 nisan 2000 tarihli sergikataloğu

  TLSold
 • Ercan Akçetin-Ümit Gezgin, Bilim Sanat Galerisi, 2004, Hardcover, 127 Sayfa

  Lot No: 592

  Lot: 592

  Ercan Akçetin-Ümit Gezgin, Bilim Sanat Galerisi, 2004, Hardcover, 127 Sayfa

  TLSold
 • Umut Türker-Mümtaz Sağlam, Bilim Sanat Galerisi, 2000, Hardcover, 215 Sayfa

  Lot No: 593

  Lot: 593

  Umut Türker-Mümtaz Sağlam, Bilim Sanat Galerisi, 2000, Hardcover, 215 Sayfa

  TLSold
 • Tülay Tura Börtecene-Ahmet Oktay, Bilim Sanat Galerisi 2000, 251Sayfa, 31 x 23cm Hard Cover

  Lot No: 594

  Lot: 594

  Tülay Tura Börtecene-Ahmet Oktay, Bilim Sanat Galerisi 2000, 251Sayfa, 31 x 23cm Hard Cover

  TLSold
 • Fadime Baltacıoğlu Salman-Kaya Özsezgin, Pan Matbaa, 1996, Hardcover, 185 Sayfa

  Lot No: 595

  Lot: 595

  Fadime Baltacıoğlu Salman-Kaya Özsezgin, Pan Matbaa, 1996, Hardcover, 185 Sayfa

  TLSold
 • Abdurrahman Kaplan-Nevide Gökaydın, 2001, Bilim Sanat Galerisi, 95 Sayfa

  Lot No: 596

  Lot: 596

  Abdurrahman Kaplan-Nevide Gökaydın, 2001, Bilim Sanat Galerisi, 95 Sayfa

  TLSold
 • Timur Kerim İncedayı-Timur Kerim İncedayı, İstanbul 2000, 175 Sayfa, Hard Cover, 32 x 23 cm

  Lot No: 597

  Lot: 597

  Timur Kerim İncedayı-Timur Kerim İncedayı, İstanbul 2000, 175 Sayfa, Hard Cover, 32 x 23 cm

  TLSold
 • Fethi Arda-Metin: Kaya Özsezgin, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1997,185 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  Lot No: 598

  Lot: 598

  Fethi Arda-Metin: Kaya Özsezgin, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1997,185 Sayfa, Hard Cover, 32 x 24 cm

  TLSold
 • Seyyit Bozdoğan İnsan - Doğa - Strüktür-Ekavart Gallery, Mas Matbaacılık, İstanbul 2009, 203 sayfa, 29 x 23 cm

  Lot No: 599

  Lot: 599

  Seyyit Bozdoğan İnsan - Doğa - Strüktür-Ekavart Gallery, Mas Matbaacılık, İstanbul 2009, 203 sayfa, 29 x 23 cm

  TLSold
 • Jale Çelik-Metin: Hasan Bülent Kahraman, Galeri Artist, 171 Sayfa, Hard Cover, 28 x 22 cm

  Lot No: 600

  Lot: 600

  Jale Çelik-Metin: Hasan Bülent Kahraman, Galeri Artist, 171 Sayfa, Hard Cover, 28 x 22 cm

  TLSold
 • Alp Bartu-Adil Çağlar, Esen Ofset, 2005, İmzalı ve İthaflı

  Lot No: 601

  Lot: 601

  Alp Bartu-Adil Çağlar, Esen Ofset, 2005, İmzalı ve İthaflı

  TLSold
 • Kristin Saleri-Resim Kataloğu, 27 x 23 cm Hard Cover

  Lot No: 602

  Lot: 602

  Kristin Saleri-Resim Kataloğu, 27 x 23 cm Hard Cover

  TLSold
 • Gagauz Ressam Dimitri Savastin-Mete Savaşan, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000, Hardcoveri 167 Sayfa

  Lot No: 603

  Lot: 603

  Gagauz Ressam Dimitri Savastin-Mete Savaşan, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000, Hardcoveri 167 Sayfa

  TLSold
 • Gülçin Anıl-İmzalı ve ithaflı, 163 Sayfa

  Lot No: 604

  Lot: 604

  Gülçin Anıl-İmzalı ve ithaflı, 163 Sayfa

  TLSold
 • Burhan Uygur-Metin: Turgay Gönenç, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2003, 144 sayfa, 29 x 25 cm

  Lot No: 605

  Lot: 605

  Burhan Uygur-Metin: Turgay Gönenç, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2003, 144 sayfa, 29 x 25 cm

  TLSold
 • Komet-Metin: Sezer Tansuğ, Önay Sözer, Roland Topor, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2008, 128 Sayfa, 29 x 25 cm

  Lot No: 606

  Lot: 606

  Komet-Metin: Sezer Tansuğ, Önay Sözer, Roland Topor, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul 2008, 128 Sayfa, 29 x 25 cm

  TLSold
 • Yavuz Tanyeli: Madde ve Karanlık-Metin: Ahmet Soysal, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, istanbul 2003, 128 sayfa, 28,5 x 24,5 cm

  Lot No: 607

  Lot: 607

  Yavuz Tanyeli: Madde ve Karanlık-Metin: Ahmet Soysal, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, istanbul 2003, 128 sayfa, 28,5 x 24,5 cm

  TLSold
 • Sabri Berkel-Metin: Seda Yörüker, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 64 Sayfa, 29 x 25 cm

  Lot No: 608

  Lot: 608

  Sabri Berkel-Metin: Seda Yörüker, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 64 Sayfa, 29 x 25 cm

  TLSold
 • Altan Çelem-Metin: Emre Zeytinoğlu, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 131 Sayfa

  Lot No: 609

  Lot: 609

  Altan Çelem-Metin: Emre Zeytinoğlu, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 131 Sayfa

  TLSold
 • Orhan Peker: Kedimle Geçen Günler-Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 2012, 190 Sayfa

  Lot No: 610

  Lot: 610

  Orhan Peker: Kedimle Geçen Günler-Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 2012, 190 Sayfa

  TLSold
 • Didem Ünlü-Metin: Sema Erdem, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 30 Sayfa, 29 x 25 cm

  Lot No: 611

  Lot: 611

  Didem Ünlü-Metin: Sema Erdem, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 30 Sayfa, 29 x 25 cm

  TLSold
 • Altan Çelem-Metin: Mehmet Üstünipek, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 30 Sayfa, 29 x 25 cm

  Lot No: 612

  Lot: 612

  Altan Çelem-Metin: Mehmet Üstünipek, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 30 Sayfa, 29 x 25 cm

  TLSold
 • Mustafa Ata-Metin: Aytaç C. Güner, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 31 Sayfa, 29 x 25 cm

  Lot No: 613

  Lot: 613

  Mustafa Ata-Metin: Aytaç C. Güner, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 31 Sayfa, 29 x 25 cm

  TLSold
 • İbrahim Örs-Metin: Kıymet Giray, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 31 Sayfa, 29 x 25 cm

  Lot No: 614

  Lot: 614

  İbrahim Örs-Metin: Kıymet Giray, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 31 Sayfa, 29 x 25 cm

  TLSold
 • Saim Bugay-Metin: Ecem Üçsu, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 31 Sayfa, 29 x 25 cm

  Lot No: 615

  Lot: 615

  Saim Bugay-Metin: Ecem Üçsu, Teşvikiye Sanat Galerisi Yayınları, 31 Sayfa, 29 x 25 cm

  TLSold